JDOC

Richtlijnen voor bestandsnamen van afbeeldingen

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page JDOC:Image naming guidelines and the translation is 47% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎български

De richtlijnen voor het benoemen van afbeeldingen is bedoel om diegene die bijdragen aan de documentatie een idee te geven hoe ze een geuploade afbeelding moeten noemen die niet gebruikt wordt door de Joomla! Help screens. Deze richtlijnen zijn niet absoluut, maar bedoeld ter informatie. Ze dienen alleen als referentie om bijdragers te helpen afbeeldingen een goede bestandsnaam te geven. Een afbeelding een goede bestandsnaam geven in de Joomla documentatie is niet moeilijk wanneer je begrijpt hoe de afbeeldingen verwerkt en opgeslagen worden. Enkele voordelen van Mediawiki's methode voor het opslaan van afbeeldingen zijn een afbeeldingsgeschiedenis, extra beeldgegevens en makkelijke afbeeldingsupdates.

These guidelines are not absolute, but for informative purposes. They should only be used as a reference for helping contributors form a good image file name.

Naming an image for use in Joomla documentation is not difficult once you understand how the images are processed and stored. Some of the benefits of Mediawiki's method of image storage are an

  • image history,
  • extra image data,
  • and easy image updating.

The Mediawiki software allows uploaded images to be named by 2 methods.

Uploading an image directly

Meteen een foto uploaden waar niet naar verwezen wordt op de pagina, maar die wel moet wordt gebruikt. De standaard naam van de afbeelding is de lokale (naam in het bestandsbeheer), maar dit kan ook voor het uploaden gewijzigd worden.

Clicking on a red link

Als u op een rode link klikt, wordt u al in een pagina verwijzen met een afbeeldingslink, zoals

Van de twee methodes is de laatste het makkelijkst in gebruik.

Suggesties voor patronen in de benaming

Namen van afbeeldingen zouden uit een lijst omschrijvende woorden moeten bestaan, die door liggende streepjes of underscores gescheiden worden. Zie deze woorden als een samenvatting van de afbeelding.

Voorgestelde indelingen voor Joomla afbeeldingen

Het zou heel fijn zijn als het eerste deel van de naam van een Joomla afbeelding refereert aan de versie. Hierdoor kan iemand meteen zien bij welke Joomla versie de afbeelding hoort. Bijvoorbeeld: j3x of j25. Het is niet nodig de .(punt) in de versie op te nemen. Laat die alstublieft weg.

<jver>-<admin>-<view>.<extension('png' | 'jpg' | 'jpeg' | 'gif')>

Voorbeelden van Joomla afbeeldingen

Een screenshot het artikelbeheer in het beheergedeelte in Joomla 3.x of 2.5 can geschreven worden als:

j3x_admin_content_article_manager_articles.png

Een screenshot van de login module in de website (frontend) in Joomla 3.x of 2.5 kan geschreven worden als:

j3x_site_protostar_log_in_module.png

Voorgestelde indeling voor niet-Joomla afbeeldingen

Gebruik het gezond verstand en een omschrijvende samenvatting voor niet-Joomla afbeeldingen. Ook hier worden de underscore _ of het liggende streepje - gebruikt om de woorden te scheiden. Gebruik bij afbeeldingen van mensen, de naam van de persoon. Gebruik bij afbeeldingen van software of websites, deze binnen het redelijke.

Voorbeelden van Niet-Joomla afbeeldingen

GitHub pull request, de Firefox Firebug tool, of deze andere voorbeelden kunnen geschreven worden als:

github-pull-request-how-to.png
eclipse_indigo_interface_egit_browsing_veiw.png
joomla-event-Nov-2013-John-Smith.png
firefox_addon_firebug_colour_picker.png

Ze zijn kort, omschrijven en geven de bezoeker die de afbeelding bekijkt snel informatie over wat er op de afbeelding te zien is.

Lokalisatie van namen van afbeeldingen

Ter voorbereiding op het lokaliseren van documenten, moeten we bespreken hoe afbeeldingen in verschillende talen behandeld moeten worden. Naarmate documentatie wordt gelokaliseerd, is het nodig dat gebruikers en de documentatiewerkgroep snel afbeeldingen in een andere taal kunnen identificeren. Gebruik alstublieft niet de moedertaal om een bestandsnaam te omschrijven. In plaats daarvan plaatst u de 2 letters van de taalcode achter de bestandsbeschrijving voordat u de afbeelding uploadt met de beschrijving in de basis taal.

Vertalers van de Joomla! Documentatie lezen: Lokaliseren van afbeeldingen. Vertalers vinden hier uitgebreide informatie over het vertalen van afbeeldingen. Voorbeeld van de basis:

<jver>-<admin>-<view>-<language code>.<extension('png' | 'jpg' | 'jpeg' | 'gif')>

Een aantal voorbeelden van hierboven:

j3x_admin_content_article_manager_articles_es.png

Een screenshot van de login module in de website (frontend) in Joomla 3.x of 2.5 kan geschreven worden als:

j3x_site_protostar_log_in_module_fr.png