Help4.x

Menu-item: Categorieblog

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help4.x:Menu Item: Category Blog and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français

Beschrijving

Een categorieblog weergave heeft één of twee hoofdartikelen die de volledige breedte van de inhoud beslaan, gevolgd door meer artikelen in één, twee of drie kolommen en extra links naar meer artikelen in dezelfde categorie.

Een categorieblog menu-item leidt naar een pagina met die weergave.

Hoe toegang te krijgen

Om een nieuw Categorieblog menu-item aan te maken:

 • Selecteer Menu's  [naam van het menu] vanuit het beheermenu (bijvoorbeeld, Menu's  Hoofdmenu).
  • Selecteer dan de Nieuw knop in de werkbalk.
 • Klik dan op de Menu-itemtype selectie knop Help-4x-Menu-Item-Type-Select-Button-nl.png
  • Selecteer dan in de modale pop-up, de Artikelen link en selecteer 'Categorieblog' uit de lijst met menu-itemtypes.

Om een bestaand categorieblog menu-item te bewerken:

 • Selecteer de titel in de Menus: Item lijst.

Schermafbeelding

Help-4x-Menus-Menu-Item-Article-Category-Blog-screen-nl.png

Formulier velden

 • Menu Titel: De titel die wordt getoond voor dit menu item.
 • Menu-item type: Het menu-item type dat geselecteerd is toen het mneu-item aangemaakt werd. Dit kan een van de core menu-item types zijn of een menu-item type geleverd door een geïnstalleerde extensie.

Details tabblad

 • Menu: Toont in welk menu de link zal verschijnen.
 • Kies een categorie. De categorieën binnen deze categorie worden getoond.
 • Tags. Beperk optioneel de weergegeven artikelen tot die met de geselecteerde tags.
 • Link. De link die gebruikt moet worden voor deze pagina - wordt automatisch ingesteld.
 • Doelvenster. Selecteer uit de drop-down lijst (Bovenliggend of ...).
 • Templatestijl. Kies een stijl uit de drop-down lijst (Standaard of ...).

Categorie tabblad

De categorie opties controleren de manier waarop informatie van de categorie wordt weergegeven. De categorieblog weergaven heeft de volgende opties zoals hieronder weergegeven.

Help-4x-Menus-Menu-Item-Article-Category-Blog-category-options-subscreen-nl.png
 • Show Subcategories Text. (Use Global/Hide/Show) If Show, the 'Subcategories' will show as a subheading on the page. The subheading is usually displayed inside the "H3" tag.
 • Categorietitel. (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Indien dit is ingesteld op toon wordt de categorietitel als subkop weergegeven op een pagina. De subkop wordt over het algemeen binnen "H2" tags weergegeven.
 • Beschrijving van categorie. (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Toon of verberg de beschrijving van de geselecteerde categorie.
 • Afbeelding van categorie. (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Toon of verberg de afbeelding van de geselecteerde categorie.
 • Subcategorieniveaus. (Gebruik algemeen/Alle/1-5) Het aantal niveaus van de subcategorieën die te zien zijn in de lay-out. Selecteer Alle om alle niveaus weer te geven in de subcategorie hiërarchie.
 • Lege categorieën. (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Indien ingesteld op Toon dan worden lege categorieën getoond. Een categorie is alleen leeg als het geen contactpersonen of subcategorieën bevat.
 • Geen artikelen bericht: (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Indien ingesteld op Toon, wordt het bericht 'Er zijn geen artikelen in deze categorie' getoond als een categorie geen artikelen bevat.
 • Subcategorie beschrijving. (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Of de categoriebeschrijving van subcategorieën wel of niet getoond moet worden.
 • # Artikelen in categorie: (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Of het aantal artikelen verborgen of getoond moet worden in elke categorie.
 • Tags. Toon of verberg de tags voor dit item.
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de contactpersonen opties.
 • Toon: Om gebruikers toe te staan een contactpersoon te selecteren uit een lijst.
 • Verberg: Toon geen lijst met contactpersonen
 • Pagina onderschrift: Optionele tekst om als pagina subkop te tonen.

