Help4.x

Artikelen: Opties

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help4.x:Articles: Options and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands

Beschrijving

Wordt gebruikt om de algemene standaards voor menu-items die artikelen tonen in te stellen. Deze standaard waarden worden gebruikt als "Gebruik algemeen" wordt geselecteerd als optie in een artikel menu-item. Om bijvoorbeeld de 'Aanmaak datum' te tonen bij een artikel in uw artikel menu-items, zet die optie dan hier op "Toon" en het wordt de standaard waarde. U hoeft geen van deze opties in te stellen. Uw Joomla site zal met de standaard instellingen werken.

Hoe toegang te krijgen

 • Selecteer Inhoud  Artikelen vanuit het beheermenu. Daarna...
  • Selecteer de Opties knop in de werkbalk.

Schermafbeelding

Help-4x-Content-Article-Manager-Options-screen-nl.png

Formulier velden

Artikelbeheer opties zijn als volgt verdeeld over negen tabbladen:

 • Artikelen: Artikelen in enkelvoudige artikel of blog weergave.
 • Bewerkingsweergave: Website artikel toevoegen/bewerken weergave.
 • Categorie: Enkelvoudige categorie weergave – bijvoorbeeld, als u op een categorie klikt om de artikelen die het bevat bevat te zien.
 • Categorieën: Artikelen categorieën weergave.
 • Weergave Blog/speciale artikelen: Speciale en blog categorie weergave.
 • Lijstweergave: Categorie lijstweergave.
 • Gedeeld: Gedeelde opties voor lijst, blog en speciale weergave.
 • Integratie: Feed link en 'Lees meer' opties.
 • Rechten: ALC rechten voor bewerkingen op artikelen.

