Help39

Componenten - Tags beheer

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help39:Components Tags Manager and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands

Overzicht

Het Componenten: Tags beheerscherm geeft u de mogelijkheid de Tags op uw site te beheren.

Hoe toegang te krijgen

Selecteer Componenten  Zoeken vanuit het drop-down menu van het Joomla! beheerpaneel.

Beschrijving

Wordt gebruikt om een lijst met bestaande Tags te zien, bestaande te bewerken en nieuwe aan te maken.

Schermafbeelding

Help31-Components-Tags-Manager-screen-nl.png

Kolomkoppen

In de tabel met tags, staan hieronder de verschillende kolommen. Klik op de kolomkop in het tagsbeheerscherm om de lijst op de waarde in die kolom te sorteren.

Help31-Tags-Manager-columns-nl.png
 • Volgorde: Op-Neer pijltjesHelp30-Ordering-colheader-icon.png Door gebruiker op te geven volgorde, standaard is de volgorde van aanmaak. Indien actief, drag-and-drop volgorde door 'klik-en-houd-vast' met het icoon Help30-Ordering-colheader-grab-bar-icon.png dan 'loslaten' op de gewenste plek.
 • Selectievakje: Vink dit vakje aan om één of meer items te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde item(s). De meeste acties via de werkbak, zoals Publiceren en Depubliceren kunnen op meerdere items tegelijkertijd uitgevoerd worden. Andere, zoals Bewerken, werken alleen voor één item. Indien er meerdere items geselecteerd zijn en op Bewerken wordt geklikt, opent het het eerste item om het te bewerken.
 • Status. (Gepubliceerd/Gedepubliceerd/Gearchiveerd/Verplaatst naar prullenbak) De publicatiestatus van het item.
 • Titel. De naam van het item. Voor een menu-item wordt de titel in het menu weergegeven. Voor een artikel of categorie wordt de titel optioneel weergegeven op de webpagina. Invullen is vereist. Een item kan bewerkt worden door op de titel te klikken.
 • Taal. Item taal.
 • ID. Dit is een uniek identificatienummer voor dit item, automatisch toegekend door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren en u kunt dit nummer niet veranderen. Als u een nieuw item aanmaakt, is dit veld 0 totdat u het opslaat, waarbij een nieuw ID toegekend wordt.

Lijst filters

De Lijst filters staan links en rechts boven de kolomkoppen. Deze filters zijn een reeks van knoppen waarmee je het aantal getoonde items in de weergave kunt beïnvloeden. U kunt meer dan één filter invoeren. In dat geval worden alleen de items getoond die aan alle voorwaarden van de ingestelde filter voldoen.

Kolom filters

Boven de kolomkoppen rechts, staan 2 drop-down velden, Sorteer tabel op: (voor ingesteld op Volgorde oplopend) en een aantal (voor ingesteld op 20).

Help30-colheader-Tags-Column-filter-order-ascend-number-nl.png

Deze gesorteerde kolom met input velden toont de huidige methode van sorteren in de tabel. Gebruik het drop-down veld keuzes en klik op de kolomkop naam. Je kunt ook klikken op de kolomkop om de lijst te sorteren op de betreffende waarde. Dit zal ook de waarde in het drop-down veld wijzigen welke correspondeert met de kolomkopnaam. De lijst wordt vervolgens op volgorde gesorteerd van die kolom en een soort icoon (omhoog of omlaag pijltje) wordt getoond naast de kolomnaam. Klik een tweede keer om de sortering terug te zetten, welke de volgorde van het drop-down veld wijzigt.

 • Volgorde. De volgorde waarin de items worden weergegeven.
 • Oplopend Toont de volgorde van de geselecteerde kolom, oplopend of aflopend.
 • # (standaard is 20). Toont het aantal weer te geven items op één pagain, standaard is 20 items. Indien er meer items zijn dan dit aantal kunnen de knopen voor paginanavigatie onderaan de tabel gebruikt worden. (Start, Vorige, Volgende, Einde, en paginanummers) om te navigeren naar de pagina's.

Filter op (gedeeltelijke) titel

Zoeken op titel links boven is een filter of zoekveld en drie knoppen, zoals hieronder getoond.

Help30-colheader-banner-title-filter-field-nl.png

 •  :* Voer, om op titel te filteren een deel van de titel in en klik op Zoeken.
Klik op 'wissen' knop om het filterveld te wissen en de lijst in de initiële status te zetten.

Filter op Publicatie status, Rechten, Taal, Max niveaus en Tag-type

Filter op publicatiestatus. Toont alleen de items die overeenkomen met de geselecteerde publicatiestatus.

