Help4.x

Artikelen: - Speciale artikelen

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help4.x:Articles: Featured and the translation is 100% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎Nederlands

Beschrijving

Speciale artikelen worden vaak getoond op de homepage van de website, maar ze kunnen op iedere pagina op de website gezet worden via het menu-item met het 'Speciale artikelen' Menu-item type.

De Speciale artikelen lijst wordt gebruikt om de te tonen volgorde van artikelen te beïnvloeden en, indien noodzakelijk, om geselecteerde artikelen te publiceren en te depubliceren.

Hoe toegang te krijgen

 • Selecteer Inhoud  Speciale artikelen vanuit het beheermenu.

Schermafbeelding

Help-4x-Content-Featured-Articles-screen-nl.png

Kolomkoppen

In de tabel met speciale artikelen worden de volgende verschillende kolommen weergegeven.

 • Selectievakje: Vink dit vakje aan om één of meer items te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde item(s). De meeste acties via de werkbak, zoals Publiceren en Depubliceren kunnen op meerdere items tegelijkertijd uitgevoerd worden. Andere, zoals Bewerken, werken alleen voor één item. Indien er meerdere items geselecteerd zijn en op Bewerken wordt geklikt, opent het het eerste item om het te bewerken.
 • Volgorde. U kunt de volgorde van een item binnen een lijst als volgt veranderen:
  • Als het lijstfilter opties een positie filter hebben, selecteer dan de gewenste positie. Dit beperkt de lijst tot de items die toegekend zijn aan die positie.
  • Selecteer het volgorde icoon Help30-Ordering-colheader-icon.png in de tabelkop om het het actieve volgorde item te maken. De volgorde iconen in iedere rij veranderen van licht naar donker grijs en de pijl verandert in een sleepsymbool als u eroverheen gaat.
  • Selecteer één van de volgorde iconen Help30-Ordering-colheader-grab-bar-icon.png en sleep het naar boven of beneden om de positie van die rij in de lijst te veranderen. De items worden in de nieuwe volgorde binnen de positie getoond.
 • Speciale artikelen. (Toon/Verberg) Kies of speciale artikelen al dan niet getoond worden in de lijst met artikelen.
 • Status. Status van artikelen, gepubliceerd of gedepubliceerd, worden getoond met de volgende iconen:
  • Gepubliceerde artikel. Help-4x-Article-status-featured-published-feature-manager-en.png
  • Gedepubliceerde artikel. Help-4x-Article-status-not-published-feature-manager-en.png
 • Titel. De naam van het item. Voor een menu-item wordt de titel in het menu weergegeven. Voor een artikel of categorie wordt de titel optioneel weergegeven op de webpagina. Invullen is vereist. Een item kan bewerkt worden door op de titel te klikken.
 • Auteur. Naam van de Joomla! gebruiker die dit item gemaakt heeft.
 • Associaties: Toont, aan welke taal dit item geassocieerd is.
 • Taal. Item taal.
 • Aanmaakdatum. De datum waarop dit artikel gemaakt is. Deze datum wordt automatisch toegevoegd door Joomla!, maar het kan aangepast worden in de parameters - artikelsectie van Artikelen bewerken.
 • Hits. Het aantal keren dat een item is bekeken.
 • ID. Dit is een uniek identificatienummer voor dit item, automatisch toegekend door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren en u kunt dit nummer niet veranderen. Als u een nieuw item aanmaakt, is dit veld 0 totdat u het opslaat, waarbij een nieuw ID toegekend wordt.

Lijst filters

Zoekbalk. Dit is een algemene functie van de meeste overzichten. De weergave is zoals hieronder.

Help-4x-colheader-filter-field-nl.png
 • Zoeken op tekst. Voer een deel van de zoekterm in en klik op het zoekicoon. Het zoeken kan een of meer velden omvatten. Hover (muis boven item) om een Tooltip te zien dat aangeeft welke velden doorzocht worden. In sommige gevallen is een afwijkend formaat verplicht. Bijvoorbeeld, bij Zoeken op ID geeft u op "id:xx", waarbij "xx" het item ID nummer is (bijvoorbeeld, "id:9").
 • Filteropties. Klik om de extra filters te tonen of te verbergen.
 • Wissen. om het filterveld te wissen en de lijst in zijn initiële status te zetten.
 • Sortering. Toont het veld waarop de tabel nu gesorteerd is. Selecteer uit de uitklaplijst om de volgorde te veranderen of klik op een kolomkop . De sortering kan oplopend of aflopend zijn. De kolomkop wisselt tussen een oplopend en aflopende volgorde.
 • Te tonen aantal. Toont het aantal items in een lijst. De standaard voor een site is 20 maar dit kan veranderd worden bij de Algemene instellingen. Selecteer uit de uitklaplijst om het te tonen aantal te veranderen. Als u te veel complexe items selecteert dan worden ze traag getoond.

Filter opties

Filter op publicatiestatus. Toont alleen de items die overeenkomen met de geselecteerde publicatiestatus.

