Help39

Extensies - Extensiebeheer - Updaten

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help39:Extensions Extension Manager Update and the translation is 88% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎italiano • ‎Nederlands

Beschrijving

Dit scherm geeft de mogelijkheid geïnstalleerde extensies bij te werken. U kunt alleen extensies bijwerken die deze functie ondersteunen.

Voor extensies die deze functie ondersteunen kunt u de extensie ter plekke updaten zonder het uploaden en installeren van de extensie-bestanden, zoals u dat met eerdere versies van Joomla! deed. De update functie gebruikt het standaard HTTP verbindingsmechanisme om de extensie bestanden te downloaden vanaf een remote update server.

Hoe toegang te krijgen

 • Selecteer Extensies  Beheren  Updaten vanaf het drop-down menu van het Joomla! administrator paneel. Of selecteer het Updaten menu-item in het Extensies scherm dat verschijnt.

Schermafbeelding

Zonder update:

Help-3x-extensions-extension-manager-update-nl.png

Met update:

Help-3x-extensions-extension-manager-update-yes-nl.png

Kolomkoppen

Help35-Extensions-Manage-Update-columns-nl.png
 • Selectievakje: Vink dit vakje aan om één of meer items te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde item(s). De meeste acties via de werkbak, zoals Publiceren en Depubliceren kunnen op meerdere items tegelijkertijd uitgevoerd worden. Andere, zoals Bewerken, werken alleen voor één item. Indien er meerdere items geselecteerd zijn en op Bewerken wordt geklikt, opent het het eerste item om het te bewerken.
 • Naam. De naam van de extensie.
 • Locatie. Bepaalt of dit een website of beheer extensie is.
 • Type. Het extensie type. Voorbeelden van extensie types zijn module, plugin, template, component, taal of pakket.
 • Geïnstalleerd. Het versienummer van de momenteel geïnstalleerde extensie.
 • Beschikbaar. Het versienummer van de beschikbare update.
 • Map. Als de extensie een plugin is, staat de extensie in de submap van uw Joomla! installatie /plugins map. Standaard heeft Joomla! de volgende submappen in de plugins map welke de verschillende types plugins vertegenwoordigen die zijn gedefinieerd: authenticatie, inhoud, tekstverwerkers, editors-xtd, extensie, zoeken, systeem, gebruiker.
 • Installatietype. Het type installatie dat uitgevoerd wordt door de update. Gewoonlijk zal dit het type Update zijn, welke ter plekke een update van de extensie zal uitvoeren.
 • URL gegevens. De URL van het extensie update XML bestand dat de informatie bevat die nodig is voor uw Joomla! installatie om de update uit te voeren.

Kolom filters

Boven de kolomkoppen rechts, staan 2 drop-down velden, Sorteer tabel op: (voor ingesteld op Naam oplopend) en een aantal (voor ingesteld op 25).

Help35-Column-Filter-Extensions-Update-Name-Ascending-DisplayNum-nl.png

Deze kolom sorteer invoer velden tonen de huidige sortering van de tabel. Gebruik de drop-down veldkeuzes en klik op de kolomkop naam. Als alternatief kunt u op de kolomkop drukken om de lijst op die kolomwaarde te sorteren. Dit zal ook de waarde in de drop-down veld veranderen in overeenstemming met kolomkop naam.

De lijst zal dan gesorteerd zijn op de volgorde van die kolom en een sorteer-icoon (op en neer pijl) wordt getoond naast de kolomnaam. Klik een tweede keer om de sortering om te keren, wat ook het drop-down veld zal wijzigen.

 • Volgorde. De volgorde waarin de items worden weergegeven.
 • Oplopend Toont de volgorde van de geselecteerde kolom, oplopend of aflopend.
 • # (standaard is 20). Toont het aantal weer te geven items op één pagain, standaard is 20 items. Indien er meer items zijn dan dit aantal kunnen de knopen voor paginanavigatie onderaan de tabel gebruikt worden. (Start, Vorige, Volgende, Einde, en paginanummers) om te navigeren naar de pagina's.

Lijst filters

U kunt een van de beschikbare filters gebruiken of welke combinatie dan ook om het aantal getoonde extensies dat getoond wordt te beperken tot de extensies die overeenkomen met uw filterparameters.

Zoek hulpmiddelen

Zoekmiddelen Boven de tabel ziet u een filter of zoekveld en twee knoppen, zoals hieronder getoond.
Help30-colheader-filter-field-nl.png

 • Om op titel te filteren, voert u een deel van de titel in en klikt u op het pictogram 'Zoeken' .
Klik op Wissen om het filterveld te wissen en de lijst in zijn initiële status te zetten.
 • Om meer filters te activeren, klik op Zoekmiddelen

Filter op locatie, type en map

Help35-colheader-select-location-nl.png

 • Selecteer locatie. Selecteer een locatie uit de drop-down lijst van de beschikbare locaties.
 • Website. Website extensies zijn extensies die ontwikkeld zijn voor gebruik op plekken buiten de beheerinterface.
 • Beheergedeelte. Beheer extensies zijn voor de beheer functies van uw Joomla! installatie. Normaliter communiceert u alleen direct met deze extensies via de beheer web interface.

Help35-colheader-select-extension-type-nl.png

 • Selecteer type. Selecteer het extensietype uit de drop-down lijst met beschikbare extensietypes.

Help35-colheader-select-folder-nl.png

 • -Selecteer map-. Selecteer een plugin map uit de drop-down lijst met beschikbare mappen. Er is een aparte map voor ieder type plugin gedefinieerd binnen uw installatie van Joomla.

Automatisch pagineren

Paginabesturing: Als het aantal items meer is dan een pagina, ziet u een paginabesturing zoals hieronder getoond. Het huidige paginanummer wordt weergegeven met schaduw.

Help30-colheader-pagination-en.png

 • Begin: Klik om naar de eerste pagina te gaan.
 • Vorig: Klik om naar de voorafgaande pagina te gaan.
 • Paginanummers: Klik om naar de gewenste pagina te gaan.
 • Volgende: Klik om naar de volgende pagina te gaan.
 • Einde: Klik om naar de laatste pagina te gaan.

Werkbalk

Bovenaan ziet u de werkbalk:

Help30-Update-FindUpdates-Help-Options-toolbar-nl.png

De functies zijn:

 • Update: Update de geselecteerd extensie(s).
 • Vind updates. Doorzoekt uw Joomla! installatie en lokaliseert extensies met een beschikbare update.
 • Opschonen cache. Wis de beschikbare extensie update-informatie getoond in de lijst.
 • Help. Opent dit helpscherm.
 • Opties. Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.

Snelle tips

 • Alleen extensies die het Joomla! update systeem ondersteunen worden op dit scherm getoond. Bekijk, als u extensies gebruikt die het nieuwe update-systeem niet ondersteunen of u weet het niet zeker, op de website van de ontwikkelaar.
 • Het is belangrijk uw extensies up-to-date te houden. Dat niet doen, kan een kwetsbaarheid in uw Joomla! installatie veroorzaken, welke door hackers kan worden uitgebuit.
 • Er wordt aanbevolen de bestanden en database van uw Joomla! installatie te backuppen voordat u extensies of de Joomla! installatie zelf update. Dit zorgt ervoor dat u uw Joomla! installatie naar de eerdere status kunt herstellen als de update mislukt, of onverwachte resultaten geeft.