Chunk30

Help screen column header Batch Process Fields/nl

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Chunk30:Help screen column header Batch Process Fields and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Bahasa Indonesia • ‎Nederlands

Batchverwerking maakt het mogelijk om de instellingen te veranderen voor een groep geselecteerde fields items die aangevinkt zijn. Voor gebruik: selecteer één of meer fields items uit de tabel met items die bekeken wordt en klik op de knop 'Batch' in de werkbalk. Dit opent een pop-up venster zoals hieronder weergegeven.

Help30-colheader-batch-process-fields-nl.png

U kunt één waarde veranderen of beide waarden tegelijkertijd.

Opmerking: wanneer u items naar een nieuwe categorie kopieert, worden veranderingen die u heeft geselecteerd voor toegangsniveau en taal, alleen toegepast op de kopieën en niet op de originele items.

Hoe batchverwerking voor een groep fields toepassen:

  1. Selecteer één of meer fields uit de lijst door deze aan te vinken.
  2. Klik op de werkbalkknop "Batch'.
  3. Stel één of meer van de volgende waarden in:
  • Om de Taal te wijzigen, selecteer de gewenste taal uit de uitklaplijst taal instellen.
  • Om de Toegangsniveaus te wijzigen, selecteer het gewenste toegangsniveau uit de uitklaplijst van de stel toegangsniveau in.
  • Om de Field Group te wijzigen, selecteer een field group uit de lijst. Laat de standaard ingestelde field group staan om de categorie niet te wijzigen.
  1. Om de items te kopiëren naar een andere field group, selecteer de gewenste field group uit de categorielijst en vink de kopieeroptie aan. In dit geval blijven de originele items ongewijzigd en worden de kopieën aan de nieuwe field group toegewezen en, indien geselecteerd het nieuwe toegangsniveau en de taal.
  2. Om de items naar een andere field group te verplaatsen, selecteer de gewenste field group uit de field grouplijst en vink de verplaats optie aan. In dit geval worden de originele items verplaatst naar de nieuwe field group en, indien geselecteerd, toegewezen een het nieuwe toegangsniveau en taal.
Wanneer alle instellingen ingevoerd zijn, klik op Verwerken om de wijzigingen uit te voeren. Er zal een bericht "Batchverwerking voltooid." verschijnen.

Let op dat er niets zal gebeuren als u

  • geen items heeft geselecteerd of
  • niet heeft geselecteerd taal, toegangsniveau of groep.

Klik op de annuleerknop om de ingevoerde selectie te wissen. Hierdoor worden alle Batch bedieningselementen teruggezet naar de standaard waarden. Merk op dat dit niet de aangevinkte items uitvinkt.