Help39

Componenten - Weblinks - Links

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help39:Components Weblinks Links and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands


Overzicht

Weblinks beheer geeft u de mogelijkheid links naar andere websites te beheren en ze in categorieën te organiseren.

Hoe krijg ik toegang

Selecteer Componenten → Weblinks → Weblinks vanuit het drop-down menu van het Joomla! beheerpaneel, of selecteer de "Weblinks" link in het Weblinks Categorieën scherm.

Beschrijving

WebLinks geeft de mogelijkheid links naar andere websites op uw Joomla! website toe te voegen, te bewerken en te verwijderen en ze te organiseren in categorieën. U kunt deze links dan tonen op uw website en optioneel bezoekers nieuwe laten toevoegen.

Schermafbeelding

Help30-Components-Weblinks-Links-screen-nl.png

Kolomkoppen

Help36-Components-Weblinks-Links-columns-nl.png
 • Volgorde: Op-Neer pijltjesHelp30-Ordering-colheader-icon.png Door gebruiker op te geven volgorde, standaard is de volgorde van aanmaak. Indien actief, drag-and-drop volgorde door 'klik-en-houd-vast' met het icoon Help30-Ordering-colheader-grab-bar-icon.png dan 'loslaten' op de gewenste plek.
 • Selectievakje: Vink dit vakje aan om één of meer items te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde item(s). De meeste acties via de werkbak, zoals Publiceren en Depubliceren kunnen op meerdere items tegelijkertijd uitgevoerd worden. Andere, zoals Bewerken, werken alleen voor één item. Indien er meerdere items geselecteerd zijn en op Bewerken wordt geklikt, opent het het eerste item om het te bewerken.
 • Status: Publiceerstatus van het item. Mogelijke waarden zijn:
  • 'Gepubliceerd: Het item is gepubliceerd. Dit is de enige status de gewone website bezoekers in staat stelt dit item te bekijken.
  • Gedepubliceerd: Dit item is gedepubliceerd.
  • Gearchiveerd: Dit item is gearchiveerd.
  • Verplaatst naar de prullenbak: Dit item is naar de prullenbak verplaatst.
 • Titel. De naam van het item. Voor een menu-item wordt de titel in het menu weergegeven. Voor een artikel of categorie wordt de titel optioneel weergegeven op de webpagina. Invullen is vereist. Een item kan bewerkt worden door op de titel te klikken.
 • Hits. Het aantal keren dat een item is bekeken.
 • Taal. Item taal.
 • ID. Dit is een uniek identificatienummer voor dit item, automatisch toegekend door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren en u kunt dit nummer niet veranderen. Als u een nieuw item aanmaakt, is dit veld 0 totdat u het opslaat, waarbij een nieuw ID toegekend wordt.

Lijst filters

De Lijst filters staan links en rechts boven de kolomkoppen. Deze filters zijn een reeks van knoppen waarmee je het aantal getoonde items in de weergave kunt beïnvloeden. U kunt meer dan één filter invoeren. In dat geval worden alleen de items getoond die aan alle voorwaarden van de ingestelde filter voldoen.

Kolom filters

Boven de kolomkoppen rechts, staan 2 drop-down velden, Sorteer tabel op: (voor ingesteld op Titel oplopend) en een aantal (voor ingesteld op 20). Help35-Column-Filter-Web-Links-Title-Ascending-DisplayNum-nl.png

Deze gesorteerde kolom met invoervelden toont de huidige methode van sorteren in de tabel. Gebruik het drop-down veld keuzes en klik op de kolomkopnaam. U kunt ook klikken op de kolomkop om de lijst te sorteren op de betreffende waarde. Dit zal ook de waarde in het drop-down veld wijzigen welke correspondeert met de kolomkopnaam. De lijst wordt vervolgens op volgorde gesorteerd van die kolom en een soort icoon (omhoog of omlaag pijltje) wordt getoond naast de kolomnaam. Klik een tweede keer om de sortering terug te zetten, welke de volgorde van het drop-down veld wijzigt.

 • Volgorde. De volgorde waarin de items worden weergegeven.
 • Oplopend Toont de volgorde van de geselecteerde kolom, oplopend of aflopend.
 • # (standaard is 20). Toont het aantal weer te geven items op één pagain, standaard is 20 items. Indien er meer items zijn dan dit aantal kunnen de knopen voor paginanavigatie onderaan de tabel gebruikt worden. (Start, Vorige, Volgende, Einde, en paginanummers) om te navigeren naar de pagina's.

Zoek hulpmiddelen

Zoekmiddelen Boven de tabel ziet u een filter of zoekveld en twee knoppen, zoals hieronder getoond.
Help30-colheader-filter-field-nl.png

 • Om op titel te filteren, voert u een deel van de titel in en klikt u op het pictogram 'Zoeken' .
Klik op Wissen om het filterveld te wissen en de lijst in zijn initiële status te zetten.
 • Om meer filters te activeren, klik op Zoekmiddelen

Filter op publicatie status, Categorie, Rechten, Taal, Max niveaus en Tag

Filter op publicatiestatus. Toont alleen de items die overeenkomen met de geselecteerde publicatiestatus.

