Help39

Extensies - Talen: Geïnstalleerd (beheergedeelte)

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help39:Extensions Language Manager Installed and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎Nederlands

Beschrijving

Bij talen talen kunt u de standaard taal voor zowel de website als het beheergedeelte van uw Joomla! website instellen.

Hoe toegang te krijgen

Selecteer Extensies  Talen vanuit het drop-down menu in het beheergedeelte van uw Joomla! installatie of klik op het icoon Talen in het controlepaneel.

Schermafbeelding

Help35-Extensions-Language-Manager-Installed-screen-nl.png

Kolomkoppen

Klik op de kolomkop om de lijst volgens deze kolom te sorteren.

Help35-Language-Manager-Installed-columns-nl.png
 • Selectievakje: Vink dit vakje aan om één of meer items te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde item(s). De meeste acties via de werkbak, zoals Publiceren en Depubliceren kunnen op meerdere items tegelijkertijd uitgevoerd worden. Andere, zoals Bewerken, werken alleen voor één item. Indien er meerdere items geselecteerd zijn en op Bewerken wordt geklikt, opent het het eerste item om het te bewerken.
 • Titel. De naam van de geïnstalleerde taal.
 • Titel in moedertaal. De naam van de geïnstalleerde taal in die taal.
 • Taaltag. Taaltag van de geïnstalleerde taal.
 • Standaard. De standaardtaal van de site, aangegeven door een gele asterisk in de kolom. Let op: aan iedere gebruiker kan een taal worden toegekend (zie "Gebruikers Beheren"), gebruikers uit de groep "Administrator" en "Super Users" kunnen hun voorkeur taal zelf selecteren bij het inloggen.
 • Versie. Het versienummer van de geïnstalleerde taal.
 • Datum. De aanmaakdatum van de taal.
 • Auteur. De naam van de vertaler wordt in deze kolom getoond.
 • Auteur e-mail. Het e-mailadres van de vertaler.
 • ID. Dit is een uniek identificatienummer voor dit item, automatisch toegekend door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren en u kunt dit nummer niet veranderen. Als u een nieuw item aanmaakt, is dit veld 0 totdat u het opslaat, waarbij een nieuw ID toegekend wordt.

Kolom filters

Boven de kolomkoppen rechts, staan 2 drop-down velden, Sorteer tabel op: (voor ingesteld op Language ascending) en een aantal (voor ingesteld op 20).

Help35-colheader-Column-Filter-Language-Ascending-DisplayNum-Language-Manager-nl.png


Deze gesorteerde kolom met input velden toont de huidige methode van sorteren in de tabel. Gebruik het drop down veld keuzes en klik op de kolomkop naam. Je kunt ook klikken op de kolomkop om de lijst te sorteren op de betreffende waarde. Dit zal ook de waarde in het drop-veld wijzigen welke correspondeert met de kolomkopnaam. De lijst wordt vervolgens op volgorde gesorteerd van die kolom en een soort icoon (omhoog of omlaag pijltje) wordt getoond naast de kolomnaam. Klik een tweede keer om de sortering terug te zetten, welke de volgorde van het drop-down veld wijzigt.

 • Volgorde. De volgorde waarin de items worden weergegeven.
 • Oplopend Toont de volgorde van de geselecteerde kolom, oplopend of aflopend.
 • # (standaard is 20). Toont het aantal weer te geven items op één pagain, standaard is 20 items. Indien er meer items zijn dan dit aantal kunnen de knopen voor paginanavigatie onderaan de tabel gebruikt worden. (Start, Vorige, Volgende, Einde, en paginanummers) om te navigeren naar de pagina's.

Lijst filters

Boven de kolommen ziet u onderstaande filters:

Help35-List-Filters-Language-Manager-Installed-nl.png

Filter op Site of Beheergedeelte

 • Site. Toont de geïnstalleerde talen voor de website. Hier kunt u de standaard taal voor de website van uw Joomla website aangeven.
 • Beheergedeelte. Toont de geïnstalleerde talen voor het beheergedeelte.Hier kunt u de standaardtaal voor het beheergedeelte van uw Joomla website instellen.

Zoeken op taalnaam

 • Geef een deel van de taalnaam in om op taal te filteren en druk op Zoeken.

Klik op Wissen om het filterveld te wissen en de lijst in zijn initiële status te zetten.

Automatisch pagineren

Paginabesturing: Als het aantal items meer is dan een pagina, ziet u een paginabesturing zoals hieronder getoond. Het huidige paginanummer wordt weergegeven met schaduw.

Help30-colheader-pagination-en.png

 • Begin: Klik om naar de eerste pagina te gaan.
 • Vorig: Klik om naar de voorafgaande pagina te gaan.
 • Paginanummers: Klik om naar de gewenste pagina te gaan.
 • Volgende: Klik om naar de volgende pagina te gaan.
 • Einde: Klik om naar de laatste pagina te gaan.

Werkbalk

Aan de bovenkant ziet u de werkbalk: Help35-Toolbar-Default-InstallLanguages-Help-Options-nl.png

De functies zijn:

 • Standaard: Maakt het geselecteerde taal de standaard taal. Het standaard ster symbool (Icon-16-default.png) wordt getoond in de Standaard kolom, wat aangeeft dat het nu het standaard taal is.
 • Opties. Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Snelle tips

 • Gebruikers kunnen iedere taal gebruiken uit de lijst met geïnstalleerde talen, of door het te koppelen in Gberuikersbeheer of door Menu-item Beheer - Nieuw/Bewerken - gebruikersformulier op de website in te vullen. Dit zal het Joomla systeem afdwingen voor deze gebruiker in deze taal te verschijnen. Als een gebruiker bijvoorbeeld voor Spaans kiest als zijn of haar taal, dan verschijnt de zoekmodule in het Spaans.
 • Deze keuze van de gebruiker wordt niet beïnvloed door de standaard taal die is ingesteld voor de website.
 • Het wijzigen van de taal van een gebruiker of de standaard taal beïnvloed de artikelen en andere inhoud op de website niet.
 • Belangrijk: Verwijder de standaard taalbestanden niet (bijvoorbeeld via FTP). Dit veroorzaakt fouten op zowel de website als in het beheergedeelte.
 • Extra talen kunnen worden toegevoegd met behulp van het Installeer talen scherm.
 • Indien gewenst kunt u de website en één taal tonen en het beheergedeelte in een andere taal. Individuele artikelen kunnen ook gebruikt worden in een andere taal via het geavanceerde instellingen scherm bij het bewerken van het artikel.

Verwante informatie