Help30-colheader-select-status-nl.png

 • - Selecteer status -: Toont items die gepubliceerd en ongepubliceerd zijn. Toont niet de items die gearchiveerd of verplaatst zijn naar prullenbak.
 • Verplaatst naar prullenbak: Toont alleen de items die verplaatst zijn naar de prullenbak. Belangrijke opmerking: Om deze items definitief te verwijderen:
  1. Verander de status van de items naar Verplaatst naar prullenbak.
  2. Verander de statusfilter naar Verplaats naar prullenbak. Zodoende worden alleen de items die naar de prullenbak zijn verplaatst getoond en icoon genaamd "Prullenbak legen" wordt weergegeven in de werkbalk.
  3. Selecteer de gewenste items en klik op "Prullenbak legen" in de werkbalk. De items zullen permanent verwijderd worden.
 • Gedepubliceerd: Toont alleen de items die gedepubliceerd zijn.
 • Gepubliceerd: Toont alleen de items die gepubliceerd zijn.
 • Gearchiveerd: Toont alleen de items die gearchiveerd zijn.
 • Alle: Toont alle items ongeacht de publicatiestatus.

Filter op categorie. Toont alleen de items in een bepaalde categorie. De keuzelijst toont de categorieën die gedefinieerd zijn op uw site.

Help30-colheader-select-category-nl.png

 • - Selecteer categorie -: Toont items die aan welke categorie dan ook gekoppeld zijn.
 • <uw categorie>: Toont items alleen gekoppeld aan deze categorie.

Filter op toegang. Toont alleen de items die een bepaald toegangsniveau hebben. De uitklaplijst toont de toegangsniveaus van uw website. Opties:

 • - Selecteer toegang -: Toon items met alle toegangsniveaus.
 • <toegangsniveau groep>: Toont items met alleen dit toegangsniveau.

Filter op auteur. Toont alleen de items van een bepaalde auteur. De lijst toont de auteurs van uw website.

265px

 • - Selecteer auteur -: Toont alle items ongeacht wie de auteur is.
 • <uw auteur>: Toont alleen de items van de gekozen auteur.
 • Filter op taal. Toont alleen de items die toegewezen zijn aan een bepaalde taal. De uitklaplijst toont de talen van uw website, zoals de voorbeelden hieronder.
Help30-colheader-select-language-nl.png
 • - Selecteer taal -
 • Alle Toon items voor welke taal dan ook.
 • <uw taal>: Toont alleen items in deze taal.

Filter op tag. Toont alleen de items die een bepaalde tag hebben. De uitklaplijst toont de tags van uw website, zoals het voorbeeld hieronder.

Help40-colheader-select-tags-nl.png

 • - Selecteer tags -: Toont items met een (of geen) tag(s).
 • <tag>: Toont alleen de items met deze tag.

Filter op max niveaus (categorieniveau). Toont alleen de items in de categorie van het gespecificeerde niveau of erboven in de hiërarchie van categorieën.

Help30-colheader-select-max-levels-nl.png

 • - Selecteer max niveaus -: Toont alle items ongeacht het niveau van de categorie waartoe ze behoren.
 • 1: Toont alleen de items in de hoofdcategorie in de hiërarchie van categorieën (anders gezegd, categorieën waarbij hoofdcategorie is ingesteld op "- Geen hoofd -".)
 • 2-10: Toont alleen items die behoren aan categorieën in de top 2-10 niveaus in de categorie hiërarchie.

Paginatie

Paginabesturing: Als het aantal items meer is dan een pagina, ziet u een paginabesturing zoals hieronder getoond. Het huidige paginanummer wordt weergegeven met schaduw.

Help-4x-colheader-pagination-nl.png
 • Begin: Klik om naar de eerste pagina te gaan.
 • Vorig: Klik om naar de voorafgaande pagina te gaan.
 • Paginanummers: Klik om naar de gewenste pagina te gaan.
 • Volgende: Klik om naar de volgende pagina te gaan.
 • Einde: Klik om naar de laatste pagina te gaan.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn.

 • Nieuw. Opent het bewerk scherm om een nieuwe artikel te maken.
 • Acties: Toont een lijst met acties voor geselecteerde items.. Vink een of meer items aan om de lijst te activeren.
 • Transities. Als workflows is geativeerd ...
 • Publiceren. Maakt de geselecteerde artikel beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
 • Depubliceren. Maakt de geselecteerde artikel niet beschikbaar voor de bezoekers van uw website
 • Speciaal ongedaan maken. Verandert de status van een speciaal artikel naar normaal. Werkt met één of meer geselecteerde artikelen.
 • Archiveren. Verandert de status van één van de geselecteerde artikel om aan te geven dat ze worden gearchiveerd. Gearchiveerde artikel kunnen terug naar de gepubliceerde of gedepubliceerde status gebracht worden door Gearchiveerd te selecteren in het Selecteer status filter en de status van de artikel te wijzigen naar Gepubliceerd of Gedepubliceerd.
 • Inchecken. Checkt de geselecteerde artikel in. Werkt bij één of meer artikel geselecteerd.
 • Prullenbak. Verandert de status van de selecteerde artikel om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten. artikel in de prullenbak kunnen hersteld worden door "Verplaatst naar prullenbak" te kiezen in het 'Selecteer status' zoekmiddel filter en de status van de artikel te veranderen in Gepubliceerd of Gedepubliceerd zoals gewenst. Selecteer, om naar de prullenbak verplaatste artikel te verwijderen, voor "Verplaatst naar prullenbak" in het Selecteer status filter, selecteer de artikel die definitief verwijderd moeten worden en klik daarna op het 'Prullenbak leegmaken' werkbalk icoon.
 • Opties. Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Zie Artikelbeheer opties voor meer informatie.

Snelle tips

 • U kunt het aantal kolommen, artikelen en andere functies van de startpagina weergave instellen via Menu-item - Startpagina blog weergave.