About CSS page layouts/nl

From Joomla! Documentation

Delete-icon.png
This Page is a Candidate for Deletion

This page is a candidate for deletion. The given reason is: This page is orphaned. The information, while relevant and well written, might be better placed elsewhere like https://docs.joomla.org/More_advanced_Joomla!_templates, rather than being an article on its own.

This notice should remain for a minimum of 1 week after it was placed on the page. If discussion is still ongoing, it should remain until a consensus is reached, after which the page will either be deleted or this notice removed. If you disagree with its deletion, please discuss your reasons on its associated talk page, as applicable.

Remember to check if anything links here and the page history before deleting.

Last edit by FuzzyBot (talk · contrib) · Last edited on Sat, 17 Oct 2020 06:10:26 +0000


Professionele websites scheiden de vormgeving van de inhoud. Daar zijn verschillende redenen voor; de meest duidelijke (voor ontwikkelaars) is dat je het uiterlijk van veel pagina's kunt regelen door één bestand te veranderen. Styling informatie bevat: lettertypen, achtergronden, afbeeldingen (die op elke pagina terugkomen), positie en dimensies van elementen op de pagina. Uw HTML bestand bevat: header-informatie, een serie elementen en de tekst van uw website. Omdat u een Joomla!-template maakt, zult u het volgende hebben: header-informatie, php-code om de rest van de header-informatie op te vragen, een serie elementen, php-code om de moduleposities op te vragen en php-code om de belangrijkste inhoud op te vragen.

Stijl-informatie wordt gecodeerd in CSS (Cascading Style Sheets) en meestal opgeslagen in bestanden met de extensie .css. Een webpagina bevat een link naar het bijbehorende .css-bestand, zodat een browser de juiste stijl-informatie kan vinden om toe te passen op de pagina. CSS kan ook in een HTML-bestand worden opgenomen, tussen <style type="text/css"></style> tags.

Alle CSS-code wordt toegepast op een element van de HTML/XML-pagina. Als u wilt dat een stijl de hele pagina omvat, zou u het moeten toepassen op het <body> element. U kunt stijlen toepassen op elk HTML-element, zoals <p>, <table> of <div> elementen. Om de stijl van een specifiek element te regelen heeft het een ID nodig. Om bijvoorbeeld stijlen toe te passen op de <div> die de titel bevat, moet u eerst een ID opnemen in de HTML: <div ID="title">.