Help4.x

Menu's: Items

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help4.x:Menus: Items and the translation is 94% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎português do Brasil

Beschrijving

De Menu's: Menu-items pagina bevat een lijst met menu-items in een menu aangemaakt via Menubeheer. De titel regel toon de naam van het geselecteerde menu of Alle Menu-items als die lijst is geselecteerd.

Hoe toegang te krijgen

 • Selecteer Menu's  Alle menu-items vanuit het beheermenu. Of...
 • Selecteer Menu's  [Menunaam] vanuit het Beheermenu om de items van een specifiek menu te selecteren.

Schermafbeelding

Help-4x-menus-menu-manager-menu-items-nl.png

Kolomkoppen

 • Selectievakje. Vink dit vakje aan om één of meer items te selecteren. Vink het vakje in de kolomkop aan om alle selectievakjes aan te vinken. Nadat één of meer vakjes zijn aangevinkt kan op een werkbalkknop geklikt worden om een actie uit te voeren op de geselecteerde item(s). De meeste acties via de werkbak, zoals Publiceren en Depubliceren kunnen op meerdere items tegelijkertijd uitgevoerd worden. Andere, zoals Bewerken, werken alleen voor één item. Indien er meerdere items geselecteerd zijn en op Bewerken wordt geklikt, opent het het eerste item om het te bewerken.
 • Status. The published status of the item.
 • Titel. De naam van het item. Voor een menu-item wordt de titel in het menu weergegeven. Voor een artikel of categorie wordt de titel optioneel weergegeven op de webpagina. Invullen is vereist. Een item kan bewerkt worden door op de titel te klikken.
 • Menu. Toont in welk menu de link zal verschijnen.
 • Home. Het gele stericoon geeft aan welk menu-item de huidige startpagina is. Wanneer er op een "lege" stericoon geklikt wordt zal dit menu-item als nieuwe startpagina instellen.
 • Associatie: Toont aan welk menu-item dit item geassocieerd is.
 • Taal. Item taal.
 • ID. Dit is een uniek identificatienummer voor dit item, automatisch toegekend door Joomla!. Het wordt gebruikt om het item intern te identificeren en u kunt dit nummer niet veranderen. Als u een nieuw item aanmaakt, is dit veld "0" totdat u het opslaat, waarbij een nieuw ID toegekend wordt.

Lijst filters

Bovenaan de pagina ziet u de filterbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn:

 • Website/Administrator. De locatie waar het menu wordt gebruikt.
 • Selecteer menu. Een veld om het menu te selecteren dat u wilt doorzoeken.
 • Zoeken. Voer een deel van de naam van het menu in en druk op zoeken om naar een overeenkomstige namen te zoeken. Klik op x or Wissen om het zoekveld leeg te maken en weer alle menu's in de lijst weer te geven.
 • Volgorde: (standaard). De kolom waarin getoonde items in de tabel gesorteerd worden. De waarden zijn hetzelfde als de namen van de kolomkoppen.

Filter Options:

 • Selecteer status. Selecteer uit Naar prullenbak / Gedepubliceerd / Gepubliceerd / Gearchiveerd / Alles.
 • Selecteer toegang. Selecteer uit de lijst met beschikbare weergave toegangsniveaus.

Selecteer taal. Selecteer uit de lijst met beschikbare talen.

 • Selecteer max niveaus. Selecteer uit de lijst met beschikbare niveaus.
 • Select Component. Select from the list of components used by the menu items

Filter op bovenligend menu-item. Laat u alleen items van een menu-item zien.

 • - Selecteer bovenliggend menu-item -: Toon alle menu-items.
 • <uw menu-item>: Toont alleen items van dit menu-item.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn.

