Help39

Extensies - Extensiebeheer - Ontdekken

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help39:Extensions Extension Manager Discover and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands

Beschrijving

Dit scherm geeft u de mogelijkheid extensies te ontdekken die niet door het normale installatieproces zijn gegaan. Dit biedt een methode om grote extensies te installeren die niet geïnstalleerd kunnen worden via het normale proces. Sommige extensies zijn bijvoorbeeld te groot om te uploaden via de web interface door beperkingen in de web hosting omgeving. Om deze functie te gebruiken moet u extensie-bestanden uploaden direct naar uw web server via andere middelen zoals FTP of SFTP en deze extensiesbestanden in de juiste map te plaatsen. U kunt daarna de "Ontdekken" functie gebruiken om de juist geüploade extensie te vinden en e activeren in uw Joomla! installatie. Door de Ontdekken functie te gebruiken kunt u ook meerdere extensies op hetzelfde moment vinden en installeren.

Een extensie kan geïnstalleerd worden via de "Ontdekken" functie door de volgende stappen te volgen:

 1. Upload de uitgepakte extensie bestanden naar de juiste map in uw Joomla! installatie. Als u bijvoorbeeld een template extensie voor uw site naar uw Joomla! installatie wilt uploaden, dan maakt u een map voor het template aan in de /templates submap van uw Joomla! installatie. Upload daarna de template extensie bestanden naar de map die u heeft aangemaakt.
 2. Ga, nadat u de extensie bestanden heeft geüpload, terug naar het extensiebeheer - Ontdekken scherm en klik op de Ontdekken knop in de werkbalk. Dit activeert de zoekfunctie welke zoekt in uw extensiemappen naar niet geïnstalleerde extensies.
 3. Als de extensie die u geüpload heeft compatibel met Joomla! 3.x is en nog niet geïnstalleerd is, dan verschijnt het in de gevonden extensies op dit scherm.
 4. Klik op het selectievakje links van de ontdekte extensie en klik daarna op de Installeren knop in de werkbalk. Dit installeert de extensie in uw Joomla! installatie.

Hoe toegang te krijgen

 • Selecteer Extensies → Beheren → Ontdekken vanaf het drop-down menu van het Joomla! administrator paneel. Of selecteer de Ontdekken knop in het Extensies scherm dat verschijnt.

Schermafbeelding

Help30-Extensions-Extension-Manager-Discover-screen-nl.png

Kolomkoppen

Help30-Extensions-Extension-Manager-Discover-Columns-Header-nl.png

 • Selectievakje: Vink dit vakje aan om één of meer items te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde item(s). De meeste acties via de werkbak, zoals Publiceren en Depubliceren kunnen op meerdere items tegelijkertijd uitgevoerd worden. Andere, zoals Bewerken, werken alleen voor één item. Indien er meerdere items geselecteerd zijn en op Bewerken wordt geklikt, opent het het eerste item om het te bewerken.
 • Naam. De naam van de extensie.
 • Locatie. Bepaalt of dit een website of beheer extensie is.
 • Type. Het extensie type - module, plugin, template, taal.
 • Versie. Het versienummer van de extensie.
 • Datum. De datum dat deze extensie uitgebracht is.
 • Auteur. De auteur van deze extensie.
 • Map. Als de extensie een plugin is, staat de extensie in de submap van uw Joomla! installatie /plugins map. Standaard heeft Joomla! 3.x de volgende submappen in de plugins map welke de verschillende types plugins vertegenwoordigen die zijn gedefinieerd: authenticatie, inhoud, tekstverwerkers, editors-xtd, extensie, zoeken, systeem, gebruiker.
 • ID. Het ID nummer. Dit is een unieke identificatie van dit item, dat automatisch toegekend wordt door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren, bijvoorbeeld bij interne links. U kunt dit nummer niet aanpassen.

Kolom filters

Boven de kolomkoppen rechts, staan 2 drop-down velden, Sorteer tabel op: (voor ingesteld op Naam oplopend) en een aantal (voor ingesteld op 20). Help35-Column-Filter-Extensions-Manage-Name-Ascending-DisplayNum-nl.png

Deze kolom sorteer invoer velden tonen de huidige sortering van de tabel. Gebruik de drop-down veldkeuzes en klik op de kolomkop naam. Als alternatief kunt u op de kolomkop drukken om de lijst op die kolomwaarde te sorteren. Dit zal ook de waarde in de drop-down veld veranderen in overeenstemming met kolomkop naam. De lijst zal dan gesorteerd zijn op de volgorde van die kolom en een sorteer-icoon (op en neer pijl) wordt getoond naast de kolomnaam. Klik een tweede keer om de sortering om te keren, wat ook het drop-down veld zal wijzigen.

