Help39

Componenten - Nieuwsfeeds

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help39:Components Newsfeeds Feeds and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎eesti • ‎français • ‎Nederlands

Hoe toegang te krijgen

Selecteer Componenten → Nieuwsfeeds → Feeds uit het drop-down menu in het beheergedeelte van uw Joomla! installatie, of selecteer de "Nieuwsfeeds" link vanuit Nieuwsfeeds beheer - categorieën.

Beschrijving

Het Nieuwsfeed beheer scherm geeft u de mogelijkheid nieuwsfeeds van andere sites aan uw Joomla! site toe te voegen. U kunt links aan deze feeds voor gebruikers toevoegen door nieuwsfeed layouts toe te voegen in Nieuwsfeeds - Nieuw/bewerk.

Schermafbeelding

Help30-Components-Newsfeeds-Feeds-screen-nl.png

Kolomkoppen

Klik op de kolomkop om de lijst volgens deze kolom te sorteren.

 • Volgorde: Op-Neer pijltjesHelp30-Ordering-colheader-icon.png Door gebruiker op te geven volgorde, standaard is de volgorde van aanmaak. Indien actief, drag-and-drop volgorde door 'klik-en-houd-vast' met het icoon Help30-Ordering-colheader-grab-bar-icon.png dan 'loslaten' op de gewenste plek.
 • Selectievakje: Vink dit vakje aan om één of meer items te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde item(s). De meeste acties via de werkbak, zoals Publiceren en Depubliceren kunnen op meerdere items tegelijkertijd uitgevoerd worden. Andere, zoals Bewerken, werken alleen voor één item. Indien er meerdere items geselecteerd zijn en op Bewerken wordt geklikt, opent het het eerste item om het te bewerken.
 • Status. (Gepubliceerd/Gedepubliceerd/Verplaatst naar prullenbak) De publicatiestatus van het item.
 • Titel. De naam van de titel van het feed. Maak het zo beschrijvend mogelijk.
 • Toegang. Het Toegangsniveau om het artikel te bekijken.
 • # Artikelen Het aantal artikelen dat wordt opgenomen in de feed.
 • Cachetijd. Het aantal minuten waarvoor de cache van het item lokaal wordt opgeslagen. Deze kan veilig op de standaardwaarde blijven staan.
 • Taal. Item taal.
 • ID. Dit is een uniek identificatienummer voor dit item, automatisch toegekend door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren en u kunt dit nummer niet veranderen. Als u een nieuw item aanmaakt, is dit veld 0 totdat u het opslaat, waarbij een nieuw ID toegekend wordt.

Lijst filters

Filter op (gedeeltelijke) titel

U kunt de lijst met items filteren door of een deel van de titel in te typen, of het ID nummer.

Help30-colheader-filter-field-nl.png

Indien u een groot aantal items in de lijst heeft kunt u het filter gebruiken om de gewenste item(s) snel te vinden. Voer een deel van het onderwerp of een ID nummer in en druk op "Zoeken" om de overeenkomende items te tonen. U kunt hele woorden of delen van woorden invoeren. "ooml" Zal bijvoorbeeld overeenkomen met alle titels met het woord "Joomla!" erin.

Filter op status, categorie, rechten, taal, tag an maximum niveaus

Rechts boven, boven de kolomkoppen, staan 6 drop-down lijsten zoals hieronder:

Help30-colheader-filter-status-category-access-language-tag-subscreen-nl.png

De selecties kunnen worden gecombineerd. Alleen items die aan beide selectiecriteria voldoen worden getoond in de lijst.


 • Selecteer status. Gebruik de dropdown keuzelijst om een publiceerstatus toe te kennen: Gepubliceerd, Gedepubliceerd, Naar de prullenbak, of Alle. Bij artikelen kunt u ook Gearchiveerd kiezen. Belangrijk: Met de standaardstatus zal het scherm alleen gepubliceerde en gedepubliceerde items weergeven. Wanneer u het filter op -Selecteer status- staat en u items wijzigt naar de status Naar de prullenbak dan zullen deze van het scherm verdwijnen. Ze zijn echter niet permanent verwijderd. Om dit toe doen moet u:
 1. Wijzig het filter naar Verplaatst naar prullenbak. Het verwijdericoon zal nu in de werkbalk weergegeven worden.
 2. Selecteer de items die u permanent wil verwijderen.
 3. Klik op het Verwijder icoon.
U zult nu alle items zien, ongeacht van hun status, door het selecteren van Alle in dit filter. U kunt ook de Naar de prullenbak items terugplaatsen door ze te selecteren en dan op het Publiceren icoon te klikken in de werkbalk.

