Help39

Components Fields Field Groups/nl

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help39:Components Fields Field Groups and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎Nederlands

Hoe toegang te krijgen

Navigeer, om een nieuw veldgroep voor artikelen, gebruikers of contactpersonen toe te voegen, naar het beheergedeelte van de site en voer één van deze acties uit:

Artikel veldgroepen

 • Klik op het Artikelbeheer icoon op het Controle paneel en druk op de Veldgroepen link.
 • Selecteer Inhoud    Artikelen vanuit het drop-down menu van het Joomla! controlepaneel en klik op de Veldgroepen link.
 • Klik op de Veldgroepen link tijdens het bekijken van de Categorie beheer of Speciale artikelen in de bovenste menubalk, aan de linkerkant.

Gebruikers veldgroepen

Contactpersonen veldgroepen

 • Selecteer Componenten → Contactpersonen vanuit het drop-down menu van het Joomla! beheer paneel en klik op de Veldgroepen link.
 • Klik op de Veldgroepen link bij het bekijken van de Contactpersonen Categorieën of in de werkbalk linksboven.

Beschrijving

Dit is het beheerscherm waar u veldgroepen kunt toevoegen en bewerken.

Schermafbeelding

Help37-components-fields-field-groups-en.png

Kolomkoppen

In de tabel met velden worden de volgende verschillende kolommen weergegeven. Article Fields Columns Header

 • Ordering: Up-Down ArrowsHelp30-Ordering-colheader-icon.png User specified ordering, default is order of item creation. When active, drag and drop ordering by 'click and hold' on the bars icon Help30-Ordering-colheader-grab-bar-icon.png then 'release' in desired position.
 • Checkbox: Check this box to select one or more items. To select all items, check the box in the column heading. After one or more boxes are checked, click a toolbar button to take an action on the selected item or items. Many toolbar actions, such as Publish and Unpublish, can work with multiple items. Others, such as Edit, only work on one item at a time. If multiple items are checked and you press Edit, the first item will be opened for editing.
 • Status. (Published/Unpublished/Trashed) The published status of the item.
 • Title. The name of the item. For a Menu Item, the Title will display in the Menu. For an Article or Category, the Title may optionally be displayed on the web page. This entry is required. You can open the item for editing by clicking on the Title.
 • Language. Item language.
 • ID. This is a unique identification number for this item assigned automatically by Joomla!. It is used to identify the item internally, and you cannot change this number. When creating a new item, this field displays 0 until you save the new entry, at which point a new ID is assigned to it.

Kolom filters

Boven de kolomkoppen rechts, staan 2 drop-down velden, Sorteer tabel op: (voor ingesteld op Volgorde oplopend) en een aantal (voor ingesteld op 20).

Help30-colheader-Column-filter-order-ascend-number-en.png

These column sorting input fields shows the current method of sorting applied to the table. Use the drop down field choices and click the column heading name. Alternatively, click on the column heading to sort the list by that column's value. This will also change the value in the drop field to correspond with the column header name. The list will then be sorted in order by that column and a sort icon(up or down arrow) will show next to the column name. Click a second time to reverse the sort, which will change the corresponding drop field.

 • Order. Order items will be displayed in.
 • Ascending Shows ordering of selected column, ascending or descending.
 • # (default is 20). Shows the number of items to display on one page, default is 20 items. If there are more items than this number, you can use the page navigation buttons located at the bottom of the table. (Start, Prev, Next, End, and page numbers) to navigate between pages.

Batchproces

The Batch Process allows a change in settings for a group of selected field groups marked with a check-mark in the corresponding check-mark boxes. To use: select one or more field groups form the table of field groups being viewed and click on the 'Batch' Toolbar button. This will open a pop up window as shown below.

Help30-colheader-batch-process-field-groups-en.png

You can change one value or all values at one time.

Note: if you copy items to a new category, changes you have selected from language and access level will be applied to the copies, not the original.

