J3.x

Het ontwikkelen van een MVC Component - Toevoegen van variabele verzoek in het menutype

From Joomla! Documentation

< J3.x:Developing an MVC Component
This page is a translated version of the page J3.x:Developing an MVC Component/Adding a variable request in the menu type and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎العربية • ‎中文(台灣)‎
Joomla! 
3.x
Handleiding
Het ontwikkelen van een MVC component

Een 'variable request' toevoegen in het menu type

De database gebruiken

Basis beheergedeelte

Het toevoegen van taalbeheer

Het toevoegen van acties in het beheergedeelte

Het toevoegen van decoraties aan het beheergedeelte

Het toevoegen van controles

Het toevoegen van categorieën

Het toevoegen van configuratie

 1. Het toevoegen van ACL

Het toevoegen van een installatie/deïnstallatie/update script-bestand

Een formulier op de website toevoegen

 1. Een afbeelding toevoegen
 2. Een map toevoegen
 3. AJAX toevoegen
 4. Een alias toevoegen

Het gebruik van de taal filterfunctie

 1. Een modaal venster toevoegen
 2. Het toevoegen van associaties
 3. Het toevoegen van uitchecken
 4. Het toevoegen van volgorde
 5. Het toevoegen van niveaus
 6. Het toevoegen van versies
 7. Het toevoegen van tags
 8. Het toevoegen van rechten
 9. Het toevoegen van batch-proces
 10. Het toevoegen van cache
 11. Het toevoegen van een feed

Het toevoegen van een update-server

 1. Het toevoegen van extra velden
 2. Upgrading to Joomla4Dit is een reeks van artikelen met handleidingen over het ontwikkelen van een Model-View-Controller Component voor Joomla! versieJoomla 3.x.

Begin met de Introductie en navigeer door de artikelen van de reeks door middel van de navigatieknop onderaan of het vak rechts (Artikelen in deze reeks).Inleiding

Deze handleiding is een onderdeel van de Het ontwikkelen van een MVC Component voor Joomla! 3.2 uitleg. Het is aan te raden om de vorige delen van deze handleiding te lezen voordat u dit onderdeel leest.

Toevoegen van een variabele verzoek in het menu type

Op dit moment is het weergegeven bericht steeds Hello World!. Sinds Joomla! 2.5, is het mogelijk om parameters toe te voegen aan menu types. In ons geval doen we dit in het site/views/helloworld/tmpl/default.xml bestand:

site/views/helloworld/tmpl/default.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<metadata>
	<layout title="COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_VIEW_DEFAULT_TITLE">
		<message>COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_VIEW_DEFAULT_DESC</message>
	</layout>
	<fields name="request">
		<fieldset name="request">
			<field
					name="id"
					type="list"
					label="COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_FIELD_GREETING_LABEL"
					description="COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_FIELD_GREETING_DESC"
					default="1">
                <option value="1">Hello World!</option>
                <option value="2">Good bye World!</option>
            </field>
		</fieldset>
	</fields>
</metadata>

We voegen een type list (lijst) veld toe in het menu. Dit is een van de Joomla Standaard Formulierveld types.

Twee belangrijke dingen om te weten:

 • de request groep van de velden geven verplichte velden aan.
 • de naam attribute kan doorgegeven worden aan de component in de URL. In dit geval ?option=com_helloworld&id=1 betekent dat optie 1 is gekozen.

het model moet aangepast worden om te kunnen wisselen tussen de twee verschillende berichten (afhankelijk van welke gekozen is door de administrator met de bovenstaande gedefinieerde velden):

site/models/helloworld.php

<?php
/**
 * @package   Joomla.Administrator
 * @subpackage com_helloworld
 *
 * @copyright  Copyright (C) 2005 - 2018 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
 * @license   GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */

// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');

/**
 * HelloWorld Model
 *
 * @since 0.0.1
 */
class HelloWorldModelHelloWorld extends JModelItem
{
	/**
	 * @var string message
	 */
	protected $message;

	/**
	 * Get the message
	 * @return string The message to be displayed to the user
	 */
	public function getMsg()
	{
		if (!isset($this->message))
		{
			$jinput = JFactory::getApplication()->input;
			$id   = $jinput->get('id', 1, 'INT');

			switch ($id)
			{
				case 2:
					$this->message = 'Good bye World!';
					break;
				default:
				case 1:
					$this->message = 'Hello World!';
					break;
			}
		}
		return $this->message;
	}
}

Bewerk ook uw helloworld.xml bestand om de nieuwe versie aan te geven:

helloworld.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<extension type="component" version="3.0" method="upgrade">

	<name>Hello World!</name>
	<!-- The following elements are optional and free of formatting constraints -->
	<creationDate>January 2018</creationDate>
	<author>John Doe</author>
	<authorEmail>john.doe@example.org</authorEmail>
	<authorUrl>http://www.example.org</authorUrl>
	<copyright>Copyright Info</copyright>
	<license>License Info</license>
	<!-- The version string is recorded in the components table -->
	<version>0.0.5</version>
	<!-- The description is optional and defaults to the name -->
	<description>Description of the Hello World component ...</description>

	<update> <!-- Runs on update; New since J2.5 -->
		<schemas>
			<schemapath type="mysql">sql/updates/mysql</schemapath>
		</schemas>
	</update>

	<!-- Site Main File Copy Section -->
	<!-- Note the folder attribute: This attribute describes the folder
		to copy FROM in the package to install therefore files copied
		in this section are copied from /site/ in the package -->
	<files folder="site">
		<filename>index.html</filename>
		<filename>helloworld.php</filename>
		<filename>controller.php</filename>
		<folder>views</folder>
		<folder>models</folder>
	</files>

	<administration>
		<!-- Administration Menu Section -->
		<menu link='index.php?option=com_helloworld'>Hello World!</menu>
		<!-- Administration Main File Copy Section -->
		<!-- Note the folder attribute: This attribute describes the folder
			to copy FROM in the package to install therefore files copied
			in this section are copied from /admin/ in the package -->
		<files folder="admin">
			<!-- Admin Main File Copy Section -->
			<filename>index.html</filename>
			<filename>helloworld.php</filename>
			<!-- SQL files section -->
			<folder>sql</folder>
		</files>
	</administration>

</extension>

U kunt dit variabele verzoek testen door index.php?option=com_helloworld&view=helloworld&id=1 of index.php?option=com_helloworld&view=helloworld&id=2 in de adresbalk van uw browser te typen.

Inpakken van de component

Inhoud van uw code map:

Maak een gecomprimeerd bestand aan van deze map of download direct het archief en installeer het via Extensiebeheer van Joomla. U kunt een menu-item aanmaken voor deze component met behulp van het menubeheer in het beheergedeelte.

Info non-talk.png
General Information

Maak alstublieft een pull request of issue aan op https://github.com/joomla/Joomla-3.2-Hello-World-Component voor enige foute code of een wijziging van de broncode op deze pagina.

Bijdragers