Help39

Componenten - Contactpersonen - Categorieën bewerken

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help39:Components Contacts Categories Edit and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands

Hoe toegang te krijgen

Navigeer naar Contactpersonen categorie beheer, Componenten  Contactpersonen  Categorieën

 • Nieuw. Klik op het Nieuw icoon in de werkbalk.
 • Bewerk. Klik, om een bestaande contactpersoon categorie te bewerken op de Categorie naam in de tabel met categorieën, of vink het selectievakje voor de categorie aan en druk op het Bewerk icoon in de werkbalk.

Beschrijving

Dit is waar u een Contactpersoon categorie kunt toevoegen of een bestaande contactpersoon categorie kunt bewerken. Contactpersoon categorieën stellen u in staat contactpersonen te organiseren op uw website. Contactpersoon categorieën staan los van andere type categorieën, zoals van artikelen, advertenties, nieuwsfeeds en meer.

Schermafbeelding

Help30-Components-Contact-Categories-Edit-screen-nl.png

Details en opties

In deze sectie kunt u informatie invoeren over de contactpersoon categorie, zoals de naam, alias, beschrijving en meer.

Gegevens

Categoriegegevens

 • Titel. De titel van dit item. Dit kan op de pagina weergegeven worden, afhankelijk van de instellingen.
 • Alias. De interne naam van het item die ook gebruikt wordt in de URL wanneer SEF is geactiveerd. Normaal gesproken kunt u dit veld leeg laten en vult Joomla! automatisch een standaard waarde in. De standaard waarde is de Titel of de Naam in hoofdletters en met streepjes in plaats van spaties. U kunt de Alias handmatig invullen. De Alias moet bestaan uit kleine letters en koppelstreepjes (-). Spaties of underscores zijn niet toegestaan. Niet-latijnse tekens kunnen gebruikt worden wanneer de optie unicode aliassen ingesteld is op ja in de Algemene instellingen. Wanneer deze optie op nee is ingesteld en er niet-latijnse tekens worden gebruikt wordt standaard de huidige datum gebruikt voor de alias, bijvoorbeeld "2012-12-31-17-54-38".
 • Beschrijving. De beschrijving van het item in. Categorie, subcategorie en weblink beschrijvingen kunnen worden weergegeven op webpagina's, afhankelijk van de instellingen. Deze beschrijvingen worden ingevoerd met behulp van dezelfde editor die wordt gebruikt voor artikelen.
Help30-Administrator-Categories-Edit-Editor-nl.png
 • Artikel. Klik om snel een 'Artikel' link naar de omschrijving met een pop-up venster toe te voegen.
 • Afbeelding. Klik om snel een 'Afbeelding' aan de beschrijving via een popup venster toe te voegen.

Help30-Toggle-Editor-button-nl.png

Schakelen tekstverwerker. Wanneer u de TinyMCE tekstverwerker gebruikt ziet u direct onder het tekstvenster een knop Schakelen tekstverwerker. Met deze knop kunt u schakelen tussen de TinyMCE tekstverwerker en geen tekstverwerker.

Gegevens (zijbalk)

Help30-Administrator-Categories-Edit-Editor-Sidebar-Params-nl.png
 • Hoofdcategorie. Het item (categorie, menu-item, enzovoort) dat is de bovenliggende item van het item dat wordt bewerkt.
 • Status. (Gepubliceerd/Gedepubliceerd/Gearchiveerd/Verplaatst naar prullenbak) De publicatiestatus van het item.
 • Toegangsniveau. Wie heeft toegang tot dit item. Standaard opties zijn:
  • Publiek: Iedereen heeft toegang
  • Gast: Iedereen zonder login heeft toegang
  • Geregistreerd: Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang
  • Speciaal: Alleen gebruikers met auteur status of hoger hebben toegang
  • Super gebruikers: Alleen super user gebruikers hebben toegang

Voer het gewenste niveau in met behulp van de uitklaplijst. Aangepaste toegangsniveaus zullen te zien zijn als ze bestaan.

 • Taal. Item taal.
 • Tags. Voer één of meer optionele tags in voor dit item. U kunt bestaande tags invoeren door het intikken van de eerste paar letters. U kunt ook nieuwe tags toevoegen door ze hier in te voeren. Met behulp van tags kunt u een lijst zien van verwante items in content types (bijvoorbeeld artikelen, contacten, en categorieën).
 • Notitie. Item-notitie. Dit wordt normaal gesproken door de beheerder gebruikt (bijvoorbeeld om informatie te documenteren voor dit item) en is niet op de website zichtbaar.
 • Notitie versie. Optioneel veld om deze versie van dit item te identificeren in het versiegeschiedenis venster.

