Help4.x

Slim zoeken - Opties

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Help4.x:Smart Search: Options and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands

Beschrijving

Slim zoeken opties instellingen geven de mogelijkheid tot het instellen van parameters die algemeen gebruikt worden voor Slim zoeken.

Hoe toegang te krijgen

 • Selecteer Componenten  Slim zoeken  Indexeren in het beheermenu. Dan...
  • Klik op de Opties knop in de werkbalk.

Schermafbeelding

Help4.x-Components-Finder-Options-nl.png

Formulier velden

Slim zoeken tabblad

 • Resultaat taxonomie. (Ja/Nee) ...
 • Beschrijving resultaten. (Toon/Verbeg) Schakelen tussen het wel of niet weergeven van een beschrijving bij de zoekresultaten.
 • Lengte Omschrijving. Het aantal karakters van de omschrijving in de zoekresultaten. Vul gewenst <aantal> in het veld, standaard is 255.
 • Resultaat datum. Toon de start en einddatum filters in Uitgebreid zoeken.
 • URL resultaat: Toont de resultaat URL van de items in zoekresultaten. De URL staat onder de beschrijving.
 • Verzamel zoekstatistieken. (Ja/Nee) Bewaar de zoekzinnen waarop bezoekers zoeken.
 • Lege zoekopdracht toestaan. Sta een lege zoekopdracht toe, beperkt tot het lege filter en alleen wanneer een filter is geselecteerd.
 • Zoeksuggesties. (Toon/Verberg) Schakelen tussen het wel of niet weergeven van automatische zoeksuggesties.
 • Bedoelde u. Laat alternatieve zoektermen zien wanneer een zoekopdracht geen resultaat geeft.
 • Beschrijving zoekopdracht. Toon of verberg een gedetailleerde uitleg van de opgevraagde zoekactie.
 • Uitgebreide zoeken. (Toon/Verberg) Schakelen tussen het wel of niet zichtbaar maken van de uitgebreide zoekopties.
 • Uitgebreide tips. (Toon/Verberg) Schakelen tussen het wel of niet zichtbaar maken van de uitgebreide zoektips.
 • Uitgebreid zoeken uitklappen. (Toon/Verberg) Schakelen tussen het wel en niet standaard weergeven van de optie om uitgebreid te zoeken.
 • Sorteerveld. (Relevantie/Datum/Prijslijst) Veld waarop de zoekresultaten gesorteerd moeten worden.
 • Sorteerrichting. (Aflopend/Oplopend) De richting waarin de zoekresultaten gesorteerd moeten worden.
 • Zoektermen uitlichten. (Ja/Nee) Schakelen tussen wel of niet uitlichten van zoektermen in zoekresultaten.
 • OpenSearch inschakelen. (Ja/Nee)
 • OpenSearch naam. Naam die voor deze site als aanbieder van zoekopdrachten wordt getoond.
 • OpenSearch beschrijving. Beschrijving die voor deze site als aanbieder van zoekopdrachten wordt getoond.

