Help39

Componenten - Advertenties - Adverteerders

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help39:Components Banners Clients and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎Nederlands

Overzicht

Dit scherm wordt bereikt vanuit het beheergedeelte van het Joomla! controlepaneel. Het wordt gebruikt om adverteerders toe te voegen of te bewerken.

Hoe toegang te krijgen

 • Selecteer Componenten  Advertenties  Adverteerders.
 • U kunt ook de Adverteerders menu link selecteren vanuit de Advertenties, Categorieën of de Volgen pagina's in de zijbalk.

Beschrijving

Adverteerdersbeheer is de plaats waar u een bestaande adverteerder kunt bewerken of een nieuwe kunt aanmaken. Let op dat u minstens één adverteerder en één advertentie-categorie moet hebben voordat u uw eerste advertentie kunt toevoegen.

Schermafbeelding

Help-3x-components-banner-manager-clients-nl.png

Kolomkoppen

Klik op de kolomkop om de lijst volgens deze kolom te sorteren.

Help35-Banners-Clients-columns-nl.png
 • Selectievakje: Vink dit vakje aan om één of meer items te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde item(s). De meeste acties via de werkbak, zoals Publiceren en Depubliceren kunnen op meerdere items tegelijkertijd uitgevoerd worden. Andere, zoals Bewerken, werken alleen voor één item. Indien er meerdere items geselecteerd zijn en op Bewerken wordt geklikt, opent het het eerste item om het te bewerken.
 • Status. (Gepubliceerd/Gedepubliceerd/Verplaatst naar prullenbak) De publicatiestatus van het item.
 • Adverteerder. De adverteerder van deze advertentie. Adverteerders worden toegevoegd via Advertenties - Adverteerders.
 • Contactpersoon. De contactpersoon voor deze adverteerder.
 • Gepubliceerd:' Of het item wel of niet gepubliceerd is. U kunt de publicatie-status veranderen door op het icoon in deze kolom te klikken.
 • Gedepubliceerd: Of en hoeveel items in de gedepubliceerd zijn. U kunt de gedepubliceerde items zien door op het nummer in deze kolom te klikken.
 • Gearchiveerd: Of en hoeveel items gearchiveerd zijn. U kunt de gearchiveerde items zien door op het nummer in deze kolom te klikken.
 • Naar prullenbak: Of en hoeveel items in de prullenbak zitten. U kunt de items in de prullenbak zien door op het nummer in deze kolom te klikken.
 • Aankooptype. Het advertentie-aankooptype van de adverteerder. Dit wordt gebruikt om aan te geven hoe de adverteerder de vertoningstijd heeft aangeschaft voor zijn advertenties - maandelijks, jaarlijks, etc...
 • ID. Dit is een uniek identificatienummer voor dit item, automatisch toegekend door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren en u kunt dit nummer niet veranderen. Als u een nieuw item aanmaakt, is dit veld 0 totdat u het opslaat, waarbij een nieuw ID toegekend wordt.

Kolom filters

Boven de kolomkoppen rechts, staan 2 drop-down velden, Sorteer tabel op: (voor ingesteld op Adverteerder oplopend) en een aantal (voor ingesteld op 20). Help35-colheader-Order-Ascending-DisplayNum-Clients-nl.png

Deze kolom sorteer invoer velden tonen de huidige sortering van de tabel. Gebruik de drop-down veldkeuzes en klik op de kolomkop naam. Als alternatief kunt u op de kolomkop drukken om de lijst op die kolomwaarde te sorteren. Dit zal ook de waarde in de drop-down veld veranderen in overeenstemming met kolomkop naam. De lijst zal dan gesorteerd zijn op de volgorde van die kolom en een sorteer-icoon (op en neer pijl) wordt getoond naast de kolomnaam. Klik een tweede keer om de sortering om te keren, wat ook het drop-down veld zal wijzigen.

 • Volgorde. De volgorde waarin de items worden weergegeven.
 • Oplopend Toont de volgorde van de geselecteerde kolom, oplopend of aflopend.
 • # (standaard is 20). Toont het aantal weer te geven items op één pagain, standaard is 20 items. Indien er meer items zijn dan dit aantal kunnen de knopen voor paginanavigatie onderaan de tabel gebruikt worden. (Start, Vorige, Volgende, Einde, en paginanummers) om te navigeren naar de pagina's.

