Chunk30

Help screen column header Batch Process Field Groups/nl

From Joomla! Documentation

Delete-icon.png
This Page is a Candidate for Deletion

This page is a candidate for deletion. The given reason is: No links here.

This notice should remain for a minimum of 1 week after it was placed on the page. If discussion is still ongoing, it should remain until a consensus is reached, after which the page will either be deleted or this notice removed. If you disagree with its deletion, please discuss your reasons on its associated talk page, as applicable.

Remember to check if anything links here and the page history before deleting.

Last edit by FuzzyBot (talk · contrib) · Last edited on Sun, 12 Dec 2021 02:18:03 +0000


Batchverwerking maakt het mogelijk om de instellingen te veranderen voor een groep geselecteerde field groups items die aangevinkt zijn. Voor gebruik: selecteer één of meer field groups items uit de tabel met items die bekeken wordt en klik op de knop 'Batch' in de werkbalk. Dit opent een pop-up venster zoals hieronder weergegeven.

Help30-colheader-batch-process-field-groups-nl.png

U kunt één waarde veranderen of beide waarden tegelijkertijd.

Hoe batchverwerking voor een groep field groups toepassen:

  1. Selecteer één of meer field groups uit de lijst door deze aan te vinken.
  2. Klik op de werkbalkknop "Batch'.
  3. Stel één of meer van de volgende waarden in:
  • Om de Taal te wijzigen, selecteer de gewenste taal uit de uitklaplijst taal instellen.
  • Om de Toegangsniveaus te wijzigen, selecteer het gewenste toegangsniveau uit de uitklaplijst van de stel toegangsniveau in.

Wanneer alle instellingen ingevoerd zijn, klik op Verwerken om de wijzigingen uit te voeren. Er zal een bericht "Batchverwerking voltooid." verschijnen.

Let op dat er niets zal gebeuren als u

  • geen items heeft geselecteerd of
  • niet heeft geselecteerd

taal of toegangsniveau.

Klik op de annuleerknop om de ingevoerde selectie te wissen. Hierdoor worden alle Batch bedieningselementen teruggezet naar de standaard waarden. Merk op dat dit niet de aangevinkte items uitvinkt.