Help39

Componenten - Weblinks - Categorieën

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help39:Components Weblinks Categories and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎Nederlands

Overzicht

Weblinks categorie beheer geeft u de mogelijkheid categorieën te beheren die gebruikt kunnen worden om weblinks te classificeren.

Hoe toegang te krijgen

Selecteer Componenten → Weblinks → Categorieën vanuit het drop-down menu van het Joomla! beheerpaneel, of selecteer de "Categorieën" link in het Weblinks beheer scherm.

Beschrijving

Weblink categoriebeheer is waar u bestaande weblink categorieën kunt bewerken en nieuwe aanmaken. Bedenk dat Weblink categorieën gescheiden zijn van andere categorieën, zoals categorieën voor artikelen, advertenties, nieuwsfeeds en contactpersonen. Vanuit dit scherm kunt u navigeren naar het Weblinks beheer scherm.

Schermafbeelding

Help30-Components-Weblinks-Categories-screen-nl.png

Kolomkoppen

In de tabel met categorieën worden de volgende verschillende kolommen weergegeven.

Help30-Category-Manager-columns-nl.png

Klik op de kolomkop om de lijst volgens deze kolom te sorteren.

 • Volgorde: Op-Neer pijltjesHelp30-Ordering-colheader-icon.png Door gebruiker op te geven volgorde, standaard is de volgorde van aanmaak. Indien actief, drag-and-drop volgorde door 'klik-en-houd-vast' met het icoon Help30-Ordering-colheader-grab-bar-icon.png dan 'loslaten' op de gewenste plek.
 • Selectievakje: Vink dit vakje aan om één of meer items te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde item(s). De meeste acties via de werkbak, zoals Publiceren en Depubliceren kunnen op meerdere items tegelijkertijd uitgevoerd worden. Andere, zoals Bewerken, werken alleen voor één item. Indien er meerdere items geselecteerd zijn en op Bewerken wordt geklikt, opent het het eerste item om het te bewerken.
 • Status. Status van categorie, gepubliceerd of gedepubliceerd, worden getoond met de volgende iconen:
  • Gepubliceerde categorie. Help30-Article-status-featured-published-feature-manager-en.png
  • Gedepubliceerde categorie. Help30-Article-status-not-published-feature-manager-en.png
 • Titel. De naam van het item. Voor een menu-item wordt de titel in het menu weergegeven. Voor een artikel of categorie wordt de titel optioneel weergegeven op de webpagina. Invullen is vereist. Een item kan bewerkt worden door op de titel te klikken.
 • Taal. Item taal.
 • ID. Dit is een uniek identificatienummer voor dit item, automatisch toegekend door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren en u kunt dit nummer niet veranderen. Als u een nieuw item aanmaakt, is dit veld 0 totdat u het opslaat, waarbij een nieuw ID toegekend wordt.

Kolom filters

Boven de kolomkoppen rechts, staan 2 drop-down velden, Sorteer tabel op: (voor ingesteld op Volgorde oplopend) en een aantal (voor ingesteld op 20).

Help30-colheader-Column-filter-order-ascend-number-nl.png

Deze gesorteerde kolom met input velden toont de huidige methode van sorteren in de tabel. Gebruik het drop down veld keuzes en klik op de kolomkop naam. Je kunt ook klikken op de kolomkop om de lijst te sorteren op de betreffende waarde. Dit zal ook de waarde in het drop-veld wijzigen welke correspondeert met de kolomkopnaam. De lijst wordt vervolgens op volgorde gesorteerd van die kolom en een soort icoon (omhoog of omlaag pijltje) wordt getoond naast de kolomnaam. Klik een tweede keer om de sortering terug te zetten, welke de volgorde van het drop-down veld wijzigt.

 • Volgorde. De volgorde waarin de items worden weergegeven.
 • Oplopend Toont de volgorde van de geselecteerde kolom, oplopend of aflopend.
 • # (standaard is 20). Toont het aantal weer te geven items op één pagain, standaard is 20 items. Indien er meer items zijn dan dit aantal kunnen de knopen voor paginanavigatie onderaan de tabel gebruikt worden. (Start, Vorige, Volgende, Einde, en paginanummers) om te navigeren naar de pagina's.