Blogweergave tabblad

Blogweergave opties bepalen de weergave van de blog lay-out.

Help-4x-Menus-Menu-Item-Article-Category-Blog-layout-options-parameters-nl.png

Een Blogweergave in Joomla! heeft 3 hoofdgebieden: begintekst, andere artikelen en links. Artikelen in het begintekst gebied worden getoond in één kolom, andere artikelen worden, afhankelijk van de instellingen van de kolommen getoond in één, twee of drie kolommen. De parameters hieronder bepalen het aantal artikelen in ieder gebied en de volgorde waarop ze getoond worden. Als een artikel een "Lees meer..." afbreking heeft, dan wordt alleen de tekst voor de afbreking (genaamd de begintekst) getoond, met de "Lees meer..." link.

Help30-articles-featured-example-nl.png
 • Blog class (hoofdartikelen). De standaard weergave/stijling is 1 kolom, een top-afbeelding en geen box.
 • Blog class. Dit kan leeg zijn (standaard) of een combinatie van columns-x of masonry-x met image-left of image-right of image-bottom of image-alternate en boxed.
 • # Hoofdartikelen. Aantal artikelen te tonen met behulp van de volledige breedte van de hoofdpagina. "0" betekent dat er geen artikelen worden weergegeven over de volledige breedte. Als een artikel een "Lees meer..." breekpunt heeft, wordt alleen het deel van de tekst voor het breekpunt (de Intro-tekst) weergegeven. Laat leeg om de standaardwaarde uit de component opties te gebruiken.
 • # Intro-artikelelen. Bepaalt het aantal artikelen dat wordt weergeven na het hoofdartikel. Deze artikelen worden weergegeven in het aantal kolommen in de # Kolommen parameter hieronder. Wanneer u een artikel een "Lees meer..." breekpunt heeft, wordt alleen de tekst voor het breekpunt (Intro tekst) weergegeven, gevolgd door een "Lees meer..." link. De volgorde voor het weergeven van de artikelen wordt bepaald door de categorie volgorde en artikel volgorde parameters hieronder. Leeg laten om de standaard waarde uit de component opties te gebruiken.
 • # Links. Het aantal links dat getoond moet worden in de 'link' ruimte van de pagina. Deze links geven een gebruiker de mogelijkheid naar extra artikelen te linken, als er meer artikelen zijn dan op de eerste pagina passen van de blog weergave. Laat leeg om de standaard waarde uit de component opties te gebruiken.
 • Subcategorieën opnemen. (Gebruik algemeen/Geen/Alle/1-5). Indien Geen is gekozen, worden alleen de artikelen uit de huidige categorie weergegeven. Als 1-5 is gekozen, worden alle artikelen uit de huidige categorie en subcategorieën tot en met dat niveau getoond. Als Alle is gekozen, worden alle artikelen uit de huidige categorie en subcategorieën weergegeven.
 • Volgorde categorieën: Volgorde van categorieën in deze weergave. De volgende opties zijn beschikbaar.
Help30-category-order-nl.png
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de component opties.
 • Geen volgorde: Artikelen worden alleen gesorteerd op artikelvolgorde, onafhankelijk van de categorie.
