J3.x

J3.x: Конвертиране на шаблон от предишна версия на Joomla!

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page J3.x:Converting A Previous Joomla! Version Template and the translation is 100% complete.

Other languages:
български • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎Nederlands • ‎русский
Quill icon.png
Content is Incomplete

This article or section is incomplete, which means it may be lacking information. You are welcome to assist in its completion by editing it as well. If this article or section has not been edited in several days, please consider helping complete the content.
This article was last edited by Bdimov (talk| contribs) 4 years ago. (Purge)


За конвертирането на вашия шаблон за да е съвместим с Joomla 3 са необходими няколко стъпки. Joomla 3 използва Twitter Bootstrap framework и заради това много неща са променени.

Това няма да Ви даде резултитатите, които бихте получили с JUI в шаблона, но също върши работа и дава време за прехода или за промяна в друга посока, ако не искате да го използвате като цяло.

В някои случаи, когато наистина сте конфигурирали даден шаблон или разчитате на MooTools ще ви е необходимо презаписване с 2.5 като временно решение.

HTML

Class names

Joomla! 2.5 Joomla! 3.x notes
menu nav
pagnav pager
actions dropdown-menu Това ще Ви даде текст, но не и икони.


Index.php

Добавете този код, преди да приложите head за включване на Bootstrap.

JHtml:: ('bootstrap.framework');
JHtml:: ('bootstrap.loadCss', true, $this->direction); ?>

Изглед редактор

За Фронт-енд редактирането се използват раздели, които разделят полетата за редактиране от настройките. Ако не искате да ги използвате е необходимо да направите презаписване, което не включва това:

<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="active"><a href="#editor" data-toggle="tab"><?php echo JText::_('JEDITOR') ?></a></li>
  <?php if ($params->get('show_urls_images_frontend')) : ?>
  <li><a href="#images" data-toggle="tab"><?php echo JText::_('COM_CONTENT_IMAGES_AND_URLS') ?></a></li>
  <?php endif; ?>
  <li><a href="#publishing" data-toggle="tab"><?php echo JText::_('COM_CONTENT_PUBLISHING') ?></a></li>
  <li><a href="#language" data-toggle="tab"><?php echo JText::_('JFIELD_LANGUAGE_LABEL') ?></a></li>
  <li><a href="#metadata" data-toggle="tab"><?php echo JText::_('COM_CONTENT_METADATA') ?></a></li>
</ul>