Help39

Users Access Levels Edit/hr

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help39:Users Access Levels Edit and the translation is 0% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎Bahasa Indonesia • ‎Nederlands

Opis

Nivo pristupa upravlja time koji korisnici mogu pregledavati koje objekte na vašem web siteu. Ti objekti uključuju stavke menija, module, kategorije i komponente (članke, kontakte itd.) Svaki objekt na siteu ima svoj nivo pristupa. Svakom nivou pristupa dodjeljuje se i određena korisnička grupa.

Ako je korisnik član grupe koja ima dopuštenje za neki nivo pristupa, tada korisnik može vidjeti sve objekte koji su povezani s tim nivoom pristupa. Važno je shvatiti da se korisničke grupe mogu organizirati po obiteljskoj hijerarhiji. Ako su tako organizirane, grupa nižeg ranga ima sve nivoe pristupa koje ima i njena grupa višeg ranga.

Kako otvoriti nivoe pristupa

da bi editirali neki postojeći nivo pristupa, otvorite karticu Access Levels na upravitelju korisnika (User Menager) (Users → Access Levels). Potom:

 1. kliknite na željeno ime nivoa (Level Name) ili
 2. kliknite u okvir za označavanje nekog nivoa pristupa te potom kliknite na botun Edit.

Da bi stvorili novi nivo pristupa,

 1. izaberite iz izbornika Users → Access Levels → Add New Access Level ili
 2. Kliknite na botun New u upravitelju korisnika (User Manager): ekranu koji prikazuje nivoe pristupa (Access Levels screen).


Slika

Help-3x-users-user-manager-add-new-viewing-access-level-en.png

Detalji

 • Level Title: Upišite ime tog nivoa pristupa.

Alatna traka

Pri vrhu lijevo je alatna traka:

Help30-Save-SaveClose-SaveNew-NoSaveCopy-Cancel-Help-toolbar-en.png

Na njoj su slijedeće funkcije:

 • Save: Sprema access level i ostaje na trenutnom ekranu.
 • Save & Close. Sprema access level i zatvara trenutni ekran.
 • Save & New. Sprema access level i zadržava otvoren ekran za editiranje i omogućuje stvaranje novog access level.
 • Cancel. Zatvara trenutni ekran i vraća se na prethodni bez spremanja bilo kakvih promjena koje ste možda napravili.
 • Help. Otvara ekran za pomoć.

Mali savjeti

 • Kad dodajete novu grupu, editirajte svaki nivo pristupa koja će ta grupa imati.

Vezane informacije