Help39

Help39:Componenten Velden Velden bewerken

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help39:Components Fields Fields Edit and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎Nederlands

Hoe toegang te krijgen

Navigeer, om een nieuw veld voor artikelen, gebruikers of contactpersonen toe te voegen, naar het beheergedeelte van de site en voer één van deze acties uit:

Artikelen

 • Selecteer Inhoud  Velden uit het drop-down menu in het Joomla! Beheerpaneel.

of

 • Selecteer Inhoud  Artikelen uit het drop-down menu in het Joomla! Beheerpaneel.
 • Klik op de Velden link bij het bekijken van Artikelbeheer in de linker werkbalk.

Gebruikers

 • Selecteer Gebruikers  Velden uit het drop-down menu in het Joomla! Beheerpaneel.

of

 • Selecteer Gebruikers  Beheren uit het drop-down menu in het Joomla! Beheerpaneel.
 • Klik op de Velden link bij het bekijken van Gebruikersbeheer in de linker werkbalk.

Contactpersoneɲ

 • Selecteer Componenten  Contactpersonen uit het drop-down menu in het Joomla! Beheerpaneel.
 • Klik op de Velden link bij het bekijken van Contactpersonen Beheer in de linker werkbalk.

Beschrijving

Dit is een beheerdersscherm waar u velden kunt toevoegen en bewerken. Hetzelfde scherm wordt gebruikt voor het toevoegen van een nieuw veld en het bewerken van een bestaand veld. U kunt ook de veldgroep van een veld selecteren en aangeven of het gekoppeld is aan één of meer artikelcategorieën.

Schermafbeelding

Help-3x-content-field-add-new-field-en.png

Details

Algemeen

Deze sectie geeft de mogelijkheid de parameters voor dit veld in te voeren.

 • Title. The name or title of the field. Make it as descriptive as possible.

Deze items zijn optioneel. Joomla! maakt automatisch standaard waarden aan voor deze items aan.

 • Name. The Name will be used to identify the field. Leave this blank and Joomla will fill in a default value from the title.
 • Label. The label of the field to display. If blank auto-generated from title.
 • Description. A description of the field that will be displayed in the label tooltip.
 • Required. (Yes/No). Is this a mandatory field.

Afhankelijk van het Type:

Type: Kalender:

 • Default Date. The default date of the field. The value can be an ISO 8601 format (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) or NOW, which displays the actual date.
 • Show Time. (Yes/No) If enabled, the calendar field expects a date and time and will also display the time. The formats are localised using the regular language strings.

Type: Selectievakje:

 • Default Value. The default value of the field.
 • Checkbox Values. The values of the checkboxes. Enter the label and the value. Through the images at the end you can add, delete or move values Help30-colheader-Checkbox-Values-en.png

Type: Kleur:

 • Default Value. The default value of the field.

Type: Tekstverwerker:

 • Default Value. The default value of the field.
 • Show Buttons. (Use from plugin/Yes/No) Should the editor-xtd plugin buttons be shown.
 • Hide Buttons. Select some options.
Help30-colheader-Hide-Buttons-en.png
 • Width. Defines the width (in pixels) of the WYSIWYG editor and defaults to 100%.
 • Height. Defines the height (in pixels) of the WYSIWYG editor and defaults to 250px.
 • Filter. Allow the system to save certain html tags or raw data.
  • Use from Plugin: Use from the plugin.
  • No: Not.
  • Raw: Raw.
  • Safe HTML: Safe HTML.
  • Text: Text.
  • Alpha Numeric: Alpha Numeric. Note: Available in Type "Text" and "Text Area".
  • Integer: Integer. Note: Available in Type "Text" and "Text Area".
  • Float: Float. Note: Available in Type "Text" and "Text Area".
  • Telephone: Telephone. Note: Available in Type "Text" and "Text Area".

Type: Geheel getal:

 • Default Value. The default value of the field.
 • Multiple. (Use from plugin/Yes/No) Allow multiple values to be selected.
 • First. This value is the lowest on the list.
 • Last. This value is the highest on the list.
 • Step. Each option will be the previous option incremented by this integer, starting with the first value until the last value is reached.

