Help4.x

Menu-item: Categorielijst

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help4.x:Menu Item: Category List and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands

Beschrijving

Het Categorielijst menu-itemtype wordt gebruikt om artikelen te tonen die tot een speciale categorie behoren in lijstweergave.

Hoe toegang te krijgen

Om een nieuw Categorielijst menu-item aan te maken:

 • Selecteer Menu's  [naam van het menu] vanuit het beheermenu (bijvoorbeeld, Menu's  Hoofdmenu).
  • Selecteer dan de Nieuw knop in de werkbalk.
  • Klik dan op de Menu-itemtype selectie knop Help-4x-Menu-Item-Type-Select-Button-nl.png
  • Selecteer dan in de modale pop-up, de Artikelen link en selecteer 'Categorielijst' uit de lijst met menu-itemtypes.

Om een bestaand categorielijst menu-item te bewerken:

 • Selecteer de titel in de Menus: Item lijst.

Schermafbeelding

Help-4x-Menus-Menu-Item-Article-Category-List-screen-nl.png

Formulier velden

 • Menu Titel: De titel die wordt getoond voor dit menu item.
 • Menu-item type: Het menu-item type dat geselecteerd is toen het mneu-item aangemaakt werd. Dit kan een van de core menu-item types zijn of een menu-item type geleverd door een geïnstalleerde extensie.

Details tabblad

Linker venster

 • Menu-item type: Het menu-item type dat geselecteerd is toen het mneu-item aangemaakt werd. Dit kan een van de core menu-item types zijn of een menu-item type geleverd door een geïnstalleerde extensie.
 • Kies een categorie. De categorieën binnen deze categorie worden getoond.

Rechter venster

 • Menu: Toont in welk menu de link zal verschijnen.

Categorie tabblad

De categorie opties bepalen de manier waarop informatie van de categorie wordt weergegeven. De categorie lijst weergaven heeft de volgende opties zoals hieronder weergegeven.

Help-4x-Menus-Menu-Item-Article-Category-List-category-options-parameters-nl.png
 • Categorietitel. (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Indien dit is ingesteld op toon wordt de categorietitel als subkop weergegeven op een pagina. De subkop wordt over het algemeen binnen "H2" tags weergegeven.
 • Beschrijving van categorie. (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Toon of verberg de beschrijving van de geselecteerde categorie.
 • Afbeelding van categorie. (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Toon of verberg de afbeelding van de geselecteerde categorie.
 • Subcategorieniveaus. (Gebruik algemeen/Alle/1-5) Het aantal niveaus van de subcategorieën die te zien zijn in de lay-out. Selecteer Alle om alle niveaus weer te geven in de subcategorie hiërarchie.
 • Lege categorieën. (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Indien ingesteld op Toon dan worden lege categorieën getoond. Een categorie is alleen leeg als het geen contactpersonen of subcategorieën bevat.
 • Geen artikelen bericht: (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Indien ingesteld op Toon, wordt het bericht 'Er zijn geen artikelen in deze categorie' getoond als een categorie geen artikelen bevat.
 • Show Subcategories Text: (Use Global/Hide/Show) If show, the "Subcategories" will show as a subheading on the page. The subheading is usually dispayed inside the "H3" tag.
 • Subcategorie beschrijving. (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Of de categoriebeschrijving van subcategorieën wel of niet getoond moet worden.
 • # Artikelen in categorie: (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Of het aantal artikelen verborgen of getoond moet worden in elke categorie.
 • Show Tags: (Use Global/Hide/Show) Show the tags for the category.
 • Pagina onderschrift: Optionele tekst om als pagina subkop te tonen.

Lijstweergave tabblad

Lijstweergave bepaald de verschijning van de lijst weergave.

