Help39

Componenten - Advertenties

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help39:Components Banners Banners and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎Nederlands

Beschrijving

Wordt gebruikt om een lijst met bestaande advertenties te bekijken, te bewerken en nieuwe aan te maken. Er moet minstens één adverteerder en advertentiecategorie zijn voor een advertentie kan worden aangemaakt.

Hoe toegang te krijgen

Schermafbeelding

Help-3x-components-banner-manager-banners-nl.png

Kolomkoppen

In de tabel met advertenties, staan hieronder de verschillende kolommen. Klik op de kolomkop in het advertentiebeheerscherm om de lijst op de waarde in die kolom te sorteren.

Help30-Banner-Manager-columns-nl.png
 • Volgorde: Op-Neer pijltjesHelp30-Ordering-colheader-icon.png Door gebruiker op te geven volgorde, standaard is de volgorde van aanmaak. Indien actief, drag-and-drop volgorde door 'klik-en-houd-vast' met het icoon Help30-Ordering-colheader-grab-bar-icon.png dan 'loslaten' op de gewenste plek.
 • Selectievakje: Vink dit vakje aan om één of meer items te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde item(s). De meeste acties via de werkbak, zoals Publiceren en Depubliceren kunnen op meerdere items tegelijkertijd uitgevoerd worden. Andere, zoals Bewerken, werken alleen voor één item. Indien er meerdere items geselecteerd zijn en op Bewerken wordt geklikt, opent het het eerste item om het te bewerken.
 • Status. (Gepubliceerd/Gedepubliceerd/Verplaatst naar prullenbak) De publicatiestatus van het item.
 • Naam. De naam van de advertentie. Bewerken - 'klik' op de naam om de advertentie te openen en te bewerken.
 • Kleven. (Ja of Nee) Of al dan niet de advertentie "kleeft". Als één of meer advertenties in een categorie aangemerkt wordt als "klevend," hebben ze voorrang op advertenties die niet kleven.
Als bijvoorbeeld twee advertenties in een categorie op kleven staan en een derde niet kleeft dan zal de derde advertentie niet getoond worden als de advertentie module instelling staat op "Kleven, willekeurig" of "Kleven, volgorde." Alleen de twee klevende advertenties worden getoond. Indien de klevende advertenties een vast aantal vertoningen hebben, worden ze pas als ze opgebruikt zijn niet meer getoond en worden de niet klevende advertenties automatisch getoond.
 • Adverteerder. De adverteerder van deze advertentie. Adverteerders worden toegevoegd via Advertenties - Adverteerders.
 • Weergaves. De weergaveteller is het aantal keren dat advertentie getoond is op een pagina. Het eerste aantal in deze kolom is het werkelijke aantal weergaves tot nu toe en het tweede aantal weergaves dat de klant aangeschaft heeft.
 • "'Klikken'.' Het eerste cijfer is het totaal aantal klikken die gedaan zijn op de banner sinds de teller gereset werd. Het tweede nummer is welk percentage van de tijd de gebruiker op de banner klikte toen het werd weergegeven.
 • Taal. Item taal.
 • ID. Dit is een uniek identificatienummer voor dit item, automatisch toegekend door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren en u kunt dit nummer niet veranderen. Als u een nieuw item aanmaakt, is dit veld 0 totdat u het opslaat, waarbij een nieuw ID toegekend wordt.

Kolom filters

Boven de kolomkoppen rechts, staan 2 drop-down velden, Sorteer tabel op: (voor ingesteld op Naam oplopend) en een aantal (voor ingesteld op 20).

Help30-colheader-Banner-Column-filter-order-ascend-number-nl.png

Deze gesorteerde kolom met input velden toont de huidige methode van sorteren in de tabel. Gebruik het drop down veld keuzes en klik op de kolomkop naam. Je kunt ook klikken op de kolomkop om de lijst te sorteren op de betreffende waarde. Dit zal ook de waarde in het drop-veld wijzigen welke correspondeert met de kolomkopnaam. De lijst wordt vervolgens op volgorde gesorteerd van die kolom en een soort icoon (omhoog of omlaag pijltje) wordt getoond naast de kolomnaam. Klik een tweede keer om de sortering terug te zetten, welke de volgorde van het drop-down veld wijzigt.