How to Batch Process a group of field groups:

 1. Select one or more field groups on the list by selecting the desired checkbox(es).
 2. Click the 'Batch' Toolbar button.
 3. Set one or more of the following values:
 • To change the Language, select the desired language from the Set Language list box.
 • To change the Access Levels, select the desired new access level from the Set Access Level list box.
When all of the settings are entered, click on Process to perform the changes. A message "Batch process completed successfully." will show.

Note that nothing will happen if you

 • don't have any items selected or
 • have not selected a language or access level..

If you wish to clear your entered selections, click on the Clear button. This will return all of the Batch controls to their default values. Note that this does not uncheck the check boxes for the items.

Lijst filters

De Lijst filters en andere filters zoals hieronder beschreven staan boven de kolomkoppen. Deze filters zijn een reeks van knoppen waarmee je het aantal getoonde items in de weergave kunt beïnvloeden. U kunt meer dan één filter invoeren. In dat geval worden alleen de items getoond die aan alle voorwaarden van de ingestelde filter voldoen.


Filter by Partial Title or ID. In the upper left is a filter or search field and two buttons, as shown below.

Help30-colheader-filter-field-en.png

 • To filter by partial title, enter part of the title and click Search.
 • To filter by ID number, enter "id:xx", where "xx" is the ID number (for example, "id:9").
Click Clear to clear the Filter field and restore the list to its unfiltered state.

Filter by Status. Lets you show only items with the selected published status.

Help30-colheader-select-status-en.png

 • - Select Status -: Shows items that are Published and Unpublished. Does not show items that are Trashed or Archived.
 • Trashed: Shows only items that are Trashed. Important Note: To permanently delete items:
  1. Change the status of the items to Trashed.
  2. Change the Status filter to Trashed. At this point the trashed items will show and an icon called "Empty trash" will show in the toolbar.
  3. Select the desired trashed items and click on "Empty Trash" in the toolbar. The items will be permanently deleted.
 • Unpublished: Shows only items that are Unpublished.
 • Published: Shows only items that are Published.
 • Archived: Shows only items that are Archived. Note: Menu items have not this Status.
 • All: Shows all items regardless of published status.

Filter by Access. Lets you show only items that have a specified viewing access level. The list box will show the access levels defined for your site.

Help30-colheader-select-access-en.png

 • - Select Access -: Show items with any viewing access level.
 • <access level group>: Show items only with this viewing access level.

Filter by Language. Lets you show only items that have a specific language assigned. The list box will show the languages defined for your site, similar to the example below.

Help30-colheader-select-language-en.png

 • - Select Language - or All: Show items for any language.
 • <your language>: Show items only for this language.

Werkbalk

Aan de bovenkant links ziet u de werkbalk:

Help30-New-Edit-Publish-Unpublish-Archive-Checkin-Trash-Batch-Options-Help-toolbar-en.png

De functies zijn:

 • New. Opens the editing screen to create a new categorie.
 • Edit. Opens the editing screen for the selected categorie. If more than one categorie is selected (where applicable), only the first categorie will be opened. The editing screen can also be opened by clicking on the Name of the categorie.
 • Publish. Makes the selected categorie available to visitors to your website.
 • Unpublish. Makes the selected categorie unavailable to visitors to your website.
 • Archive. Changes the status of the selected categorie to indicate that they are archived. Archived categorie can be moved back to the published or unpublished state by selecting "Archived" in the Select Status filter and changing the status of the categorie to Published or Unpublished as preferred.
 • Check-In. Checks-in the selected categorie. Works with one or multiple categorie selected.
 • Batch. Batch processes the selected categorie. Works with one or multiple items selected.
 • Trash. Changes the status of the selected categorie to indicate that they are trashed. Trashed categorie can still be recovered by selecting "Trashed" in the Select Status filter and changing the status of the categorie to Published or Unpublished as preferred. To permanently delete trashed categorie, select "Trashed" in the Select Status filter, select the categorie to be permanently deleted, then click the Empty Trash toolbar icon.
 • Help. Opens this help screen.
 • Options. Opens the Options window where settings such as default parameters can be edited.

Snelle Tips

Verwante informatie