Kolom alias

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Column alias and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands

De JTabel-klasse maakt het mogelijk om aliassen voor kolommen te gebruiken. Dit kan worden gebruikt wanneer uw databasetabel een andere naam heeft dan de gegevens die naar uw tabelklasse gaan.

Een voorbeeld is het statusveld. Vaak zult u zien dat de databasetabel een veld met de naam status heeft om de gepubliceerde / niet-gepubliceerde status van een item bij te houden. Het gebruik van de naamstatus in Joomla wordt niet aanbevolen, omdat dit tot conflicten kan leiden. In plaats daarvan wordt de gepubliceerde naam gebruikt.

Hoe laat u Joomla de waarde weten van het gepubliceerde formulier veld in het status database veld? Hiervoor gebruiken we de methode setColumnAlias().

We laten JTabel weten dat de databasetabel een veld heeft met de status en niet is gepubliceerd. Deze verklaring hoort in de __construct() methode van de tabel class.

$this->setColumnAlias('published', 'state');

Wanneer u nu een item publiceert, ziet de databasequery er als volgt uit:

UPDATE prefix_yourtable
SET `state` = 1
WHERE (checked_out = 0 OR checked_out = 748) AND `id` = '72'

Zoals u ziet, wordt niet het gepubliceerde veld ingesteld, maar het statusveld wordt hier ingesteld.