Help4.x

Menu-item: Speciale contactpersonen

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help4.x:Menu Item: Featured Contacts and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands

Beschrijving

Het Speciale contactpersonen menu-itemtype wordt gebruikt om een lijst met speciale contactpersonen te tonen.

Hoe toegang te krijgen

Om een nieuw 'Speciale contactpersonen' menu-item te maken:

 • Selecteer Menu's  [naam van het menu] vanuit het beheermenu (bijvoorbeeld, Menu's  Hoofdmenu). Dan...
  • Selecteer de Nieuw knop in de werkbalk. Dan...
 • Klik op de Menu-itemtype selectie knop Help-4x-Menu-Item-Type-Select-Button-nl.png
  • Selecteer in de modale dialoog het 'Contactpersonen' item om een lijst te openen en selecteer daarna het Speciale contactpersonen item.

Om een speciaal contactpersoon menu-item te bewerken:

 • Selecteer de titel in de Menus: Item lijst.

Schermafbeelding

Help-4x-Menus-Menu-Item-Contact-FeaturedContacts-screen-nl.png

Formulier velden

 • Titel. De titel die wordt getoond voor dit menu item.
 • Alias. De interne naam van het item. Normaliter, kunt u dit leeg laten en Joomla zal de standaardwaarde invullen. De standaard waarde is de titel of naam in kleine letters en streepjes in plaats van spaties. Meer leren.

Details tabblad

Linker venster

 • Menu-itemtype. Het menu-item type dat geselecteerd is toen het mneu-item aangemaakt werd. Dit kan een van de core menu-item types zijn of een menu-item type geleverd door een geïnstalleerde extensie.
 • Link. De door het systeem gegenereerde link voor dit menu-item. Dit veld kan niet veranderd worden en is alleen ter informatie.
 • Doelvenster. Selecteer uit de uitklaplijst.
 • Templatestijl. Selecteer uit de uitklaplijst.

Rechter venster

 • Menu. Toont in welk menu de link zal verschijnen.
 • Hoofditem. Het bovenliggend menu-item voor dit menu-item. Gebruikt om vast te stellen of een menu-item top-niveau item of een sub-menu item is. Selecteer 'Menu-item root' (de standaard waarde) als dit een top-niveau menu-item is. Selecteer anders het Menu-item dat het bovenliggende item van het item is.
 • Volgorde. U kunt de volgorde van een item binnen een lijst als volgt veranderen:
  • Als het lijstfilter opties een positie filter hebben, selecteer dan de gewenste positie. Dit beperkt de lijst tot de items die toegekend zijn aan die positie.
  • Selecteer het volgorde icoon Help30-Ordering-colheader-icon.png in de tabelkop om het het actieve volgorde item te maken. De volgorde iconen in iedere rij veranderen van licht naar donker grijs en de pijl verandert in een sleepsymbool als u eroverheen gaat.
  • Selecteer één van de volgorde iconen Help30-Ordering-colheader-grab-bar-icon.png en sleep het naar boven of beneden om de positie van die rij in de lijst te veranderen. De items worden in de nieuwe volgorde binnen de positie getoond.
 • Status. De publicatiestatus van het item.
 • Start publiceren. Datum en tijd waarop de publicatie moet starten. Gebruik dit veld wanneer u voortijdig inhoud wilt toevoegen die automatisch op een bepaalde tijd in de toekomst gepubliceerd moet worden.
 • Beëindig publiceren. Datum en tijd om te stoppen met publiceren. Gebruik dit veld als u inhoud automatisch de status gedepubliceerd wilt geven op een tijdstip in de toekomst (bijvoorbeeld wanneer het niet meer van toepassing is).
 • Standaard pagina. Indien Ja, is dit menu-item de standaard of home pagina van de website. Er mag exact één menu-item ingesteld zijn als standaard pagina. U kunt de standaard pagina op twee manieren wijzigen:
  1. Klik op de Home kolom van het gewenste menu-item op het Menu's: Items scherm.
  2. Open het menu-item voor de nieuwe standaard pagina en wijzig de Standaard pagina instellingen op Ja.
 • Taal. Item taal.
 • Notitie. Dit wordt normaal gesproken door de beheerder gebruikt (bijvoorbeeld om informatie te documenteren voor dit item) en is niet op de website zichtbaar.

Lijstweergave tabblad

Lijstweergave bepaalt de verschijning van de lijst weergave.