Artikel tabblad

 • Kies een weergave. Als u een alternatieve weergave voor artikelen heeft gedefinieerd, kunt u één van deze weergaven selecteren uit de lijst om deze als standaard weergave te gebruiken voor Individueel Artikel menu-items.
 • Toon Titel. (Toon/Verberg). Toon of verberg de titel van het artikel.
 • Gelinkte titels. (Nee/Ja). Of de titel van het artikel wel of niet een link moet zijn naar een Individueel Artikel menu-item voor het artikel.
 • Introtekst. (Toon/Verberg) Toon of verberg een Artikel Intro Tekst als de 'Lees meer...' link is gebruikt. Intro Tekst is het deel van het Artikel voor een 'Lees meer...' breekpunt. Als voor deze parameter is gekozen voor 'Toon', dan zal wanneer de Gebruiker op de 'Lees meer...' link klikt, het hele artikel worden weergegeven, inclusief de Intro Tekst. Als deze parameter op 'Verberg' staat, dan zal wanneer de Gebruiker op de 'Lees meer...' link klikt, alleen het deel van het Artikel na de 'Lees meer...' link worden weergegeven.
 • Plaatsing van artikelinformatie. (Boven/Onder/Verdelen) Plaatst het artikel informatie blok boven of onder de tekst of verdeelt het in twee gescheiden blokken, één boven de tekst en de andere onder de tekst.
 • Titel artikelinformatie. (Toon/Verberg). Toon of verberg de artikel informatie titel.
 • Categorie. (Toon/Verberg). Toon of verberg de titel van de categorie van het artikel.
 • Link categorie. (Nee/Ja). Als de titel van de categorie wordt weergegeven, toon deze wel of niet als een link naar een Categorie menu-item voor de categorie. Opmerking: u kunt dit instellen op een blog of lijst weergave met de "Alternatieve weergave" optie in de Categorie Opties.
 • Hoofdcategorie. (Toon/Verberg). Toon of verberg de titel van de hoofdcategorie (de bovenliggende categorie) van de artikel categorie. Deze optie is aanwezig voor terugwaartse compatibiliteit met de rol van de Secties in Joomla versie 1.5.
 • Link hoofdcategorie. (Nee/Ja). Als de bovenliggende categorie wordt weergegeven, laat deze dan wel of niet zien als een link naar een Categorie menu-item voor de categorie. Opmerking: u kunt dit instellen op een blog of lijst lay-out met de "Alternatieve weergave" optie in de Categorie Opties.
 • Associaties. (Toon/Verberg). Toon of verberg de gekoppelde artikelvlaggen of URL taalcode (alleen bij meertaligheid).
 • Gebruik afbeeldingen van vlaggen. (Ja/Nee). Toon taalkeuze als afbeeldingsvlag.
 • Auteur. (Toon/Verberg). Toon of verberg de auteur van het artikel.
 • Link Auteur. (Nee/Ja). Als de auteur wordt weergegeven, laat deze dan wel of niet zien als een link naar de Joomla-gebruiker. Let op alleen een link getoond wordt als er sprake is van een koppeling met een Contact voor deze gebruiker. Ook wordt een link niet weergegeven indien er een Auteur Alias is ingevoerd voor het artikel.
 • Aanmaakdatum. (Toon/Verberg). Toon of verberg de datum waarop het artikel is aangemaakt.
 • Aanpassingsdatum. (Toon/Verberg). Toon of verberg de datum waarop het artikel voor het laatst is gewijzigd.
 • Publicatiedatum. (Toon/Verberg). Toon of verberg de publicatiedatum van het artikel.
 • Navigatie. (Toon/Verberg). Het tonen of verbergen van een navigatie-koppeling (bijv., Volgende, Vorige) tussen de artikelen.
 • Beoordelen. (Toon/Verberg). Het verbergen of tonen van een beoordelingsknop voor het artikel. Dit stelt gebruikers in staat om te stemmen voor een artikel.
 • "Lees meer". (Toon/Verberg) Al dan niet weergeven van de "Lees Meer..." link om het deel van het artikel voor het "Lees Meer..." breekpunt te splitsen van de rest van het Artikel.
 • Titel in lees-meer. (Toon/Verberg) Al dan niet weergeven van de titel van het artikel als onderdeel van de Lees Meer link. Indien ingesteld op het Weergeven van de Lees Meer link zal de link in het formaat "Lees Meer: <artikel titel>" worden getoond. Indien ingesteld op Verbergen, zal de Lees Meer link getoond worden als "Lees meer...".
 • Lees meer limiet. Als de titel is opgenomen in de lees-meer tekst, zal het maximale aantal tekens van de titel worden ingesteld op de waarde van dit veld. Dit kan voorkomen dat de lees-meer tekst overdreven lang wordt als het artikel een zeer lange titel heeft.
 • Tags. (Weergeven/Verbergen) Weergeven of Verbergen van de tags voor elk artikel.
 • Iconen. (Toon/Verberg). Tonen of verbergen van de iconen voor de Afdrukken en E-mailen knoppen. Als Toon is gekozen, en als de afdrukiconen of e-mailiconen zijn ingesteld, dan worden deze weergegeven als iconen in plaats van als tekst links.
 • Afdrukicoon. (Toon/Verberg). Toon of verberg een knop of link voor het afdrukken van het artikel.
 • E-mailicoon. (Toon/Verberg). Toon of verberg een knop of link voor het e-mailen van het artikel.
 • Hits. (Toon/Verberg). Toon of verberg het aantal keer dat het artikel is bekeken (de zogenaamde hits).
 • Ongeautoriseerde links. (Toon/Verberg). Als Tonen is gekozen, wordt de Intro Tekst voor artikelen met beperkte toegang weergegeven. Het klikken op de "Lees Meer" link zal vereisen dat gebruikers inloggen om de volledige inhoud van het artikel te zien. Indien de waarde is ingesteld op Verbergen, worden artikelen die de gebruiker niet mag zien, (op basis van het toegangsniveau van het artikel) niet getoond.
 • Positionering van de links. (Boven/Onder). Geeft aan als er links in gerelateerd aan dit artikel zijn, of ze boven of onder het artikel getoond moeten worden.

