Help4.x

Site - Algemene instellingen

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help4.x:Site Global Configuration and the translation is 96% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎Nederlands

Beschrijving

De Algemene instellingen scherm geeft u de mogelijkheid de Joomla site in te stellen met uw persoonlijke instellingen. Instellingen op dit scherm gelden voor de hele site.

Hoe toegang te krijgen

 • Selecteer Systeem  Instellingen  Algemene instellingen in het beheer-menu.

Schermafbeelding

Help-4x-configuration-global-configuration-nl.png

Formulier velden

Veel van de formulierveld waarden worden opgeslagen in het configuration.php bestand in de root-map van uw website.

Website tabblad

Een deel van het website tabblad wordt getoond in de schermafbeelding. Er is een volledige afbeelding van het Website tabblad als u dat wilt zien.

Website venster

 • Websitenaam: Vul de naam van uw website in. Deze wordt gebruikt op diverse locaties (bijvoorbeeld op de administratie titelbalk in uw browser en Website offline pagina's).
 • Website offline: (Ja/Nee). Selecteer of de website bereikbaar is voor bezoekers. Wanneer dit op ja wordt ingesteld zal er wel of niet een bericht worden weergegeven afhankelijk van onderstaande instellingen.
  • Offline bericht: (Verberg/Gebruik aangepast bericht/Gebruik standaard bericht). Toon wel of niet een bericht op de website wanneer de website offline is. Het aangepaste offline bericht gebruikt de waarde die gedefinieerd is in het 'Aangepast bericht' veld. Het standaard offline bericht gebruikt de waarde die gedefinieerd is in het site ini taalbestand van de standaard ingestelde taal.
  • Aangepast bericht: Het aangepast bericht offline bericht wordt gebruikt wanneer het 'Offline bericht' veld is ingesteld op 'Gebruik aangepast bericht'.
  • Offline afbeelding: Selecteer of upload een optionele afbeelding om weer te geven op de standaard offline pagina. Zorg dat de afbeelding minder dan 400px breed is.
 • Website bewerken (Modules & menu's/Modules/Geen). Selecteer of er inline bewerkiconen gebruikt worden voor modules en menu-items (ondersteuning is afhankelijk van het template).
 • Standaard tekstverwerker: (Tekstverwerker - CodeMirror/Tekstverwerker - Geen tekstverwerker/Tekstverwerker - TinyMCE). Selecteer de standaard WYSIWYG tekstverwerker voor uw website. Geregistreerde gebruikers kunnen hun voorkeuren wijzigen in de persoonlijke gegevens wanneer u deze optie toestaat.
 • Standaard Captcha: (Niets geselecteerd). Selecteer de standaard captcha voor uw website. U kunt de vereiste informatie voor uw captcha plugin invullen in Pluginbeheer.
 • Standaard toegangsniveau: (Publiek/Gast/Geregistreerd/Speciaal/Aangepast toegangsniveau (Voorbeeld)/Super Gebruikers). Selecteer het standaard toegangsniveau voor nieuwe inhoud, menu-items en andere items die op de website worden aangemaakt.
 • Standaard lijstlengte: (5/10/15/20/25/30/50/...). Stelt de standaard lijstlengte in op het controlepaneel voor alle gebruikers.
 • Standaard feedlimiet: (5/10/15/20/25/30/50/...). Selecteer het aantal artikelen dat in de feed(s) moet worden weergegeven.
 • E-mailadres feed: (E-mailadres auteur/E-mailadres website/Geen e-mailadres). De RSS en Atom nieuwsfeeds bevatten het e-mailadres van de auteur. Selecteer e-mailadres auteur om het e-mailadres van elke auteur te gebruiken (uit gebruikersbeheer) in de nieuwsfeed. Selecteer e-mailadres website om het e-mailadres van de website toe te voegen aan ieder artikel.
 • Block FLoC (Ja/Nee). Of al dan niet de FLoC methode van gebruikers volgen ondersteund moet worden.

Metadata-instellingen

 • Algemene metabeschrijving van website: Vul een algemene beschrijving van de website in die gebruikt kan worden door zoekmachines. Over het algemeen is een maximum van 20 woorden optimaal.
 • Robots: (Index, Follow/Geen index, follow/Index, No follow/Geen index, no follow). Robots instructies.
 • Inhoudsrechten: Beschrijf welke rechten anderen hebben met betrekking tot het gebruik van deze inhoud.
 • Toon auteur metatag: (Ja/Nee). Toon de auteur metatags wanneer artikelen bekeken worden.
 • Ton Joomla! versie: (Ja/Nee). Toon het Joomla! versienummer in de generator metatag.