Help-4x-Menus-Menu-Item-Contact-Category-list-layout-options-parameters-nl.png
 • Weergave selectielijst. (Gebruik algemeen/Toon/Verberg) Tonen of verbergen van de selectielijst waarmee de gebruiker het aantal weer te geven items in de lijst kan selecteren. Onderstaand een voorbeeld van de weergave op de website.
Help30-article-category-list-display-select-nl.png
Indien er meer items zijn dan dit aantal kunnen de pagina navigatieknoppen (Start, Vorige, Volgende, Einde en paginanummers) gebruikt worden om te navigeren tussen de pagina's. Wanneer u een groot aantal items heeft is het handig de filteropties te gebruiken die boven de kolomkoppen wordt getoond, en waarmee de items gelimiteerd kunnen worden.
 • Tabelkoppen. (Gebruik algemeen/Verberg/Toon) Tabelkoppen toont een kop boven een lijst, zoals de algemene kop afbeelding hieronder toont.
Help30-article-category-list-table-headings-nl.png

Indien ingesteld op Toon dan wordt deze kop getoond boven een lijst. Indien ingesteld op Verberg dan wordt de lijst zonder kop getoond.

 • Positie. Toon of verberg een positie kolom in de lijst met contactpersonen.
 • E-mail. Instellingen om E-mail in een lijst weer te geven.
De volgende opties zijn beschikbaar.
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de contactpersoon opties.
 • Toon: Toon in de lijst.
 • Verberg: niet in lijst tonen.
 • Telefoon. Instellingen om Telefoon in een lijst weer te geven.
De volgende opties zijn beschikbaar.
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de contactpersoon opties.
 • Toon: Toon in de lijst.
 • Verberg: niet in lijst tonen.
 • Mobiel. Instellingen om Mobiel in een lijst weer te geven.
De volgende opties zijn beschikbaar.
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de contactpersoon opties.
 • Toon: Toon in de lijst.
 • Verberg: niet in lijst tonen.
 • Fax. Instellingen om Fax in een lijst weer te geven.
De volgende opties zijn beschikbaar.
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de contactpersoon opties.
 • Toon: Toon in de lijst.
 • Verberg: niet in lijst tonen.
 • Woonplaats. Instellingen om Woonplaats in een lijst weer te geven.
De volgende opties zijn beschikbaar.
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de contactpersoon opties.
 • Toon: Toon in de lijst.
 • Verberg: niet in lijst tonen.
 • Provincie. Instellingen om Provincie in een lijst weer te geven.
De volgende opties zijn beschikbaar.
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de contactpersoon opties.
 • Toon: Toon in de lijst.
 • Verberg: niet in lijst tonen.
 • Land. Instellingen om Land in een lijst weer te geven.
De volgende opties zijn beschikbaar.
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de contactpersoon opties.
 • Toon: Toon in de lijst.
 • Verberg: niet in lijst tonen.
 • Paginering. Toon of verberg de paginering. Paginering geeft paginalinks weer onderaan de pagina waarmee gebruikers naar andere pagina's kunnen navigeren. Deze zijn nodig wanneer de items in de lijst niet op een pagina passen. Hieronder wordt een voorbeeld getoond.
Help30-pagination-nl.png
De volgende opties zijn beschikbaar.
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de component opties.
 • Automatisch: Paginalinks tonen indien nodig.
 • Toon: Paginalinks tonen indien nodig.
 • Verbergen: Paginalinks niet tonen. In dit geval kunnen gebruikers niet naar andere pagina's navigeren.
 • Paginering samenvatting. Toon of verberg het huidige paginanummer en totaal aantal pagina's (bijv., "Pagina 1 van 2") onderaan iedere pagina. Gebruik algemeen zal de standaard waarde van de component opties gebruiken.

Formulier tabblad

Lijstweergave bepaalt de verschijning van de lijst weergave.

Help-4x-Menus-Menu-Item-Contact-featured-contact-form-parameters-nl.png

Algemene contact formuliervelden zijn:

 • Tags. Geeft de Tags van de contactpersoon weer.
 • Contactpersoongegevens. Geeft de Contactpersoongegevens van de contactpersoon weer.
 • vCard. Geeft de vCard van de contactpersoon weer.
 • Overige informatie. Geeft de Overige informatie van de contactpersoon weer.
 • Gebruikers artikelen. Geeft de Gebruikers artikelen van de contactpersoon weer.
 • # Artikelen. Geeft de # Artikelen van de contactpersoon weer.
 • Contactpersoon links. Geeft de Contactpersoon links van de contactpersoon weer.
 • Link <letter> Label. <A tot E> Labels (5) om de standaard link labels te overschrijven.

E-mail opties tabblad

De e-mail opties bepalen de weergaven van het   Contactformulier als dit is geactiveerd.

