Help39

Componenten Contactpersonen - Contactpersonen

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help39:Components Contacts Contacts and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands

Components Help Screens

Overzicht

Dit scherm wordt bereikt vanuit het beheergedeelte van het Joomla! controlepaneel. Het wordt gebruikt om contactpersonen toe te voegen of te bewerken.

Hoe toegang te krijgen

 • Selecteer Componenten  Contactpersonen vanuit het drop-down menu van het Joomla! beheerpaneel.
 • U kunt ook de 'Contactpersonen' menu link kiezen vanuit het Contactpersonen categorieën scherm.

Beschrijving

Het Contactpersonen scherm geeft de mogelijkheid contactpersooninformatie toe te voegen aan uw Joomla! site. U kunt informatie opgeven zoals naam, adrestelefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook contactpersonen koppelen aan geregistreerde gebruikers. Na afloop kunt u de Menubeheer gebruiken om links op de website aan te maken naar contactpersonen.

Schermafbeelding

Help30-Components-Contacts-Contacts-screen-nl.png

Kolomkoppen

Klik op de kolomkop om de lijst volgens deze kolom te sorteren.

Help35-Contact-Manager-columns-nl.png
 • Volgorde. De volgorde waarin de items worden weergegeven.
 • Selectievakje: Vink dit vakje aan om één of meer items te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde item(s). De meeste acties via de werkbak, zoals Publiceren en Depubliceren kunnen op meerdere items tegelijkertijd uitgevoerd worden. Andere, zoals Bewerken, werken alleen voor één item. Indien er meerdere items geselecteerd zijn en op Bewerken wordt geklikt, opent het het eerste item om het te bewerken.
 • Status. (Gepubliceerd/Gedepubliceerd/Verplaatst naar prullenbak) De publicatiestatus van het item.
 • Titel. De naam van het item. Voor een menu-item wordt de titel in het menu weergegeven. Voor een artikel of categorie wordt de titel optioneel weergegeven op de webpagina. Invullen is vereist. Een item kan bewerkt worden door op de titel te klikken.
 • Gelinkte gebruiker. De gebruikersnaam waar deze contactpersoon aan gelinkt is (indien van toepassing).
 • Taal. Item taal.
 • ID. Dit is een uniek identificatienummer voor dit item, automatisch toegekend door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren en u kunt dit nummer niet veranderen. Als u een nieuw item aanmaakt, is dit veld 0 totdat u het opslaat, waarbij een nieuw ID toegekend wordt.

Kolom filters

Boven de kolomkoppen rechts, staan 2 drop-down velden, Sorteer tabel op: (voor ingesteld op Titel oplopend) en een aantal (voor ingesteld op 20). Help35-colheader-Column-Filter-Titel-Ascending-DisplayNum-nl.png

Deze gesorteerde kolom met input velden toont de huidige methode van sorteren in de tabel. Gebruik het drop down veld keuzes en klik op de kolomkop naam. Je kunt ook klikken op de kolomkop om de lijst te sorteren op de betreffende waarde. Dit zal ook de waarde in het drop-veld wijzigen welke correspondeert met de kolomkopnaam. De lijst wordt vervolgens op volgorde gesorteerd van die kolom en een soort icoon (omhoog of omlaag pijltje) wordt getoond naast de kolomnaam. Klik een tweede keer om de sortering terug te zetten, welke de volgorde van het drop-down veld wijzigt.

 • Volgorde. De volgorde waarin de items worden weergegeven.
 • Oplopend Toont de volgorde van de geselecteerde kolom, oplopend of aflopend.
 • # (standaard is 20). Toont het aantal weer te geven items op één pagain, standaard is 20 items. Indien er meer items zijn dan dit aantal kunnen de knopen voor paginanavigatie onderaan de tabel gebruikt worden. (Start, Vorige, Volgende, Einde, en paginanummers) om te navigeren naar de pagina's.

Lijst filters

De Lijst filters, linksboven en andere filters zoals hieronder beschreven staan in de zijbalk linksonder. Deze filters zijn een reeks van knoppen waarmee je het aantal getoonde items in de weergave kunt beïnvloeden. U kunt meer dan één filter invoeren. In dit geval worden alleen de items getoond die aan alle voorwaarden van het ingestelde filter voldoen.

