J3.x

Het ontwikkelen van een MVC component - De database gebruiken

From Joomla! Documentation

< J3.x:Developing an MVC Component
This page is a translated version of the page J3.x:Developing an MVC Component/Using the database and the translation is 52% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
العربية • ‎English • ‎español • ‎français • ‎Nederlands
Joomla! 
3.x
Handleiding
Het ontwikkelen van een MVC component


Dit is een reeks van artikelen met handleidingen over het ontwikkelen van een Model-View-Controller Component voor Joomla! versieJoomla 3.x.

Begin met de Introductie en navigeer door de artikelen van de reeks door middel van de navigatieknop onderaan of het vak rechts (Artikelen in deze serie).Inleiding

Deze handleiding is een onderdeel van de Het ontwikkelen van een MVC Component voor Joomla! 3.3 uitleg. Het is aan te raden om de vorige delen van deze handleiding te lezen voordat u dit onderdeel leest. Het wordt ook aanbevolen om meer te lezen over database queries, data selecteren uit een database tabel en het opvragen in verschillende formaten hiervan.

There are also 3 videos associated with this step in the tutorial, covering the Database Setup, Displaying the message (using JTable) and Admin message selection (and JDatabase).

De database gebruiken

Componenten beheren gewoonlijk hun inhoud met behulp van de database. Tijdens de installatie/de-installatie fase van een component, kunt u SQL query's uitvoeren met behulp van SQL-tekstbestanden.

Maak met uw voorkeur editor twee bestanden aan genaamd admin/sql/install.mysql.utf8.sql en admin/sql/updates/mysql/0.0.6.sql. Ze moeten beide dezelfde inhoud heb:

admin/sql/install.mysql.utf8.sql and admin/sql/updates/mysql/0.0.6.sql

DROP TABLE IF EXISTS `#__helloworld`;

CREATE TABLE `#__helloworld` (
	`id`    INT(11)   NOT NULL AUTO_INCREMENT,
	`greeting` VARCHAR(25) NOT NULL,
	`published` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1',
	PRIMARY KEY (`id`)
)
	ENGINE =MyISAM
	AUTO_INCREMENT =0
	DEFAULT CHARSET =utf8;

INSERT INTO `#__helloworld` (`greeting`) VALUES
('Hello World!'),
('Good bye World!');

Het bestand install.mysql.utf8.sql zal worden uitgevoerd als u deze component installeert. Het bestand 0.0.6.sql wordt uitgevoerd als u een update doet.

Belangrijke opmerking: Als de component geïnstalleerd is, worden de bestanden in de SQL updates map (bijvoorbeeld, admin/sql/updates/mysql) gelezen en de naam van het laatste bestand wordt gebruikt om het versienummer van de component te plaatsen in de #__schemas tabel. Deze waarde moet in deze tabel staan ten behoeve van automatische uitvoering van de update-SQL bestanden van toekomstige versies. Hiervoor is het goede gewoonte om een SQL-update bestand te maken voor iedere versie (zelfs als hij leeg is of alleen commentaar bevat). Op deze manier komt de #__schemas versie altijd overeen met de versie van de component.

Belangrijke opmerking: Wees zeker dat u de SQL-bestanden opslaat als utf8 NOT BOM, anders mislukt de query met MySQL error #1064.

Dit is het installatie bestand. Het wordt uitgevoerd als er een juist commando in het helloworld.xml bestand staat.

helloworld.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<extension type="component" version="3.0" method="upgrade">

	<name>Hello World!</name>
	<!-- The following elements are optional and free of formatting constraints -->
	<creationDate>January 2018</creationDate>
	<author>John Doe</author>
	<authorEmail>john.doe@example.org</authorEmail>
	<authorUrl>http://www.example.org</authorUrl>
	<copyright>Copyright Info</copyright>
	<license>License Info</license>
	<!-- The version string is recorded in the components table -->
	<version>0.0.6</version>
	<!-- The description is optional and defaults to the name -->
	<description>Description of the Hello World component ...</description>