 • Titel alfabetisch: Artikelen worden getoond op de titel in alfabetische volgorde (A tot Z)
 • Titel alfabetisch omgekeerd: Artikelen worden getoond op de titel in omgekeerd alfabetische volgorde (Z tot A)
 • Categorie volgorde: Categorieën worden gesorteerd op volgorde opgegeven in Artikelen: Categorie pagina.
 • Artikel volgorde. De volgorde van artikelen in deze weergave. De volgende opties zijn beschikbaar.
Help30-article-order-nl.png
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de component opties.
 • Speciale Artikelen volgorde: Artikelen worden gesorteerd volgens de volgorde kolom die opgegeven wordt bij Artikelen: Speciaal.
 • Meest recente eerst: Artikelen worden getoond die beginnen met de meest recente en eindigend met de oudste.
 • Oudste eerst: Artikelen worden getoond met de oudste als eerste en eindigend met de meest recente.
 • Titel alfabetisch: Artikelen worden getoond op de titel in alfabetische volgorde (A tot Z)
 • Titel alfabetisch omgekeerd: Artikelen worden getoond op de titel in omgekeerd alfabetische volgorde (Z tot A)
 • Auteur alfabetisch: Artikelen worden getoond op auteur in alfabetische volgorde (A tot Z)
 • Auteur omgekeerd alfabetisch: Artikelen worden getoond op auteur in omgekeerd alfabetische volgorde (Z tot A)
 • Meeste hits: Artikelen worden getoond op het aantal weergaven door het aantal hits, te beginnen met de meeste hits en eindigend met de minste hits.
 • Minste hits: Artikelen worden getoond door het aantal hits, te beginnen met de minste hits en eindigen met de meeste hits.
 • Artikelbeheer volgorde: Artikelen worden gesorteerd volgens de volgorde kolom opgegeven bij Artikelen.
 • Datum voor sortering. De datum die gebruikt wordt als artikelen op datum gesorteerd worden. De volgende opties zijn beschikbaar.
  • Aangemaakt: Gebruik de aanmaakdatum van het artikel.
  • Aangepast: Gebruik de wijzigingsdatum van het artikel.
  • Gepubliceerd: Gebruik de publicatiedatum van het artikel.
 • Paginering. Toon of verberg de paginering. Paginering geeft paginalinks weer onderaan de pagina waarmee gebruikers naar andere pagina's kunnen navigeren. Deze zijn nodig wanneer de items in de lijst niet op een pagina passen. Hieronder wordt een voorbeeld getoond.
Help30-pagination-nl.png
De volgende opties zijn beschikbaar.
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de component opties.
 • Automatisch: Paginalinks tonen indien nodig.
 • Toon: Paginalinks tonen indien nodig.
 • Verbergen: Paginalinks niet tonen. In dit geval kunnen gebruikers niet naar andere pagina's navigeren.
 • Paginering samenvatting. Toon of verberg het huidige paginanummer en totaal aantal pagina's (bijv., "Pagina 1 van 2") onderaan iedere pagina. Gebruik algemeen zal de standaard waarde van de component opties gebruiken.
 • Speciale artikelen: (Gebruik algemeen/Toon/Verberg/Alleen). Selecteer om speciale artikelen te tonen, verbergen of alleen te tonen.

