Joomla KodSniffer

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Joomla CodeSniffer and the translation is 35% complete.
Other languages:
English • ‎Türkçe • ‎français • ‎русский

A Nose For Joomla

Bu kodlama yapmak ve Joomla kodlama standartlarını uygulamak için çalışan PHP CodeSniffer için özel bir kodlama standardıdır. Bu makalede, otomatik kod stili denetleyicisinin ayarlanması anlatılmaktadır. Üç adımdan oluşur:

 1. PHP CodeSniffer kur (phpcs).
 2. Joomla Kod Stilini Klonla (phpcs ile birlikte kullanmak için).
 3. IDE'nizi PHP CodeSniffer ve Joomla Code Style ile çalışacak şekilde yapılandırın.
PHP Code Sniffer in action

Neden?

 • Tutarlı ve istikrarlı kodlama uygulaması, dosyaları daha profesyonel hale getirir. Aynı projedeki çelişkili stiller (veya daha kötüsü, aynı dosya) yalnızca özensiz görünmekle kalmaz, daha fazla kaygılılık da teşvik ederler.
 • Bütün kodlar aynı standarda uyduğunda, kötü kodun herkes tarafından fark edilmesi daha kolaydır.
 • Projedeki belirli bir dosyaya yeni gelen birinin hataları bulması ve düzeltmesi veya işlevselliği genişletmesini kolaylaştırır.
 • Tutarlı bir standart yoksa, bazen geliştiriciler kodu kendilerine göre yeniden biçimlendirir. Bu, kod havuzunda çok çeşitli değişikliklere neden olur. Daha sonraki bir problem varsa, farkla üretilen samanda önemli bir değişiklik kaybolabilir.

1. PHP Code Sniffer'ın (phpcs) kurulumu

Yazar

PHP Code Sniffer, Besteci üzerinden edinilebilir. Aşağıdaki komutu kullanarak sistem genelinde kurulabilir:
composer global require --dev squizlabs/php_codesniffer "~3.5" Linux PHP Kod Sniffer (phpcs) kullanıcı klasörünüzün altına kurulacaktır:

 • Sembolik Bağlantı: ~/.composer/vendor/bin/phpcs
 • Dosya: ~/.composer/vendor/squizlabs/php_codesniffer/scripts/phpcs

To create that symbolic link, use on the command line: $ sudo ln -s ~/.config/composer/vendor/squizlabs/php_codesniffer/scripts /usr/bin/phpcs

veya (örneğin OpenSuse)

 • Sembolik Bağlantı: ~/.config/composer/vendor/bin/phpcs
 • Dosya: ~/.config/composer/vendor/squizlabs/php_codesniffer/scripts/phpcs

Windows' PHP Kod Sniffer (phpcs) kullanıcı klasörünüzün altına kurulacaktır:

 • Sembolik Bağlantı: c:\Users\Username\AppData\Roaming\Composer\vendor\bin\phpcs
 • Dosya: c:\Users\Username\AppData\Roaming\Composer\vendor\squizlabs\php_codesniffer\scripts\phpcs


$PATH için besteci bin dizin ekleyin

Linux veya Mac komut satırında herhangi bir yerden PHP Kod sniffer'ı çalıştırmak için $ PATH değişkeninize .composer/vendor/bin eklemeniz gerekir. Bunu yapmak için kabuklarınızı düzenlemek için .profile veya .bash_profile dosyanız gibi hangi kabuğu kullandığınıza bağlı olarak başlatın (echo $SHELL size hangisinin kullandığınızı gösterir).

Dosyaya aşağıdaki satırı ekleyin: export PATH=$PATH:~/.composer/vendor/bin

Alternatif olarak, depo klasöründe de sembolik bir bağlantı oluşturabilirsiniz: ln -s ~/.composer/vendor/bin/phpcs /usr/local/bin/phpcs


2. Joomla Kodlama Standartlarını Yükle

Doğru kod stili için Joomla projelerinizi koklamak için PHP Codesniffer'in (phpcs) olması için Joomla Kodlama Standartlarını yüklemeniz gerekir.