Help-4x-Menus-Menu-Item-Article-Category-List-layout-options-parameters-nl.png
 • Weergave selectielijst. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg) Tonen of verbergen van de selectielijst waarmee de gebruiker het aantal weer te geven items in de lijst kan selecteren. Onderstaand een voorbeeld van de weergave op de website.
Help30-article-category-list-display-select-nl.png
Indien er meer items zijn dan dit aantal kunnen de pagina navigatieknoppen (Start, Vorige, Volgende, Einde en paginanummers) gebruikt worden om te navigeren tussen de pagina's. Wanneer u een groot aantal items heeft is het handig de filteropties te gebruiken die boven de kolomkoppen wordt getoond, en waarmee de items gelimiteerd kunnen worden.
 • Filterveld. Het Filterveld maakt een tekstveld aan waar een gebruiker een veld kan opgeven dat gebruikt moet worden om de artikelen te filteren die getoond moeten worden. Een voorbeeld hoe dit eruit ziet op de website wordt hieronder getoond. Help30-article-category-list-filter-field-nl.png
De mogelijke opties hiervoor (in het beheergedeelte menu-item bewerken) staan hieronder.
Help30-article-category-list-filter-field-options-nl.png
 • Gebruik algemeen: Gebruik de waarde uit Artikelen: Opties. Verschijnt alleen in Menu-itemtype Opties.
 • Verberg: Toon geen filterveld.
 • Titel: Filter op artikeltitel.
 • Auteur: Filter op de naam van de auteur.
 • Hits: Filter op het aantal hits van artikelen.
 • Tabelkoppen. (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Tabelkoppen toont een kop boven een lijst, zoals de algemene kop afbeelding hieronder toont.
Help30-article-category-list-table-headings-nl.png

Indien ingesteld op Toon dan wordt deze kop getoond boven een lijst. Indien ingesteld op Verberg dan wordt de lijst zonder kop getoond.

