Help39

Extensies - Modulebeheer

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help39:Extensions Module Manager and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎Nederlands • ‎português

Beschrijving

In modulebeheer voegt u Joomla! modules toe en bewerkt ze. In Joomla! worden modules gebruikt om inhoud en/of media te tonen rond de centrale inhoud.

Module weetjes:

 1. Alle Joomla! websites hebben minstens 1 menu-module nodig
 2. Alle andere module types zijn optioneel. (Bijvoorbeeld: Nieuws, advertenties, laatste nieuws)
 3. Ieder menu wordt vergezeld door een menumodule. (Bijvoorbeeld mod_mainmenu)
 4. Meerdere keren voorkomen van gelijke moduletypes.
 5. Sommige modules zijn aan componenten verbonden. Iedere menu-module is bijvoorbeeld gerelateerd aan één menu component. Om in Joomla! een menu te definiëren, moet u het menu en menu-items aanmaken via de menu-schermen en daarna de module aanmaken voor het menu met behulp van dit scherm. Andere modules, zoals aangepaste HTML en Kruimelpad hangen niet van andere inhoud af.

Hoe toegang te krijgen

Selecteer Extensies → Modules vanuit het drop-down menu in het beheergedeelte van uw Joomla! installatie.

Schermafbeelding

Help30-Extensions-Module-Manager-screen-nl.png

Kolomkoppen

In de tabel met modules, staan hieronder de verschillende kolommen. Klik op de kolomkop om de lijst op de waarde in die kolom te sorteren.

Help3x-Extensions-Modules-Manage-columns-nl.png
 • Volgorde. De volgorde waarin de items worden weergegeven.
 • Selectievakje: Vink dit vakje aan om één of meer items te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde item(s). De meeste acties via de werkbak, zoals Publiceren en Depubliceren kunnen op meerdere items tegelijkertijd uitgevoerd worden. Andere, zoals Bewerken, werken alleen voor één item. Indien er meerdere items geselecteerd zijn en op Bewerken wordt geklikt, opent het het eerste item om het te bewerken.
 • Status. (Gepubliceerd/Gedepubliceerd/Verplaatst naar prullenbak) De publicatiestatus van het item.
 • Titel. De naam van het item. Voor een menu-item wordt de titel in het menu weergegeven. Voor een artikel of categorie wordt de titel optioneel weergegeven op de webpagina. Invullen is vereist. Een item kan bewerkt worden door op de titel te klikken.
 • Positie. De positie in de lijst.
 • Type. De systeemnaam van de module. Joomla! installeert standaard 20 modules. Veel Joomla! extensies dragen extra modules bij. Zie Modulebeheer Nieuw/Bewerk voor informatie over elke standaard-module.
 • Pagina's. De menu-items waar deze module getoond wordt. Opties zijn "Alle" voor alle menu-items, "Geen" voor geen menu-items, en "Geselecteerd" voor geselecteerde menu-items. Een module wordt alleen getoond bij menu-items waar het geselecteerd is.
 • Taal. Item taal.
 • ID. Dit is een uniek identificatienummer voor dit item, automatisch toegekend door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren en u kunt dit nummer niet veranderen. Als u een nieuw item aanmaakt, is dit veld 0 totdat u het opslaat, waarbij een nieuw ID toegekend wordt.

Lijst filters

Website en Beheergedeelte filter

Aan de bovenkant links ziet u het volgende filter:

Help30-Extensions-Module-Manager-links-subscreen-nl.png

 • Website. Filtert op website modules. Dit is de standaard selectie en stelt u in staat de modules voor de voorkant van uw website te beheren.
 • Beheergedeelte. Dit stelt u in staat de modules voor het beheergedeelte van uw website te beheren. Als u de Joomla! beheerder menu's niet wilt wijzigen zijn hier geen wijzigingen noodzakelijk.

Filter op gedeeltelijke titel of ID. Linksboven staat een filter of zoekveld en twee knoppen, zoals hieronder getoond.

Help30-colheader-filter-field-nl.png

 • Voer, om op gedeeltelijke titel te filteren, een gedeelte van de titel in en klik op Zoeken.
 • Voer, om op ID te filteren "id:xx" in, waarbij "xx" het ID nummer is (bijvoorbeeld "id:9").
Klik op Wissen om het filterveld te wissen en de lijst in de initiële status te zetten.

Filter op status, positie, type, menu-item, toegang en taal

Rechts boven, boven de kolomkoppen, staan de volgende drop-down lijsten zoals hieronder:

Help30-Extensions-Module-Manager-filters-subscreen-nl.png

De selecties kunnen worden gecombineerd. Alleen items die aan beide selectiecriteria voldoen worden getoond in de lijst.