Zoek hulpmiddelen

Zoekmiddelen Boven de tabel ziet u een filter of zoekveld en twee knoppen, zoals hieronder getoond.
Help30-colheader-filter-field-nl.png

 • Om op titel te filteren, voert u een deel van de titel in en klikt u op het pictogram 'Zoeken' .
Klik op Wissen om het filterveld te wissen en de lijst in zijn initiële status te zetten.
 • Om meer filters te activeren, klik op Zoekmiddelen

Filter op status, categorie, rechten, taal, tag an maximum niveaus

Filter op publicatiestatus. Toont alleen de items die overeenkomen met de geselecteerde publicatiestatus.

Help30-colheader-select-status-nl.png

 • - Selecteer status -: Toont items die gepubliceerd en ongepubliceerd zijn. Toont niet de items die gearchiveerd of verplaatst zijn naar prullenbak.
 • Verplaatst naar prullenbak: Toont alleen de items die verplaatst zijn naar de prullenbak. Belangrijke opmerking: Om deze items definitief te verwijderen:
  1. Verander de status van de items naar Verplaatst naar prullenbak.
  2. Verander de statusfilter naar Verplaats naar prullenbak. Zodoende worden alleen de items die naar de prullenbak zijn verplaatst getoond en icoon genaamd "Prullenbak legen" wordt weergegeven in de werkbalk.
  3. Selecteer de gewenste items en klik op "Prullenbak legen" in de werkbalk. De items zullen permanent verwijderd worden.
 • Gedepubliceerd: Toont alleen de items die gedepubliceerd zijn.
 • Gepubliceerd: Toont alleen de items die gepubliceerd zijn.
 • Gearchiveerd: Toont alleen de items die gearchiveerd zijn. Let op: Menu-items hebben deze status niet.
 • Alle: Toont alle items ongeacht de publicatiestatus.

Filter op categorie. Toont alleen de items in een bepaalde categorie. De keuzelijst toont de categorieën die gedefinieerd zijn op uw site.

Help30-colheader-select-category-nl.png

 • - Selecteer categorie -: Toont items die aan welke categorie dan ook gekoppeld zijn.
 • <uw categorie>: Toont items alleen gekoppeld aan deze categorie.

Filter op toegang. Toont alleen de items die een bepaald toegangsniveau hebben. De uitklaplijst toont de toegangsniveaus van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-access-nl.png

 • - Selecteer toegang -: Toon items met alle toegangsniveaus.
 • <toegangsniveau groep>: Toont items met alleen dit toegangsniveau.

Filter op taal. Toont alleen de items die toegewezen zijn aan een bepaalde taal. De uitklaplijst toont de talen van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-language-nl.png

 • - Selecteer taal - of Alle: Toont items in iedere taal.
 • <uw taal>: Toont alleen items in deze taal.

Filter op tag. Toont alleen de items die een bepaalde tag hebben. De uitklaplijst toont de tags van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-tags-nl.png

 • - Selecteer tag -: Toont items met een (of geen) tag(s).
 • <tag>: Toont alleen de items met deze tag.

Filter op max niveaus (item-niveau). Toont alleen de items in de categorie/tag/... van het gespecificeerde niveau of erboven in de hiërarchie van categorieën/tags/....

Help30-colheader-select-max-levels-nl.png

 • - Selecteer max niveaus -: Toont alle items ongeacht het niveau van de categorie/tag/... waartoe ze behoren.
 • 1: Toont alleen de items in de hoofdcategorie/tag... in de hiërarchie van categorieën/tags/... (anders gezegd, categorieën/tags/... waarbij hoofdcategorie/tag/... is ingesteld op "- Geen hoofd -".)
 • 2-10: Toont alleen items die behoren aan categorieën/tags/... in de top 2-10 niveaus in de categorie/tag/... hiërarchie.

Aantal items dat getoond moet worden

Onder de lijst vindt u:

Paginabesturing: Als het aantal items meer is dan een pagina, ziet u een paginabesturing zoals hieronder getoond. Het huidige paginanummer wordt weergegeven met schaduw.