Bewerkingsweergave tabblad

Help-4x-Content-Article-Manager-Options-editing-layout-subscreen-nl.png

 • Gebruik captcha voor verzenden. Selecteer de captcha plugin die gebruikt zal worden voor het artikel verzendformulier. U kunt verplichte informatie voor uw captcha plugin invullen in pluginbeheer. Zorg dat er een captcha plugin is geselecteerd bij de algemene instellingen wanneer 'Gebruik algemeen' is geselecteerd.
 • Publicatie opties. (Nee/Ja). Indien Nee, dan wordt het Publicatie optie tabblad op dit scherm (Artikelbeheer: Toevoegen/Bewerken scherm) niet getoond. Dit betekent dat gebruikers aan de beheerkant niet in staat zijn de velden 'Aangemaakt door', 'Aangemaakt door alias', 'Aanmaakdatum', 'Start publiceren' of 'Beëindig publiceren' te bewerken . Deze velden worden altijd op hun standaard waarde gezet.
 • Artikelopties. (Nee/Ja). Indien Nee, dan wordt het artikel opties tabblad in dit scherm (Artikelbeheer: Toevoegen/Bewerken scherm) niet getoond. Dit betekent dat gebruikers in het beheergedeelte niet in staat zijn de velden op dit tabblad te bewerken. Deze velden worden altijd op hun standaard waarde gezet.
 • Bewerk scherm opties. (Toon/Verberg). Of al dan niet het Instellingen bewerkscherm tabblad getoond moet worden bij het bewerken van artikelen.
 • Artikel rechten. (Toon/Verberg) Of al dan niet het Rechten tabblad getoond moet worden bij het bewerken van artikelen.
 • Meertaligheid associaties. (Toon/Verberg) Of al dan niet het Associaties tabblad getoond moet worden bij het bewerken van artikelen.
 • Versies inschakelen. (Ja/Nee). Of wel of niet versie historie voor deze component moet worden opgeslagen. Indien Nee, versie historie zal niet worden opgeslagen voor component items of voor de categorieën van deze component.
 • Maximum aantal versies. Het maximum aantal versies dat opgeslagen wordt voor een item. Als een item opgeslagen wordt en het maximum aantal bereikt bereikt is, zal de oudste versie automatisch verwijderd worden. Indien op 0, zullen versies nooit automatisch verwijderd worden. Specifieke versies kunnen ook gemarkeerd worden als "Bewaren" en zullen niet automatisch verwijderd worden. Let op dat versies handmatig verwijderd kunnen worden via de verwijder knop op het Versie historie scherm.
 • Afbeeldingen en links - website. (Nee/Ja). Indien Ja, dan verschijnen de afbeeldingen en links op het bewerkscherm van het artikel op de website. Deze velden geven de gebruikers de mogelijkheid optioneel twee afbeeldingen en drie links in een gemakkelijk te gebruiken formulier op de website in te voeren. Indien gebruikt bij een enkelvoudige artikel override, kan dit de sitebeheerder de mogelijkheid geven een eenvoudig formulier te maken voor gebruikers om standaard artikel-layouts te maken.
 • Afbeeldingen en links - beheergedeelte. (Nee/Ja). Indien Ja, dan worden de afbeeldingen en links getoond op dit scherm (Artikelbeheer: Toevoegen/Bewerken scherm).
 • URL A doelvenster. Stelt de standaard waarde in voor het doelvenster van de eerste link in het artikel. Keuzes zijn:
  • Openen in hoofdvenster: Opent de link in het hoofdvenster en vervangt het huidige Joomla artikel.
  • Openen in nieuw venster: Opent de link in een nieuw browservenster.
  • Openen in pop-up: Opent de link in een pop-up venster (zonder volledige navigatie-elementen).
  • Modaal: Opent de link in een modaal pop-up venster.
 • URL B doelvenster. Stelt de standaard waarde in voor het doelvenster van de tweede link in het artikel. Zelfde opties al URL A.
 • URL C doelvenster. Stelt de standaard waarde in voor het doelvenster van de derde link in het artikel. Zelfde opties als URL A.
 • Introductie afbeelding class. Zorgt voor de class van de introductie afbeelding die gekozen wordt als afbeeldingsveld.
 • Volledige afbeelding class. Zorgt voor de class van de afbeelding die geselecteerd wordt als afbeeldingsveld.