 • Volgorde. De volgorde waarin de items worden weergegeven.
 • Oplopend Toont de volgorde van de geselecteerde kolom, oplopend of aflopend.
 • # (standaard is 20). Toont het aantal weer te geven items op één pagain, standaard is 20 items. Indien er meer items zijn dan dit aantal kunnen de knopen voor paginanavigatie onderaan de tabel gebruikt worden. (Start, Vorige, Volgende, Einde, en paginanummers) om te navigeren naar de pagina's.

Lijst filters

De Lijst filters, linksboven en andere filters zoals hieronder beschreven staan in de zijbalk linksonder. Deze filters zijn een reeks van knoppen waarmee je het aantal getoonde items in de weergave kunt beïnvloeden. U kunt meer dan één filter invoeren. In dit geval worden alleen de items getoond die aan alle voorwaarden van het ingestelde filter voldoen.

Zoek hulpmiddelen

Zoekmiddelen Boven de tabel ziet u een filter of zoekveld en twee knoppen, zoals hieronder getoond.
Help30-colheader-filter-field-nl.png

 • Om op titel te filteren, voert u een deel van de titel in en klikt u op het pictogram 'Zoeken' .
Klik op Wissen om het filterveld te wissen en de lijst in zijn initiële status te zetten.
 • Om meer filters te activeren, klik op Zoekmiddelen

Filter op publicatie status, categorie, adverteerder, taal en max niveaus

Filter op publicatiestatus. Toont alleen de items die overeenkomen met de geselecteerde publicatiestatus.

Help30-colheader-select-status-nl.png

 • - Selecteer status -: Toont items die gepubliceerd en ongepubliceerd zijn. Toont niet de items die gearchiveerd of verplaatst zijn naar prullenbak.
 • Verplaatst naar prullenbak: Toont alleen de items die verplaatst zijn naar de prullenbak. Belangrijke opmerking: Om deze items definitief te verwijderen:
  1. Verander de status van de items naar Verplaatst naar prullenbak.
  2. Verander de statusfilter naar Verplaats naar prullenbak. Zodoende worden alleen de items die naar de prullenbak zijn verplaatst getoond en icoon genaamd "Prullenbak legen" wordt weergegeven in de werkbalk.
  3. Selecteer de gewenste items en klik op "Prullenbak legen" in de werkbalk. De items zullen permanent verwijderd worden.
 • Gedepubliceerd: Toont alleen de items die gedepubliceerd zijn.
 • Gepubliceerd: Toont alleen de items die gepubliceerd zijn.
 • Gearchiveerd: Toont alleen de items die gearchiveerd zijn. Let op: Menu-items hebben deze status niet.
 • Alle: Toont alle items ongeacht de publicatiestatus.

Filter op categorie. Toont alleen de items in een bepaalde categorie. De keuzelijst toont de categorieën die gedefinieerd zijn op uw site.

Help30-colheader-select-category-nl.png

 • - Selecteer categorie -: Toont items die aan welke categorie dan ook gekoppeld zijn.
 • <uw categorie>: Toont items alleen gekoppeld aan deze categorie.

Filter op adverteerder. Toont alleen de items die toegewezen zijn aan een bepaalde adverteerder. De uitklaplijst toont de adverteerder van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-client-nl.png

 • - Selecteer adverteerder - Toont items van iedere adverteerder.
 • <naam adverteerder>: Toont alleen items van deze adverteerder.

Filter op taal. Toont alleen de items die toegewezen zijn aan een bepaalde taal. De uitklaplijst toont de talen van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-language-nl.png

 • - Selecteer taal - of Alle: Toont items in iedere taal.
 • <uw taal>: Toont alleen items in deze taal.

Filter op max niveaus (item-niveau). Toont alleen de items in de categorie/tag/... van het gespecificeerde niveau of erboven in de hiërarchie van categorieën/tags/....

Help30-colheader-select-max-levels-nl.png

 • - Selecteer max niveaus -: Toont alle items ongeacht het niveau van de categorie/tag/... waartoe ze behoren.
 • 1: Toont alleen de items in de hoofdcategorie/tag... in de hiërarchie van categorieën/tags/... (anders gezegd, categorieën/tags/... waarbij hoofdcategorie/tag/... is ingesteld op "- Geen hoofd -".)
 • 2-10: Toont alleen items die behoren aan categorieën/tags/... in de top 2-10 niveaus in de categorie/tag/... hiërarchie.

Automatisch pagineren

Paginabesturing: Als het aantal items meer is dan een pagina, ziet u een paginabesturing zoals hieronder getoond. Het huidige paginanummer wordt weergegeven met schaduw.