Opties

Toont de opties voor deze categorie, zoals hieronder wordt weergegeven, wanneer u op het tabblad klikt:

Help30-Categories-Edit-screen-options-tab-nl.png

 • Weergave Gebruik een andere layout van de beschikbare componentenweergave of overrides van de templates.
 • Afbeelding. Kies een afbeelding die in de front-end moet worden weergegeven voor dit item/deze categorie.
 • Alternatieve tekst Alternatieve tekst die wordt gebruikt voor bezoekers zonder toegang tot de afbeeldingen.

Publicatie opties

Dit onderdeel toont Publicatie parameters voor deze Categorie, zoals hieronder weergegeven wordt wanneer u op het tabblad klikt:

Help30-Categories-Edit-screen-publish-options-tab-nl.png

De uitgegrijsde velden zijn alleen bedoeld ter informatie en kunnen niet worden bewerkt.

 • Aanmaakdatum: Datum dat het item (artikel, categorie, weblink, etc.) aangemaakt is.
 • Gemaakt door. Optioneel kunt u kiezen uit een pop-up venster van de gebruikers. Selecteer een Gebruiker door te klikken op de naam van de gebruiker. De standaardwaarde bij het leeg laten van dit veld, is de gebruiker die de nieuwe categorie heeft aangemaakt.
 • Aanpassingsdatum: (alleen ter informatie) Datum van laatste wijziging.
 • Aangepast door: (alleen ter informatie) Gebruikersnaam van de gebruiker die de laatste aanpassing heeft gedaan.
 • Hits. Aantal hits op een Categorie weergave.
 • Metabeschrijving: Een optionele paragraaf die gebruikt wordt als beschrijving van de pagina in de HTML uitvoer. Dit wordt in het algemeen getoond in het resultaat van zoekmachines. Indien opgegeven, maakt dit een HTML meta element met de attribuutnaam "description" en een inhoud attribuut gelijk aan de opgegeven tekst.
 • Meta trefwoorden: Optionele invoer voor trefwoorden. Dient ingevoerd te worden gescheiden door komma's (bijvoorbeeld, "katten, honden, huisdieren") en mag ingevoerd worden met hoofdletters of kleine letters. (Bijvoorbeeld, "KATTEN" zal kloppen met "katten" of "Katten"). Trefwoorden kunnen op verschillende manieren gebruikt worden:
  • Om zoekmachine en andere systemen te helpen de inhoud van het artikel te classificeren.
  • In combinatie met Advertentie tags, om specifieke advertenties te tonen gebaseerd op de inhoud van het Artikel. Stel bijvoorbeeld dat u één advertentie voor hondenproducten heeft en een andere voor kattenproducten. U kunt uw hondenadvertentie tonen als uw gebruiker een artikel over honden leest en uw kattenadvertentie als er een kat gerelateerd artikel wordt getoond. Om dit te doen moet u:
   • Voeg de trefwoorden 'hond' en 'kat' toe aan de juiste Artikelen.
   • Voeg de Tags 'hond' en 'kat' toe aan de juiste Advertenties op het Advertentiebeheer Nieuw/Bewerk scherm
   • Stel de Advertentiemodule Parameter 'Zoek op Tags' in op 'Ja' in het Advertentiemodule bewerk scherm.
  • Alleen voor artikelen, in combinatie met de Gerelateerde artikelen module, om artikelen te tonen die minstens één gemeenschappelijk trefwoord delen. Als bijvoorbeeld het huidige artikel de trefwoorden "katten, honden, apen" heeft, dan worden artikelen met slechts één van deze trefwoorden getoond in de gerelateerde artikelen module.
 • Auteur: Optionele invoer voor een auteursnaam binnen de metadata. Indien opgegeven maakt dit een HTML meta element aan met het 'name' attribuut "author" en het 'content' attribuut zoals hier opgegeven.
 • Robots: De instructies voor web "robots" die naar deze pagina navigeren.
  • Gebruik algemeen: Gebruik de waarde die is ingesteld bij Component→Opties voor deze component.
  • Index, Follow: Indexeer deze pagina en volg de links op deze pagina.
  • No index, Follow: Indexeer deze pagina niet, maar volg de links op de pagina wel. U wilt dit bijvoorbeeld misschien doen op een pagina met sitemap waarvan u wilt dat de links geïndexeerd worden, maar dat de pagina zelf niet verschijnt in zoekmachines.
  • Index, No follow: Indexeer deze pagina, maar volg geen links op de pagina. U wilt dit bijvoorbeeld misschien voor een evenementen kalender, waarvoor u wilt dat de pagina verschijnt in zoekmachines, maar waarvan niet elk evenement geïndexeerd hoeft te worden.
  • No index, no follow: Indexeer deze pagina niet en volg geen links op deze pagina.

