Het debuggen van een vertaling

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Debugging a translation and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎português • ‎русский
Split-icon.png
Split Page into Specific Joomla! Versions - J2.5 and 3.x

It has been suggested that this article or section be split into specific version Namespaces. (Discuss). If version split is not obvious, please allow split request to remain for 1 week pending discussions. Proposed since 3 years ago.


Joomla ondersteunt een aantal nuttige debug-mechanismen die het makkelijker maken onvertaalde strings te vinden en problemen te onderzoeken met vertalingen van geïnstalleerde extensies.

Foutopsporing taal

Global-config-language-debug-nl.png

U activeert foutopsporing taal via Administratie beheer door naar de algemene instellingen te gaan en te klikken op de Systeem tab. Zoek het Foutopsporing taal veld, wijzig de waarde in “Ja” en sla uw wijzigingen op.

Met deze optie actief worden alle te vertalen strings getoond met speciale tekens omgeven, die hun status aangeven

Code Status
**Joomla CMS** (tekst omgeven door sterretjes) geeft aan dat er een overeenkomst gevonden is in het taalbestand en de string vertaald is.
??Joomla CMS?? (tekst omgeven door een stel vraagtekens) geeft aan dat de string vertaalbaar is maar er geen match gevonden is in het taalbestand.
Joomla CMS "(tekst zonder omringende tekens)" geeft aan dat de string niet te vertalen is.

Foutopsporing systeem

Extra foutopsporingsinformatie kan worden verkregen dor het activeren van de systeem foutopsporing. Dit wordt gedaan door naar de Algemene instellingen te gaan in op de systeem tab te klikken. Zoek het Foutopsporing systeem veld op, wijzig de waarde in “Ja” en sla de wijzigingen op.

Met deze optie actief hebben alle schermen extra informatie over foutopsporing aan het einde van de pagina. Momenteel bevat deze

  • Profiel informatie. Dit is de tijd om de code uit te voeren tot de verschillende markeerpunten in de code.
  • Geheugen gebruik. De hoeveelheid systeem-RAM-geheugen gebruikt.
  • SQL query's uitgevoerd. Alle SQL query's die uitgevoerd zijn tijdens het opbouwen van de pagina.
  • De taal-bestanden geladen. Een lijst met alle taalbestanden die geladen zijn tijdens het opbouwen van de pagina, inclusief de volledige pad-informatie. Dit kan handig zijn om te controleren of de verwachte bestanden geladen zijn. Het aantal achter elk pad is het aantal keren dat er naar het bestand verwezen is.
  • Onvertaalde strings diagnose. Een lijst met alle gevonden onvertaalde strings en de waarschijnlijke bestandslocatie waar de JText aanroep wed gedaan.
  • Onvertaalde strings ontwerp. Een lijst met al de gevonden onvertaalde strings in een KEY=Waarde formaat zodat ze gekopieerd en geplakt kunnen worden naar een taalbestand (INI).

Foutopsporing plugin

Debug-plugin-nl.png

deze systeem plugin regelt wat getoond wordt als de foutopsporing actief is bij de Algemene instellingen. Het is standaard ingeschakeld. U kunt de parameters van de plugin bereiken via Extensies → Pluginbeheer. Zoek de “Systeem - Foutopsporing” plugin en klik erop. Er zijn drie instellingen van belang voor vertalers.

  • Toon taalbestanden. Indien dit op “Ja” staat bevat de foutopsporings-informatie een lijst met taalbestanden die opgevraagd werden toen de pagina opgebouwd werd.
  • Toon taalstrings Indien gezet op “Ja” dan wordt een lijst met onvertaalde strings met de locatie van het bestand dat de aanroep naar JText doet opgenomen in de foutopsporingsinformatie.
  • Verwijder vanaf het begin. Wordt alleen gebruikt als Toon taalstrings op “Ja” staat. Dit biedt de mogelijkheid een voorvoegsel van de string te strippen om de sleutel te vormen. Dit is handig als de ontwikkelaar een algemeen voorvoegsel gebruikt voor zijn extensie bij gebruik van de JText methode. Zie onderstaande voorbeeld.

Merk op dat het tonen van niet-vertaalde strings alleen de waarde die naar de juiste JText methode wordt gestuurd toont. Bijvoorbeeld de volgende code:

echo JText::_( 'Reports Import Configuration' );

Indien niet vertaald, zal de ontwikkel modus dit tonen als:

# /administrator/components/com_reports/views/reports/tmpl/default.php
REPORTS IMPORT CONFIGURATION=Reports Import Configuration

Als de 'Verwijder vanaf het begin' voorvoegsel op "Reports" staat verandert de uitvoer enigszins in:

# /administrator/components/com_reports/views/reports/tmpl/default.php
REPORTS IMPORT CONFIGURATION=Import Configuration

Merk op dat het getoonde pad een gok is gebaseerd op de aanroep naar de PHP debug_backtrace functie. Soms is het juist, soms niet en er zijn ook gevallen waarbij geen bestand bepaald kan worden. In dit geval moet u een oordeel vellen.