Opties tabblad

De categorieblog weergave heeft de volgende artikelopties, zoals hieronder weergegeven. Deze opties bepalen hoe de artikelen getoond worden in de blogweergave.

Help-4x-Menus-Menu-Item-Article-Category-Blog-article-options-parameters-nl.png

Naast het toevoegen van Ja/Nee of Verberg/Toon, hebben de opties de volgende instellingen.

 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de artikelen opties.
 • Gebruik artikel instellingen: Gebruik de waarde van artikelbeheer bewerken. Deze instelling geeft u de mogelijkheid om verschillende opties te hebben voor verschillende artikelen in de blogweergave. Bijvoorbeeld, één artikel zou de auteur kunnen tonen en andere artikelen kunnen de auteur verbergen.

De Artikel-opties zijn als volgt.

 • Choose a Layout. Select from the drop-down list (Default or ...).
 • Toon titel. (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Het al dan niet tonen van de titel van een artikel.
 • Gelinkte titels. (Gebruik algemeen/Gebruik artikel instellingen/Nee/Ja). Als de titel van het artikel wordt getoond, het tonen als link naar het artikel.
 • Introtekst. (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Indien tonen is ingesteld wordt de introtekst van het artikel weergegeven nadat doorgeklikt is naar het volledige artikel. Indien verbergen is ingesteld wordt alleen het gedeelte na de "lees meer" link getoond.
 • Position of Article Info. (Use Global/Use article settings/Above/Below/Split) Puts the article information block above or below the text or splits it into two separate blocks, one above and the other below.
 • Article Info Title. (Use Global/Use article settings/Hide /Showe) Display the 'Article Info' title on top of the article information block.
 • Categorie. (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Het al dan niet tonen van de categorie van een artikel.
 • Link categorie. (Gebruik algemeen/Gebruik artikel instellingen/Nee/Ja). Indien de categorie van het artikel getoond wordt, het al dan niet als link tonen naar een categorie weergave (lijst of blog) van die categorie.
 • Hoofdcategorie - (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Het al dan niet tonen van de hoofdcategorie van een artikel.
 • Link hoofdcategorie. (Gebruik algemeen/Gebruik artikel instellingen/Nee/Ja). Indien de categorie van het artikel getoond wordt, het al dan niet als link tonen naar een categorie weergave (lijst of blog) van die categorie.
 • Koppelingen. Alleen meertalig. Als deze op Toon staat worden de gekoppelde artikel vlaggen of URL taalcodes getoond.
 • Auteur. (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon) Het al dan niet tonen van de auteur van het artikel.
 • Link naar de contactpagina van de auteur. (Gebruik algemeen/Gebruik artikel instellingen/Nee/Ja). Als de auteur van het artikel getoond wordt, wordt het al dan niet als link naar een contactpersonen weergave van die auteur getoond. Merk op dat de auteur als contactpersoon opgenomen moet zijn in Contactpersonen.
 • Aanmaakdatum - (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Toon/Verberg). Het al dan niet tonen van de aanmaakdatum van een artikel.
 • Aanpassingsdatum (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Het al dan niet tonen van de aanpassingsdatum van een artikel.
 • Publicatiedatum. (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Het al dan niet tonen van de publicatiedatum van een artikel.
 • Navigatie (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Het al dan niet tonen van de navigatie link (bijvoorbeeld het volgende en vorige artikel) indien u door artikelen bladert.
 • Stemmen (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Het al dan niet tonen van een beoordeel-icoon bij het artikel.
 • Toon "Lees meer". (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Of al dan niet een "Lees meer" link getoond moet worden om door het artikel te lezen.
 • Toon titel in "Lees meer". (Gebruik algemeen/Verberg/Toon). Indien ingesteld op "Toon", wordt de artikeltitel getoond in de "Lees meer" knop.
 • Toon iconen. (Gebruik algemeen/Artikelinstellingen/Verberg/Toon). Indien op 'Toon' dan wordt het print- en e-mail icoon gebruikt in plaats van tekst.
 • Toon afdrukicoon. (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Toon of verberg het afdrukicoon van het artikel.
 • Toon e-mail. (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Toon of verberg de e-mail artikel knop.
 • Toon hits. (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Toon of verberg het aantal keren dat een artikel getoond is aan gebruikers.
 • Tags. Toon of verberg de tags voor dit item.
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de contactpersonen opties.
 • Toon: Om gebruikers toe te staan een contactpersoon te selecteren uit een lijst.
 • Verberg: Toon geen lijst met contactpersonen
 • Ongeautoriseerde links. Indien ja is ingesteld wordt de introtekst getoond van artikelen waartoe de toegang beperkt is. Klikken op de "lees meer" link zal vereisen dat de gebruiker moet inloggen om het volledige artikel te kunnen bekijken.

Integratie tabblad

De Artikel categorieblog weergave heeft de volgende integratie mogelijkheden.

Help-4x-Menus-Menu-Item-Article-Categories-integration-options-parameters-nl.png

Deze bepalen of een nieuws feed beschikbaar zal zijn voor de pagina en welke informatie deze zal tonen.

 • Toon feedlink. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg) Toon of verberg een link naar een nieuwsfeed (RSS Feed). Indien tonen is ingesteld wordt een feedlink getoond als een feed icon in de adresbalk van de meeste moderne browsers.
 • Toon in feed. (Gebruik algemeen(Intro tekst)/Intro tekst/Volledige tekst). Als intro tekst is geselecteerd, zal alleen de intro tekst van ieder artikel zichtbaar worden in de nieuws feed. Als volledige tekst is geselecteerd, zal het volledige artikel zichtbaar worden in de nieuws feed.

Linktype tabblad

Zie Menu's: Bewerken/Nieuw item voor hulp over velden die algemeen zijn in alle menu-itemtypes, inclusief:

 • Linktype opties
 • Paginaweergave opties
 • Metadata opties

Moduletoewijzing tabblad

Zie Menu's: Bewerken/Nieuw item voor hulp over velden in dit Menu-item.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn.