Besteci kullanarak şu işlemleri gerçekleştirebiliriz: composer global require --dev joomla/coding-standards "~3.0@alpha"

Notice that it says @alpha, that is because the coding standard is still in alpha state and we need to allow the installation of alpha status code. If we do not include the @alpha the coding standards will not install and throw this error.

Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.

 Problem 1
  - The requested package joomla/coding-standards ~3.0 is satisfiable by joomla/coding-standards[3.0.0-alpha, 3.0.0-alpha2, 3.x-dev] but these conflict with your requirements or minimum-stability.

Once the installation is done the coding standard will be installed in the global composer folder. The location of this folder depends on your operating system. Some popular locations are:

Mac / Linux

~/.composer/vendor/joomla/coding-standards/
~/.config/composer/vendor/joomla/coding-standards/

Windows

c:\Users\Username\AppData\Roaming\Composer\vendor\joomla\coding-standards\

This is using Composer on Windows.

If you can't find it in any of the above folders, note that the folder you are looking for ends with \joomla\coding-standards\ Finally we need to tell Code Sniffer that the Joomla coding standards exist.

Install Joomla Coding Standards

 1. Check if certain paths are already set by running phpcs --config-show
 2. You can get an answer that looks like this: installed_paths: /path/to/installation
 3. In step 2, if you see the installed_paths you need to copy that
 4. Set the Joomla Coding Standards path in phpcs by executing phpcs --config-set installed_paths /Users/user/.composer/vendor/joomla/coding-standards. If you copied any paths in step 2, include them here as well by separating them with a comma. The command looks like phpcs --config-set installed_paths [/to/path1],[/to/path2],[/Users/user/.composer/vendor/joomla/coding-standards]
 5. Verify the path is set correctly by running phpcs --config-show
 6. Verify that phpcs can see the Joomla codestyle by running phpcs -i
 7. The output should look like this: The installed coding standards are MySource, PEAR, PHPCS, PSR1, PSR2, Squiz, Zend and Joomla

Usage

You invoke the custom standard by phpcs --standard=Joomla file/to/sniff

To test a platform file using the provided platform coding standards, use phpcs --standard=build/phpcs/Joomla path/to/file/or/folder

Further documentation on the use of phpcs can be found at: [1]

3. IDE Integration

Everybody loves the console. It is, with no doubt, the most effective way to do whatever you need to do. Sometimes even Linux gurus need a little bit of comfort.

Fortunately there is a plug-in available for PhpStorm, Eclipse and Netbeans that integrates the CodeSniffer into your favourite IDE, so any coding standard violations are shown like "normal" errors.

PhpStorm

Code Sniffer is supported out of the box in PhpStorm. Go to Settings and under Editor    Inspections you will see the list of sniffers you have installed.

Set Path to Code Sniffer

 1. Open Settings (CTRL-ALT-S / CMD-,)
 2. Go to Languages & Frameworks
 3. Click on PHP
 4. Click on Quality Tools
 5. Click on PHP cs fixer dropdown arrow
 6. The configuration is set to Local by default
 7. Click on the 3 dots behind it to open the configuration screen
 8. The first option is the PHP Code Sniffer (phpcs) path
 9. Click on the 3 dots behind the path to select the location of the phpcs file. See above on where phpcs may be installed on your site
 10. Click on Validate to make sure the path is correct and phpcs is working
 11. Click OK
Activating the Joomla Code Style
 1. Open Settings (CTRL-ALT-S / CMD-,)
 2. Go to Editor
 3. Click on Inspections
 4. In the list, go to PHP
 5. Click on PHP Code Sniffer Validation
 6. Click on the check box behind it to activate it
 7. Click the Reload button (2 arrows) to force a reload of rules from disk
 8. Joomla should now be available in the list. See following image:
  PHPStorm CodeSniffer
 9. Click OK


PHP PSR-0, PSR-1 and PSR-2

Using PHP PSR-1 and PSR-2 Sniff

A CodeSniffer sniff to check against the PSR-x Coding Standard can be used as well. In that case you can select a different standard than Joomla.

