Actions

Език

From Joomla! Documentation

Revision as of 14:18, 9 March 2014 by Mastwd (Talk | contribs)

Other languages: български 100% • ‎català 83% • ‎English 100% • ‎español 100% • ‎français 100% • ‎Bahasa Indonesia 100% • ‎italiano 100% • ‎日本語 100% • ‎Nederlands 100% • ‎Kiswahili 100%

Chunk:Language/bg

Езиковите пакети са разширения, които осигуряват превода за системните ресурси на Джумла!. При Джумла! 1.5 и следващите версии има поддръжка за изцяло преводим интерфейс на уебсайта и администраторския панел. Поради това езиковите пакети са два основни вида. Едните за уебсайта, а другите за администраторския панел. От Джумла! 1.5.4 нататък помощните езикови пакети за уебсайта и администраторския панел могат да бъдат обединени в един. [1].

Източници

  1. Joomla! 1.5.4 съобщение за нова версия