Help39

Componenten - Contactpersonen - Categorieën

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help39:Components Contacts Categories and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands

Hoe toegang te krijgen

 • Selecteer Componenten  Contactpersonen  Categorieën uit het drop-down menu in het Joomla! Beheerpaneel.
 • Selecteer de Categorieën menu link vanuit het Contactpersonen beheer: Contactpersonen scherm.

Beschrijving

Contactpersoon categoriebeheer is waar u bestaande contactpersoon categorieën kunt bewerken en nieuwe kunt aanmaken. Let op dat Contactpersoon categorieën los staan van andere categorieën, zoals artikelen, advertenties, nieuwsfeeds en weblinks. Vanaf dit scherm kunt u ook navigeren naar het Contactpersoon beheer: Contactpersonen scherm.

Schermafbeelding

Help30-Components-Contact-Categories-screen-nl.png

Kolomkoppen

Klik op de kolomkop om de lijst volgens deze kolom te sorteren.

Help30-Category-Manager-columns-nl.png
 • Volgorde: Op-Neer pijltjesHelp30-Ordering-colheader-icon.png Door gebruiker op te geven volgorde, standaard is de volgorde van aanmaak. Indien actief, drag-and-drop volgorde door 'klik-en-houd-vast' met het icoon Help30-Ordering-colheader-grab-bar-icon.png dan 'loslaten' op de gewenste plek.
 • Selectievakje: Vink dit vakje aan om één of meer items te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde item(s). De meeste acties via de werkbak, zoals Publiceren en Depubliceren kunnen op meerdere items tegelijkertijd uitgevoerd worden. Andere, zoals Bewerken, werken alleen voor één item. Indien er meerdere items geselecteerd zijn en op Bewerken wordt geklikt, opent het het eerste item om het te bewerken.
 • Status. (Gepubliceerd/Gedepubliceerd/Verplaatst naar prullenbak) De publicatiestatus van het item.
 • Titel. De naam van het item. Voor een menu-item wordt de titel in het menu weergegeven. Voor een artikel of categorie wordt de titel optioneel weergegeven op de webpagina. Invullen is vereist. Een item kan bewerkt worden door op de titel te klikken.
 • Gepubliceerd:' Of het item wel of niet gepubliceerd is. U kunt de publicatie-status veranderen door op het icoon in deze kolom te klikken.
 • Gedepubliceerd: Of en hoeveel items in de gedepubliceerd zijn. U kunt de gedepubliceerde items zien door op het nummer in deze kolom te klikken.
 • Gearchiveerd: Of en hoeveel items gearchiveerd zijn. U kunt de gearchiveerde items zien door op het nummer in deze kolom te klikken.
 • Naar prullenbak: Of en hoeveel items in de prullenbak zitten. U kunt de items in de prullenbak zien door op het nummer in deze kolom te klikken.
 • Taal. Item taal.
 • ID. Dit is een uniek identificatienummer voor dit item, automatisch toegekend door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren en u kunt dit nummer niet veranderen. Als u een nieuw item aanmaakt, is dit veld 0 totdat u het opslaat, waarbij een nieuw ID toegekend wordt.

Kolom filters

Boven de kolomkoppen rechts, staan 2 drop-down velden, Sorteer tabel op: (voor ingesteld op Volgorde oplopend) en een aantal (voor ingesteld op 20).

Help30-colheader-Column-filter-order-ascend-number-nl.png

Deze gesorteerde kolom met input velden toont de huidige methode van sorteren in de tabel. Gebruik het drop down veld keuzes en klik op de kolomkop naam. Je kunt ook klikken op de kolomkop om de lijst te sorteren op de betreffende waarde. Dit zal ook de waarde in het drop-veld wijzigen welke correspondeert met de kolomkopnaam. De lijst wordt vervolgens op volgorde gesorteerd van die kolom en een soort icoon (omhoog of omlaag pijltje) wordt getoond naast de kolomnaam. Klik een tweede keer om de sortering terug te zetten, welke de volgorde van het drop-down veld wijzigt.

 • Volgorde. De volgorde waarin de items worden weergegeven.
 • Oplopend Toont de volgorde van de geselecteerde kolom, oplopend of aflopend.
 • # (standaard is 20). Toont het aantal weer te geven items op één pagain, standaard is 20 items. Indien er meer items zijn dan dit aantal kunnen de knopen voor paginanavigatie onderaan de tabel gebruikt worden. (Start, Vorige, Volgende, Einde, en paginanummers) om te navigeren naar de pagina's.