 • Nieuw. Opent het bewerk scherm om een nieuwe menu item te maken.
 • Acties: Toont een lijst met acties voor geselecteerde items.. Vink een of meer items aan om de lijst te activeren.
 • Publiceren. Maakt de geselecteerde menu items beschikbaar voor de bezoekers van uw website.
 • Depubliceren. Maakt de geselecteerde menu items niet beschikbaar voor de bezoekers van uw website
 • Inchecken. Checkt de geselecteerde menu items in. Werkt bij één of meer menu items geselecteerd.
 • Prullenbak. Verandert de status van de selecteerde menu items om aan te geven dat ze in de prullenbak zitten.
  menu items in de prullenbak kunnen hersteld worden door "Verplaatst naar prullenbak" te kiezen in het 'Selecteer status' zoekmiddel filter en de status van de menu items te veranderen in Gepubliceerd of Gedepubliceerd zoals gewenst.
  Selecteer, om naar de prullenbak verplaatste menu items te verwijderen, voor "Verplaatst naar prullenbak" in het Selecteer status filter, selecteer de menu items die definitief verwijderd moeten worden en klik daarna op het 'Prullenbak leegmaken' werkbalk icoon.
 • Batch. Batch verwerkt de geselecteerde menu items. Werkt bij één of meer geselecteerde items.
 • Opnieuw opbouwen. Ververst en stelt de relevant tabel opnieuw samen. Normaal hoeft u de tabel niet opnieuw op te bouwen. Deze functie voorziet in het geval de data in de tabel corrupt raakt.
 • Opties. Opent het venster Opties, waar instellingen zoals de standaard parameters kunnen worden bewerkt.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Batchproces

In batchverwerking kan een groep geselecteerde items gewijzigd worden. Om te gebruiken: klik op de batchknop die boven de tabel met items staat om het uitklapveld te activeren.

Help-4x-colheader-batch-process-view-link-nl.png

<Item Type> verwijst naar de naam van de pagina items.

U kunt één waarde veranderen of alle vier waarden tegelijkertijd.

Opmerking - wanneer u items naar een nieuwe categorie kopieert, worden veranderingen die u heeft geselecteerd voor toegangsniveau en taal, alleen toegepast op de kopieën en niet op de originele items.

Hoe batchverwerking voor een groep items toepassen:

 1. Selecteer één of meer items uit de lijst door deze aan te vinken.
 2. Stel één of meer van de volgende waarden in:
  • Om de Toegangsniveaus te wijzigen, selecteer het gewenste toegangsniveau uit de uitklaplijst van de stel toegangsniveau in.
  • Om de Taal te wijzigen, selecteer de gewenste taal uit de uitklaplijst taal instellen.
  • Om een Tag toe te voegen, selecteer de gewenste tag uit de uitklaplijst tag toevoegen.
  • Om de Categorie te wijzigen, selecteer een categorie uit de lijst. Laat de standaard ingestelde "selectie" staan om de categorie niet te wijzigen.
  1. Om de items te kopiëren naar een andere categorie, selecteer de gewenste categorie uit de categorielijst en vink de kopieeroptie aan. In dit geval blijven de originele items ongewijzigd en worden de kopieën aan de nieuwe categorie toegewezen en, indien geselecteerd het nieuwe toegangsniveau en de taal.
  2. Om de items naar een andere categorie te verplaatsen, selecteer de gewenste categorie uit de categorielijst en vink de verplaats optie aan. In dit geval worden de originele items verplaatst naar de nieuwe categorie en, indien geselecteerd, toegewezen een het nieuwe toegangsniveau en taal.
 3. Wanneer alle instellingen ingevoerd zijn, klik op Verwerken om de wijzigingen uit te voeren. Er zal een bericht "Batchverwerking voltooid." verschijnen.

Merk op dat er niets zal gebeuren wanneer u (a) geen items heeft geselecteerd of (b) geen toegangsniveau, taal of categorie heeft geselecteerd.

Klik op de annuleerknop om de ingevoerde selectie te wissen. Hierdoor worden alle Batch bedieningselementen teruggezet naar de standaard waarden. Merk op dat dit niet de aangevinkte items uitvinkt.

Snelle tips

 • Selecteer een item en klik op de Standaard knop om uw startpagina in te stellen.
 • Stel andere filter opties in om alleen enkele menu-items te tonen.

Verwante informatie