	<install> <!-- Runs on install -->
		<sql>
			<file driver="mysql" charset="utf8">sql/install.mysql.utf8.sql</file>
		</sql>
	</install>
	<uninstall> <!-- Runs on uninstall -->
		<sql>
			<file driver="mysql" charset="utf8">sql/uninstall.mysql.utf8.sql</file>
		</sql>
	</uninstall>
	<update> <!-- Runs on update; New since J2.5 -->
		<schemas>
			<schemapath type="mysql">sql/updates/mysql</schemapath>
		</schemas>
	</update>

	<!-- Site Main File Copy Section -->
	<!-- Note the folder attribute: This attribute describes the folder
		to copy FROM in the package to install therefore files copied
		in this section are copied from /site/ in the package -->
	<files folder="site">
		<filename>index.html</filename>
		<filename>helloworld.php</filename>
		<filename>controller.php</filename>
		<folder>views</folder>
		<folder>models</folder>
	</files>

	<administration>
		<!-- Administration Menu Section -->
		<menu link='index.php?option=com_helloworld'>Hello World!</menu>
		<!-- Administration Main File Copy Section -->
		<!-- Note the folder attribute: This attribute describes the folder
			to copy FROM in the package to install therefore files copied
			in this section are copied from /admin/ in the package -->
		<files folder="admin">
			<!-- Admin Main File Copy Section -->
			<filename>index.html</filename>
			<filename>helloworld.php</filename>
			<!-- SQL files section -->
			<folder>sql</folder>
			<!-- tables files section -->
			<folder>tables</folder>
			<!-- models files section -->
			<folder>models</folder>
		</files>
	</administration>

</extension>

Doe hetzelfde voor het deinstallatie bestand:

Plaats met uw favoriete editor een bestand admin/sql/uninstall.mysql.utf8.sql dat bevat:

admin/sql/uninstall.mysql.utf8.sql

DROP TABLE IF EXISTS `#__helloworld`;

Het toevoegen van een nieuw veldtype

We hebben tot nu toe een hard gecodeerd veldtype voor berichten gebruikt. We moeten onze database gebruiken om het beicht te kiezen.

Wijzig het site/views/helloworld/tmpl/default.xml bestand en plaats deze regels

site/views/helloworld/tmpl/default.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<metadata>
	<layout title="COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_VIEW_DEFAULT_TITLE">
		<message>COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_VIEW_DEFAULT_DESC</message>
	</layout>
	<fields
			name="request"
			addfieldpath="/administrator/components/com_helloworld/models/fields"
			>
		<fieldset name="request">
			<field
					name="id"
					type="helloworld"
					label="COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_FIELD_GREETING_LABEL"
					description="COM_HELLOWORLD_HELLOWORLD_FIELD_GREETING_DESC"
					/>
		</fieldset>
	</fields>
</metadata>

Het introduceert een nieuw veldtype en verteld Joomla naar de velddefinitie te kijken in de /administrator/components/com_helloworld/models/fields map.

Plaats, met uw favoriete editor een bestand admin/models/fields/helloworld.php dat bevat:

Het nieuwe veldtype toont een drop-down lijst met berichten waaruit gekozen kan worden. U kunt het resultaat van deze wijziging zien in de menubeheer sectie van het helloworld item.

admin/models/fields/helloworld.php

<?php
/**
 * @package   Joomla.Administrator
 * @subpackage com_helloworld
 *
 * @copyright  Copyright (C) 2005 - 2018 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
 * @license   GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */

// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');

JFormHelper::loadFieldClass('list');

/**
 * HelloWorld Form Field class for the HelloWorld component
 *
 * @since 0.0.1
 */
class JFormFieldHelloWorld extends JFormFieldList
{
	/**
	 * The field type.
	 *
	 * @var     string
	 */
	protected $type = 'HelloWorld';