 • Opslaan. Slaat item op en blijft op het huidige scherm.
 • Opslaan & sluiten. Slaat item op en sluit het huidige scherm.
 • Opslaan & nieuw. Slaat item op en houdt het bewerkscherm open, klaar voor het aanmaken van een ander item.
 • Opslaan als kopie. Slaat uw wijzigingen op als een kopie van het huidige item. Beïnvloed het huidige item niet. Dit werkbalk icoon wordt niet getoond bij het aanmaken van een nieuw item.
 • Annuleren/Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan. Of
 • Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan. This toolbar icon is not shown if you are creating a new item.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Snelle tips

 • De Categorieblog weergave vervangt de sectieblog en categorieblog weergave uit Joomla! versie 1.5. Selecteer, om een versie 1.5 sectieblog te simuleren 1 voor de Subcategorie niveau optie om één niveau subcategorieën op te nemen.

Verwante Informatie

Verwante helpschermen Beschrijving
Artikelen: Opties Wordt gebruikt om de algemene standaards voor menu-items die artikelen tonen in te stellen. Deze standaard waarden worden gebruikt als 'Gebruik algemeen' wordt geselecteerd als optie in een artikel menu-item. Om bijvoorbeeld de 'Aanmaak datum' te tonen bij een artikel in uw artikel menu-items, zet die optie dan hier op 'Toon' en het wordt de standaard waarde. U hoeft geen van deze opties in te stellen. Uw Joomla site zal met de standaard instellingen werken.
Artikelen De artikellijst wordt gebruikt om artikelen te vinden, speciaal te markeren, toe te voegen en te bewerken.
Artikelen: Bewerken Dit is een beheerdersscherm waar u artikelen kunt toevoegen en bewerken. Hetzelfde scherm wordt gebruikt voor het toevoegen van een nieuw artikel en het bewerken van een bestaand artikel. U kunt ook categorie van een artikel selecteren en aangeven of het al de niet gepubliceerd is en of het op de voorpagina moet staan. De inhoud van een artikel wordt bewerkt met de tekstverwerker die gekozen is in het gebruikersprofiel. De standaard tekstverwerker heet TinyMCE.
Artikelen: Speciale artikelen Wordt gebruikt om te bepalen welke 'Speciale artikelen' getoond worden op de voorpagina en in welke volgorde ze getoond worden. De voorpagina is meestal de startpagina van de website, maar het kan iedere pagina op de site zijn.
Menu's: Gearchiveerde artikel Het 'Gearchiveerde artikelen' menu-itemtype toont een aangepaste ;ijst met artikelen, gesorteerd op datum of titel. Gearchiveerde artikelen worden niet meer gepubliceerd maar zijn nog steeds op de site opgeslagen.
Menu's: Categorieblog Wordt gebruikt om artikelen in een bepaalde categorie in blog weergave te tonen. Regelt de introductie ofwel het leidende artikel, aanvullende artikelen met intro tekst en extra links naar meer artikelen in dezelfde categorie. Enkele voorbeelden van de instellingen voor het blog lay-out formaat zijn: aantal artikelen, artikel kolommen, horizontale of verticale lay-out en het aantal extra links.
Menu's: Categorielijst Wordt gebruikt om artikelen die tot een bepaalde categorie horen in een lijst weergave.
Menu's: Maak artikel Geeft gebruikers de mogelijkheid een artikel te verzenden. Dit is normaliter alleen beschikbaar voor gebruikers die ingelogd zijn op de voorkant van de website. Gebruikers moeten rechten hebben om artikelen aan te maken.
Menu's: Speciale artikelen Wordt gebruikt om alle artikelen te tonen die aangemerkt zijn als 'Speciaal'. Artikelen worden getoond in blog weergave.
Menu's: Lijst met alle categorieën in een artikel categoriestructuur Wordt gebruikt om een hiërarchische lijst met categorieën te tonen. Afhankelijk van de geselecteerde opties van deze weergave kunt u klikken op een categorietitel om de artikelen in die categorie te zien.
Menu's: Individueel artikel Wordt gebruikt om één artikel te tonen.