Help4.x

Component: Velden

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help4.x:Component: Fields and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands

Beschrijving

Velden worden gebruikt om extra attributen van artikelen, contactpersonen of gebruikers te tonen. De gegevens worden ingevoerd in een beheerformulier en getoond op de website. Een voorbeeld:

Stel je voor dat u artikelen schrijft over aspecten van de natuur, soms planten, soms dieren. Eén veld dat u wilt opslaan en tonen voor beide is de Latijnse naam, waarvoor een tekstveld nodig is. Een ander veld kan de habitat zijn, bos, water, weide enz., waarvoor een uitklaplijst nodig is. Voor bloemen wilt u misschien een bloeiseizoen met twaalf selectievakjes, een voor iedere maand.

Lege velden op het invoerformulier worden niet op de website getoond, zodat u alle velden in één lange lijst kunt opnemen. Het is echter in het algemeen beter categorieën te gebruiken voor uw artikelen, zoals bloemen en dieren. Velden kunnen toegewezen worden aan meer dan één categorie. Zo kan de Latijnse naam en de habitat aan beide kan worden gekoppeld, maar het bloeiseizoen wordt alleen aan de bloemen categorie toegekend.

Als een veld niet aan een groep is toegekend, dan wordt het in het bewerkformulier vertoond in een tabblad. Als een veld toegekend is aan een groep dan zal het verschijnen in een tabblad met die naam. Voor de bloemengroep is het passend een groep genaamd bloemgegevens aan te maken (of alleen bloemen, hoewel het gebruik van dezelfde naam voor verschillende zaken verwarrend kan zijn). En voor de andere algemene velden gebruikt u de natuur groep.

Het Artikelen:Velden scherm is waar u velden toont, toevoegt en bewerkt.

Hoe toegang te krijgen

Artikel velden

 • Selecteer Inhoud  Velden vanuit het beheermenu. Daarna...
  • Selecteer óf artikelen óf categorieën vanuit de uitklaplijst.

Gebruikers velden

 • Selecteer Gebruikers Velden vanuit het beheermenu.

Contactpersonen velden

 • Selecteer Componenten  Contactpersonen  Velden vanuit het beheermenu. Daarna...
  • Selecteer óf contactpersonen, mail óf categorieën vanuit de uitklaplijst.

Schermafbeelding

Help-4x-Content-Article-Manager-Fields-screen-nl.png

Kolomkoppen

 • Selectievakje. Vink dit vakje aan om één of meer items te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde item(s). De meeste acties via de werkbak, zoals Publiceren en Depubliceren kunnen op meerdere items tegelijkertijd uitgevoerd worden. Andere, zoals Bewerken, werken alleen voor één item. Indien er meerdere items geselecteerd zijn en op Bewerken wordt geklikt, opent het het eerste item om het te bewerken.
 • Volgorde. U kunt de volgorde van een item binnen een lijst als volgt veranderen:
  • Als het lijstfilter opties een positie filter hebben, selecteer dan de gewenste positie. Dit beperkt de lijst tot de items die toegekend zijn aan die positie.
  • Selecteer het volgorde icoon Help30-Ordering-colheader-icon.png in de tabelkop om het het actieve volgorde item te maken. De volgorde iconen in iedere rij veranderen van licht naar donker grijs en de pijl verandert in een sleepsymbool als u eroverheen gaat.
  • Selecteer één van de volgorde iconen Help30-Ordering-colheader-grab-bar-icon.png en sleep het naar boven of beneden om de positie van die rij in de lijst te veranderen. De items worden in de nieuwe volgorde binnen de positie getoond.
 • Status. De publicatiestatus van het item.
 • Titel. De naam van het item. Voor een menu-item wordt de titel in het menu weergegeven. Voor een artikel of categorie wordt de titel optioneel weergegeven op de webpagina. Invullen is vereist. Een item kan bewerkt worden door op de titel te klikken.
 • Type. Het type Extra veld.
  • Kalender: calendar veld.
  • Selectievakjes: checkboxes veld.
  • Kleur: color veld.
  • Tekstverwerker: editor veld.
  • Geheel getal: integer veld.
  • Lijst: list veld.
  • Lijst met afbeeldingen: imagelist veld.
  • Media: media veld.
  • Keuzerondje: radio veld.
  • SQL: sql veld.
  • Tekst: text veld.
  • Tekstvak: textarea veld.
  • URL: url veld.
  • Gebruiker: user veld.
  • Gebruikersgroep: usergrouplist veld.
 • Veldgroep. De veldgroep waar dit item toe behoort.
 • Taal. Item taal.
 • ID. Dit is een uniek identificatienummer voor dit item, automatisch toegekend door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren en u kunt dit nummer niet veranderen. Als u een nieuw item aanmaakt, is dit veld "0" totdat u het opslaat, waarbij een nieuw ID toegekend wordt.

Lijst filters

Zoekbalk. Bovenaan de pagina vind je de zoekbalk, zoals in bovenstaande Screenshot.

 • Zoeken op tekst. Voer een deel van de zoekterm in en klik op het zoekicoon. Hover (muis boven item) om een Tooltip te zien dat aangeeft welke velden doorzocht worden.
  Om te Zoeken op ID geef je "id:x" op, waarbij "x" het item ID nummer is (bijvoorbeeld, "id:19").
 • Filteropties. Klik om de extra filters te tonen.
 • Wissen. om het filterveld te wissen en de lijst in zijn initiële status te zetten.
 • Sortering. Toont het huidige weergave volgorde veld. Er zijn 2 manieren om de volgorde aan te passen:
  • Selecteer uit de uitklaplijst. De volgorde kan oplopend of aflopend zijn.
  • Klik op een kolomkop.De kolomkop wisselt tussen een oplopend en aflopend volgorde.
 • Te tonen aantal. Toont het aantal items in een lijst. Selecteer uit de uitklaplijst om het te tonen aantal te veranderen.
  De standaard voor een site is '20' maar dit kan veranderd worden bij de Algemene instellingen.