Categorie tabblad

Categorie opties bepalen hoe artikelen getoond worden als u via een categorie artikelen bekijkt.

Help-4x-Content-Article-Manager-Options-category-subscreen-nl.png

 • Kies een weergave. (Blog/List/van component). Laat u de standaard weergave selecteren die getoond wordt als u op een categorie link klikt. Indien u een alternatieve weergave aanmaakt voor een categorieweergave, dan kunt u die als standaard kiezen.
 • Toon subcategorietitels. (Toon/Verberg) Toon of verberg de subcategorie als subkop op de pagina.
 • Categorietitel. (Toon/Verberg) Toon of verberg de titel van de categorie.
 • Beschrijving van categorie. (Toon/Verberg) Toon of verberg de beschrijving van de categorie.
 • Afbeelding van categorie. (Toon/Verberg) Toon of verberg de afbeelding van de categorie.
 • Subcategorieniveaus. (Geen/Alle/1-5). Categorieën in Joomla kunnen in een hiërarchie aangemaakt worden. Dit laat u bepalen hoeveel niveaus van subcategorieën getoond worden bij het tonen van een categorie lijst.
 • Lege categorieën. (Toon/Verberg). Toon of verberg de categorieën die geen artikelen of subcategorieën bevatten.
 • Bericht geen artikelen. (Toon/Verberg) Indien toon en 'Lege categorieën' is ingesteld op 'Toon' dan wordt een bericht "Er zijn geen artikelen in deze categorie' getoond als er geen artikelen in de categorie zitten.
 • Beschrijvingen subcategorieën. (Toon/Verberg) Toon of verberg de beschrijving van subcategorieën die getoond worden.
 • # Artikelen in categorie. (Toon/Verberg). Toon of verberg het aantal artikelen in iedere categorie.
 • Tags. (Toon/Verberg) Tonen of verbergen van de tags voor elke categorie.

Tabblad Categorieën

Categorieën opties bepalen de weergave van het menu-item met alle categorieën.

Help-4x-Content-Article-Manager-Options-categories-subscreen-nl.png

 • Hoofdniveau categoriebeschrijving. (Toon/Verberg). Toon of verberg de beschrijving van de hoofdcategorie.
 • Subcategorieniveaus. (Alle/1-5). Het aantal weer te geven subcategorieniveaus.
 • Lege categorieën. (Toon/Verberg). Toon of verberg de categorieën die geen artikelen of subcategorieën bevatten.
 • Beschrijving subcategorieën. (Toon/Verberg). Toon of verberg de beschrijving van elke subcategorie.
 • # Artikelen in categorie. (Toon/Verberg). Toon of verberg het aantal artikelen in iedere categorie.

Weergave blog / speciale artikelen

Deze opties bepalen de lay-out van de Categorie Blog en Speciale Artikelen lay-outs.