Help30-colheader-select-status-nl.png

 • - Selecteer status -: Toont items die gepubliceerd en ongepubliceerd zijn. Toont niet de items die gearchiveerd of verplaatst zijn naar prullenbak.
 • Verplaatst naar prullenbak: Toont alleen de items die verplaatst zijn naar de prullenbak. Belangrijke opmerking: Om deze items definitief te verwijderen:
  1. Verander de status van de items naar Verplaatst naar prullenbak.
  2. Verander de statusfilter naar Verplaats naar prullenbak. Zodoende worden alleen de items die naar de prullenbak zijn verplaatst getoond en icoon genaamd "Prullenbak legen" wordt weergegeven in de werkbalk.
  3. Selecteer de gewenste items en klik op "Prullenbak legen" in de werkbalk. De items zullen permanent verwijderd worden.
 • Gedepubliceerd: Toont alleen de items die gedepubliceerd zijn.
 • Gepubliceerd: Toont alleen de items die gepubliceerd zijn.
 • Gearchiveerd: Toont alleen de items die gearchiveerd zijn. Let op: Menu-items hebben deze status niet.
 • Alle: Toont alle items ongeacht de publicatiestatus.

Filter op categorie. Toont alleen de items in een bepaalde categorie. De keuzelijst toont de categorieën die gedefinieerd zijn op uw site.

Help30-colheader-select-category-nl.png

 • - Selecteer categorie -: Toont items die aan welke categorie dan ook gekoppeld zijn.
 • <uw categorie>: Toont items alleen gekoppeld aan deze categorie.

Filter op toegang. Toont alleen de items die een bepaald toegangsniveau hebben. De uitklaplijst toont de toegangsniveaus van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-access-nl.png

 • - Selecteer toegang -: Toon items met alle toegangsniveaus.
 • <toegangsniveau groep>: Toont items met alleen dit toegangsniveau.

Filter op taal. Toont alleen de items die toegewezen zijn aan een bepaalde taal. De uitklaplijst toont de talen van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-language-nl.png

 • - Selecteer taal - of Alle: Toont items in iedere taal.
 • <uw taal>: Toont alleen items in deze taal.

Filter op max niveaus (item-niveau). Toont alleen de items in de categorie/tag/... van het gespecificeerde niveau of erboven in de hiërarchie van categorieën/tags/....

Help30-colheader-select-max-levels-nl.png

 • - Selecteer max niveaus -: Toont alle items ongeacht het niveau van de categorie/tag/... waartoe ze behoren.
 • 1: Toont alleen de items in de hoofdcategorie/tag... in de hiërarchie van categorieën/tags/... (anders gezegd, categorieën/tags/... waarbij hoofdcategorie/tag/... is ingesteld op "- Geen hoofd -".)
 • 2-10: Toont alleen items die behoren aan categorieën/tags/... in de top 2-10 niveaus in de categorie/tag/... hiërarchie.

Filter op tag. Toont alleen de items die een bepaalde tag hebben. De uitklaplijst toont de tags van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-tags-nl.png

 • - Selecteer tag -: Toont items met een (of geen) tag(s).
 • <tag>: Toont alleen de items met deze tag.

Automatisch pagineren

Paginabesturing: Als het aantal items meer is dan een pagina, ziet u een paginabesturing zoals hieronder getoond. Het huidige paginanummer wordt weergegeven met schaduw.

Help30-colheader-pagination-en.png

 • Begin: Klik om naar de eerste pagina te gaan.
 • Vorig: Klik om naar de voorafgaande pagina te gaan.
 • Paginanummers: Klik om naar de gewenste pagina te gaan.
 • Volgende: Klik om naar de volgende pagina te gaan.
 • Einde: Klik om naar de laatste pagina te gaan.

Werkbalk

Aan de bovenkant ziet u de werkbalk:

Help35-Weblinks-New-Edit-Publish-Unpublish-Archive-Checkin-Trash-Help-Options-toolbar-nl.png

De functies zijn:

 • Nieuw. Opent het bewerk scherm om een nieuwe weblink te maken.
 • Bewerken. Opent het scherm voor het bewerken van het geselecteerde weblink. Als er meer dan één weblink is geselecteerd (indien van toepassing), wordt alleen het eerste weblink geopend. Het bewerkingsscherm kan ook worden geopend door te klikken op de Naam van het weblink.
 • Publiceren. Maakt de geselecteerde weblink beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
 • Depubliceren. Maakt de geselecteerde weblinks niet beschikbaar voor de bezoekers van uw website
 • Archiveren. Verandert de status van één van de geselecteerde weblinks om aan te geven dat ze worden gearchiveerd. Gearchiveerde weblinks kunnen terug naar de gepubliceerde of gedepubliceerde status gebracht worden door Gearchiveerd te selecteren in het Selecteer status filter en de status van de weblinks te wijzigen naar Gepubliceerd of Gedepubliceerd.
 • Inchecken. Checkt de geselecteerde weblinks in. Werkt bij één of meer weblinks geselecteerd.
 • Prullenbak. Verandert de status van de selecteerde weblinks om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten. weblinks in de prullenbak kunnen hersteld worden door "Verplaatst naar prullenbak" te kiezen in het 'Selecteer status' zoekmiddel filter en de status van de weblinks te veranderen in Gepubliceerd of Gedepubliceerd zoals gewenst. Selecteer, om naar de prullenbak verplaatste weblinks te verwijderen, voor "Verplaatst naar prullenbak" in het Selecteer status filter, selecteer de weblinks die definitief verwijderd moeten worden en klik daarna op het 'Prullenbak leegmaken' werkbalk icoon.
 • Batch. Batch verwerkt de geselecteerde weblinks. Werkt bij één of meer geselecteerde items.
 • Help. Opent dit helpscherm.
 • Opties. Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.

Snelle tips

 • U moet minstens één categorie in weblinks toevoegen voor u uw eerste weblink kunt toevoegen. Categorieën worden toegevoegd met behulp van Weblink categorie beheer.

Verwante informatie