Help-4x-Menus-Menu-Item-Contact-Category-contact-mail-options-parameters-nl.png
 • Toon contactformulier. Geeft de contactformulier van de contactpersoon weer.
De volgende opties zijn beschikbaar:
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de contactpersonen opties.
 • Toon: Geeft het contactformulier weer.
 • Verberg: Geeft het contactformulier niet weer.
 • Verstuur een kopie naar de afzender. Toont een checkbox om het de afzender mogelijk te maken een kopie van het formulier naar zichzelf te sturen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de contactpersonen opties.
 • Toon: Geeft het contactformulier weer.
 • Verberg: Geeft het contactformulier niet weer.
 • Sessiecontrole. Controleert op de aanwezigheid van een sessiecookie. Dit houdt in dat gebruikers die cookies uitgeschakeld hebben geen e-mails kunnen versturen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de contactpersonen opties.
 • Ja: Check op sessiecookie.
 • Nee: Check niet op sessiecookie.
 • Aangepast antwoord. Schakel het standaard antwoordbericht aan de verzender van het contactformulier aan of uit, wat het mogelijk maakt voor plugins te integreren met andere systemen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
 • Gebruik algemeen: Gebruik de standaard waarde uit de contactpersoon opties.
 • "Ja:" Stuur een geautomatiseerde e-mail als antwoord op het contactformulier.
 • Nee: Stuur geen geautomatiseerd e-mail als antwoord op het contactformulier.
 • Contactpersoon omleidings-URL. Voer een alternatieve URL in om een verzender naartoe te sturen na het verzenden van de e-mail.

Algemene opties

Zie Menu's: Bewerken/Nieuw item voor hulp over velden die algemeen zijn in alle menu-itemtypes de volgende tabbladen:

 • Linktype
 • Paginaweergave
 • Metadata
 • Associaties
 • Moduletoewijzing

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn.

 • Opslaan. Slaat item op en blijft op het huidige scherm.
 • Opslaan & sluiten. Slaat item op en sluit het huidige scherm.
 • Opslaan & nieuw. Slaat item op en houdt het bewerkscherm open, klaar voor het aanmaken van een ander item.
 • Opslaan als kopie. Slaat uw wijzigingen op als een kopie van het huidige item. Beïnvloed het huidige item niet. Dit werkbalk icoon wordt niet getoond bij het aanmaken van een nieuw item.
 • Annuleren/Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan. Of
 • Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan. This toolbar icon is not shown if you are creating a new item.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Snelle tips

 • Doe, om uw contactpersoon speciaal te maken, een van de volgende zaken: Klik, vanuit Contactpersonenbeheer, of op het speciaal symbool (cirkel met ster) in de speciaal kolom, of klik op het selecteren van het item en selecteer speciaal in de 'Actie' drop-down lijst in de werkbalk. Meerdere items kunnen geselecteerd worden om via de actielijst in of uit te schakelen.
800px

Verwante informatie

Verwante helpschermen Beschrijving
Contactpersonen: Opties Contactpersonen opties instellingen geven de mogelijkheid tot het instellen van parameters die algemeen gebruikt worden voor alle contactpersonen.
Contactpersonen: Categorieën Contactpersoon categoriebeheer is waar u bestaande contactpersonen kunt bewerken en nieuwe kunt aanmaken. Let op dat Contactpersoon categorieën los staan van andere categorieën, zoals artikelen, advertenties, nieuwsfeeds en weblinks. Vanaf dit scherm kunt u ook navigeren naar het Contactpersonen scherm.
Contactpersonen: Nieuwe of bewerken van categorie Dit is waar u een Contactpersoon categorie kunt toevoegen of een bestaande contactpersoon categorie kunt bewerken. Contactpersoon categorieën stellen u in staat contactpersonen te organiseren op uw website. Contactpersoon categorieën staan los van andere type categorieën, zoals van artikelen, advertenties, nieuwsfeeds en meer.
Contactpersonen Het Contactpersoon beheer scherm geeft u de mogelijkheid contactpersoon informatie aan uw Joomla! site toe te voegen. U kunt informatie opgeven zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt contactpersonen ook koppelen aan geregistreerde gebruikers. Achteraf kunt u Menubeheer gebruiken om op de website links naar contactpersonen te maken.
Contactpersonen: Nieuw of bewerken Dit is waar u een contactpersoon kunt toevoegen of een bestaande contactpersoon kunt bewerken. Contactpersonen stellen u in staat mensen te tonen op uw website. Ze geven ook de mogelijkheid aan gebruikers e-mails aan deze mensen te sturen.
Menu-item: Lijst met contactpersonen in een categorie Wordt gebruikt om contactpersonen te te tonen die tot een bepaalde categorie behoren in een lijst weergave. Instellingen bevatten: Contactpersoon details, Contactpersoon formulier, presentatie (slider, tabbladen, platte weergave) en e-mail onderwerp en bericht-filters.
Menu-item: Speciale contactpersonen Wordt gebruikt om een lijst met aanbevolen contactpersonen te tonen.
Menu-item: Een enkele contactpersoon Wordt gebruikt om één enkele contactpersoon te tonen. Instellingen omvatten: Contactpersoon details, Contactpersoon formulier, presentatie (slider, tabbladen, platte weergave) en e-mail onderwerp en bericht-filters.