Chunk30

ArticleOptions-tab-blog-feature-layout/nl

From Joomla! Documentation

Delete-icon.png
This Page is a Candidate for Deletion

This page is a candidate for deletion. The given reason is: No links here.

This notice should remain for a minimum of 1 week after it was placed on the page. If discussion is still ongoing, it should remain until a consensus is reached, after which the page will either be deleted or this notice removed. If you disagree with its deletion, please discuss your reasons on its associated talk page, as applicable.

Remember to check if anything links here and the page history before deleting.

Last edit by FuzzyBot (talk · contrib) · Last edited on Thu, 02 Dec 2021 10:38:49 +0000


Blog / Weergave blog / speciale artikelen[edit]

Deze opties bepalen de lay-out van de Categorie Blog en Speciale Artikelen lay-outs.

Help30-Content-Article-Manager-Options-blog-featured-layout-options-subscreen-nl.png
  • # Hoofdartikelen: Aantal Artikelen te tonen met behulp van de volledige breedte van de blog pagina. "0" betekent dat er geen Artikelen worden weergegeven in de volledige breedte. Wanneer u een Artikel heeft met een "Lees meer..." breekpunt, wordt alleen het deel van de tekst voor het breekpunt (de Intro-tekst) weergegeven.
  • # Intro-artikelen: Bepaalt het aantal Artikelen dat wordt weergeven na het Hoofdartikel. Deze Artikelen worden weergegeven in het aantal kolommen in de Kolommen parameter hieronder. Wanneer u een Artikel heeft met een "Lees meer..." breekpunt, wordt alleen de tekst voor het breekpunt (Intro tekst) weergegeven, gevolgd door een "Lees meer..." link. De volgorde voor het weergeven van de artikelen wordt bepaald door de Meerdere kolommen volgorde parameters hieronder.
  • # Kolommen: Het aantal kolommen dat gebruikt moet worden in het Intro tekstvak. Dit ligt normaliter tussen 1 en 3 (afhankelijk van het template dat u gebruikt). Als 1 gebruikt wordt, wordt het intro tekst artikel getoond in de volledige breedte van de ruimte, net als het eerste artikel. Laat leeg om de standaard waarde uit de component opties te gebruiken.
  • # Links: Het aantal artikelen waarvan alleen de titel als link getoond moet worden in het 'Links' gedeelte van de pagina. Deze links staan een Gebruiker toe om te navigeren naar aanvullende Artikelen als er meer Artikelen zijn dan op de eerste pagina van de Blog Lay-out passen.
  • Volgorde meerdere kolommen: In de multi-kolom blog layouts, of artikelen qua volgorde getoond moeten worden van boven naar beneden binnen de kolommen of van links naar rechts over de kolommen.
    • Naar beneden Om de artikelen qua volgorde eerst te tonen in de eerste kolom totdat deze vol is, en vervolgens in de volgende kolom, bijvoorbeeld:
artikel 1 1 (vervolg)
artikel 2 artikel 4
artikel 3 artikel 5
    • Links naar rechts: Om de artikelen van links naar rechts te tonen over de kolommen heen tot de laatste kolom is bereikt, en vervolgens weer terug naar de eerste kolom, bijvoorbeeld:
artikel 1 1 (vervolg)
artikel 2 artikel 3
artikel 4 artikel 5
  • Inclusief Subcategorieën: (Geen/Alle/1-5). Indien Geen is gekozen, worden alleen de artikelen uit de gekozen categorie weergegeven. Als 1-5 is gekozen, worden alle artikelen uit de huidige categorie en subcategorieën tot en met dat niveau getoond. Als Alle is gekozen, worden alle artikelen van de huidige categorieën en subcategorieën weergegeven.