 • Volgorde. De volgorde waarin de items worden weergegeven.
 • Oplopend Toont de volgorde van de geselecteerde kolom, oplopend of aflopend.
 • # (standaard is 20). Toont het aantal weer te geven items op één pagain, standaard is 20 items. Indien er meer items zijn dan dit aantal kunnen de knopen voor paginanavigatie onderaan de tabel gebruikt worden. (Start, Vorige, Volgende, Einde, en paginanummers) om te navigeren naar de pagina's.

Lijst filters

U kunt een van de beschikbare filters gebruiken of welke combinatie dan ook om het aantal getoonde extensies dat getoond wordt te beperken tot de extensies die overeenkomen met uw filterparameters.

Zoek hulpmiddelen

Zoekmiddelen Boven de tabel ziet u een filter of zoekveld en twee knoppen, zoals hieronder getoond.
Help30-colheader-filter-field-nl.png

 • Om op titel te filteren, voert u een deel van de titel in en klikt u op het pictogram 'Zoeken' .
Klik op Wissen om het filterveld te wissen en de lijst in zijn initiële status te zetten.
 • Om meer filters te activeren, klik op Zoekmiddelen

Filter op locatie, type en map

Help35-colheader-select-location-nl.png

 • Selecteer locatie. Selecteer een locatie uit de drop-down lijst van de beschikbare locaties.
 • Website. Website extensies zijn extensies die ontwikkeld zijn voor gebruik op plekken buiten de beheerinterface.
 • Beheergedeelte. Beheer extensies zijn voor de beheer functies van uw Joomla! installatie. Normaliter communiceert u alleen direct met deze extensies via de beheer web interface.

Help35-colheader-select-extension-type-nl.png

 • Selecteer type. Selecteer het extensietype uit de drop-down lijst met beschikbare extensietypes.

Help35-colheader-select-folder-nl.png

 • -Selecteer map-. Selecteer een plugin map uit de drop-down lijst met beschikbare mappen. Er is een aparte map voor ieder type plugin gedefinieerd binnen uw installatie van Joomla.

Automatisch pagineren

Paginabesturing: Als het aantal items meer is dan een pagina, ziet u een paginabesturing zoals hieronder getoond. Het huidige paginanummer wordt weergegeven met schaduw.

Help30-colheader-pagination-en.png

 • Begin: Klik om naar de eerste pagina te gaan.
 • Vorig: Klik om naar de voorafgaande pagina te gaan.
 • Paginanummers: Klik om naar de gewenste pagina te gaan.
 • Volgende: Klik om naar de volgende pagina te gaan.
 • Einde: Klik om naar de laatste pagina te gaan.

Werkbalk

Aan de bovenkant ziet u de werkbalk:

Help30-Install-Discover-PurgeCache-Options-Help-toolbar-nl.png

De functies zijn:

 • Installeren. Installeert de geselecteerde extensie.
 • Ontdekken. Doorzoekt de Joomla! installatie-mappen op niet geïnstalleerde extensies. Iedere niet-geïnstalleerde extensie die wordt gevonden wordt getoond in de extensielijst. Slaat het resultaat op, zodat ze steeds getoond worden bij een nieuwe bezoek aan dit scherm.
 • Help. Opent dit helpscherm.
 • Opties. Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.

Snelle tips

Als u veel extensies wilt installeren dan kunt u ze allemaal naar de gewenste mappen uploaden van uw Joomla! installatie en daarna dit scherm te gebruiken om ze allemaal in één handeling te ontdekken. U kunt alle extensies daarna in één stap installeren door ze allemaal te selecteren en op de Installeren knop in de werkbalk te klikken.

Verwante informatie

 • Als u een component extensie installeert, zal het een plekje krijgen als nieuw menu-item in het Componenten menu.
 • U kunt een menu-item toekennen aan een geïnstalleerde component extensie in Menu-Item beheer door te klikken op de Nieuw werkbalk knop. De nieuwe component zal getoond worden in de interne linklijst van menu-item types.
 • Als u een module extensie installeert, wordt het toegevoegd aan de lijst met modules in Modulebeheer, waar u hem kunt activeren/deactiveren. U kunt ook zijn parameters aanpassen in het Bewerk module scherm.
 • Een geïnstalleerde plugin extensie wordt toegevoegd aan de lijst in Pluginbeheer, waar u hem kunt activeren/deactiveren. U kunt ook zijn parameters aanpassen in het Bewerk plugin scherm.
 • Een geïnstalleerde Template extensie zal worden toegevoegd aan de Site od Administrator lijst van het Templatebeheer alwaar u het kunt toekennen aan alle pagina's of bepaalde pagina's. U kunt ook de parameters aanpassen, de HTML bewerken of de CSS bron, of de beschikbare module-posities bekijken.
 • Een geïnstalleerde taalextensie zal worden toegevoegd aan de Site of Administrator lijst van Taalbeheer, afhankelijk van het client attribuut van de extensie. Dit scherm kan het u, indien gewenst, laten koppelen als standaard taal.