SEO-instellingen

 • Zoekmachinevriendelijke URL's: (Ja/Nee). Selecteer of URL's geoptimaliseerd moeten worden voor zoekmachines.
 • Gebruik URL herschrijven: (Ja/Nee). Selecteer om gebruik te maken van een servers rewrite machine om bepaalde URL's op te vangen en te herschrijven. Beschikbaar voor IIS 7 en Apache. Alleen Apache gebruikers! Hernoem htaccess.txt naar .htaccess voordat u deze optie activeert.Alleen IIS 7 gebruikers! Hernoem web.config.txt naar web.config en installeer IIS URL Rewrite Module voordat u deze optie activeert.
 • Voeg een achtervoegsel (suffix) aan URL's toe: (Ja/Nee). Wanneer ja is ingesteld, wordt een achtervoegsel (suffix) aan de URL toegevoegd gebaseerd op het documenttype.
 • Unicode aliassen: (Ja/Nee). Kies tussen transliteratie en unicode aliassen. Transliteratie is standaard.
 • Websitenaam in paginatitels: (Na/Voor/Nee). Laat alle paginatitels beginnen of eindigen met de websitenaam (bijvoorbeeld: Naam van mijn website - Naam van het artikel).

Cookie-instellingen

 • Cookie-domein: Domeinnaam die gebruikt wordt voor de instellingen van sessie cookies. Laat de domeinnaam voorafgaan door '.' als de cookie ook voor subdomeinen geldig is.
 • Cookie-pad: Pad waarvoor de cookie geldig is.

Systeem tabblad

Er is een volledige afbeelding van het Systeem tabblad als u dat wilt zien.

Foutopsporingsinstellingen

 • Foutopsporing systeem: (Ja/Nee). Wanneer dit geactiveerd is worden diagnostische informatie, vertalingsfouten en SQL fouten weergegeven (indien aanwezig). De informatie wordt onderaan iedere pagina die u bekijkt in Joomla! weergegeven. Het wordt niet geadviseerd de foutenopsporing modus blijvend in te schakelen wanneer uw website online is.
 • Debug Language: (Ja/Nee). Selecteer of de foutopsporings indicatoren (**...**) of (??...??) voor de Joomla taalbestanden worden weergegeven. Taal foutopsporing werkt zonder dat systeem foutopsporing geactiveerd is, maar u krijgt niet de toegevoegde gedetailleerde verwijzingen die behulpzaam kunnen zijn bij het corrigeren van fouten.

Cache-instellingen

 • Systeemcache: (Uit - Cachen uitgeschakeld/Aan - Conservatief cachen/Aan - Progressief cachen). In of uitschakelen cachen en instellen van cacheniveau. Conservatief niveau: kleinere systeemcache, Progressief niveau (standaard): sneller, grotere systeemcache, inclusief het renderen van modulecache. Niet aan te bevelen voor extreem grote websites.
  • Cache-afhandeling: (Bestand). Kies de cache afhandeling. Het oorspronkelijke cache-mechanisme is bestand gebaseerd. Zorg ervoor dat de cache-mappen schrijfbaar zijn.
  • Platform specifieke caching: (Ja/Nee). In- of uitschakelen platform specifieke caching. Inschakelen als HTML-uitvoer op mobiele apparaten van andere apparaten verschilt. (Standaard uitgeschakeld.)
  • Cachetijd: De maximum tijdsduur in minuten, om een cachebestand op te slaan voordat het vernieuwd wordt.
  • Pad naar de cachemap: Geef een beschrijfbare map op om cachebestanden in op te slaan, als u de standaard map niet wilt gebruiken.