Lijst filters

Zoek hulpmiddelen

Zoekmiddelen Boven de tabel ziet u een filter of zoekveld en twee knoppen, zoals hieronder getoond.
Help30-colheader-filter-field-nl.png

 • Om op titel te filteren, voert u een deel van de titel in en klikt u op het pictogram 'Zoeken' .
Klik op Wissen om het filterveld te wissen en de lijst in zijn initiële status te zetten.
 • Om meer filters te activeren, klik op Zoekmiddelen

Filter op Status, rechten, taal, tags of max niveaus

Filter op publicatiestatus. Toont alleen de items die overeenkomen met de geselecteerde publicatiestatus.

Help30-colheader-select-status-nl.png

 • - Selecteer status -: Toont items die gepubliceerd en ongepubliceerd zijn. Toont niet de items die gearchiveerd of verplaatst zijn naar prullenbak.
 • Verplaatst naar prullenbak: Toont alleen de items die verplaatst zijn naar de prullenbak. Belangrijke opmerking: Om deze items definitief te verwijderen:
  1. Verander de status van de items naar Verplaatst naar prullenbak.
  2. Verander de statusfilter naar Verplaats naar prullenbak. Zodoende worden alleen de items die naar de prullenbak zijn verplaatst getoond en icoon genaamd "Prullenbak legen" wordt weergegeven in de werkbalk.
  3. Selecteer de gewenste items en klik op "Prullenbak legen" in de werkbalk. De items zullen permanent verwijderd worden.
 • Gedepubliceerd: Toont alleen de items die gedepubliceerd zijn.
 • Gepubliceerd: Toont alleen de items die gepubliceerd zijn.
 • Gearchiveerd: Toont alleen de items die gearchiveerd zijn. Let op: Menu-items hebben deze status niet.
 • Alle: Toont alle items ongeacht de publicatiestatus.

Filter op toegang. Toont alleen de items die een bepaald toegangsniveau hebben. De uitklaplijst toont de toegangsniveaus van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-access-nl.png

 • - Selecteer toegang -: Toon items met alle toegangsniveaus.
 • <toegangsniveau groep>: Toont items met alleen dit toegangsniveau.

Filter op taal. Toont alleen de items die toegewezen zijn aan een bepaalde taal. De uitklaplijst toont de talen van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-language-nl.png

 • - Selecteer taal - of Alle: Toont items in iedere taal.
 • <uw taal>: Toont alleen items in deze taal.

Filter op tag. Toont alleen de items die een bepaalde tag hebben. De uitklaplijst toont de tags van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-tags-nl.png

 • - Selecteer tag -: Toont items met een (of geen) tag(s).
 • <tag>: Toont alleen de items met deze tag.

Filter op max niveaus (item-niveau). Toont alleen de items in de categorie/tag/... van het gespecificeerde niveau of erboven in de hiërarchie van categorieën/tags/....

Help30-colheader-select-max-levels-nl.png

 • - Selecteer max niveaus -: Toont alle items ongeacht het niveau van de categorie/tag/... waartoe ze behoren.
 • 1: Toont alleen de items in de hoofdcategorie/tag... in de hiërarchie van categorieën/tags/... (anders gezegd, categorieën/tags/... waarbij hoofdcategorie/tag/... is ingesteld op "- Geen hoofd -".)
 • 2-10: Toont alleen items die behoren aan categorieën/tags/... in de top 2-10 niveaus in de categorie/tag/... hiërarchie.

Aantal items dat getoond moet worden

Paginabesturing: Als het aantal items meer is dan een pagina, ziet u een paginabesturing zoals hieronder getoond. Het huidige paginanummer wordt weergegeven met schaduw.

Help30-colheader-pagination-en.png

 • Begin: Klik om naar de eerste pagina te gaan.
 • Vorig: Klik om naar de voorafgaande pagina te gaan.
 • Paginanummers: Klik om naar de gewenste pagina te gaan.
 • Volgende: Klik om naar de volgende pagina te gaan.
 • Einde: Klik om naar de laatste pagina te gaan.

Batchproces

Batchverwerking maakt het mogelijk om de instellingen te veranderen voor een groep geselecteerde categories items die aangevinkt zijn. Voor gebruik: selecteer één of meer categories items uit de tabel met items die bekeken wordt en klik op de knop 'Batch' in de werkbalk. Dit opent een pop-up venster zoals hieronder weergegeven.

Help30-colheader-batch-process-categories-nl.png

U kunt één waarde veranderen of beide waarden tegelijkertijd.

