Chunk4x

Extensies - Pluginbeheer - Bewerk systeem groep

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Chunk4x:Extensions Plugin Manager Edit System Group and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands

Systeem menu

Systeem - Extra toegankelijkheidsfuncties

Deze plugin voegt een toegankelijkheidswerkbalk toe aan uw website met extra toegankelijkheidsopties.

Help-4x-Extensions-Plugin-Manager-Edit-additional-accessibility-features-screen-nl.png

Systeem - Foutopsporing

Deze plugin verstrekt foutopsporing informatie. Het rapport wordt getoond onder het hoofdscherm van de website en beheerinterface van uw Joomla! installatie. Het heeft de volgende opties:

Help-4x-Extensions-Plugin-Manager-Edit-debug-options-screen-nl.png

 • Toegestane groepen. Gebruikersgroepen die de foutopsporingsinformatie zien indien ingeschakeld.
 • Toon profielinformatie Of al dan niet de profielinformatie getoond moet worden.
 • Toon zoekopdrachten. Of al dan niet de SQL zoekopdracht in de foutopsporing moet worden getoond.
 • Toon geheugengebruik. Of al dan niet het geheugengebruik in de foutopsporing getoond moet worden.

Taal foutopsporing opties:

Help-4x-Extensions-Plugin-Manager-Edit-debug-language-options-screen-nl.png

 • Toon fouten als taalbestanden ontleed worden. Toon een lijst met de taalbestanden die fout zijn volgens de Joomla taalbestanden specificaties.
 • Toon taalbestanden. Of al dan niet de taalbestanden getoond moeten worden die geladen zijn om de pagina te genereren.
 • Toon taalstrings. Of al dan niet de niet gedefinieerde taalstrings opgenomen moeten worden in de foutopsporingsinformatie.
 • Verwijder eerste woord. Of al dan niet het eerste woord in strings met meerdere woorden verwijderd moet worden.
 • Verwijder vanaf het begin. Verwijder de opgegeven woorden vanaf het begin van de taalstring. Scheid voor meerdere woorden ieder woord door een "pipe" ( | ) teken zoals: woord1|woord2
 • Verwijder vanaf het eind. Verwijder de opgegeven woorden vanaf het eind van de taalstring. Scheid voor meerdere woorden ieder woord door een "pipe" ( | ) teken zoals: woord1|woord2

Loggen foutopsporing opties:

Help-4x-Extensions-Plugin-Manager-Edit-debug-logging-options-screen-nl.png

Systeem - Velden

De systeem velden plugin die verplicht is om de extra velden te tonen.

Systeem - HTTP Headers

Deze plugin kan Security HTTP Headers instellen. Bekijk de HTTP Header Management docs voor meer details over deze plugin

Help-4x-Extensions-Plugin-Manager-Edit-http-headers-screen-nl.png

Systeem - Highlight

Systeemplugin om specifieke termen uit te lichten.

Systeem - Taak Planner

Deze plugin kijkt naar plugin taken die moeten worden uitgevoerd.

Help-4x-Extensions-Plugin-Manager-Edit-system-Job-Scheduler-options-screen-en.png

 • Frequentie (in minuten). Stel in op nul om te draaien bij het laden van elke pagina (om te testen).
 • Webcron. Stel in op Ja om aan te roepen als een CLI commando. Voor meer informatie bekijk Writing A CLI Application.
 • Activation Key The key to be passed in a Webcron command.

Systeem - Joomla! statistieken

Help-4x-Extensions-Plugin-Manager-Edit-system-JoomlaStatistics-options-screen-nl.png

 • Unieke ID. Een id die het Joomla! project toestaat om het unieke aantal installaties van de plugin te tellen. Dit wordt tezamen met de statistieken teruggestuurd naar de server.
 • Interval (uren). Statistieken worden iedere X uur verzonden. Standaard is 12.
 • Modus. Selecteer de manier waarop de statistieken moeten worden verzonden.

Systeem - Joomla! Updatemelding

Help-4x-Extensions-Plugin-Manager-Edit-system-JoomlaUpdateNotification-options-screen-nl.png

 • Super gebruiker e-mails. Een door komma's gescheiden lijst met e-mailadressen die de updatemeldingen ontvangt. De adressen in de lijst MOETEN adressen zijn van bestaande gebruikers op de website die super gebruikersrechten hebben. Wanneer geen van de e-mailadressen behoort aan super gebruikers, of indien niets is ingevuld, ontvangen alle super gebruikers een updatemelding.
 • E-mail taal. Selecteer een taal voor de update e-mails. Stel in op Automatisch om deze in de taal van de site te verzenden.