Lijst filters

Zoek hulpmiddelen

Zoekmiddelen Boven de tabel ziet u een filter of zoekveld en twee knoppen, zoals hieronder getoond.
Help30-colheader-filter-field-nl.png

 • Om op titel te filteren, voert u een deel van de titel in en klikt u op het pictogram 'Zoeken' .
Klik op Wissen om het filterveld te wissen en de lijst in zijn initiële status te zetten.
 • Om meer filters te activeren, klik op Zoekmiddelen

Filter op status of type

Filter op publicatiestatus. Toont alleen de items die overeenkomen met de geselecteerde publicatiestatus.

Help30-colheader-select-status-nl.png

 • - Selecteer status -: Toont items die gepubliceerd en ongepubliceerd zijn. Toont niet de items die gearchiveerd of verplaatst zijn naar prullenbak.
 • Verplaatst naar prullenbak: Toont alleen de items die verplaatst zijn naar de prullenbak. Belangrijke opmerking: Om deze items definitief te verwijderen:
  1. Verander de status van de items naar Verplaatst naar prullenbak.
  2. Verander de statusfilter naar Verplaats naar prullenbak. Zodoende worden alleen de items die naar de prullenbak zijn verplaatst getoond en icoon genaamd "Prullenbak legen" wordt weergegeven in de werkbalk.
  3. Selecteer de gewenste items en klik op "Prullenbak legen" in de werkbalk. De items zullen permanent verwijderd worden.
 • Gedepubliceerd: Toont alleen de items die gedepubliceerd zijn.
 • Gepubliceerd: Toont alleen de items die gepubliceerd zijn.
 • Gearchiveerd: Toont alleen de items die gearchiveerd zijn. Let op: Menu-items hebben deze status niet.
 • Alle: Toont alle items ongeacht de publicatiestatus.

Filter op aankooptype

Help35-colheader-select-type-nl.png
 • Selecteer type. Selecteer het aankooptype uit de drop-down lijst met beschikbare aankooptypes.

Aantal items dat getoond moet worden

Onder de lijst vindt u:

Paginabesturing: Als het aantal items meer is dan een pagina, ziet u een paginabesturing zoals hieronder getoond. Het huidige paginanummer wordt weergegeven met schaduw.

Help30-colheader-pagination-en.png

 • Begin: Klik om naar de eerste pagina te gaan.
 • Vorig: Klik om naar de voorafgaande pagina te gaan.
 • Paginanummers: Klik om naar de gewenste pagina te gaan.
 • Volgende: Klik om naar de volgende pagina te gaan.
 • Einde: Klik om naar de laatste pagina te gaan.

Werkbalk

Aan de bovenkant ziet u de werkbalk:

Help35-New-Edit-Publish-Unpublish-Archive-Checkin-Trash-Help-Options-toolbar-nl.png

De functies zijn:

 • Nieuw. Opent het bewerk scherm om een nieuwe adverteerder te maken.
 • Bewerken. Opent het scherm voor het bewerken van het geselecteerde adverteerder. Als er meer dan één adverteerder is geselecteerd (indien van toepassing), wordt alleen het eerste adverteerder geopend. Het bewerkingsscherm kan ook worden geopend door te klikken op de Naam van het adverteerder.
 • Publiceren. Maakt de geselecteerde adverteerder beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
 • Depubliceren. Maakt de geselecteerde adverteerder niet beschikbaar voor de bezoekers van uw website
 • Archiveren. Verandert de status van één van de geselecteerde adverteerder om aan te geven dat ze worden gearchiveerd. Gearchiveerde adverteerder kunnen terug naar de gepubliceerde of gedepubliceerde status gebracht worden door Gearchiveerd te selecteren in het Selecteer status filter en de status van de adverteerder te wijzigen naar Gepubliceerd of Gedepubliceerd.
 • Inchecken. Checkt de geselecteerde adverteerder in. Werkt bij één of meer adverteerder geselecteerd.
 • Prullenbak. Verandert de status van de selecteerde adverteerder om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten. adverteerder in de prullenbak kunnen hersteld worden door "Verplaatst naar prullenbak" te kiezen in het 'Selecteer status' zoekmiddel filter en de status van de adverteerder te veranderen in Gepubliceerd of Gedepubliceerd zoals gewenst. Selecteer, om naar de prullenbak verplaatste adverteerder te verwijderen, voor "Verplaatst naar prullenbak" in het Selecteer status filter, selecteer de adverteerder die definitief verwijderd moeten worden en klik daarna op het 'Prullenbak leegmaken' werkbalk icoon.
 • Help. Opent dit helpscherm.
 • Opties. Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.

Opties

Zie Advertentie - Opties.

Verwante informatie