 • Selecteer status. Gebruik de dropdown keuzelijst om een publiceerstatus toe te kennen: Gepubliceerd, Gedepubliceerd, Naar de prullenbak, of Alle. Bij artikelen kunt u ook Gearchiveerd kiezen. Belangrijk: Met de standaardstatus zal het scherm alleen gepubliceerde en gedepubliceerde items weergeven. Wanneer u het filter op -Selecteer status- staat en u items wijzigt naar de status Naar de prullenbak dan zullen deze van het scherm verdwijnen. Ze zijn echter niet permanent verwijderd. Om dit toe doen moet u:
 1. Wijzig het filter naar Verplaatst naar prullenbak. Het verwijdericoon zal nu in de werkbalk weergegeven worden.
 2. Selecteer de items die u permanent wil verwijderen.
 3. Klik op het Verwijder icoon.
U zult nu alle items zien, ongeacht van hun status, door het selecteren van Alle in dit filter. U kunt ook de Naar de prullenbak items terugplaatsen door ze te selecteren en dan op het Publiceren icoon te klikken in de werkbalk.
 • Selecteer positie. Selecteer een positie uit de drop-down lijst van de beschikbare posities.
 • Selecteer een moduletype. Selecteer het moduletype uit de drop-down lijst met beschikbare moduletypes. Joomla! installeert met 20 beschibare moduletypes. Extra moduletypes zijn beschikbaar als u Joomla! extensies heeft geïnstalleerd. Zie Modulebeheer - Nieuw/Bewerk voor informatie over de beschikbare moduletypes.

Filter op menu. Toont alleen de items die toegewezen zijn aan een bepaalde menu. De uitklaplijst toont de menu's van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-menu-nl.png

 • - Selecteer menu - Toon items voor een bepaald menu.
 • <uw menu>: Toont alleen items van dit menu.

Filter op toegang. Toont alleen de items die een bepaald toegangsniveau hebben. De uitklaplijst toont de toegangsniveaus van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-access-nl.png

 • - Selecteer toegang -: Toon items met alle toegangsniveaus.
 • <toegangsniveau groep>: Toont items met alleen dit toegangsniveau.

Filter op taal. Toont alleen de items die toegewezen zijn aan een bepaalde taal. De uitklaplijst toont de talen van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help30-colheader-select-language-nl.png

 • - Selecteer taal - of Alle: Toont items in iedere taal.
 • <uw taal>: Toont alleen items in deze taal.

Werkbalk

Aan de bovenkant links ziet u de werkbalk:

Help30-New-Edit-Duplicate-Publish-Unpublish-Checkin-Trash-Options-Help-toolbar-nl.png

De functies zijn:

 • Nieuw. Opent het bewerk scherm om een nieuwe module te maken.
 • Bewerken. Opent het scherm voor het bewerken van het geselecteerde module. Als er meer dan één module is geselecteerd (indien van toepassing), wordt alleen het eerste module geopend. Het bewerkingsscherm kan ook worden geopend door te klikken op de Naam van het module.
 • Opslaan als kopie: Maakt een kopie van het geselecteerde module. De kopie wordt direct aangemaakt en krijgt dezelfde naam als het origineel maar wordt voorafgegaan door "Kopie van" en/of gevolgd dor een nummer (bijv. "(2)") zodat het onderscheiden kan worden van het origineel en andere kopieën.
 • Publiceren. Maakt de geselecteerde modules beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
 • Depubliceren. Maakt de geselecteerde modules niet beschikbaar voor de bezoekers van uw website
 • Inchecken. Checkt de geselecteerde modules in. Werkt bij één of meer modules geselecteerd.
 • Batch. Batch verwerkt de geselecteerde modules. Werkt bij één of meer geselecteerde items.
 • Prullenbak. Verandert de status van de selecteerde modules om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten. modules in de prullenbak kunnen hersteld worden door "Verplaatst naar prullenbak" te kiezen in het 'Selecteer status' zoekmiddel filter en de status van de modules te veranderen in Gepubliceerd of Gedepubliceerd zoals gewenst. Selecteer, om naar de prullenbak verplaatste modules te verwijderen, voor "Verplaatst naar prullenbak" in het Selecteer status filter, selecteer de modules die definitief verwijderd moeten worden en klik daarna op het 'Prullenbak leegmaken' werkbalk icoon.
 • Help. Opent dit helpscherm.
 • Opties. Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.

Snelle tips

U kunt de volgorde van modules binnen de module-positie als volgt veranderen:

 • Selecteer de gewenste positie met behulp van het positie filter. Dit zal de lijst met modules beperken tot modules die zijn toegekend aan deze positie.
 • Verander de volgorde met behulp van de op en neer pijltjes en via drag-en drop opnieuw te plaatsen. De modules worden getoond op de nieuwe volgorde binne de positie.
 • Om modules aan te maken of te bewerken: Module Beheer - Nieuw/Bewerk

Verwante informatie

 • Meer over modules: wat is een modulepositie, beschrijving van de standaard site - en beheerder modules.