Help30-colheader-pagination-en.png

 • Begin: Klik om naar de eerste pagina te gaan.
 • Vorig: Klik om naar de voorafgaande pagina te gaan.
 • Paginanummers: Klik om naar de gewenste pagina te gaan.
 • Volgende: Klik om naar de volgende pagina te gaan.
 • Einde: Klik om naar de laatste pagina te gaan.

Werkbalk

Aan de bovenkant ziet u de werkbalk:

Help30-New-Edit-Publish-Unpublish-Archive-Checkin-Trash-Batch-Options-Help-toolbar-nl.png

De functies zijn:

 • Nieuw. Opent het bewerk scherm om een nieuwe advertentie te maken.
 • Bewerken. Opent het scherm voor het bewerken van het geselecteerde advertentie. Als er meer dan één advertentie is geselecteerd (indien van toepassing), wordt alleen het eerste advertentie geopend. Het bewerkingsscherm kan ook worden geopend door te klikken op de Naam van het advertentie.
 • Publiceren. Maakt de geselecteerde advertentie beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
 • Depubliceren. Maakt de geselecteerde advertentie niet beschikbaar voor de bezoekers van uw website
 • Archiveren. Verandert de status van één van de geselecteerde advertentie om aan te geven dat ze worden gearchiveerd. Gearchiveerde advertentie kunnen terug naar de gepubliceerde of gedepubliceerde status gebracht worden door Gearchiveerd te selecteren in het Selecteer status filter en de status van de advertentie te wijzigen naar Gepubliceerd of Gedepubliceerd.
 • Inchecken. Checkt de geselecteerde advertentie in. Werkt bij één of meer advertentie geselecteerd.
 • Batch. Batch verwerkt de geselecteerde advertentie. Werkt bij één of meer geselecteerde items.
 • Prullenbak. Verandert de status van de selecteerde advertentie om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten. advertentie in de prullenbak kunnen hersteld worden door "Verplaatst naar prullenbak" te kiezen in het 'Selecteer status' zoekmiddel filter en de status van de advertentie te veranderen in Gepubliceerd of Gedepubliceerd zoals gewenst. Selecteer, om naar de prullenbak verplaatste advertentie te verwijderen, voor "Verplaatst naar prullenbak" in het Selecteer status filter, selecteer de advertentie die definitief verwijderd moeten worden en klik daarna op het 'Prullenbak leegmaken' werkbalk icoon.
 • Help. Opent dit helpscherm.
 • Opties. Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt. Zie Advertentiebeheer opties voor meer informatie.

Snelle tips

U moet minstens één adverteerder en advertentie-categorie toevoegen voor u een advertentie toevoegt.

Verwante informatie

Verwante helpschermen Beschrijving
Componenten - Advertenties - Advertenties bewerken Wordt gebruikt om een advertentie toe te voegen of te bewerken, welke getoond kan worden op uw Joomla! website. Denk er aan minstens één adverteerder en één advertentie-categorie Category aan te maken voor u een advertentie aanmaakt.
Componenten - Advertenties - Advertentie opties Algemene opties (instellingen) voor adverteerders.
Componenten - Advertenties - Categorieën Wordt gebruikt om een lijst met bestaande advertentie-categorieën te bekijken, bestaande te bewerken en nieuwe advertentie-categorieën aan te maken. Let op dat advertentie-categorieën los staan van andere categorieën, zoals artikelen, contactpersonen, nieuwsfeeds en weblinks. Er moet minimaal één adverteerder en advertentie-categorie zijn voordat er een advertentie aangemaakt kan worden.
Componenten - Advertenties - Categorieën bewerken Hier kunt u een nieuwe advertentie-categorie toevoegen of een bestaande bewerken. Let op dat u minstens één advertentie-categorie moet aanmaken voordat u een advertentie kunt aanmaken. Advertentie-categorieën staan los van andere types categorieën, zoals die voor artikelen, contactpersonen en nieuwsfeeds.
Componenten - Adverteerders Adverteerdersbeheer is de plaats waar u een bestaande adverteerder kunt bewerken of een nieuwe kunt aanmaken. Let op dat u minstens één adverteerder en één advertentie-categorie moet hebben voordat u uw eerste advertentie kunt toevoegen.
Componenten - Advertenties - Adverteerders bewerken Hier voegt u een nieuwe adverteerder toe of bewerkt u een bestaande. Let op dat u minstens één adverteerder moet aanmaken voordat u een advertentie kunt aanmaken.
Componenten - Advertenties volgen Wordt gebruikt om een bestaande lijst met volg-informatie te bekijken.