Opmerking: wanneer u items naar een nieuwe categorie kopieert, worden veranderingen die u heeft geselecteerd voor toegangsniveau en taal, alleen toegepast op de kopieën en niet op de originele items.

Hoe batchverwerking voor een groep categories toepassen:

 1. Selecteer één of meer categories uit de lijst door deze aan te vinken.
 2. Klik op de werkbalkknop "Batch'.
 3. Stel één of meer van de volgende waarden in:
 • Om de Taal te wijzigen, selecteer de gewenste taal uit de uitklaplijst taal instellen.
 • Om de Toegangsniveaus te wijzigen, selecteer het gewenste toegangsniveau uit de uitklaplijst van de stel toegangsniveau in.
 • Om de Category te wijzigen, selecteer een category uit de lijst. Laat de standaard ingestelde category staan om de categorie niet te wijzigen.
 1. Om de items te kopiëren naar een andere category, selecteer de gewenste category uit de categorielijst en vink de kopieeroptie aan. In dit geval blijven de originele items ongewijzigd en worden de kopieën aan de nieuwe category toegewezen en, indien geselecteerd het nieuwe toegangsniveau en de taal.
 2. Om de items naar een andere category te verplaatsen, selecteer de gewenste category uit de categorylijst en vink de verplaats optie aan. In dit geval worden de originele items verplaatst naar de nieuwe category en, indien geselecteerd, toegewezen een het nieuwe toegangsniveau en taal.
 • Om een Tag toe te voegen, selecteer de gewenste tag uit de uitklaplijst tag toevoegen.
Wanneer alle instellingen ingevoerd zijn, klik op Verwerken om de wijzigingen uit te voeren. Er zal een bericht "Batchverwerking voltooid." verschijnen.

Let op dat er niets zal gebeuren als u

 • geen items heeft geselecteerd of
 • niet heeft geselecteerd taal, toegangsniveau of categorie.

Klik op de annuleerknop om de ingevoerde selectie te wissen. Hierdoor worden alle Batch bedieningselementen teruggezet naar de standaard waarden. Merk op dat dit niet de aangevinkte items uitvinkt.

Werkbalk

Aan de bovenkant ziet u de werkbalk:

Help35-New-Edit-Publish-Unpublish-Archive-Checkin-Batch-Rebuild-Trash-Help-Options-toolbar-nl.png

De functies zijn:

 • Nieuw. Opent het bewerk scherm om een nieuwe categorie te maken.
 • Bewerken. Opent het scherm voor het bewerken van het geselecteerde categorie. Als er meer dan één categorie is geselecteerd (indien van toepassing), wordt alleen het eerste categorie geopend. Het bewerkingsscherm kan ook worden geopend door te klikken op de Naam van het categorie.
 • Publiceren. Maakt de geselecteerde categorie beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
 • Depubliceren. Maakt de geselecteerde categorie niet beschikbaar voor de bezoekers van uw website
 • Archiveren. Verandert de status van één van de geselecteerde categorie om aan te geven dat ze worden gearchiveerd. Gearchiveerde categorie kunnen terug naar de gepubliceerde of gedepubliceerde status gebracht worden door Gearchiveerd te selecteren in het Selecteer status filter en de status van de categorie te wijzigen naar Gepubliceerd of Gedepubliceerd.
 • Inchecken. Checkt de geselecteerde categorie in. Werkt bij één of meer categorie geselecteerd.
 • Batch. Batch verwerkt de geselecteerde categorie. Werkt bij één of meer geselecteerde items.
 • Opnieuw opbouwen. Ververst en stelt de categorie tabel opnieuw samen. Normaal hoeft u de tabel niet opnieuw op te bouwen. Deze functie voorziet in het geval de data in de tabel corrupt raakt.
 • Prullenbak. Verandert de status van de selecteerde categorie om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten. categorie in de prullenbak kunnen hersteld worden door "Verplaatst naar prullenbak" te kiezen in het 'Selecteer status' zoekmiddel filter en de status van de categorie te veranderen in Gepubliceerd of Gedepubliceerd zoals gewenst. Selecteer, om naar de prullenbak verplaatste categorie te verwijderen, voor "Verplaatst naar prullenbak" in het Selecteer status filter, selecteer de categorie die definitief verwijderd moeten worden en klik daarna op het 'Prullenbak leegmaken' werkbalk icoon.
 • Help. Opent dit helpscherm.
 • Opties. Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.

Opties

Zie Contactpersoon beheer opties.

Verwante Informatie