Help4.x

Velden: Bewerken

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help4.x:Fields: Edit and the translation is 90% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎русский

Beschrijving

Dit is het beheerscherm waar u velden kunt toevoegen en bewerken. U kunt ook een veldgroep selecteren voor een veld en aangeven of het al dan niet gepubliceerd is en of het gekoppeld is aan een of meer artikelcategorieën.

The helpscreen show as example Users.

Hoe toegang te krijgen

Gebruikers  Velden

Om een veld aan te maken:

 • Klik de Nieuw werkbalk knop.

Om een veld te bewerken:

 • Selecteer de titel in de lijst.

Schermafbeelding

Help-4x-Fields-Edit-screen-nl.png

Formulier velden

 • Titel. De titel van dit veld.

Algemeen

Linker venster

Parameters voor alle extra velden:

 • Type. Als u een veld aanmaakt kunt u één van de 16 veldtypes kiezen. Als het veld opgeslagen wordt staat het type vast. U kunt het later niet veranderen. Meer leren.
 • Naam. De naam die gebruikt wordt om het veld te definiëren. Indien deze leeg wordt gelaten zal Joomla deze met een standaardwaarde vanuit de titel vullen.
 • Label. Gebruik een beschrijvende tekst van het veld voor het label van het veld. Deze tekst is niet vertaalbaar. Als u geen tekst voor het label opgeeft, dan wordt de titeltekst ook gebruikt als labeltekst.
 • Beschrijving. De beschrijving van het veld. Een tekst die getoond wordt als tool-tip als de gebruiker de muis over de tekstbox beweegt in het beheergedeelte bij het aanmaken van een artikel of contactpersoon of een component van derden die extra velden ondersteund. Deze tekst is niet vertaalbaar. U ziet de beschrijving niet op de website.
 • Verplicht. Is dit een verplicht veld? In dit geval moet het veld ingevuld worden voor het verzenden van een artikel, contactpersoon of component van derden die speciale velden ondersteunt.

Rechter venster

 • Status. De publicatiestatus van dit veld.
  • Gepubliceerd: Het veld is zichtbaar bij het bewerken van een artikel of contactpersoon en het is zichtbaar op de website.
  • Gedepubliceerd: Het veld wordt niet zichtbaar voor gebruikers bij het bewerken van een artikel of een contactpersoon.
  • Gearchiveerd: Het veld zal niet meer getoond worden bij het bewerken van een artikel of contactpersoon. U kunt het openen bij veldbeheer als u het filter op 'Gearchiveerd' zet.
  • Verplaatst naar prullenbak: Het veld is verwijderd maar nog in de database. Het kan definitief verwijderd worden uit de database via de 'Prullenbak legen' functie bij veldbeheer. Meer leren.
 • Veldgroepen. U kunt een extra veld koppelen aan één of meer veldgroepen.
 • Categorie. U kunt een speciaal veld koppelen aan één of meer categorieën. Bedenk dat de standaard 'Alle' niet de 'uncategorized' artikelen omvat.
 • Toegang. Selecteer het weergave toegangsniveau van dit veld. De toegangsniveaus hangen af van wat ingesteld is bij Gebruikers: Toegangsniveaus .
 • Taal. Selecteer de taal voor dit extra veld. Wanneer u de meertalige functie in Joomla niet gebruikt, laat dan de standaard ingevulde 'Alle' ongewijzigd.
 • Notitie. Een optioneel veld om persoonlijke notities voor het veld te maken.

Opties

Help-4x-Fields-Edit-options-subscreen-nl.png

Veld opties

 • Tijdelijke aanduiding. Een tijdelijke tekst die verschijnt binnen het extra veld als hint voor de invoer. De tijdelijke aanduiding is in het beheergedeelte actief bij het aanmaken van een artikel, contactpersoon of een component van derden die extra velden ondersteunt. U ziet het niet op de website.
 • Veld class. Het class attribuut van het veld als het veld gegenereerd wordt. Indien verschillende classes nodig zijn, scheid ze dan door spaties.
 • Label class (formulier). CSS class to apply to the field label when it is in edit mode (entering input into a field).
 • Bewerkbaar in. Op welk deel van de site moet het veld getoond worden. In het Beheergedeelte, op de website of beide?

