Forked Extensions/nl

From Joomla! Documentation

< Forked Extensions

"In software-engineering, een project "fork" gebeurt wanneer ontwikkelaars een legaal kopie gemaakt wordt van de broncode van een softwarepakket en daar een onafhankelijke ontwikkeling van start, het creëren van een apart software-ontwikkeling."[1]

De JED ondersteunt de oorspronkelijke projectontwikkelaar waar mogelijk om de integriteit van de vermeldingen te bewaken en ondersteunt ook de ontwikkelaars die bouwen en innoveren op het Joomla platform.

Om een "geforkte" extensie op de JED te krijgen moet het voldoen aan extra eisen die hieronder worden vermeld:

Algemene eisen[edit]

Een extensie die is afgeleid vanuit een andere extensie zal alleen worden opgenomen onder de volgende voorwaarden:

 1. "'Licentie toestemming"': de licentie van de originele extensie staat dit toe of de huidige ontwikkelaar van de originele extensie heeft specifiek toestemming gegeven wanneer licentie dit niet toelaat.
 2. Apart project: het is duidelijk dat dit een apart project is (b.v. de extensie is hernoemd en heeft een nieuwe versieschema).
 3. Intentie om te ontwikkelen en ondersteunen: het "geforkte" project moet een intentie hebben om het nieuwe product te ontwikkelen en te ondersteunen.

Copyright kennisgevingen[edit]

Het "geforkte" project moet de auteursrecht eerbiedigen:

 • De originele auteursrechthebbende moet worden erkend in de code-bestanden.
 • Het XML-installatiebestand moet een aantekening bevatten over de oorspronkelijke naam van de extensie.
 • Het is als goede praktijk beschouwd om een link naar de URL van de originele extensie op te nemen.

"Geforkte" extensienaamgeving[edit]

 • De naam van de extensie moet worden gewijzigd zodat het duidelijk is dat dit een apart project is.
 • De "geforkte" extensie kan de naam van de originele extensie niet bevatten.
 • De JED staan "geforkte" projecten onder de naam van de originele ontwikkelaar niet toe zonder toestemming van de originele ontwikkelaar.

Versie-opbouw[edit]

 • Gescheiden paden: ontwikkeling van de extensie volgt zijn eigen pad en zal niet worden gebaseerd op originele extensie updates nadat deze is opgenomen.
 • Unieke versie-opbouw: Versie-opbouw moet duidelijk een nieuw project weergeven.

Berscherming van de originele vermelding[edit]

Als de originele extensie op de Joomla! Extensions Directory vermeld is:

 • Bescherming door tijd: de "fork" zal alleen voor vermelding in overweging worden genomen wanneer de originele extensie langer dan 3 maanden vermeldt is geweest.
 • Significante wijziging: het "geforkte" project moet een significantie codeverbetering bevatten, in mogelijkheden ofwel in beveiliging en structuur.
 • De hoeveelheid eigenschappen die moet worden toegevoegd wordt per geval beoordeeld door het goeddunken van het Joomla! Extensions Directory team en Open Source Matters.
 • Het is als goede praktijk beschouwd om een link naar de originele extensie in de JED beschrijving op te nemen.

Extra informatie[edit]

 • Zie meer op de JED website:

"Geforked extensies"