 • Toon datum. Deze optie geeft u de mogelijkheid een datum in de lijst te tonen. De opties zijn als volgt.
Help30-article-category-list-show-date-nl.png
 • Gebruik algemeen: Gebruik de waarde ingesteld bij Artikelen→Opties.
 • Verberg: Geen datum tonen.
 • Gemaakt: Toon de aanmaakdatum.
 • Aangepast: Toon de datum van de laatste wijziging.
 • Gemaakt: Toon de datum van publiceren.
 • Datumformaat. Optionele formaat string om het formaat van de datum (indien getoond) te bepalen. Indien leeg, gebruikt de datum het DATE_FORMAT_LC1 formaat uit het taalbestand (bijvoorbeeld, "D M Y" voor "31 December 2012" of "m-d-y" voor "12-31-12"). Zie PHP datum documentatie voor meer informatie.
 • Hits. (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Of al dan niet het aantal hits getoond moet worden in een lijst.
 • Toon auteur in lijst. (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Of al dan niet de naam van de auteur getoond moet worden in een lijst.
 • Toon stemmen in lijst. (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Of de stemmen op de artikelen in de lijst met artikelen getoond moeten worden. Dit item wordt alleen getoond als de stem-plugin ingeschakeld is.
 • Toon stemmen in lijst. (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Of de stemmen op de artikelen in de lijst met artikelen getoond moeten worden. Dit item wordt alleen getoond als de stem-plugin ingeschakeld is.
 • Volgorde categorieën: Volgorde van categorieën in deze weergave. De volgende opties zijn beschikbaar.
Help30-category-order-nl.png
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de component opties.
 • Geen volgorde: Artikelen worden alleen gesorteerd op artikelvolgorde, onafhankelijk van de categorie.
 • Titel alfabetisch: Artikelen worden getoond op de titel in alfabetische volgorde (A tot Z)
 • Titel alfabetisch omgekeerd: Artikelen worden getoond op de titel in omgekeerd alfabetische volgorde (Z tot A)
 • Categorie volgorde: Categorieën worden gesorteerd op volgorde opgegeven in Artikelen: Categorie pagina.
 • Artikel volgorde. De volgorde van artikelen in deze weergave. De volgende opties zijn beschikbaar.
Help30-article-order-nl.png
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de component opties.
 • Speciale Artikelen volgorde: Artikelen worden gesorteerd volgens de volgorde kolom die opgegeven wordt bij Artikelen: Speciaal.
 • Meest recente eerst: Artikelen worden getoond die beginnen met de meest recente en eindigend met de oudste.
 • Oudste eerst: Artikelen worden getoond met de oudste als eerste en eindigend met de meest recente.
 • Titel alfabetisch: Artikelen worden getoond op de titel in alfabetische volgorde (A tot Z)
 • Titel alfabetisch omgekeerd: Artikelen worden getoond op de titel in omgekeerd alfabetische volgorde (Z tot A)
 • Auteur alfabetisch: Artikelen worden getoond op auteur in alfabetische volgorde (A tot Z)
 • Auteur omgekeerd alfabetisch: Artikelen worden getoond op auteur in omgekeerd alfabetische volgorde (Z tot A)
 • Meeste hits: Artikelen worden getoond op het aantal weergaven door het aantal hits, te beginnen met de meeste hits en eindigend met de minste hits.
 • Minste hits: Artikelen worden getoond door het aantal hits, te beginnen met de minste hits en eindigen met de meeste hits.
 • Artikelbeheer volgorde: Artikelen worden gesorteerd volgens de volgorde kolom opgegeven bij Artikelen.
 • Datum voor sortering. De datum die gebruikt wordt als artikelen op datum gesorteerd worden. De volgende opties zijn beschikbaar.
  • Aangemaakt: Gebruik de aanmaakdatum van het artikel.
  • Aangepast: Gebruik de wijzigingsdatum van het artikel.
  • Gepubliceerd: Gebruik de publicatiedatum van het artikel.
 • Paginering. Toon of verberg de paginering. Paginering geeft paginalinks weer onderaan de pagina waarmee gebruikers naar andere pagina's kunnen navigeren. Deze zijn nodig wanneer de items in de lijst niet op een pagina passen. Hieronder wordt een voorbeeld getoond.
Help30-pagination-nl.png
De volgende opties zijn beschikbaar.
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de component opties.
 • Automatisch: Paginalinks tonen indien nodig.
 • Toon: Paginalinks tonen indien nodig.
 • Verbergen: Paginalinks niet tonen. In dit geval kunnen gebruikers niet naar andere pagina's navigeren.
 • Paginering samenvatting. Toon of verberg het huidige paginanummer en totaal aantal pagina's (bijv., "Pagina 1 van 2") onderaan iedere pagina. Gebruik algemeen zal de standaard waarde van de component opties gebruiken.
 • # artikelen in lijst: Het aantal artikelen dat in de lijst wordt opgenomen. Selecteer het gewenste aantal uit de lijst.
 • Speciale artikelen: (Gebruik algemeen/Toon/Verberg/Alleen). Selecteer om speciale artikelen te tonen, verbergen of alleen te tonen.

Opties tabblad

De categorielijst weergave heeft de volgende artikelopties, zoals hieronder weergegeven. Deze opties bepalen hoe de artikelen getoond worden in de lijstweergave.

Help-4x-Menus-Menu-Item-Article-Categories-article-options-parameters-nl.png

Naast het toevoegen van Ja/Nee of Verberg/Toon, hebben de opties de volgende instellingen.

De Artikel-opties zijn als volgt.