Weergave opties

 • Toon class. De class van de veld container in de uitvoer.
 • Waarde class. De class van de veldwaarde in de uitvoer.
 • Label. Show the label when the field renders.
 • Label class (uitvoer). CSS class to apply to the field label when it is displayed (displaying the output of a field).
 • Automatische weergave. Joomlaǃ biedt inhoud-'events' die uitgevoerd worden tijdens het aanmaak-proces. Dit is de plek om aan te geven hoe extra velden in de inhoud moeten worden opgenomen.
  • Na de titel
  • Voor de weergave van inhoud
  • Na weergave van inhoud
  • Niet automatisch weergeven
 • Voorvoegsel. Fixed text to be displayed before a field, for example £.
 • Achtervoegsel. Fixed text to be displayed after a field, for example EUR.
 • Weergave. If there is a custom layout then it would be selected here.
 • Toon indien alleen-lezen. If the field is read only (perhaps the user doesn't have the access level) should the field be displayed or hidden.

Publiceren

Help-4x-Fields-Edit-publishing-subscreen-nl.png
 • Aanmaakdatum. Het tijdstip waarop het veld gemaakt was. Voer een andere datum en tijd in of klik op het kalender icoon om de gewenste datum te selecteren.
 • Gemaakt door. Naam van de gebruiker die dit veld gemaakt heeft. Dit is standaard de huidig ingelogde gebruiker. Klik op de knop selecteer gebruiker en selecteer een andere gebruiker indien dit aangepast moet worden naar een andere gebruiker.
 • Aanpassingsdatum. Datum van laatste wijziging.
 • Aangepast door. Gebruikersnaam wie de laatste aanpassing heeft gedaan.
 • ID. Een uniek identificatienummer voor dit veld, men kan dit nummer niet veranderen. Als een nieuw veld wordt aangemaakt, is dit veld "0" totdat het wordt opgeslagen.

Rechten

Hier kunt u rechten invoeren voor dit veld. Meer leren.

Help-4x-Fields-Edit-permissions-subscreen-nl.png

Om de rechten van dit veld te wijzigen moet u de volgende handelingen uitvoeren.

 1. Selecteer de Groep door op de titel aan de linkerzijde te klikken.
 2. Zoek de gewenste Actie.
  • Verwijderen. Gebruikers kunnen dit veld verwijderen.
  • Bewerken. Gebruikers kunnen dit veld bewerken.
  • Bewerk status. Gebruikers kunnen de 'gepubliceerd' status en verwante informatie van dit veld wijzigen.
  • Bewerk waarde extra veld. Gebruikers kunnen de Extra veld waarde bewerken.
 3. Selecteer de gewenste rechten voor de actie die u wilt wijzigen.
  • Overgenomen. Neemt de rechten over voor deze groep zoals deze zijn ingesteld in de Algemene instellingen, hoofdgroep en categorie.
  • Toegestaan. Toegestaan voor gebruikers in deze groep.
   Let op: Als deze actie 'Geweigerd' is op een van de hogere niveaus, dan heeft de 'Toegestaan' rechten hier geen effect. Een 'Geweigerd' instelling kan niet overschreven worden.
  • Geweigerd. Geweigerd voor alle gebruikers in deze groep.
 4. Klik op Opslaan in de werkbalk bovenin. Wanneer het scherm herladen wordt zal de nieuwe gecalculeerde rechten voor deze groep en actie weergegeven worden.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven.

 • Opslaan. Slaat veld op en blijft op het huidige scherm.
 • Opslaan & sluiten. Slaat veld op en sluit het huidige scherm.
  • Opslaan & nieuw. Slaat veld op en houdt het bewerkscherm open, klaar voor het aanmaken van een ander veld.
  • Opslaan als kopie. Slaat uw wijzigingen op als een kopie van het huidige veld. Beïnvloed het huidige veld niet.
 • Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Snelle tips

Klik, als u wilt weten hoe u extra velden kunt gebruiken op Het beheren van extra velden

Verwante informatie

 • Dit portaal brengt informatie specifiek gerelateerd aan Joomla 4 samen.
Verwante helpschermen Beschrijving
Velden Velden worden gebruikt om extra attributen van artikelen, contactpersonen of gebruikers te tonen. De gegevens worden ingevoerd in een beheerformulier en getoond op de website.
Velden: Bewerken This is where you can add and edit Fields in Articles, Contacts, and Users.
Veldgroepen Het veldgroep scherm wordt gebruikt om een lijst met veldgroepen te tonen, ze toe te voegen en te bewerken.
Veldgroepen: Bewerken Veldgroepen worden gebruikt om gerelateerde velden te verzamelen onder een apart tabblad op een invoerformulier