Rechten

Deze sectie toont de rechten van deze categorie. Het volgende scherm is zichtbaar. Help30-Categories-Edit-screen-permissions-tab-nl.png

Om de rechten van deze extensie te wijzigen moet u de volgende handelingen uitvoeren.

 • Selecteer de Groep door op de titel aan de linkerzijde te klikken.
 • Zoek de gewenste Actie. Mogelijke acties zijn:
  • Instellen ACL & Opties. Gebruikers kunnen de opties en rechten van deze extensie bewerken.
  • Alleen instellingenopties. Gebruikers kunnen van deze extensie de opties bewerken, behalve de rechten.
  • Toegang tot beheerdersinterface. Gebruikers hebben toegang tot de beheerdersinterface van deze extensie.
  • Maken. Gebruikers mogen inhoud voor deze extensie aanmaken.
  • Verwijderen. Gebruikers mogen inhoud in deze extensie verwijderen.
  • Bewerken. Gebruikers mogen inhoud in deze extensie bewerken.
  • Bewerk status. Gebruikers kunnen de status en relevante informatie van inhoud van deze extensie bewerken.
  • Bewerk eigen. Gebruikers mogen de eigen inhoud van deze extensie bewerken.
 • Selecteer de gewenste rechten voor de actie die u wilt wijzigen. Mogelijke instellingen zijn:
  • 'Overgenomen.' Overgenomen van gebruikers in deze groep vanuit de Algemene instellingen rechten van deze extensie.
  • 'Toegestaan.' Toegestaan voor gebruikers in deze groep. Let op dat wanneer deze actie op één van de hogere niveaus Geweigerd is het Toegestaan-recht hier geen effect heeft. Een Geweigerd-instelling kan niet worden overschreven.
  • 'Geweigerd.' Geweigerd voor alle gebruikers in deze groep.
 • Klik op Opslaan in de werkbalk bovenin. Wanneer het scherm herladen wordt zal de nieuwe gecalculeerde rechten voor deze groep en actie weergegeven worden.

Werkbalk

Aan de bovenkant ziet u de werkbalk:

Help32-Save-SaveClose-SaveNew-SaveAsCopy-Version-Close-toolbar-nl.png

De functies zijn:

 • Opslaan: Slaat categorie op en blijf in het huidige scherm.
 • Opslaan & sluiten. Slaat categorie op en sluit het huidige scherm.
 • Opslaan & nieuw. Slaat categorie op en houdt het bewerkscherm open, klaar voor het aanmaken van een ander categorie.
 • Opslaan als kopie. Slaat uw wijzigingen op als een kopie van het huidige categorie. Beïnvloed het huidige categorie niet. Dit werkbalk icoon wordt niet getoond bij het aanmaken van een nieuw categorie.
 • Versies: Opent het item versie geschiedenis scherm om eerdere versies van dit item te tonen. Dit stelt u in staat oudere versies van het item te bekijken en een oudere versie te herstellen. Zie Versie historie voor meer informatie.
 • Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan.
 • Help. Opent dit helpscherm.

TinyMCE tekstverwerker

TinyMCE is de standaard tekstverwerker voor zowel de website als de beheer gebruikers. TinyMCE is een WYSIWYG (wat u ziet is wat u krijgt) tekstverwerker die gebruikers een vertrouwde tekstverwerker interface geeft bij het bewerken van artikelen en andere inhoud. TinyMCE kan ingesteld worden met drie verschillende sets werkbalkknoppen: Set 0, Set 1 en Set 2. Dit wordt ingesteld als optie in Pluginbeheer voor de 'Editor - TinyMCE' plugin. Set 0 is de meest uitgebreide werkbalk en is standaard toegewezen aan de rol Administrator, editor en Super Users. Set 1 is toegewezen aan de manager en geregistreerden. Set 2 is toegewezen aan Publiek.

