Chunk30

ArticleOptions-tab-editing-layout/nl

From Joomla! Documentation

Delete-icon.png
This Page is a Candidate for Deletion

This page is a candidate for deletion. The given reason is: No links here.

This notice should remain for a minimum of 1 week after it was placed on the page. If discussion is still ongoing, it should remain until a consensus is reached, after which the page will either be deleted or this notice removed. If you disagree with its deletion, please discuss your reasons on its associated talk page, as applicable.

Remember to check if anything links here and the page history before deleting.

Last edit by FuzzyBot (talk · contrib) · Last edited on Thu, 02 Dec 2021 10:40:00 +0000


Bewerkingsweergave opties[edit]

Help30-Content-Article-Manager-Options-editing-layout-subscreen-nl.png
 • Gebruik captcha voor verzenden. Selecteer de captcha plugin die gebruikt zal worden voor het artikel verzendformulier. U kunt verplichte informatie voor uw captcha plugin invullen in pluginbeheer. Zorg dat er een captcha plugin is geselecteerd bij de algemene instellingen wanneer 'Gebruik algemeen' is geselecteerd.
 • Toon publicatie opties. (Nee/Ja). Indien Nee, dan wordt het Publicatie optie tabblad op dit scherm (Artikelbeheer: Toevoegen/Bewerken scherm) niet getoond. Dit betekent dat gebruikers aan de beheerkant niet in staat zijn de velden 'Aangemaakt door', 'Aangemaakt door alias', 'Aanmaakdatum', 'Start publiceren' of 'Beëindig publiceren' te bewerken . Deze velden worden altijd op hun standaard waarde gezet.
 • Toon artikelopties. (Nee/Ja). Indien Nee, dan wordt het artikel opties tabblad in dit scherm (Artikelbeheer: Toevoegen/Bewerken scherm) niet getoond. Dit betekent dat gebruikers in het beheergedeelte niet in staat zijn de velden op dit tabblad te bewerken. Deze velden worden altijd op hun standaard waarde gezet.
 • Versies inschakelen. (Ja/Nee). Of wel of niet versie historie voor deze component moet worden opgeslagen. Indien Nee, versie historie zal niet worden opgeslagen voor component items of voor de categorieën van deze component.
 • Maximum aantal versies. Het maximum aantal versies dat opgeslagen wordt voor een item. Als een item opgeslagen wordt en het maximum aantal bereikt bereikt is, zal de oudste versie automatisch verwijderd worden. Indien op 0, zullen versies nooit automatisch verwijderd worden. Specifieke versies kunnen ook gemarkeerd worden als "Bewaren" en zullen niet automatisch verwijderd worden. Let op dat versies handmatig verwijderd kunnen worden via de verwijder knop op het Versie historie scherm.

If set to '0', then versions will never be deleted automatically. Also, specific versions may be flagged as "Keep Forever" and will not be deleted automatically.

Note: Versions may be deleted manually using the 'Delete' button in Version History.

 • Afbeeldingen en links - website. (Nee/Ja). Indien Ja, dan verschijnen de afbeeldingen en links op het bewerkscherm van het artikel op de website. Deze velden geven de gebruikers de mogelijkheid optioneel twee afbeeldingen en drie links in een gemakkelijk te gebruiken formulier op de website in te voeren. Indien gebruikt bij een enkelvoudige artikel override, kan dit de sitebeheerder de mogelijkheid geven een eenvoudig formulier te maken voor gebruikers om standaard artikel-layouts te maken.
 • Afbeeldingen en links - beheergedeelte. (Nee/Ja). Indien Ja, dan worden de afbeeldingen en links getoond op dit scherm (Artikelbeheer: Toevoegen/Bewerken scherm).

 • URL A doelvenster. Stelt de standaard waarde in voor het doelvenster van de eerste link in het artikel. Keuzes zijn:
  • Openen in hoofdvenster: Opent de link in het hoofdvenster en vervangt het huidige Joomla artikel.
  • Openen in nieuw venster: Opent de link in een nieuw browservenster.
  • Openen in pop-up: Opent de link in een pop-up venster (zonder volledige navigatie-elementen).
  • Modaal: Opent de link in een modaal pop-up venster.
 • URL B doelvenster. Stelt de standaard waarde in voor het doelvenster van de tweede link in het artikel. Zelfde opties al URL A.
 • URL C doelvenster. Stelt de standaard waarde in voor het doelvenster van de derde link in het artikel. Zelfde opties als URL A.

 • Uitlijning afbeelding introtekst. (Rechts/Links/Geen). Zorgt voor de uitlijning van de introductie afbeelding die gekozen wordt als Intro afbeeldingsveld.
 • Uitlijning afbeelding volledig artikel. (Rechts/Links/Geen). Zorgt voor de uitlijning van de volledige-afbeelding die geselecteerd wordt als volledige-afbeeldingsveld.