Chunk30

ArticleOptions-tab-articles/nl

From Joomla! Documentation

Delete-icon.png
This Page is a Candidate for Deletion

This page is a candidate for deletion. The given reason is: No links here.

This notice should remain for a minimum of 1 week after it was placed on the page. If discussion is still ongoing, it should remain until a consensus is reached, after which the page will either be deleted or this notice removed. If you disagree with its deletion, please discuss your reasons on its associated talk page, as applicable.

Remember to check if anything links here and the page history before deleting.

Last edit by FuzzyBot (talk · contrib) · Last edited on Thu, 02 Dec 2021 10:38:32 +0000


Artikelen Opties[edit]

Help30-Content-Article-Manager-Options-article-options-subscreen-nl.png
 • Alternatieve weergave. Als u een alternatieve weergave voor artikelen heeft gedefinieerd, kunt u één van deze weergaven selecteren uit de lijst om deze als standaard weergave te gebruiken voor Individueel Artikel menu-items.
 • Toon Titel. (Toon/Verberg). Toon of verberg de titel van het artikel.
 • Gelinkte titels. (Nee/Ja). Of de titel van het artikel wel of niet een link moet zijn naar een Individueel Artikel menu-item voor het artikel.
 • Toon introtekst. (Toon/Verberg) Toon of verberg een Artikel Intro Tekst als de 'Lees meer...' link is gebruikt. Intro Tekst is het deel van het Artikel voor een 'Lees meer...' breekpunt. Als voor deze parameter is gekozen voor 'Toon', dan zal wanneer de Gebruiker op de 'Lees meer...' link klikt, het hele artikel worden weergegeven, inclusief de Intro Tekst. Als deze parameter op 'Verberg' staat, dan zal wanneer de Gebruiker op de 'Lees meer...' link klikt, alleen het deel van het Artikel na de 'Lees meer...' link worden weergegeven.
 • Plaatsing van artikelinformatie. (Boven/Onder/Verdelen) Plaatst het artikel informatie blok boven of onder de tekst of verdeelt het in twee gescheiden blokken, één boven de tekst en de andere onder de tekst.
 • Titel artikelinformatie. (Toon/Verberg). Toon of verberg de artikel informatie titel.
 • Toon Categorie. (Toon/Verberg). Toon of verberg de titel van de categorie van het artikel.
 • Link categorie. (Nee/Ja). Als de titel van de categorie wordt weergegeven, toon deze wel of niet als een link naar een Categorie menu-item voor de categorie. Opmerking: u kunt dit instellen op een blog of lijst weergave met de "Alternatieve weergave" optie in de Categorie Opties.
 • Toon hoofdcategorie. (Toon/Verberg). Toon of verberg de titel van de hoofdcategorie (de bovenliggende categorie) van de artikel categorie. Deze optie is aanwezig voor terugwaartse compatibiliteit met de rol van de Secties in Joomla versie 1.5.
 • Link hoofdcategorie. (Nee/Ja). Als de bovenliggende categorie wordt weergegeven, laat deze dan wel of niet zien als een link naar een Categorie menu-item voor de categorie. Opmerking: u kunt dit instellen op een blog of lijst lay-out met de "Alternatieve weergave" optie in de Categorie Opties.

 • Toon associaties. (Toon/Verberg). Toon of verberg de gekoppelde artikelvlaggen of URL taalcode (alleen bij meertaligheid).
 • Gebruik afbeeldingen van vlaggen. (Ja/Nee). Toon taalkeuze als afbeeldingsvlag.

 • Toon Auteur. (Toon/Verberg). Toon of verberg de auteur van het artikel.
 • Link Auteur. (Nee/Ja). Als de auteur wordt weergegeven, laat deze dan wel of niet zien als een link naar de Joomla-gebruiker. Let op alleen een link getoond wordt als er sprake is van een koppeling met een Contact voor deze gebruiker. Ook wordt een link niet weergegeven indien er een Auteur Alias is ingevoerd voor het artikel.
 • Toon aanmaakdatum. (Toon/Verberg). Toon of verberg de datum waarop het artikel is aangemaakt.
 • Toon aanpassingsdatum. (Toon/Verberg). Toon of verberg de datum waarop het artikel voor het laatst is gewijzigd.
 • Toon publicatiedatum. (Toon/Verberg). Toon of verberg de publicatiedatum van het artikel.
 • Toon navigatie. (Toon/Verberg). Het tonen of verbergen van een navigatie-koppeling (bijv., Volgende, Vorige) tussen de artikelen.
 • Toon beoordelen. (Toon/Verberg). Het verbergen of tonen van een beoordelingsknop voor het artikel. Dit stelt gebruikers in staat om te stemmen voor een artikel.
 • Toon "Lees meer". (Toon/Verberg) Al dan niet weergeven van de "Lees Meer..." link om het deel van het artikel voor het "Lees Meer..." breekpunt te splitsen van de rest van het Artikel.
 • Toon titel in lees-meer. (Toon/Verberg) Al dan niet weergeven van de titel van het artikel als onderdeel van de Lees Meer link. Indien ingesteld op het Weergeven van de Lees Meer link zal de link in het formaat "Lees Meer: <artikel titel>" worden getoond. Indien ingesteld op Verbergen, zal de Lees Meer link getoond worden als "Lees meer...".
 • Lees meer limiet. Als de titel is opgenomen in de lees-meer tekst, zal het maximale aantal tekens van de titel worden ingesteld op de waarde van dit veld. Dit kan voorkomen dat de lees-meer tekst overdreven lang wordt als het artikel een zeer lange titel heeft.
 • Toon tags. (Weergeven/Verbergen) Weergeven of Verbergen van de tags voor elk artikel.

 • Toon iconen. (Toon/Verberg). Tonen of verbergen van de iconen voor de Afdrukken en E-mailen knoppen. Als Toon is gekozen, en als de afdrukiconen of e-mailiconen zijn ingesteld, dan worden deze weergegeven als iconen in plaats van als tekst links.
 • Toon afdrukicoon. (Toon/Verberg). Toon of verberg een knop of link voor het afdrukken van het artikel.
 • Toon e-mailicoon. (Toon/Verberg). Toon of verberg een knop of link voor het e-mailen van het artikel.
 • Toon hits. (Toon/Verberg). Toon of verberg het aantal keer dat het artikel is bekeken (de zogenaamde hits).
 • Record Hits. (Show/Hide). Record the number of hits.
 • Toon ongeautoriseerde links. (Toon/Verberg). Als Tonen is gekozen, wordt de Intro Tekst voor artikelen met beperkte toegang weergegeven. Het klikken op de "Lees Meer" link zal vereisen dat gebruikers inloggen om de volledige inhoud van het artikel te zien. Indien de waarde is ingesteld op Verbergen, worden artikelen die de gebruiker niet mag zien, (op basis van het toegangsniveau van het artikel) niet getoond.
 • Positionering van de links. (Boven/Onder). Geeft aan als er links in gerelateerd aan dit artikel zijn, of ze boven of onder het artikel getoond moeten worden.