Filter op status, rechten, taal, tags en max niveaus

Onder de zoek hulpmiddelen staan 5 drop-down lijsten zoals hieronder getoond: De selecties kunnen worden gecombineerd. Alleen items die aan alle selectiecriteria voldoen worden getoond in de lijst.

 • Selecteer status. Gebruik de dropdown keuzelijst om een publiceerstatus toe te kennen: Gepubliceerd, Gedepubliceerd, Naar de prullenbak, of Alle. Bij artikelen kunt u ook Gearchiveerd kiezen. Belangrijk: Met de standaardstatus zal het scherm alleen gepubliceerde en gedepubliceerde items weergeven. Wanneer u het filter op -Selecteer status- staat en u items wijzigt naar de status Naar de prullenbak dan zullen deze van het scherm verdwijnen. Ze zijn echter niet permanent verwijderd. Om dit toe doen moet u:
 1. Wijzig het filter naar Verplaatst naar prullenbak. Het verwijdericoon zal nu in de werkbalk weergegeven worden.
 2. Selecteer de items die u permanent wil verwijderen.
 3. Klik op het Verwijder icoon.
U zult nu alle items zien, ongeacht van hun status, door het selecteren van Alle in dit filter. U kunt ook de Naar de prullenbak items terugplaatsen door ze te selecteren en dan op het Publiceren icoon te klikken in de werkbalk.

Filter op toegang. Toont alleen de items die een bepaald toegangsniveau hebben. De uitklaplijst toont de toegangsniveaus van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-access-nl.png

 • - Selecteer toegang -: Toon items met alle toegangsniveaus.
 • <toegangsniveau groep>: Toont items met alleen dit toegangsniveau.

Filter op taal. Toont alleen de items die toegewezen zijn aan een bepaalde taal. De uitklaplijst toont de talen van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-language-nl.png

 • - Selecteer taal - of Alle: Toont items in iedere taal.
 • <uw taal>: Toont alleen items in deze taal.

Filter op tag. Toont alleen de items die een bepaalde tag hebben. De uitklaplijst toont de tags van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-tags-nl.png

 • - Selecteer tag -: Toont items met een (of geen) tag(s).
 • <tag>: Toont alleen de items met deze tag.

Filter op max niveaus (item-niveau). Toont alleen de items in de categorie/tag/... van het gespecificeerde niveau of erboven in de hiërarchie van categorieën/tags/....

Help30-colheader-select-max-levels-nl.png

 • - Selecteer max niveaus -: Toont alle items ongeacht het niveau van de categorie/tag/... waartoe ze behoren.
 • 1: Toont alleen de items in de hoofdcategorie/tag... in de hiërarchie van categorieën/tags/... (anders gezegd, categorieën/tags/... waarbij hoofdcategorie/tag/... is ingesteld op "- Geen hoofd -".)
 • 2-10: Toont alleen items die behoren aan categorieën/tags/... in de top 2-10 niveaus in de categorie/tag/... hiërarchie.

Batchproces

Batchverwerking maakt het mogelijk om de instellingen te veranderen voor een groep geselecteerde categories items die aangevinkt zijn. Voor gebruik: selecteer één of meer categories items uit de tabel met items die bekeken wordt en klik op de knop 'Batch' in de werkbalk. Dit opent een pop-up venster zoals hieronder weergegeven.

Help30-colheader-batch-process-categories-nl.png

U kunt één waarde veranderen of beide waarden tegelijkertijd.

Opmerking: wanneer u items naar een nieuwe categorie kopieert, worden veranderingen die u heeft geselecteerd voor toegangsniveau en taal, alleen toegepast op de kopieën en niet op de originele items.