 • Toon titel. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg). Het al dan niet tonen van de titel van het artikel.
 • Gelinkte titels. (Gebruik algemeen/Ja/Nee). Als de titel van het artikel wordt getoond, het tonen als link naar het artikel.
 • Toon introtekst. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg). Indien tonen is ingesteld wordt de introtekst van het artikel weergegeven nadat doorgeklikt is naar het volledige artikel. Indien verbergen is ingesteld wordt alleen het gedeelte na de "lees meer" link getoond.
 • Toon categorie. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg). Het al dan niet tonen van de categorie van een artikel.
 • Link categorie. (Gebruik algemeen/Ja/Nee). Indien de categorie van het artikel getoond wordt, het al dan niet als link tonen naar een categorie weergave (lijst of blog) van die categorie.
 • Toon hoofdcategorie. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg). Het al dan niet tonen van de hoofdcategorie van een artikel.
 • Link hoofdcategorie. (Gebruik algemeen/Ja/Nee). Indien de hoofdcategorie van een artikel getoond wordt, of het als link naar een Categorie weergave moet worden getoond - (lijst of blog) van die categorie.
 • Toon koppelingen. (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Alleen meertalig. Als deze op Toon staat worden de gekoppelde artikel vlaggen of URL taalcodes getoond.
 • Toon auteur. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg) Het al dan niet tonen van de auteur van een artikel.
 • Link auteur. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg). Toon de auteur van het artikel als link naar een contactpersonen weergave van die auteur of niet. Merk op dat de auteur als contactpersoon opgenomen moet zijn in Contactbeheer: Bewerken.
 • Toon aanmaakdatum. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg). Het al dan niet tonen van de aanmaakdatum van een artikel.
 • Toon aanpassingsdatum. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg). Het al dan niet tonen van de aanpassingsdatum van een artikel.
 • Toon publicatiedatum. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg). Het al dan niet tonen van de publicatiedatum van een artikel.
 • Toon navigatie. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg). Het al dan niet tonen van de navigatie link (bijvoorbeeld het volgende en vorige artikel) indien u door artikelen bladert.
 • Toon beoordelen. (Gebruik algemeen/Verberg/Toon). Het al dan niet tonen van een beoordeel-icoon bij het artikel.
 • Toon "Lees meer". (Gebruik algemeen/Gebruik artikelinstellingen/Verberg/Toon). Of al dan niet een "Lees meer" link getoond moet worden om door het artikel te lezen.
 • Toon titel in "Lees meer". (Gebruik algemeen/Verberg/Toon). Indien ingesteld op "Toon", wordt de artikeltitel getoond in de "Lees meer" knop.
 • Toon iconen. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg). Indien op 'Toon' dan wordt het print en e-mail icoon gebruikt in plaats van tekst.
 • Toon afdrukicoon. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg). Toon of verberg de afdrukicoon bij het artikel.
 • Toon e-mail. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg). Toon of verberg de e-mail artikel knop.
 • Toon hits. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg). Toon of verberg het aantal keren dat een artikel getoond is aan gebruikers.
 • Toon ongeautoriseerde links. (Gebruik algemeen/Ja/Nee). Indien ja is ingesteld wordt de introtekst getoond van artikelen waartoe de toegang beperkt is. Klikken op de "lees meer" link zal vereisen dat de gebruiker moet inloggen om het volledige artikel te kunnen bekijken.

Integratie tabblad

De Speciale artikelen lay-out heeft de volgende integratie mogelijkheden.

Help-4x-Menus-Menu-Item-Article-Categories-integration-options-parameters-nl.png

Deze bepalen of een nieuws feed beschikbaar zal zijn voor de pagina en welke informatie deze zal tonen.

 • Toon feedlink. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg) Toon of verberg een link naar een nieuwsfeed (RSS Feed). Indien tonen is ingesteld wordt een feedlink getoond als een feed icon in de adresbalk van de meeste moderne browsers.
 • Toon in feed. (Gebruik algemeen(Intro tekst)/Intro tekst/Volledige tekst). Als intro tekst is geselecteerd, zal alleen de intro tekst van ieder artikel zichtbaar worden in de nieuws feed. Als volledige tekst is geselecteerd, zal het volledige artikel zichtbaar worden in de nieuws feed.