Type: Lijst:

 • Default Value. The default value of the field.
 • Multiple. (Use from plugin/Yes/No) Allow multiple values to be selected.
 • List Values. The values of the list. Enter the label and the value. Through the images at the end you can add, delete or move values Help30-colheader-Checkbox-Values-en.png

Type: Lijst met afbeeldingen:

 • Default Value. The default value of the field.
 • Directory. (Use from plugin/...) The filesystem path to the directory containing the image files to be listed relative to the default image folder.
 • Multiple. (Use from plugin/Yes/No) Allow multiple values to be selected.
 • Image Class. The class which is added to the image (src tag).

Type: Media:

 • Default Value. The default value of the field.
 • Directory. (Use from plugin/...) The filesystem path to the directory containing the image files to be listed relative to the default image folder.
 • Preview. (Use from plugin/Tooltip/Inline/No) Shows or hides the preview of the selected image.
 • Image Class. The class which is added to the image (src tag).

Type: Keuzerondje:

 • Default Value. The default value of the field.
 • Radio Values. The values of the radio list. Enter the label and the value. Through the images at the end you can add, delete or move values Help30-colheader-Checkbox-Values-en.png

Type: SQL:

 • Default Value. The default value of the field.
 • Query. The SQL query which will provide the data for the dropdown list. The query must return two columns; one called 'value' which will hold the values of the list items; the other called 'text' containing the text in the dropdown list.
 • Multiple. (Use from plugin/Yes/No) Allow multiple values to be selected.

Type: Tekst:

 • Default Value. The default value of the field.
 • Filter. Allow the system to save certain html tags or raw data.
  • Use from Plugin: Use from the plugin.
  • No: Not.
  • Raw: Raw.
  • Safe HTML: Safe HTML.
  • Text: Text.
  • Alpha Numeric: Alpha Numeric. Note: Available in Type "Text" and "Text Area".
  • Integer: Integer. Note: Available in Type "Text" and "Text Area".
  • Float: Float. Note: Available in Type "Text" and "Text Area".
  • Telephone: Telephone. Note: Available in Type "Text" and "Text Area".
 • Maximum Length. The maximum number of characters that can be entered.

Type: Tekstvak:

 • Default Value. The default value of the field.
 • Rows. The height of the visible text area in lines. If omitted the height is determined by the browser. The value does not limit the number of lines that may be entered.
 • Columns. The width of the visible text area in characters. If omitted the width is determined by the browser. The value does not limit the number of characters that may be entered.
 • Maximum Length. The maximum number of characters that can be entered.
 • Filter. Allow the system to save certain html tags or raw data.
  • Use from Plugin: Use from the plugin.
  • No: Not.
  • Raw: Raw.
  • Safe HTML: Safe HTML.
  • Text: Text.
  • Alpha Numeric: Alpha Numeric. Note: Available in Type "Text" and "Text Area".
  • Integer: Integer. Note: Available in Type "Text" and "Text Area".
  • Float: Float. Note: Available in Type "Text" and "Text Area".
  • Telephone: Telephone. Note: Available in Type "Text" and "Text Area".

Type: URL:

 • Default Value. The default value of the field.
 • Schemes. The allowed schemes.
Help30-colheader-Schemes-en.png
 • Relative. (Use from plugin/Yes/No) Are relative URLs allowed.

Type: Gebruiker:

 • Default User. A comma separated list of user IDs.

Type: Gebruikersgroep:

 • Default User Groups. A comma separated list of user group IDs.
 • Multiple. (Use from plugin/Yes/No) Allow multiple values to be selected.

Opties

Help30-Content-Article-Manager-Field-publishing-options-subscreen-en.png

Form Options

 • Placeholder. Placeholder text which will appear inside the field as a hint to the user for the required input.
 • Veld class. De class attributen van het veld in het bewerkformulier. Als meerdere classes nodig zijn, scheid ze dan door spaties.
 • Label Class. The class of the label in the form. If multiple classes are needed, list them with spaces.
 • Show On. (Site/Administrator/Both). On which part of the site should the field be shown. Note: Only the type User does not have Show on.

