افزودن www به یک url

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Adding www to a url and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎فارسی • ‎हिन्दी • ‎অসমীয়া • ‎বাংলা • ‎中文(台灣)‎ • ‎中文(简体)‎

چطور من www را به عنوان پیشوند در همه سایت های جوملا خودم به کار گیرم؟

عبارت های زیر را به پرونده .htaccess اضافه کنید:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^(www\.example\.com)?$
RewriteRule (.*) http://www.example.com/$1 [R=301,L]

یک راه حل کامل تر برای اصلاح مشکلات دیگر در زمان یکسان:

RewriteEngine On
#
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /([^/]+/)*index\.html?\ HTTP/
RewriteRule ^(([^/]+/)*)index\.html?$ http://www.example.com/$1 [R=301,L]
#
RewriteCond %{THE_REQUEST} !^POST
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /([^/]+/)*index\.php\ HTTP/
RewriteCond %{SERVER_PORT}>s ^(443>(s)|[0-9]+>s)$
RewriteRule ^(([^/]+/)*)index\.php$ http%2://www.example.com/$1 [R=301,L]
#
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^(www\.example\.com)?$
RewriteRule (.*) http://www.example.com/$1 [R=301,L]