Sessie-instellingen

 • Sessie-afhandeling: (File System/Database/Others). Het mechanisme waarmee Joomla een gebruiker identificeert wanneer deze verbonden is via de website gebruikmakend van tijdelijke cookies.
  • De database sessieafhandeling is de standaard afhandeling omdat het de enige is die Joomla volledig zelf kan instellen en controleren.
  • De bestandssyteem afhandeling zal wat sneller zijn als de database afhandeling, maar het heeft nodig dat PHP juist is ingesteld, anders crasht het en wordt Joomla volledig onbruikbaar. Selecteer, om het te gebruiken Bestandssysteem en voer daarna een volledig bestandssysteem pad in in het Sessie opslagpad veld dat verschijnt. Zorg ervoor dat het pad voldoende rechten voor PHP heeft om bestanden te lezen en schrijven en of 'garbage collection'ingeschakeld is om bestanden te verwijderen. Als dit pad niet ingeschakeld is, zal Joomla vertrouwen op de PHP session.save_path INI instelling of terugvallen op de temp map van het systeem (zoals gedefinieerd door de sys_get_temp_dir() PHP functie). Als geen van deze paden zijn ingesteld of dat de rechten fout zijn, dan is het over en uit. Om hier uit te komen moer het configuration.php bestand bewerkt worden en $session_handler = 'database' ingesteld worden.
  • Andere handlers (APCu, Memcached, Redis, en WinCache) berusten alle op optionele PHP extensies en kunnen beschikbaar zijn als uw systeem ze ondersteund. APCu of WinCache hoeven niet beter te zijn dan de "plain" filesysteem optie. De Memcached en Redis handlers zijn overkill voor Joomla in een typische shared hosting omgeving. Dit type handlers zijn succesvol als u Joomla toepast in a load balanced omgeving waar meerdere servers zijn betrokken en de sessiegegevens voor de toepassing beschikbaar moeten zijn op alle servers.
 • Sessielevensduur: Gebruiker automatisch uitloggen nadat deze inactief is geweest voor het aantal ingestelde minuten. Stel dit niet te hoog in.
 • Shared (gedeelde) sessie: (Ja/Nee). Indien geactiveerd wordt de gebruikerssessie gedeeld tussen het frontend en het beheergedeelte van de site. Let op dat het wijzigen van deze waarde alle bestaande sessies op de site ongeldig maakt. Dit is niet beschikbaar als de "Forceer HTTPS" optie staat op "Alleen administrator"

Server tabblad

Er is een volledige afbeelding van het Server tabblad als u dat wilt zien.

Server-instellingen

 • Pad naar map voor tijdelijke opslag (tmp): Kies een schrijfbare map om tijdelijke bestanden op te slaan.
 • GZIP paginacompressie: (Ja/Nee). Comprimeer gebufferde uitvoer indien ondersteund.
 • Foutrapportage. Deze parameter stelt het niveau van foutrapportage in dat door PHP gebruikt moet worden op de Joomla site. Het heeft vijf opties: Systeemstandaard, Geen, Eenvoudig, Maximum en Ontwikkeling. “Systeemstandaard” laat het niveau van PHP foutrapportage op die welke ingesteld is op server (normaliter in het php.ini bestand). “Geen” schakelt PHP foutrapportage uit, en “Eenvoudig”, “Maximum” en “Ontwikkeling” de server instellingen overschrijven om een basisniveau van rapportage te geven (voor “Eenvoudig”) en het rapporteren van alle fouten (“Maximum” en “Ontwikkeling”).
  Tip: Mocht uw Joomla site zo in de puin liggen dat het niet mogelijk is om op de beheerpagina te komen om foutrapportage aan te zetten, dan kunt u de PHP foutrapportage aanzetten door het configuration.php bestand aan te passen. Het wijzigen van de $error_reporting parameter in dat bestand naar een waarde 'maximum' is gelijk aan het instellen van foutrapportage op “Maximum”.
 • Forceer HTTPS: (Geen/Alleen administrator/Gehele website). Forceer toegang voor de geselecteerde delen om alleen met HTTPS (versleutelde HTTP verbindingen met het https:// protocolvoorvoegsel) te verschijnen en forceer ook veilige cookies. Opmerking: HTTPS dient ingeschakeld te zijn op de server om gebruik te kunnen maken van deze optie.

Locatie instellingen

 • Tijdzone website: (Gecoördineerde wereldtijd (UTC)/Africa/Abidjan/Accra/Addis Ababa/Algiers/Asmara/...). Kies een stad uit de lijst om de weergave van datum en tijd in te stellen.