Index tabblad

Help4x-Components-Finder-Options-Index-nl.png

 • Zoeken naar termen. (Uitgeschakeld/Ingeschakeld) Performance ten opzichte van kwaliteit van het resultaat.
 • Indexering batchgrootte. De batchgrootte bepaalt hoeveel items verwerkt worden per batch. Grote batch-groottes vereisen veel geheugen terwijl kleine batchgroottes minder geheugen vereisen maar meer verzoeken uitvoeren die meer tijd in beslag nemen.
 • Geheugentabel limiet. De geheugentabel limiet mag niet gewijzigd worden tenzij fouten ontstaan die aangeven dat de finder_tokens of finder_tokens_aggregate tabellen vol zijn. Standaard is 30.000.
 • Titeltekst waarde vermenigvuldiger. De vermenigvuldiger wordt gebruikt om te bepalen hoeveel invloed overeenkomende tekst heeft op de algehele relevantiescore van een zoekresultaat. Een vermenigvuldiger wordt afgewogen in relatie tot de andere vermenigvuldigers. Het titel is afkomstig van de titel van de inhoud.
 • Brontekst waarde vermenigvuldiger. De vermenigvuldiger wordt gebruikt om te bepalen hoeveel invloed overeenkomende tekst heeft op de algehele relevantiescore van een zoekresultaat. Een vermenigvuldiger wordt afgewogen in relatie tot de andere vermenigvuldigers. De brontekst is afkomstig van de samenvatting van de bron van de inhoud.
 • Metadata waarde vermenigvuldiger. De vermenigvuldiger wordt gebruikt om te bepalen hoeveel invloed overeenkomende tekst heeft op de algehele relevantiescore van een zoekresultaat. Een vermenigvuldiger wordt afgewogen in relatie tot de andere vermenigvuldigers. De metadata is afkomstig van een aantal bronnen inclusief de metatrefwoorden en metabeschrijving, taxonomie node titels, auteursnamen, etc..
 • URL-pad waarde vermenigvuldiger. De vermenigvuldiger wordt gebruikt om te bepalen hoeveel invloed overeenkomende tekst heeft op de algehele relevantiescore van een zoekresultaat. Een vermenigvuldiger wordt afgewogen in relatie tot de andere vermenigvuldigers. Het URL-pad is afkomstig van de SEF URL van de inhoud.
 • Overige tekst waarde vermenigvuldiger. De vermenigvuldiger wordt gebruikt om te bepalen hoeveel invloed overeenkomende tekst heeft op de algehele relevantiescore van een zoekresultaat. Een vermenigvuldiger wordt afgewogen in relatie tot de andere vermenigvuldigers. De overige tekst is afkomstig van een aantal bronnen inclusief reacties en andere gekoppelde data.
 • Loggen inschakelen. Schakel deze optie in om een logbestand te maken in de logmap van de website gedurende het indexeringsproces. Dit bestand kan behulpzaam zijn wanneer zich problemen voordoen bij het indexeringsproces. Aanbevolen is om loggen uit te schakelen tenzij dit noodzakelijk is.
 • Standaard taal. (Standaard taal van de site/Geen/Nederlands)
 • Filter algemene woorden. (Ja/Nee)
 • Filter numerieke termen. (Ja/Nee)

Rechten tabblad

Deze sectie toont de rechten voor Slim zoeken. Het volgende scherm is zichtbaar.

Help4x-Components-Finder-Options-Permissions-nl.png


Om de rechten van deze extensie te wijzigen moet u de volgende handelingen uitvoeren.

 • Selecteer de Groep door op de titel aan de linkerzijde te klikken.
 • Zoek de gewenste Actie. Mogelijke acties zijn:
  • Instellen ACL & Opties. Gebruikers kunnen de opties en rechten van deze extensie bewerken.
  • Configure Options Only. Users can edit the options except the permissions of this extension.
  • Toegang tot beheerdersinterface. Gebruikers hebben toegang tot de beheerdersinterface van deze extensie.
  • Maken: Gebruikers mogen inhoud voor deze extensie aanmaken.
  • Verwijderen: Gebruikers mogen inhoud in deze extensie verwijderen.
  • Bewerken: Gebruikers mogen inhoud in deze extensie bewerken.
  • Bewerk status: Gebruikers kunnen de status en relevante informatie van inhoud van deze extensie bewerken.
  • Bewerk eigen: Gebruikers mogen de eigen inhoud van deze extensie bewerken.
 • Selecteer de gewenste rechten voor de actie die u wilt wijzigen. Mogelijke instellingen zijn:
  • 'Overgenomen:' Overgenomen van gebruikers in deze groep vanuit de Algemene instellingen rechten van deze extensie.
  • 'Toegestaan:' Toegestaan voor gebruikers in deze groep. Let op dat wanneer deze actie op één van de hogere niveaus Geweigerd is het 'Toegestaan' recht hier geen effect heeft. Een instelling geweigerd kan niet worden overschreven.
  • 'Geweigerd:' Geweigerd voor alle gebruikers in deze groep.
 • Klik op Opslaan in de werkbalk bovenin. Wanneer het scherm herladen wordt zal de nieuwe gecalculeerde rechten voor deze groep en actie weergegeven worden.

Werkbalk

Bovenaan de pagina ziet u de werkbalk zoals in de afbeelding hierboven. De functies zijn.

 • Opslaan. Slaat item op en blijft op het huidige scherm.
 • Opslaan & sluiten. Slaat item op en sluit het huidige scherm.
 • Annuleren/Sluiten. Sluit het huidige scherm en keert terug naar het vorige scherm zonder wijzigingen die u misschien heeft gedaan op te slaan.
 • Help. Opent dit helpscherm.