Render Options

 • Render Class. The class attributes of the field when the field is rendered. If multiple classes are needed, list them with spaces.
 • Show Label. (Show/Hide). Show or Hide the label when the field renders.
 • Label Class. De classe van het label wat zichtbaar is.
 • Automatic Display. (After Title/Before Display/After Display/No). Joomla offers some content events which are tiggered during the content creation process. This is the place to define how the custom fields should be integrated into content.
 • Layout. Selecteer een alternatieve layout.
 • Weergeven als Read-Only. De keuze om een veld op een formulier te tonen als dit read-only is wordt overgenomen van de standaard waarde die ingesteld is in de veldgroep

Publicatie

Help30-Content-Article-Manager-Field-publishing-publisching-subscreen-en.png

 • Created Date. Date the item (Article, Category, Weblink, etc.) was created.
 • Created By. Name of the Joomla! User who created this item. This will default to the currently logged-in user. If you want to change this to a different user, click the Select User button to select a different user.
 • Modified Date: (Informative only) Date of last modification.
 • Modified By: (Informative only) Username who performed the last modification.
 • ID. This is a unique identification number for this item assigned automatically by Joomla!. It is used to identify the item internally, and you cannot change this number. When creating a new item, this field displays 0 until you save the new entry, at which point a new ID is assigned to it.

Rechten

Joomla laat u, als volgt, rechten voor artikelen op vier niveaus aanmaken.

 1. Algemeen, via Algemene instellingen.
 2. Voor alle artikelen, via Artikelbeheer→Opties.
 3. Voor alle artikelen in een categorie, via Categoriebeheer.
 4. Voor een individueel artikel, via Artikel bewerken.

Hier kunt u rechten invoeren voor dit ene veld. Het scherm ziet er als volgt uit.

Help30-screenshot-article-field-permissions-subscreen-en.png

Om de rechten van dit veld te wijzigen moet u de volgende handelingen uitvoeren.

 1. Selecteer de groep door op de titel te klikken.
 2. Zoek de gewenste Actie. Mogelijke acties zijn:
  Verwijderen. Gebruikers kunnen dit veld verwijderen.
  Bewerken. Gebruikers kunnen dit veld bewerken.
  Bewerk status. Gebruikers kunnen de 'gepubliceerd' status en verwante informatie van dit veld wijzigen.
  Bewerk Extra veld waarde. Gebruikers kunnen de Extra veld waarde bewerken.
 3. Selecteer de gewenste rechten voor de actie die u wilt wijzigen. Mogelijke instellingen zijn:
  Overgenomen. Overgenomen voor gebruikers in deze groep uit de Algemene instellingen, Artikelbeheer Opties, of Categorie rechten.
  Toegestaan. Toegestaan voor gebruikers in deze groep. Let op dat, als deze actie 'Geweigerd' is op één van de hogere niveaus, het 'Toegestaan' recht hier geen effect heeft. Een 'Geweigerd' instelling kan niet overschreven worden.
  Geweigerd. Geweigerd voor gebruikers in deze groep.
 4. Klik op Opslaan. Wanneer het scherm wordt vernieuwd, tonen de berekende instellingen de effectieve rechten voor deze groep en actie.

Werkbalk

Aan de bovenkant ziet u de werkbalk:

Help30-Save-SaveClose-SaveNew-SaveCopy-Close-Help-toolbar-en.png De functies zijn:

 • Save. Saves the veld groep and stays in the current screen.
 • Save & Close. Saves the veld groep and closes the current screen.
 • Save & New. Saves the veld groep and keeps the editing screen open and ready to create another veld groep.
 • Save as Copy. Saves your changes to a copy of the current veld groep. Does not affect the current veld groep. This toolbar icon is not shown if you are creating a new veld groep.
 • Close. Closes the current screen and returns to the previous screen without saving any modifications you may have made.
 • Help. Opens this help screen.

Snelle Tips

Verwante informatie