Webservices instellingen

 • Schakel CORS in: (Ja/Nee). Schakel Cross-Origin Resource Sharing in (CORS)

Proxy instellingen

 • Achter Load Balancer. (Ja/Nee)
 • Proxy outbound inschakelen: (Ja/Nee). Zorgt ervoor dat Joomla gebruik maakt van een proxy, hetgeen nodig is voor sommige serveromgevingen om URL's te verkrijgen zoals bijvoorbeeld voor het Joomla Update component.
  • Outbound proxy host.
  • Outbound proxy poort.
  • Outbound proxy gebruikersnaam.
  • Outbound proxy wachtwoord.

Database-instellingen

 • Databasetype: (MySQLi/MySQL (PDO)). Het gebruikte type database dat u tijdens de installatie hebt gekozen. Bewerk dit veld niet tenzij u moet migreren naar een ander type database, eventueel veroorzaakt door het verhuizen naar een andere hosting provider.
 • Host: De hostnaam van uw database die u tijdens de installatie hebt ingevoerd. Bewerk dit veld niet tenzij dit absoluut noodzakelijk is (bijvoorbeeld na het verhuizen van de database naar een nieuwe hosting provider).
 • Database gebruikersnaam: De gebruikersnaam waarmee u toegang hebt tot uw database welke tijdens de installatie werd ingevoerd. Bewerk dit veld niet tenzij dit absoluut noodzakelijk is (bijvoorbeeld na het verhuizen van de database naar een nieuwe hosting provider).
 • Database wachtwoord: Het wachtwoord dat gebruikt moet worden om de database te benaderen. Bewerk dit veld niet tenzij dit absoluut noodzakelijk is (bijvoorbeeld na het verhuizen van de database naar een nieuwe hosting provider).
 • Databasenaam: De naam van uw database die u tijdens de installatie hebt ingevoerd. Bewerk dit veld niet tenzij dit absoluut noodzakelijk is (bijvoorbeeld na het verhuizen van de database naar een nieuwe hosting provider).
 • Voorvoegsel databasetabel: Het voorvoegsel (prefix) voor de databasetabel die u tijdens de installatie hebt ingevoerd. Bewerk dit veld niet tenzij dit absoluut noodzakelijk is (bijvoorbeeld na het verhuizen van de database naar een nieuwe hosting provider).
 • Connectie encryptie: (Standaard/Eén weg authenticatie/Tweetraps authenticatie)
  • Pad naar privé sleutelbestand: Bestandssysteem locatie.
  • Pad naar certificaatbestand: Bestandssysteem locatie.
  • Controleer servercertificaat: ONTBREEKT (Ja/Nee)
  • Pad naar CA bestand: Bestandssysteem pad.
 • Ondersteunde Cipher Suite: (optioneel) ONTBREEKT Nog niet uitgewerkt.

E-Mail instellingen

 • Mailverzending: (Ja/Nee). Selecteer ja om het verzenden van mail in te schakelen, selecteer nee om het verzenden van mail uit te schakelen. Waarschuwing: aanbevolen wordt de website offline te zetten wanneer de mailverzending wordt uitgeschakeld!
 • Groepsmail uitschakelen: (Ja/Nee). Selecteer ja om groepsmail uit te schakelen, selecteer nee om het te activeren.
 • E-mail afzender: Het e-mailadres dat gebruikt wordt om e-mails van uw website te versturen.
 • Afzendernaam: De tekst die weergegeven wordt in het veld "Van:" wanneer er e-mails vanaf de website verstuurd worden.
 • Beantwoord e-mail: Het e-mailadres dat gebruikt wordt om reacties van gebruik(s) te ontvangen.
 • Beantwoord naam: Tekst getoond in het "Aan:"-veld als gebruiker(s) reageren op ontvangen e-mail.
 • Mailer: (PHP mail/Sendmail/SMTP). Selecteer de mailer om e-mails te versturen via de website.

Loggen tabblad

Er is een volledige afbeelding van het Loggen tabblad te zien als u dat wilt.

Loggen instellingen

 • Pad naar logmap: Geef de mapnaam op voor de logbestanden van Joomla!
 • Log bijna alles: moet bewerkt worden.
 • Log verouderde API: Moet bewerkt worden.

Aangepast loggen instellingen

 • Log prioriteiten: Moet bewerkt worden.
 • Log categorieën: Moet bewerkt worden.
 • Log categoriemodus: Moet bewerkt worden.

Tekstfilters tabblad

Er is een volledige afbeelding van het Tekstfilters tabblad als u dat nodig heeft.