Algemene opties

Zie Menu's: Bewerken/Nieuw item voor hulp over velden die algemeen zijn in alle menu-itemtypes, inclusief:

 • Linktype opties]]
 • Paginaweergave opties]]
 • Metadata opties]]

Moduletoewijzing tabblad

Zie Menu's: Bewerken/Nieuw item voor hulp over velden in dit menu-itemtype.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn.

 • Opslaan. Slaat menu-item op en blijft op het huidige scherm.
 • Opslaan & sluiten. Slaat menu-item op en sluit het huidige scherm.
 • Opslaan & nieuw. Slaat menu-item op en houdt het bewerkscherm open, klaar voor het aanmaken van een ander menu-item.
 • Opslaan als kopie. Slaat uw wijzigingen op als een kopie van het huidige menu-item. Beïnvloed het huidige menu-item niet. Dit werkbalk icoon wordt niet getoond bij het aanmaken van een nieuw menu-item.
 • Annuleren/Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan. Of
 • Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Snelle tips

 • De Categorielijst-indeling is een handige manier om een compact overzicht van artikelen in een categorie te geven waarin gefilterd en gezocht kan worden.

Verwante informatie

Verwante helpschermen Beschrijving
Artikelen: Opties Wordt gebruikt om de algemene standaards voor menu-items die artikelen tonen in te stellen. Deze standaard waarden worden gebruikt als "Gebruik algemeen" wordt geselecteerd als optie in een artikel menu-item. Om bijvoorbeeld de 'Aanmaak datum' te tonen bij een artikel in uw artikel menu-items, zet die optie dan hier op "Toon" en het wordt de standaard waarde. U hoeft geen van deze opties in te stellen. Uw Joomla site zal met de standaard instellingen werken.
Artikelen De artikellijst wordt gebruikt om artikelen te vinden, speciaal te markeren, toe te voegen en te bewerken.
Artikelen: Bewerken Dit is een beheerdersscherm waar u artikelen kunt toevoegen en bewerken. Hetzelfde scherm wordt gebruikt voor het toevoegen van een nieuw artikel en het bewerken van een bestaand artikel. U kunt ook categorie van een artikel selecteren en aangeven of het al de niet gepubliceerd is en of het op de voorpagina moet staan.

De inhoud van een artikel wordt bewerkt met de tekstverwerker die gekozen is in het gebruikersprofiel. De standaard tekstverwerker heet TinyMCE.

Artikelen: Speciaal Wordt gebruikt om te bepalen welke 'Speciale artikelen' getoond worden op de voorpagina en in welke volgorde ze getoond worden. De voorpagina is meestal de startpagina van de website, maar het kan iedere pagina op de site zijn.
Menu's: Lijst met alle categorieën Wordt gebruikt om een hiërarchische lijst met categorieën te tonen. Afhankelijk van de geselecteerde opties van deze weergave kunt u klikken op een categorietitel om de artikelen in die categorie te zien.
Menu's: Categorie blog Wordt gebruikt om artikelen in een bepaalde categorie in blog weergave te tonen. Regelt de introductie ofwel het leidende artikel, aanvullende artikelen met intro tekst en extra links naar meer artikelen in dezelfde categorie. Enkele voorbeelden van de instellingen voor het blog lay-out formaat zijn: aantal artikelen, artikel kolommen, horizontale of verticale lay-out en het aantal extra links.
Menu's: Categorie lijst Wordt gebruikt om artikelen die tot een bepaalde categorie horen in een lijst weergave.
Menu's: Aanmaken artikel Geeft gebruikers de mogelijkheid een artikel te verzenden. Dit is normaliter alleen beschikbaar voor gebruikers die ingelogd zijn op de voorkant van de website. Gebruikers moeten rechten hebben om artikelen aan te maken.
Menu's: Speciale artikelen Wordt gebruikt om alle artikelen te tonen die aangemerkt zijn als 'Speciaal'. Artikelen worden getoond in blog weergave.
Menu's: Een enkel artikel Wordt gebruikt om één artikel te tonen.