Filters opties

 • Selecteer status. Selecteer uit Naar prullenbak / Gedepubliceerd / Gepubliceerd / Gearchiveerd / Alles.
 • Selecteer op gekoppelde categorie. Selecteer uit de lijst met beschikbare koppelcategorieën.
 • Selecteer veldgroep. Selecteer uit de lijst met beschikbare groepen.
 • Selecteer toegang. Selecteer uit de lijst met beschikbare weergave toegangsniveaus.
 • Selecteer taal. Selecteer uit de lijst met beschikbare talen.

Paginatie

Paginabesturing Als het aantal items meer is dan een pagina, zie je een paginabesturing bij de onderkant van de pagina zoals in bovenstaande Screenshot. Het huidige paginanummer heeft een donkere achtergrond.

 • Begin. Klik om naar de eerste pagina te gaan.
 • Vorig. Klik om naar de voorafgaande pagina te gaan.
 • Paginanummers. Klik om naar de gewenste pagina te gaan.
 • Volgende. Klik om naar de volgende pagina te gaan.
 • Einde. Klik om naar de laatste pagina te gaan.

Batchproces

Batchverwerking maakt het mogelijk om de instellingen te veranderen voor een groep geselecteerde items die aangevinkt zijn. Voor gebruik: selecteer één of meer items uit de tabel met items die bekeken wordt en klik op de knop 'Batch' in de werkbalk. Dit opent een pop-up venster zoals hieronder weergegeven.

Help30-colheader-batch-process-fields-nl.png

U kunt één waarde veranderen of alle drie waarden tegelijkertijd.

Opmerking - wanneer u items naar een nieuwe groep kopieert, worden veranderingen die u heeft geselecteerd voor toegangsniveau en taal, alleen toegepast op de kopieën en niet op de originele items.

Hoe batchverwerking voor een groep items toepassen:

 1. Selecteer één of meer items uit de lijst door deze aan te vinken.
 2. Klik op de werkbalkknop "Batch'.
 3. Stel één of meer van de volgende waarden in:
  • Om de Toegangsniveaus te wijzigen, selecteer het gewenste toegangsniveau uit de uitklaplijst van de stel toegangsniveau in.
  • Om de Taal te wijzigen, selecteer de gewenste taal uit de uitklaplijst taal instellen.
  • Om de Veldgroep te wijzigen, selecteer een groep uit de lijst. Laat de standaard ingestelde "selectie" staan om de groep niet te wijzigen.
  1. Om de items te kopiëren naar een andere groep, selecteer de gewenste groep uit de groeplijst en vink de kopieeroptie aan. In dit geval blijven de originele items ongewijzigd en worden de kopieën aan de nieuwe groep toegewezen en, indien geselecteerd het nieuwe toegangsniveau en de taal.
  2. Om de items naar een andere groep te verplaatsen, selecteer de gewenste groep uit de groeplijst en vink de verplaats optie aan. In dit geval worden de originele items verplaatst naar de nieuwe groep en, indien geselecteerd, toegewezen een het nieuwe toegangsniveau en taal.
 4. Wanneer alle instellingen ingevoerd zijn, klik op Verwerken om de wijzigingen uit te voeren. Er zal een bericht "Batchverwerking voltooid." verschijnen.

Merk op dat er niets zal gebeuren wanneer u (a) geen items heeft geselecteerd of (b) geen toegangsniveau, taal of groep heeft geselecteerd.

Klik op de annuleerknop om de ingevoerde selectie te wissen. Hierdoor worden alle Batch bedieningselementen teruggezet naar de standaard waarden. Merk op dat dit niet de aangevinkte items uitvinkt.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn.

 • Nieuw. Opent het bewerk scherm om een nieuwe veld te maken.
 • Acties: Toont een lijst met acties voor geselecteerde items.. Vink een of meer items aan om de lijst te activeren.
  • Publiceren. Maakt de geselecteerde veld beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
  • Depubliceren. Maakt de geselecteerde veld niet beschikbaar voor de bezoekers van uw website
  • Archiveren. Verandert de status van één van de geselecteerde veld om aan te geven dat ze worden gearchiveerd. Gearchiveerde veld kunnen terug naar de gepubliceerde of gedepubliceerde status gebracht worden door Gearchiveerd te selecteren in het Selecteer status filter en de status van de veld te wijzigen naar Gepubliceerd of Gedepubliceerd.
  • Inchecken. Checkt de geselecteerde veld in. Werkt bij één of meer veld geselecteerd.
  • Prullenbak. Verandert de status van de selecteerde veld om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten. veld in de prullenbak kunnen hersteld worden door "Verplaatst naar prullenbak" te kiezen in het 'Selecteer status' zoekmiddel filter en de status van de veld te veranderen in Gepubliceerd of Gedepubliceerd zoals gewenst. Selecteer, om naar de prullenbak verplaatste veld te verwijderen, voor "Verplaatst naar prullenbak" in het Selecteer status filter, selecteer de veld die definitief verwijderd moeten worden en klik daarna op het 'Prullenbak leegmaken' werkbalk icoon.
  • Batch. Batch verwerkt de geselecteerde veld. Werkt bij één of meer geselecteerde items.
 • Opties. Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Snelle tips

Als u wilt weten hoe extra velden gebruikt worden, lees dan de Joomla3 handleiding: Het toevoegen van extra velden

Verwante informatie