J3.x

Kako dodati novi izbornik

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page J3.x:Adding a new menu and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎中文(台灣)‎
Praktična lekcija
Kako dodati novi izbornik - meni
Joomla! 
3.x

Da bi se lakše kretali po siteu, Joomla! vam omogućuje da stvarate menije. U ovoj praktičnoj lekciji, naći ćete potpun prikaz svih koraka koje treba napraviti da bi stvorili meni na Joomla! siteu. U ovoj lekciji postavit ćemo novi meni s modulom za menije, postaviti ga u predložak i dodati na njega stavku.

Korak 1 - Stvaranje novog menija

1. Otvorite novi prozor u pretraživaču i utipkajte URL, koji će biti nalik na http://www.ime vašeg sitea.com/administrator ili, ako Joomlu! imate instaliranu na vašem računalu http://localhost/ime vaše mape/administrator. Tu ćete se morati logirati kao Administrator ili Super Administrator.

2. Postoje dva načina na koje možete dodati Meni: Na ploči za administraciju sitea, lijevo na traci s izbornicima izaberite Menus. Iz padajuće liste izaberite "Manage" potom "Add New Menu". Također, možete izabrati Menu Manager lijevo i potom na vrhu "New". J3x-Add-Menu-With-Module-en.png J3.x-MenuManager-New-en.png

3. Ispunite okvire "Title" (ime menija), "Menu Type" (vrsta menija) i "Description" (opis):

  • Title *: Ime menija. Koristi se za prepoznavanje menija u Menu Manageru na backendu.
  • Menu type *: To mora biti jedinstveno ime za prepoznavanje koje će Joomla! koristiti ua prepounavanje ovog izbornika. Nisu dozvoljena prazna mjest, ali možete koristiti znak '-' kao na primjer novosti-meni.
  • Description: Opis menija, koristan za vaše potrebe.

J3.x-NewMenu-Fields-en.png

4. Da bi stvorili novi meni, na alatnoj traci kliknite na Save ili Save & Close. Botun Save & Close će vas vratiti na Menu Manager. Da bi ekrasn napustili bez spremanja, na alatnoj traci kliknite na boltun Cancel.

J3.x-NewMenu-Save-en.png

5. Ako ste spremili i zatvorili ekran, vidjet ćete vaš novi meni na listi menija.

Korak 2 - Stvaranje modula za vaš meni

1. U krajnje desnom stupcu Menu Managera, kliknite na Add a module for this menu type (dodaj modul za tu vrstu menija). Modul menija možete dodati i preko Module Managera. Ovu opciju možete pogledati ovdje: Module Menu

J3x-Add-Menu-With-Module-2-en.png

2. Gledat ćete Menu Module (modul menija). Evo nekoliko osnovnih stvari o modulu meni:

  • Polje Title morate obavezno ispuniti, stoga stvorite opisno ime. Želite li da se to ime pojavi na vašem web siteu, kliknite desno na botun "Show Title".
  • Uočite listu Select Menu. Ona mora prikazivati ime menija kojeg ste upravo stvorili.
  • Morat ćete izabrati poziciju - Position - za ovaj vaš meni u predlošku gdje želite da se meni pojavi. Napomena: kako će on izgledati ovisi o stilu vašeg predloška.

J3x-Add-Menu-With-Module-3-en.png

3. Za modul menija postoji više opcija, kao datum objave, korisnički pristup i podmeniji, da spomenemo samo neke. Detaljne inforamcije o modulu menija i svim njegovim parametrima vidi: Module Menu

4. Da bi stvorili novi modul menija, na alatnoj traci kliknite na Save ili Save & Close. Botun Save & Close će vas vratiti na Menu Manager. Da bi ekran napustili bez spremanja, na alatnoj traci kliknite na boltun Cancel.

Korak 3 - Dodavanje stavci u vaš meni

Sad je vrijeme da na vaš meni dodate stavke - Menu Items. U Joomli! postoji više vrsta stavki menija. Neka su uključena u samu instalaciju, a mnoge komponente trećih proizvođača mogu dodati nove vrste. Da bi nastavili s ovom lekcijom, možete napraviti jednu od ove dvije stvari:

Vašem novom meniju dodate jednu ili dvije stavke, obavezno provjerite kako izgleda na front-endu vašeg sitea.