Help-4x-Content-Article-Manager-Options-blog-featured-layout-subscreen-nl.png

 • # Hoofdartikelen: Aantal Artikelen te tonen met behulp van de volledige breedte van de blog pagina. "0" betekent dat er geen Artikelen worden weergegeven in de volledige breedte. Wanneer u een Artikel heeft met een "Lees meer..." breekpunt, wordt alleen het deel van de tekst voor het breekpunt (de Intro-tekst) weergegeven.
 • # Intro-artikelen: Bepaalt het aantal Artikelen dat wordt weergeven na het Hoofdartikel. Deze Artikelen worden weergegeven in het aantal kolommen in de Kolommen parameter hieronder. Wanneer u een Artikel heeft met een "Lees meer..." breekpunt, wordt alleen de tekst voor het breekpunt (Intro tekst) weergegeven, gevolgd door een "Lees meer..." link. De volgorde voor het weergeven van de artikelen wordt bepaald door de Categorie Volgorde en Artikel Volgorde parameters hieronder.
 • # Kolommen: Het aantal kolommen dat gebruikt moet worden in het Intro tekstvak. Dit ligt normaliter tussen 1 en 3 (afhankelijk van het template dat u gebruikt). Als 1 gebruikt wordt, wordt het intro tekst artikel getoond in de volledige breedte van de ruimte, net als het eerste artikel. Laat leeg om de standaard waarde uit de component opties te gebruiken.
 • # Links: Het aantal artikelen waarvan alleen de titel als link getoond moet worden in het 'Links' gedeelte van de pagina. Deze links staan een Gebruiker toe om te navigeren naar aanvullende Artikelen als er meer Artikelen zijn dan op de eerste pagina van de Blog Lay-out passen.
 • Volgorde meerdere kolommen: In de multi-kolom blog layouts, of artikelen qua volgorde getoond moeten worden van boven naar beneden binnen de kolommen of van links naar rechts over de kolommen.
  • "Naar beneden:" Om de artikelen qua volgorde eerst te tonen in de eerste kolom totdat deze vol is, en vervolgens in de volgende kolom, bijvoorbeeld:
artikel 1 1 (vervolg)
artikel 2 artikel 4
artikel 3 artikel 5
  • Links naar rechts: Om de artikelen van links naar rechts te tonen over de kolommen heen tot de laatste kolom is bereikt, en vervolgens weer terug naar de eerste kolom, bijvoorbeeld:
artikel 1 1 (vervolg)
artikel 2 artikel 3
artikel 4 artikel 5
 • Inclusief Subcategorieën: (Geen/Alle/1-5). Indien Geen is gekozen, worden alleen de artikelen uit de gekozen categorie weergegeven. Als 1-5 is gekozen, worden alle artikelen uit de huidige categorie en subcategorieën tot en met dat niveau getoond. Als Alle is gekozen, worden alle artikelen van de huidige categorieën en subcategorieën weergegeven.

Lijstweergave tabblad

Deze opties bepalen de verschijning van de categorie lijstweergave. Deze instellingen worden aangeduid als Algemeen in menu-items waar Lijstweergave beschikbaar is onder geavanceerde opties.

Help-4x-Content-Article-Manager-Options-list-layout-subscreen-nl.png

 • Weergave selectielijst. (Toon/Verberg) Of het Toon # control getoond of verborgen moet worden, welke de gebruiker de mogelijkheid geeft het aantal items te selecteren dat getoond wordt in de lijst. Een voorbeeld wordt hieronder getoond.
Help-4x-article-category-list-display-select-nl.png
Indien er meer items zijn dan dit aantal kunnen de pagina navigatieknoppen (Start, Vorige, Volgende, Einde en paginanummers) gebruikt worden om te navigeren tussen de pagina's. Wanneer u een groot aantal items heeft is het handig de filteropties te gebruiken die boven de kolomkoppen wordt getoond, en waarmee de items gelimiteerd kunnen worden.
 • Filterveld. Het Filterveld maakt een tekstveld aan waar een gebruiker een veld kan opgeven dat gebruikt moet worden om de artikelen te filteren die getoond moeten worden. Een voorbeeld hoe dit eruit ziet op de website wordt hieronder getoond.
Help-4x-article-category-list-filter-field-nl.png
De mogelijke opties hiervoor (in het beheergedeelte menu-item bewerken) staan hieronder.
 • Verberg: Toon geen filterveld.
 • Titel: Filter op artikeltitel.
 • Auteur: Filter op de naam van de auteur.
 • Hits: Filter op het aantal hits van artikelen.
 • Tags: Filter op de artikel tags.
 • Tabelkoppen. (Toon/Verberg) Tabelkoppen tonen een kop boven de lijst met artikelen zoals hieronder getoond.
Help-4x-chunk-article-category-list-table-headings-nl.png
Indien ingesteld op Toon dan wordt deze kop getoond boven een lijst. Anders wordt de lijst zonder kop getoond.
 • Toon datum. Deze optie geeft u de mogelijkheid een datum in de lijst te tonen. De opties zijn als volgt.
 • Verberg: Geen datum tonen.
 • Gemaakt: Toon de aanmaakdatum.
 • Aangepast: Toon de datum van de laatste wijziging.
 • Gemaakt: Toon de datum van publiceren.
 • Toon hits in lijst. (Toon/Verberg) Of al dan niet het aantal hits getoond moet worden in een lijst.
 • Toon auteur in lijst. (Toon/Verberg) Of al dan niet de naam van de auteur getoond moet worden in een lijst.