Hoe batchverwerking voor een groep categories toepassen:

 1. Selecteer één of meer categories uit de lijst door deze aan te vinken.
 2. Klik op de werkbalkknop "Batch'.
 3. Stel één of meer van de volgende waarden in:
 • Om de Taal te wijzigen, selecteer de gewenste taal uit de uitklaplijst taal instellen.
 • Om de Toegangsniveaus te wijzigen, selecteer het gewenste toegangsniveau uit de uitklaplijst van de stel toegangsniveau in.
 • Om de Category te wijzigen, selecteer een category uit de lijst. Laat de standaard ingestelde category staan om de categorie niet te wijzigen.
 1. Om de items te kopiëren naar een andere category, selecteer de gewenste category uit de categorielijst en vink de kopieeroptie aan. In dit geval blijven de originele items ongewijzigd en worden de kopieën aan de nieuwe category toegewezen en, indien geselecteerd het nieuwe toegangsniveau en de taal.
 2. Om de items naar een andere category te verplaatsen, selecteer de gewenste category uit de categorylijst en vink de verplaats optie aan. In dit geval worden de originele items verplaatst naar de nieuwe category en, indien geselecteerd, toegewezen een het nieuwe toegangsniveau en taal.
 • Om een Tag toe te voegen, selecteer de gewenste tag uit de uitklaplijst tag toevoegen.
Wanneer alle instellingen ingevoerd zijn, klik op Verwerken om de wijzigingen uit te voeren. Er zal een bericht "Batchverwerking voltooid." verschijnen.

Let op dat er niets zal gebeuren als u

 • geen items heeft geselecteerd of
 • niet heeft geselecteerd taal, toegangsniveau of categorie.

Klik op de annuleerknop om de ingevoerde selectie te wissen. Hierdoor worden alle Batch bedieningselementen teruggezet naar de standaard waarden. Merk op dat dit niet de aangevinkte items uitvinkt.

Werkbalk

Aan de bovenkant links ziet u de werkbalk:

Help35-New-Edit-Publish-Unpublish-Archive-Checkin-Batch-Rebuild-Trash-Help-Options-toolbar-nl.png

De functies zijn:

 • Nieuw. Opent het bewerk scherm om een nieuwe weblink categorie te maken.
 • Bewerken. Opent het scherm voor het bewerken van het geselecteerde weblink categorie. Als er meer dan één weblink categorie is geselecteerd (indien van toepassing), wordt alleen het eerste weblink categorie geopend. Het bewerkingsscherm kan ook worden geopend door te klikken op de Naam van het weblink categorie.
 • Publiceren. Maakt de geselecteerde weblink categorieën beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
 • Depubliceren. Maakt de geselecteerde weblink categorieën niet beschikbaar voor de bezoekers van uw website
 • Archiveren. Verandert de status van één van de geselecteerde weblink categorieën om aan te geven dat ze worden gearchiveerd. Gearchiveerde weblink categorieën kunnen terug naar de gepubliceerde of gedepubliceerde status gebracht worden door Gearchiveerd te selecteren in het Selecteer status filter en de status van de weblink categorieën te wijzigen naar Gepubliceerd of Gedepubliceerd.
 • Inchecken. Checkt de geselecteerde weblink categorieën in. Werkt bij één of meer weblink categorieën geselecteerd.
 • Batch. Batch verwerkt de geselecteerde weblink categorieën. Werkt bij één of meer geselecteerde items.
 • Opnieuw opbouwen. Ververst en stelt de weblink categorie tabel opnieuw samen. Normaal hoeft u de tabel niet opnieuw op te bouwen. Deze functie voorziet in het geval de data in de tabel corrupt raakt.
 • Prullenbak. Verandert de status van de selecteerde weblink categorieën om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten. weblink categorieën in de prullenbak kunnen hersteld worden door "Verplaatst naar prullenbak" te kiezen in het 'Selecteer status' zoekmiddel filter en de status van de weblink categorieën te veranderen in Gepubliceerd of Gedepubliceerd zoals gewenst. Selecteer, om naar de prullenbak verplaatste weblink categorieën te verwijderen, voor "Verplaatst naar prullenbak" in het Selecteer status filter, selecteer de weblink categorieën die definitief verwijderd moeten worden en klik daarna op het 'Prullenbak leegmaken' werkbalk icoon.
 • Help. Opent dit helpscherm.
 • Opties. Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.

Opties

Zie Weblink component opties.

Verwante informatie