Using Joomla Code style

It's nice to be able to check that the standards are respected. It's even nicer if PhpStorm helps you format properly too as you are coding. To use the Joomla code style in PhpStorm

 1. Open Settings (CTRL-ALT-S / CMD-,)
 2. Go to Editor
 3. Click on Code Style
 4. Select Joomla from the Scheme select box

PhpStorm / Alternative Method

NOTE: This method is outdated, but it might be useful if you are looking for a different integration. It also demonstrates the use of external tools in PhpStorm - so it shouldn't be deleted.

The Code Sniffer can also be integrated easily as an external tool. PhpStorm will display the output in the console, including click-able links containing line and column numbers to the files that contain errors.

 • Click on "Settings" and search for "External tools"
 • Click "Add..."
 • Choose a "Name", "Group" and "Description".
 • Click "Output Filters"
  • Click "Add...", Choose a name and enter under "Regular expression to match output" the value: $FILE_PATH$:$LINE$:$COLUMN$
 • "Program": Search for the phpcs executable on your system. You have to set the path to the phpcs.bat from the installed PHP_CodeSniffer PEAR package
  • For Unix based systems, the path is something like /usr/bin/phpcs
  • In XAMPP (windows), you can find the file in the PHP root folder (e.g. C:\xampp\php\phpcs.bat)
 • "Parameters":
  • --standard=<path/to/joomla-platform>/build/phpcs/Joomla The path to the Joomla! coding standards.
  • --report=emacs The will generate a simple list containing links to the error files
  • Optionally you may want to specify -p for "progress" or -n for "errors only".
  • The last parameter has to be $FilePath$ specifying the file or folder you want to sniff.

A typical "Parameters" line on a Linux system might look like this:

-np --standard=/home/elkuku/libs/joomla/build/phpcs/Joomla --report=emacs $FilePath$

You may now right click any file or folder and choose the sniffer from the context menu or add a new tool bar button with a nice Joomla! logo Icon-16-joomla.png.

Netbeans

Netbeans has the sniffer functionality integrated into the core system.

 1. Start your Netbeans IDE
 2. Open Tools => Options => PHP => Code Analysis => Code Sniffer
 3. You have to set the path to phpcs.bat from the installed PHP_CodeSniffer PEAR package
  • For Unix based systems the path is something like /usr/bin/phpcs
  • In XAMPP (windows) you can find the file in the PHP root folder (e.g. C:\xampp\php\phpcs.bat)
 4. As "Default Standard," choose "Joomla" to use the Joomla! standard
 5. Now you can click OK to start sniffing
 6. Open from the top menu Source => Inspect...
 7. Enjoy

Eclipse

1) Eclipse PTI

Installation is a breeze and follows the usual pattern:

 1. Help => Install New Software...
 2. Work with: Fill in one of the update site URLs found here: http://www.phpsrc.org/eclipse/pti/
 3. Select the desired tools
 4. Restart Eclipse.
2) Eclipse PTI settings

You are now able to sniff for code violations against common standards like PEAR or Zend etc.

To sniff against your own standards, specify their location and activate them (see screen shot 2)

 1. Window => Preferences
 2. PHP Tools => PHP CodeSniffer

Happy sniffing.


Geany

 • Open a PHP file. (Otherwise the build menu is not accessible.) See this Screenshot
 • On the top menu, select Build->Set Build Commands.
 • Select the second field and name it as you wish. Enter this code in the Command: phpcs --standard=Joomla "%f" | sed -e 's/^/%f |/' | egrep 'WARNING|ERROR'
 • Enter this code in the Error Regular Expression field: (.+) [|]\s+([0-9]+) See this Screenshot
 • Select OK.
 • If the Message Window is not open, display it by selecting it in the top View menu.
 • When viewing any PHP file, press F9 to see the errors found. Screenshot


Atom

 • Install phpcs and the Joomla standards as described above.
 • In Atom > Preferences > Install install linter-phpcs and all its requirements.
 • In Atom > Preferences > Packages > linter-phpcs > Settings adjust
  • Executable Path to the path of your phpcs
  • Code Standard Or Config File: Joomla
  • Tab Width: 4

References