Voorbeeld afbeeldingen van tabelkoppen, Filtervelden en Toon geselecteerd zijn algemene abeeldingen. De actuele weergave van een categorielijst kan afhangen van het gebruikte template en de stijl van het template voor de categorielijst weergave op een Joomla! website.

Gedeeld tabblad

Deze opties worden gedeeld tussen een aantal van de artikel menu-item types.

Help-4x-Content-Article-Manager-Options-shared-subscreen-nl.png

 • Volgorde categorieën: Volgorde van categorieën in deze weergave. De volgende opties zijn beschikbaar.
  • Geen volgorde: Artikelen worden alleen gesorteerd op artikelvolgorde, onafhankelijk van de categorie.
  • Titel alfabetisch: Artikelen worden getoond op de titel in alfabetische volgorde (A tot Z)
  • Titel alfabetisch omgekeerd: Artikelen worden getoond op de titel in omgekeerd alfabetische volgorde (Z tot A)
  • Categorie beheer volgorde: Categorieën zijn gesorteerd volgens de volgorde kolom ingegeven in Categorie beheer.
 • Volgorde artikelen. De volgorde van artikelen in deze weergave. De volgende opties zijn beschikbaar.
  • Meest recent: Artikelen worden getoond die beginnen met de meest recente en eindigend met de oudste.
  • Oudste eerst: Artikelen worden getoond met de oudste als eerste en eindigen met de nieuwste.
  • Titel alfabetisch: Artikelen worden getoond op de titel in alfabetische volgorde (A tot Z)
  • Titel omgekeerd alphabetisch: Artikelen worden getoond op de titel in omgekeerde alphabetische volgorde (Z tot A)
  • Auteur alphabetisch: Artikelen worden getoond op auteur in alphabetische volgorde (A tot Z)
  • Auteur omgekeerd alfabetisch: Artikelen worden getoond op auteur in omgekeerd alfabetische volgorde (Z tot A)
  • Meeste hits: Artikelen worden getoond op het aantal weergaven door het aantal hits, te beginnen met de meeste hits en eindigen met de minste hits.
  • Minste hits: Artikelen worden getoond door het aantal hits, te beginnen met de minste hits en eindigend met de meeste hits.
  • Volgorde: Artikelen zijn gesorteerd volgens de volgorde kolom zoals opgegeven in Artikel beheer.
  • Omgekeerde volgorde: Artikelen worden omgekeerd gesorteerd aan de kolomvolgorde opgegeven bij Artikelbeheer.
 • Datum voor sortering. De datum die gebruikt wordt als artikelen op datum worden gesorteerd. De volgende opties zijn beschikbaar.
  • Gemaakt: Gebruik de aanmaakdatum van het artikel.
  • Aangepast: Gebruik de wijzigingsdatum van het artikel.
  • Gepubliceerd: Gebruik de publicatiedatum van het artikel.
 • Paginering. Toon of verberg de paginering. Paginering geeft paginalinks weer onderaan de pagina waarmee gebruikers naar andere pagina's kunnen navigeren. Deze zijn nodig wanneer de items in de lijst niet op een pagina passen. De volgende opties zijn beschikbaar.
  • Automatisch: Paginalinks tonen indien nodig.
  • Toon: Paginalinks tonen indien nodig.
  • Verbergen: Paginalinks niet tonen. In dit geval kunnen gebruikers niet naar andere pagina's navigeren.
 • Gegevens paginering. Toon of verberg het huidige paginanummer en totaal aantal pagina's (bijvoorbeeld, "Pagina 1 van 2") onderaan iedere pagina.
 • Speciale artikelen. Toon, verberg of toon speciale artikelen alleen.