Filter op categorie. Toont alleen de items in een bepaalde categorie. De keuzelijst toont de categorieën die gedefinieerd zijn op uw site.

Help30-colheader-select-category-nl.png

 • - Selecteer categorie -: Toont items die aan welke categorie dan ook gekoppeld zijn.
 • <uw categorie>: Toont items alleen gekoppeld aan deze categorie.

Filter op toegang. Toont alleen de items die een bepaald toegangsniveau hebben. De uitklaplijst toont de toegangsniveaus van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-access-nl.png

 • - Selecteer toegang -: Toon items met alle toegangsniveaus.
 • <toegangsniveau groep>: Toont items met alleen dit toegangsniveau.

Filter op taal. Toont alleen de items die toegewezen zijn aan een bepaalde taal. De uitklaplijst toont de talen van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-language-nl.png

 • - Selecteer taal - of Alle: Toont items in iedere taal.
 • <uw taal>: Toont alleen items in deze taal.

Filter op tag. Toont alleen de items die een bepaalde tag hebben. De uitklaplijst toont de tags van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-tags-nl.png

 • - Selecteer tag -: Toont items met een (of geen) tag(s).
 • <tag>: Toont alleen de items met deze tag.

Filter op max niveaus (item-niveau). Toont alleen de items in de categorie/tag/... van het gespecificeerde niveau of erboven in de hiërarchie van categorieën/tags/....

Help30-colheader-select-max-levels-nl.png

 • - Selecteer max niveaus -: Toont alle items ongeacht het niveau van de categorie/tag/... waartoe ze behoren.
 • 1: Toont alleen de items in de hoofdcategorie/tag... in de hiërarchie van categorieën/tags/... (anders gezegd, categorieën/tags/... waarbij hoofdcategorie/tag/... is ingesteld op "- Geen hoofd -".)
 • 2-10: Toont alleen items die behoren aan categorieën/tags/... in de top 2-10 niveaus in de categorie/tag/... hiërarchie.

Werkbalk

Aan de bovenkant links ziet u de werkbalk:

Help30-New-Edit-Publish-Unpublish-Archive-Checkin-Trash-Batch-Options-Help-toolbar-nl.png

De functies zijn:

 • Nieuw. Opent het bewerk scherm om een nieuwe nieuwsfeed te maken.
 • Bewerken. Opent het scherm voor het bewerken van het geselecteerde nieuwsfeed. Als er meer dan één nieuwsfeed is geselecteerd (indien van toepassing), wordt alleen het eerste nieuwsfeed geopend. Het bewerkingsscherm kan ook worden geopend door te klikken op de Naam van het nieuwsfeed.
 • Publiceren. Maakt de geselecteerde nieuwsfeeds beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
 • Depubliceren. Maakt de geselecteerde nieuwsfeeds niet beschikbaar voor de bezoekers van uw website
 • Archiveren. Verandert de status van één van de geselecteerde nieuwsfeeds om aan te geven dat ze worden gearchiveerd. Gearchiveerde nieuwsfeeds kunnen terug naar de gepubliceerde of gedepubliceerde status gebracht worden door Gearchiveerd te selecteren in het Selecteer status filter en de status van de nieuwsfeeds te wijzigen naar Gepubliceerd of Gedepubliceerd.
 • Inchecken. Checkt de geselecteerde nieuwsfeeds in. Werkt bij één of meer nieuwsfeeds geselecteerd.
 • Batch. Batch verwerkt de geselecteerde nieuwsfeeds. Werkt bij één of meer geselecteerde items.
 • Prullenbak. Verandert de status van de selecteerde nieuwsfeeds om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten. nieuwsfeeds in de prullenbak kunnen hersteld worden door "Verplaatst naar prullenbak" te kiezen in het 'Selecteer status' zoekmiddel filter en de status van de nieuwsfeeds te veranderen in Gepubliceerd of Gedepubliceerd zoals gewenst. Selecteer, om naar de prullenbak verplaatste nieuwsfeeds te verwijderen, voor "Verplaatst naar prullenbak" in het Selecteer status filter, selecteer de nieuwsfeeds die definitief verwijderd moeten worden en klik daarna op het 'Prullenbak leegmaken' werkbalk icoon.
 • Help. Opent dit helpscherm.
 • Opties. Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.

Verwante informatie