	/**
	 * Method to get a list of options for a list input.
	 *
	 * @return array An array of JHtml options.
	 */
	protected function getOptions()
	{
		$db  = JFactory::getDBO();
		$query = $db->getQuery(true);
		$query->select('id,greeting');
		$query->from('#__helloworld');
		$db->setQuery((string) $query);
		$messages = $db->loadObjectList();
		$options = array();

		if ($messages)
		{
			foreach ($messages as $message)
			{
				$options[] = JHtml::_('select.option', $message->id, $message->greeting);
			}
		}

		$options = array_merge(parent::getOptions(), $options);

		return $options;
	}
}

Toon het gekozen bericht

Toon het gekozen bericht

Wijzig het site/models/helloworld.php bestand:

Het model vraagt de TableHelloWorld nu om het bericht op te halen. Deze table class moet gedefinieerd zijn in het admin/tables/helloworld.php bestand

site/models/helloworld.php

<?php
/**
 * @package   Joomla.Administrator
 * @subpackage com_helloworld
 *
 * @copyright  Copyright (C) 2005 - 2018 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
 * @license   GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */

// No direct access to this file
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');

/**
 * HelloWorld Model
 *
 * @since 0.0.1
 */
class HelloWorldModelHelloWorld extends JModelItem
{
	/**
	 * @var array messages
	 */
	protected $messages;

	/**
	 * Method to get a table object, load it if necessary.
	 *
	 * @param  string $type  The table name. Optional.
	 * @param  string $prefix The class prefix. Optional.
	 * @param  array  $config Configuration array for model. Optional.
	 *
	 * @return JTable A JTable object
	 *
	 * @since  1.6
	 */
	public function getTable($type = 'HelloWorld', $prefix = 'HelloWorldTable', $config = array())
	{
		return JTable::getInstance($type, $prefix, $config);
	}

	/**
	 * Get the message
	 *
	 * @param  integer $id Greeting Id
	 *
	 * @return string    Fetched String from Table for relevant Id
	 */
	public function getMsg($id = 1)
	{
		if (!is_array($this->messages))
		{
			$this->messages = array();
		}

		if (!isset($this->messages[$id]))
		{
			// Request the selected id
			$jinput = JFactory::getApplication()->input;
			$id   = $jinput->get('id', 1, 'INT');

			// Get a TableHelloWorld instance
			$table = $this->getTable();

			// Load the message
			$table->load($id);

			// Assign the message
			$this->messages[$id] = $table->greeting;
		}

		return $this->messages[$id];
	}
}

U zou geen verschillen moeten zien, maar als u de database bekijkt zou u een tabel moeten zien genaamd jos_helloworld met twee kolommen: id en greeting. En twee items: Hello World! en Good bye World.

admin/tables/helloworld.php

<?php
/**
 * @package   Joomla.Administrator
 * @subpackage com_helloworld
 *
 * @copyright  Copyright (C) 2005 - 2018 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
 * @license   GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */
// No direct access
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');

/**
 * Hello Table class
 *
 * @since 0.0.1
 */
class HelloWorldTableHelloWorld extends JTable
{
	/**
	 * Constructor
	 *
	 * @param  JDatabaseDriver &$db A database connector object
	 */
	function __construct(&$db)
	{
		parent::__construct('#__helloworld', 'id', $db);
	}
}

De component inpakken

De inhoud van uw code map

Maak een gecomprimeerd bestand aan van deze mappen of download direct het archief en installeer het via Extensiebeheer van Joomla. U kunt een menu-item aanmaken voor deze component met behulp van het menubeheer in het beheergedeelte.

Maak alstublieft een pull request of issue aan op https://github.com/joomla/Joomla-3.2-Hello-World-Component voor foute code of het wijzigen van broncode op deze pagina.

Info non-talk.png
General Information

Vorig: Toevoegen van variabele verzoek in het menutype

Contributors