Set 1 werkbalk

De set 1 werkbalk biedt een werkbalk met drie rijen zoals hieronder getoond:

Help30-editor-tinymce-advanced-nl.png

Dit is de standaard instelling. De werkbalk met 3 regels biedt veel standaard tekstverwerker commando's, zoals:

Eerste deel.

 • Met de knoppen links kunt u tekst vet, schuin, onderstreept of doorgehaald maken. Daarnaast staan knoppen om links en rechts uit te lijnen, te centreren en uit te vullen.
 • Formaat. Selecteer voorgedefinieerde formaten voor paragraaf, adres, hoofdstuk1, enzovoort.
 • Ongeordende lijst, geordende lijst, inspringen verkleinen (naar links) en inspringen vergroten(streepje naar rechts).
 • Ongedaan maken (Ctrl+Z) en Opnieuw uitvoeren (Ctrl+Y).

Tweede deel.

 • Invoegen/bewerken link. Om een link in te voegen of bewerken, selecteer de link-tekst en druk op deze knop. Een popup venster verschijnt waarin u de details van de link kunt opgeven.
 • Link verwijderen. Selecteer, om een link te verwijderen, de tekst en druk op deze knop.
 • Invoegen/bewerken link. Een anker is een bladwijzer binnen een artikel die u direct naar dat punt binnen het artikel linkt. Beweeg, om een anker in te voegen, de cursor naar de gewenste locatie binnen het artikel en klik op deze knop. Er wordt een scherm getoond. Voer de naam in van het anker en druk op Ok. Er wordt een klien anker-icoon getoond op de plaats van het anker. U kunt de naam van het anker bewerken door erop te klikken en op deze knop te drukken. U kunt het anker verwijderen door het te selecteren en op de verwijder-knop te drukken.
 • Bewerk broncode. Een popup verschijnt met de HTML broncode, waardoor u de HTML broncode kunt bewerken.
 • Horizontale lijn invoegen.
 • Invoegen nieuwe tabel, tabelrij eigenschappen, tabelcel eigenschappen, voeg rij in voor, voeg rij in na, verwijder rij, kolom invoegen voor, kolom invoegen na, verwijder kolom, splits samengevoegde cellen, tabelcellen samenvoegen.
 • Subscript, superscript, voeg speciale tekens in.
 • Plakken, plakken als platte tekst. Vaak bij het kopiëren en plakken van tekst uit andere bronnen, zoals PDF-bestanden, Word-documenten of webpagina ' s, bevat de geselecteerde tekst opmaak die niet nodig of gewenst is. Met behulp van het 'plakken als platte tekst' verdwijnt alle opmaak uit de tekst.
 • Preview tekst in popup
 • Voeg een module, menu, contact, veld toe. In een popup kan er gekozen worden welk item ingevoegd kan worden.

Derde deel.

 • Invoegen artikel, afbeelding, nieuwe pagina, lees meer. In een pop-up kiest u het item dat u wilt invoegen.


Set 2 werkbalk


De set 2 werkbalk biedt één rij knoppen zoals hieronder weergegeven.

Help30-editor-tinymce-simple-nl.png

Eerste deel.

 • Knoppen waarmee u tekst vet, cursief, onderstreept of doorgehaald kunt maken.
 • Ongedaan maken (Ctrl+Z) en Opnieuw uitvoeren (Ctrl+Y).
 • Ongeordende lijst, geordende lijst.
 • Knippen, kopiëren, plakken, plakken als platte tekst, plakken vanuit Word. Vaak bij het kopiëren en plakken van tekst uit andere bronnen, zoals PDF-bestanden, Word-documenten of webpagina ' s, bevat de geselecteerde tekst opmaak die niet nodig of gewenst is. Met behulp van het 'plakken als platte tekst' verdwijnt alle opmaak uit de tekst. 'Plakken als Word' probeert sommige opmaak te bewaren terwijl overbodige opmaak verdwijnt.
 • Invoegen veld, afbeelding, lees meer. In een popup kan het item die je wilt invoegen gekozen worden.

Set 0 werkbalk


De set 0 werkbalk biedt de meest uitgebreide bewerk opties, zoals hieronder weergegeven.