Help30-colheader-pagination-en.png

 • Begin: Klik om naar de eerste pagina te gaan.
 • Vorig: Klik om naar de voorafgaande pagina te gaan.
 • Paginanummers: Klik om naar de gewenste pagina te gaan.
 • Volgende: Klik om naar de volgende pagina te gaan.
 • Einde: Klik om naar de laatste pagina te gaan.

Werkbalk

Aan de bovenkant ziet u de werkbalk:

Help30-New-Edit-Publish-Unpublish-Feature-Unfeature-Archive-Checkin-Trash-Batch-Options-Help-toolbar-nl.png

De functies zijn:

 • Nieuw. Opent het bewerk scherm om een nieuwe contactpersoon te maken.
 • Bewerken. Opent het scherm voor het bewerken van het geselecteerde contactpersoon. Als er meer dan één contactpersoon is geselecteerd (indien van toepassing), wordt alleen het eerste contactpersoon geopend. Het bewerkingsscherm kan ook worden geopend door te klikken op de Naam van het contactpersoon.
 • Publiceren. Maakt de geselecteerde contactpersoon beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
 • Depubliceren. Maakt de geselecteerde contactpersoon niet beschikbaar voor de bezoekers van uw website
 • Speciaal maken. Markeert de geselecteerde contactpersoon als speciaal. Werkt bij één of meer contactpersoon geselecteerd.
 • Speciaal ongedaan maken. Verandert de status van een speciaal artikel naar normaal. Werkt met één of meer geselecteerde artikelen.
 • Archiveren. Verandert de status van één van de geselecteerde contactpersoon om aan te geven dat ze worden gearchiveerd. Gearchiveerde contactpersoon kunnen terug naar de gepubliceerde of gedepubliceerde status gebracht worden door Gearchiveerd te selecteren in het Selecteer status filter en de status van de contactpersoon te wijzigen naar Gepubliceerd of Gedepubliceerd.
 • Inchecken. Checkt de geselecteerde contactpersoon in. Werkt bij één of meer contactpersoon geselecteerd.
 • Batch. Batch verwerkt de geselecteerde contactpersoon. Werkt bij één of meer geselecteerde items.
 • Prullenbak. Verandert de status van de selecteerde contactpersoon om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten. contactpersoon in de prullenbak kunnen hersteld worden door "Verplaatst naar prullenbak" te kiezen in het 'Selecteer status' zoekmiddel filter en de status van de contactpersoon te veranderen in Gepubliceerd of Gedepubliceerd zoals gewenst. Selecteer, om naar de prullenbak verplaatste contactpersoon te verwijderen, voor "Verplaatst naar prullenbak" in het Selecteer status filter, selecteer de contactpersoon die definitief verwijderd moeten worden en klik daarna op het 'Prullenbak leegmaken' werkbalk icoon.
 • Help. Opent dit helpscherm.
 • Opties. Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.

Snelle tips

 • U moet tenminste één categorie voor uw contactpersonen toevoegen voor u uw eerste contactpersoon kunt toevoegen. Categorieën worden toegevoegd met behulp van het Categoriebeheer: Contactpersonen scherm.

Verwante informatie

Verwante helpschermen Beschrijving
Componenten - Contactpersonen - Categorieën Contactpersoon categoriebeheer is waar u bestaande contactpersonen kunt bewerken en nieuwe kunt aanmaken. Let op dat Contactpersoon categorieën los staan van andere categorieën, zoals artikelen, advertenties, nieuwsfeeds en weblinks. Vanaf dit scherm kunt u ook navigeren naar het Contactpersoon beheer: Contactpersonen scherm.
Componenten - Contactpersonen - Categorieën bewerken Dit is waar u een Contactpersoon categorie kunt toevoegen of een bestaande contactpersoon categorie kunt bewerken. Contactpersoon categorieën stellen u in staat contactpersonen te organiseren op uw website. Contactpersoon categorieën staan los van andere type categorieën, zoals van artikelen, advertenties, nieuwsfeeds en meer.
Componenten - Contactpersonen - Contactpersonen bewerken Dit is waar u een contactpersoon kunt toevoegen of een bestaande contactpersoon kunt bewerken. Contactpersonen stellen u in staat mensen te tonen op uw website. Ze geven ook de mogelijkheid aan gebruikers e-mails aan deze mensen te sturen.