Help30-colheader-select-status-nl.png

 • - Selecteer status -: Toont items die gepubliceerd en ongepubliceerd zijn. Toont niet de items die gearchiveerd of verplaatst zijn naar prullenbak.
 • Verplaatst naar prullenbak: Toont alleen de items die verplaatst zijn naar de prullenbak. Belangrijke opmerking: Om deze items definitief te verwijderen:
  1. Verander de status van de items naar Verplaatst naar prullenbak.
  2. Verander de statusfilter naar Verplaats naar prullenbak. Zodoende worden alleen de items die naar de prullenbak zijn verplaatst getoond en icoon genaamd "Prullenbak legen" wordt weergegeven in de werkbalk.
  3. Selecteer de gewenste items en klik op "Prullenbak legen" in de werkbalk. De items zullen permanent verwijderd worden.
 • Gedepubliceerd: Toont alleen de items die gedepubliceerd zijn.
 • Gepubliceerd: Toont alleen de items die gepubliceerd zijn.
 • Gearchiveerd: Toont alleen de items die gearchiveerd zijn. Let op: Menu-items hebben deze status niet.
 • Alle: Toont alle items ongeacht de publicatiestatus.

Filter op toegang. Toont alleen de items die een bepaald toegangsniveau hebben. De uitklaplijst toont de toegangsniveaus van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-access-nl.png

 • - Selecteer toegang -: Toon items met alle toegangsniveaus.
 • <toegangsniveau groep>: Toont items met alleen dit toegangsniveau.

Filter op taal. Toont alleen de items die toegewezen zijn aan een bepaalde taal. De uitklaplijst toont de talen van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-language-nl.png

 • - Selecteer taal - of Alle: Toont items in iedere taal.
 • <uw taal>: Toont alleen items in deze taal.

Filter op max niveaus (item-niveau). Toont alleen de items in de categorie/tag/... van het gespecificeerde niveau of erboven in de hiërarchie van categorieën/tags/....

Help30-colheader-select-max-levels-nl.png

 • - Selecteer max niveaus -: Toont alle items ongeacht het niveau van de categorie/tag/... waartoe ze behoren.
 • 1: Toont alleen de items in de hoofdcategorie/tag... in de hiërarchie van categorieën/tags/... (anders gezegd, categorieën/tags/... waarbij hoofdcategorie/tag/... is ingesteld op "- Geen hoofd -".)
 • 2-10: Toont alleen items die behoren aan categorieën/tags/... in de top 2-10 niveaus in de categorie/tag/... hiërarchie.

Filter op tag-type. Selecteer het tag-type uit de drop-down lijst met beschikbare tag-types. Beschikbare tags zijn componenten waarin tags zijn gebruikt. Help30-colheader-select-tag-type-nl.png

Automatisch pagineren

Paginabesturing: Als het aantal items meer is dan een pagina, ziet u een paginabesturing zoals hieronder getoond. Het huidige paginanummer wordt weergegeven met schaduw.

Help30-colheader-pagination-en.png

 • Begin: Klik om naar de eerste pagina te gaan.
 • Vorig: Klik om naar de voorafgaande pagina te gaan.
 • Paginanummers: Klik om naar de gewenste pagina te gaan.
 • Volgende: Klik om naar de volgende pagina te gaan.
 • Einde: Klik om naar de laatste pagina te gaan.

Werkbalk

Aan de bovenkant links ziet u de werkbalk:

Help30-New-Edit-Publish-Unpublish-Archive-Checkin-Trash-Batch-Options-Help-toolbar-nl.png

De functies zijn:

 • Nieuw. Opent het bewerk scherm om een nieuwe tag te maken.
 • Bewerken. Opent het scherm voor het bewerken van het geselecteerde tag. Als er meer dan één tag is geselecteerd (indien van toepassing), wordt alleen het eerste tag geopend. Het bewerkingsscherm kan ook worden geopend door te klikken op de Naam van het tag.
 • Publiceren. Maakt de geselecteerde tag beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
 • Depubliceren. Maakt de geselecteerde tag niet beschikbaar voor de bezoekers van uw website
 • Archiveren. Verandert de status van één van de geselecteerde tag om aan te geven dat ze worden gearchiveerd. Gearchiveerde tag kunnen terug naar de gepubliceerde of gedepubliceerde status gebracht worden door Gearchiveerd te selecteren in het Selecteer status filter en de status van de tag te wijzigen naar Gepubliceerd of Gedepubliceerd.
 • Inchecken. Checkt de geselecteerde tag in. Werkt bij één of meer tag geselecteerd.
 • Batch. Batch verwerkt de geselecteerde tag. Werkt bij één of meer geselecteerde items.
 • Prullenbak. Verandert de status van de selecteerde tag om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten. tag in de prullenbak kunnen hersteld worden door "Verplaatst naar prullenbak" te kiezen in het 'Selecteer status' zoekmiddel filter en de status van de tag te veranderen in Gepubliceerd of Gedepubliceerd zoals gewenst. Selecteer, om naar de prullenbak verplaatste tag te verwijderen, voor "Verplaatst naar prullenbak" in het Selecteer status filter, selecteer de tag die definitief verwijderd moeten worden en klik daarna op het 'Prullenbak leegmaken' werkbalk icoon.
 • Help. Opent dit helpscherm.
 • Opties. Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.