Help30-editor-tinymce-extended-nl.png

Deze optie biedt dezelfde knoppen als beschreven in de set 1 (Uitgebreide) werkbalk hierboven. Daarnaast zijn de volgende opties beschikbaar:

Eerste deel.

 • Stijlen. Caption en nieuwe pagina's kunnen worden ingesteld. Markeer de gewenste tekst en selecteer de stijl. Dit zorgt dat de tekst opgemaakt wordt op basis van de CSS-regels.
 • Lettertype. Selecteer het gewenste lettertype.
 • Grootte van het lettertype. Selecteer de gewenste grootte van het lettertype.
 • Zoek en vervangen.

Tweede deel.

 • Selecteer tekstkleur of achtergrondkleur.
 • Wisselen tussen volledig scherm modus.
 • Invoegen nieuwe tabel, tabelrij eigenschappen, tabelcel eigenschappen, voeg rij in voor, voeg rij in na, verwijder rij, kolom invoegen voor, kolom invoegen na, verwijder kolom, splits samengevoegde cellen, tabelcellen samenvoegen.
 • Invoegen van emoticons.
 • Invoegen ingesloten media. Plaats, om ingesloten media (zoals flash) in te voegen, de cursor op de gewenste plaats en druk op deze knop. Er verschijnt een popup die u de mogelijkheid geeft het type, bestand of URL en andere informatie over de media in te voegen.
 • De richting van links naar rechts en van rechts naar links instellen. Met deze knoppen kunt u de richting van de tekst, bijvoorbeeld voor talen die van rechts naar links gaan, invoeren of wijzigen.
 • Knippen, kopiëren, plakken, plakken als platte tekst. Vaak bij het kopiëren en plakken van tekst uit andere bronnen, zoals PDF-bestanden, Word-documenten of webpagina ' s, bevat de geselecteerde tekst opmaak die niet nodig of gewenst is. Met behulp van het 'plakken als platte tekst' verdwijnt alle opmaak uit de tekst.

Derde deel.

 • Tonen/verbergen van onzichtbare tekens (zoals paragraaf einden).
 • Toon/verberg blokken.
 • Vaste spatie invoegen.
 • Citaat.
 • Voorgedefinieerd sjabloon invoegen

Toegankelijkheid

TinyMCE is compatible met screen readers zoals JAWS en NVDA. U kunt het effectief gebruiken, zelfs als u de muis niet gebruikt. Om de tekstverwerker werkbalk te gebruiken, kunt u de volgende sneltoets combinaties gebruiken:

 • [ALT + F9] Verander focus en spring naar menubar
 • [ALT + F10] Verander focus en spring naar werkbalk
 • [ALT + F11] Verander focus en spring naar het pad
 • [ESC] Sluit menu/submenu/dialoog (brengt u ook terug naar tekstverwerker gebied)
 • [Tab]/[Arrow] Navigeer links/rechts door menu/werkbalk

Kijk voor informatie: TinyMCE - Toegankelijkheid

Geen tekstverwerker

Indien 'Geen tekstverwerker' is geselecteerd voor een gebruiker, wordt er een eenvoudige tekstverwerker weergegeven. Hiermee kan ruwe, niet geformatteerde HTML ingevoerd worden. Gebruik de werkbalkknop 'Voorbeeld' om te zien hoe de HTML wordt weergegeven.

De 'Geen tekstverwerker' optie kan handig zijn wanneer er in 'boilerplate' of aangepaste HTML inhoud ingevoerd wordt, bijvoorbeeld om een PayPal link in te voegen. In TinyMCE wordt de HTML opnieuw geformatteerd of gedeeltelijk weggehaald tijdens het opslaan. Met als gevolg dat complexe HTML niet meer correct werkt.

Wanneer dit gebeurt kan de tekstverwerker tijdelijk gewijzigd worden naar 'Geen tekstverwerker' om de gewenste inhoud te maken. Let er daarbij wel op dat wanneer u de inhoud later opnieuw wilt bewerken wederom de tekstverwerker naar 'Geen tekstverwerker' veranderd moet worden. Anders gaat de aangepaste HTML verloren wanneer de inhoud geopend en opgeslagen wordt met TinyMCE.

Verwante Informatie

Om bestaande contactpersonen te vinden en bewerken: Contactpersoon beheer