Systeem - Taalcode

Biedt de mogelijkheid om de taalcode te wijzigen in het gegenereerde HTML document om SEO te verbeteren. De velden verschijnen wanneer de plugin ingeschakeld en opgeslagen is. Meer informatie op W3.org.

Systeem - Taalfilter

Help-4x-Extensions-Plugin-Manager-Edit-system-language-filter-options-screen-nl.png

 • Taalselectie voor nieuwe bezoekers. Of de standaard taal van de site of de automatisch herkende browser-instelling gebruikt moet worden.
 • Automatische taalaanpassing. Deze optie past automatisch de inhoudstaal voor de website aan wanneer de websitetaal door een gebruiker gewijzigd wordt.
 • Item associaties. Deze optie maakt het koppelen van items mogelijk wanneer geschakeld wordt tussen verschillende talen.
 • Voeg alternatieve meta tags toe. Voeg alternatieve meta tags toe voor items die gekoppeld zijn aan items in andere talen.
 • Toevoegen x-standaard meta-tag. Deze optie voegt de x-standaard meta-tag toe om SEO te verbeteren.
 • x-standaard taal. Kies de x-standaard taal.
 • Verwijder URL taalcode. Verwijder de gedefinieerde URL taalcode (bijvoorbeeld uw_domein_naam/en) van de inhoudstaal die overeenkomt met de als standaard ingestelde websitetaal wanneer zoekmachinevriendelijke URL's ingesteld zijn op 'Ja'.
 • Cookie levensduur. Taalcookies kunnen ingesteld worden om aan het einde van de "sessie" te verlopen of na een "jaar". Standaard is een sessie.

Systeem - Log roulatie

Help-4x-Extensions-Plugin-Manager-Edit-LogRotation-options-screen-nl.png

 • Logroulatie (in dagen). Hoe vaak moeten de logs rouleren.
 • Maximum aantal logs. Het maximum aantal te bewaren oude logs.

Systeem - Uitloggen

De plugin systeem uitloggen zorgt dat Joomla de gebruiker doorverwijst naar de startpagina na het uitloggen wanneer deze zich op een pagina met beschermde toegang bevindt.

Systeem - Paginacache

Deze plugin activeert paginacache. Pagina caching geeft de webserver de mogelijkheid snapshots van pagina's op te slaan en ze te gebruiken bij het aanbieden van webpagina's. Dit verbetert de performance van uw website en vermindert de workload van de server. Deze plugin heeft de volgende opties:

Help-4x-Extensions-Plugin-Manager-Edit-cache-options-screen-nl.png

 • Gebruik browsercaching. Of al dan niet het systeem voor opslaan van een pagina in de lokale browser gebruikt moet worden. Standaard is "Nee".
 • Menu-items uitsluiten. Selecteer welke menu-items uitgesloten moeten worden van caching.

Systeem - Privacy toestemming

Deze plugin geeft de mogelijkheid gebruikers toestemming te vragen voor het privacybeleid en het beheer van het verlopen toestemmingen.

Help-4x-Extensions-Plugin-Manager-Edit-privacyconsent-options-screen-nl.png

 • Kort privacybeleid. Laat u een samenvatting van uw privacybeleid opgeven of de bestaande behouden.
 • Privacy type. Kies tussen Artikel en Menu-item. Afhankelijk van de keuze worden de volgende velden getoond.
 • Privacy artikel. Selecteer of maak een artikel als privacybeleid waar vandaan vanuit uw formulier verwezen wordt.
 • Privacy menu-item. Selecteer of maak een Menu-itemaan gelinkt aan een artikel dat uw privacybeleid bevat.
  • Let op: Wees extra voorzichtig met meertalige websites. Zorg ervoor dat de artikelen en menu-items als associaties in alle talen verschijnen.
 • Verwijzingsbericht. Het bericht dat getoond wordt bij een verwijzing. Voer een bericht in of behoud het bestaande.