Deze tekstfilter instellingen worden toegepast op alle tekstverwerker-velden die door gebruikers uit de geselecteerde groepen worden verzonden.

Deze filter-opties geven u meer controle over de HTML die uw inhoud vertrekkers versturen. U kunt zo streng of vrij zijn als u op deze site wilt. De filtering is opt-in en de standaard instellingen bieden een goede bescherming tegen opmaak die vaak geassocieerd wordt met website-aanvallen.

Rechten tabblad

Er is een volledige afbeelding van het Rechten tabblad als u dat nodig heeft.

Rechten venster

Beheer de instellingen van de rechten voor onderstaande groepen. Zie de opmerkingen onderaan.

 • Inloggen website: (Niet ingesteld/Toegestaan/Geweigerd). Sta toe, of weiger het inloggen op de website voor gebruikers in de geselecteerde groep.
 • Inloggen beheer: (Niet ingesteld/Toegestaan/Geweigerd). Sta toe, of weiger het inloggen op het beheergedeelte voor gebruikers in de geselecteerde groep.
 • Web services inloggen: (Niet ingesteld/Toegestaan/Verboden). Sta Web services inloggen voor gebruikers in de geselecteerde groep al dan niet toe.
 • Offline toegang: (Niet ingesteld/Toegestaan/Geweigerd). Sta toe, of weiger het inloggen als de site offline is voor gebruikers in de Publieke groep. Sta gebruikers in de groep toegang tot de website toe wanneer de website offline is.
 • Supergebruiker: (Niet ingesteld/Toegestaan/Geweigerd). Sta gebruikers in de groep alle handelingen op de hele website toe ongeacht andere rechteninstellingen.
 • Alleen instellingenopties: ("Niet ingesteld"/Toegestaan/Geweigerd). Sta toe of weiger de instellingenopties van gebruikers in de publieke groep. De instelling staat gebruikers uit de groep toe om de opties van deze extensie te bewerken, uitgezonderd de rechten.
 • Toegang tot beheerdersinterface: (Niet ingesteld/Toegestaan/Geweigerd). Sta gebruikers in de groep toegang toe tot alle beheerdersinterfaces behalve de algemene instellingen.
 • Maken: (Niet ingesteld/Toegestaan/Geweigerd). Sta gebruikers in de groep toe om inhoud aan elke extensie toe te voegen.
 • Verwijderen: (Niet ingesteld/Toegestaan/Geweigerd). Sta toe of weiger het verwijderen door gebruikers in de publieke groep. Verwijderen staat gebruikers in deze groep toe om inhoud van elke extensie te verwijderen.
 • Bewerken: (Niet ingesteld/Toegestaan/Geweigerd). Toestaan of weigeren voor Bewerken voor de gebruikers in deze groep. Bewerken staat de gebruikers in deze groep toe om inhoud van elke extensie te bewerken.
 • Bewerk status: (Niet ingesteld/Toegestaan/Geweigerd). Sta toe of weiger de bewerk status voor gebruikers in de publieke groep. Bewerk status staat gebruikers in de groep toe om de status van inhoud van elke extensie te bewerken.
 • Bewerk eigen: (Niet ingesteld/Toegestaan/Geweigerd). Sta toe of weiger het bewerken van eigen inhoud door gebruikers in de publieke groep. Bewerk eigen staat gebruikers in deze groep toe om inhoud van zichzelf te bewerken.
 • Bewerk waarde veld: (Niet ingesteld/Toegestaan/Geweigerd). Sta gebruikers in de groep toe om elk waarde van een veld in elke extensie te bewerken.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn.

 • Opslaan. Slaat item op en blijft op het huidige scherm.
 • Opslaan & sluiten. Slaat item op en sluit het huidige scherm.
 • Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan.
 • Help. Opent dit helpscherm.

Snelle tips

 • De meeste, zo niet alle, instellingen kunnen eenmaal ingesteld worden en daarna zo blijven.
 • Als er belangrijke wijzigingen aangebracht moeten worden, overweeg dan de site offline te halen om testen en zeker te weten dat alles goed werkt.
 • De instellingen worden opgeslagen in '<Joomla-root>/configuration.php'. U moet of de FTP-layer activeren of het 'configuration.php' bestand schrijfbaar maken om uw wijzigingen op te slaan.

Verwante informatie