Integratie tabblad

Deze opties bepalen de weergave van de nieuwsfeeds.

Help-4x-Content-Article-Manager-Options-integration-subscreen-nl.png

 • RSS feedlink. (Toon/Verberg) Het tonen of verbergen van een nieuwsfeed (RSS feed). Als deze ingesteld staat op Toon zal de Feedlink verschijnen als een feedicoon in de adresbalk bij de meeste moderne browsers.
 • Toon in feed. (Introtekst/Volledige tekst) Als Introtekst gekozen is zal alleen de introtekst in de feed zichtbaar zijn. Anders wordt de volledige tekst van het artikel getoond.
 • Lees meer link. (Toon/verberg) Toon of verberg een Lees meer link in de nieuwsfeed.
 • Verwijder ID's uit URL's. (Ja of Nee) Of al dan niet de database-ID van een artikel in een link moet worden getoond.
 • Bewerk extra velden. (Ja of Nee) Extra velden aanmaken inschakelen.
 • Workflow inschakelen. (Ja/Nee) ...

Rechten tabblad

Deze sectie laat u de stndaard ACL rechten instellen voor alle artikelen in alle categorieën. Deze rechten kunnen overschreven worden voor specifieke categorieën en artikelen.

Help-4x-Content-Article-Manager-Options-permissions-subscreen-nl.png

Om de rechten van deze extensie te wijzigen moet u de volgende handelingen uitvoeren.

 • Selecteer de Groep door op de titel aan de linkerzijde te klikken.
 • Zoek de gewenste Actie. Mogelijke Acties zijn:
  • Instellen ACL & Opties. Gebruikers kunnen de opties en rechten van deze extensie bewerken.
  • Alleen instellingenopties. Gebruikers kunnen van deze extensie de opties bewerken, behalve de rechten.
  • Toegang tot beheerdersinterface. Gebruikers hebben toegang tot de beheerdersinterface van deze extensie.
  • Maken: Gebruikers mogen inhoud voor deze extensie aanmaken.
  • Verwijderen: Gebruikers mogen inhoud in deze extensie verwijderen.
  • Bewerken: Gebruikers mogen inhoud in deze extensie bewerken.
  • Bewerk status: Gebruikers kunnen de status en relevante informatie van inhoud van deze extensie bewerken.
  • Bewerk eigen: Gebruikers mogen de eigen inhoud van deze extensie bewerken.
 • Selecteer de gewenste rechten voor de actie die u wilt wijzigen. Mogelijke instellingen zijn:
  • 'Overgenomen:' Overgenomen van gebruikers in deze groep vanuit de Algemene instellingen rechten van deze extensie.
  • 'Toegestaan:' Toegestaan voor gebruikers in deze groep. Let op dat wanneer deze actie op één van de hogere niveaus Geweigerd is het Toegestaan-recht hier geen effect heeft. Een Geweigerd-instelling kan niet worden overschreven.
  • 'Geweigerd:' Geweigerd voor alle gebruikers in deze groep.
 • Klik op Opslaan in de werkbalk bovenin. Wanneer het scherm herladen wordt zal de nieuwe gecalculeerde rechten voor deze groep en actie weergegeven worden.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn.

 • Opslaan. Slaat user op en blijft op het huidige scherm.
 • Opslaan & sluiten. Slaat user op en sluit het huidige scherm.
 • Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Snelle tips

 • Als u een beginnend gebruiker bent, dan kunt u de de standaard waarden aanhouden totdat u meer heeft geleerd over het gebruik van de algemene opties.
 • Als u een gevorderde gebruiker bent, kunt u tijd besparen door hier goede standaard waarden in te stellen. Als u menu-items maakt en artikelen aanmaakt, dan kunt u de standaard waarden voor de meeste opties aanvaarden.
 • Alle waarden die hier ingesteld worden kunnen overschreven worden op het menu-item, categorie of contactpersoon niveau.

Verwante informatie