Help-4x-Extensions-Plugin-Manager-Edit-privacyconsent-expiration-screen-nl.png

 • Inschakelen. (Ja/Nee) Verlopen is standaard uitgeschakeld. Inschakelen als u wilt controleren op het verlopen van het privacybeleid.
 • Periodieke controle (dagen). (0 t/m 120 dagen) 30 dagen is standaard. Voer, indien verlopen is ingeschakeld, het aantal dagen in om een controle uit te voeren.
 • Verloopt. (180 t/m 720 dagen) 360 dagen als standaard. Voer, indien verloopt is ingeschakeld, het aantal dagen in wanneer de toestemming verloopt.
 • Herinner. (0 t/m 120 dagen) 30 dagen als standaard. Voer, indien verlopen is ingeschakeld, het aantal dagen in wanneer een herinnering moet worden verzonden voor het privacybeleid.

Systeem - Verwijzingen

Help-4x-Extensions-Plugin-Manager-Edit-redirect-options-screen-nl.png

 • Verzamel URL's. Deze optie verzorgt het verzamelen van URL's. Dit voorkomt onnodig laden van de database.
 • Domeinnaam bij verlopen URL opnemen. Sla de verlopen URL op als absoluut (inclusief domein) of relatief (exclusief domein).
 • URL's uitsluiten. Definieer reguliere expressies of woorden die moeten worden uitgesloten bij het opslaan.

Systeem - Onthoud mij

Deze plugin biedt "Onthoud mij" functionaliteit. Dit geeft de website de mogelijkheid uw gebruikersnaam en wachtwoord te "herinneren" zodat u automatisch ingelogd wordt als u terugkeert op de site. Deze plugin heeft geen opties.

Systeem - SEF

Voegt SEF ondersteuning toe aan links in artikelen. Het werkt direct in de HTML en heeft geen speciale tag nodig. Het heeft de volgende opties:

Help-4x-Extensions-Plugin-Manager-Edit-sef-options-screen-nl.png

 • Website domein. Wanneer uw website via meer dan één domeinnaam bereikbaar is, vul dan hier het voorkeurs-domein in (soms canonical genoemd). Let op: https://voorbeeld.com en https://www.voorbeeld.com zijn verschillende domeinen.

Systeem - Sessie gegevens leegmaken

Help-4x-Extensions-Plugin-Manager-Edit-SessionDataPurge-options-screen-nl.png

 • Sessie gegevens wissen inschakelen. Wanneer ingeschakeld, zal deze plugin proberen verlopen gegevens te verwijderen op basis van de frequentie berekend via de waarschijnlijkheid en de deler.
 • Sessie meta-gegevens wissen inschakelen. Wanneer ingeschakeld, zal deze plugin optionele sessie metagegevens uit de database opschonen. Merk op dat deze bewerking niet wordt uitgevoerd wanneer de database handler in gebruik is aangezien die gegevens opgeschoond worden als onderdeel van de sessie gegevens opschoon operatie.
 • Waarschijnlijkheid. In combinatie met het deler veld, worden deze twee velden gebruikt voor het bepalen van de frequentie van de sessie-gegevens opschoon-operatie die op verzoek wordt gestart.
 • Deler. In combinatie met het waarschijnlijkheidsveld, worden deze twee velden gebruikt voor het bepalen van de frequentie van de sessie gegevens opschoon-operatie. De kans wordt berekend met behulp van waarschijnlijkheid/deler, bijvoorbeeld 1/100 betekent dat er een 1% kans is dat het proces op elke aanvraag draait.

Systeem - Ga naar navigatie

De plugin maakt een drop-down menu bestaande uit links naar de belangrijke plaatsen op een bepaalde webpagina. Hierdoor wordt het voor toetsenbord- en schermlezer gebruikers makkelijker om snel naar de gewenste locatie te springen door het te kiezen uit de lijst met opties.

Help-4x-Extensions-Plugin-Manager-Edit-skip-to-navigation-screen-nl.png

Systeem - Gebruikersactie log

Help-4x-Extensions-Plugin-Manager-Edit-ActionsLog-options-screen-nl.png

 • Aantal dagen waarna logs verwijderd worden. Geef op hoeveel dagen logs bewaard moeten worden, voordat ze verwijderd worden. Vul 0 in als u de logs niet wilt verwijderen.

Systeem - Gebruikerslog

Help-4x-Extensions-Plugin-Manager-Edit-UserLog-options-screen-nl.png

 • Log gebruikersnamen.' Deze optie slaat gebruikersnamen in een logbestand op wanneer authenticatie mislukt.