Publishing Workflow/Scenarios/nl

From Joomla! Documentation

< Publishing Workflow

Workflows implementeren

Over het algemeen is de volgorde van taken voor het maken van een nieuwe workflow:

 1. Plannen
 2. Voeg een nieuwe Gebruikersgroep toe (optioneel)
 3. Voeg nieuwe Gebruikers toe en wijs ze toe aan de juiste Gebruikersgroepen (optioneel)
 4. Maak een nieuwe Workflow
 5. Maak de Status(en) voor die Workflow met de juiste voorwaarde(n)
 6. Maak de Transitie(s) voor de workflow
 7. Voeg de juiste Categorie toe of pas deze aan om aan de Workflow toe te voegen
 8. Pas de Rechten van de categorie aan zodat de nieuwe Gebruikersgroep alleen die rechten heeft die nodig zijn voor wat ze moeten doen
 9. Stel, indien gewenst, de notificaties in
 10. Stel de inlog toegang in voor de Gebruikers op de website (of het beheergedeelte: niet opgenomen in deze zelfstudie) (optioneel)

Planning

Plan wat je workflow moet doen. Het plannen is het belangrijkste onderdeel. Het beantwoorden van de volgende vragen kan je hierbij helpen:

 • Hoeveel groepen gebruikers moeten een actie kunnen uitvoeren (zelfs als er maar één gebruiker in een groep zit)?
 • Hoeveel acties zullen er zijn in de workflow?
 • Moet een van de groepen meldingen ontvangen om hun actie te kunnen uitvoeren?
 • Zal de groep acties uitvoeren vanuit de voorkant van de website, het beheergedeelte of allebei?
 • Welke categorieën zullen gebruik maken van een/deze workflow?
 • Zullen verschillende categorieën verschillende workflows gebruiken?

Scenario #1

 • Eerste gebruikersgroep voegt blogberichten toe, maar kan deze niet publiceren.
 • Tweede gebruikersgroep keurt de blogberichten goed en publiceert deze

Aanmaken van nieuwe gebruikersgroepen

 1. Ga naar Gebruikers    Groepen    Nieuw
 2. Voer bij Groepstitel: Blog schrijvers in
 3. Selecteer de Hoofdgroep: Geregistreerd
 4. Klik op Opslaan & nieuw
 5. Vul bij de Groepstitel: Blog goedkeurders toe
 6. Selecteer de Hoofdgroep: Registered
 7. Klik op Opslaan & sluiten

Aanmaken nieuwe Gebruikers (of aanpassen bestaande gebruikers)

Using the directions on create your new Users.

 1. Maak Gebruiker(s) en wijs deze toe aan de Gebruikersgroep Blog schrijvers
 2. Maak Gebruiker(s) en wijs deze toe aan de Gebruikersgroep Blog goedkeurders

NOOT: Als u wilt dat Gebruikers notificaties ontvangen voor een Transitie (meer hierover verderop) selecteer dan JA bij Ontvang systeemberichten voor iedere gebruiker die deze notificaties moet ontvangen.

Maak de workflow

 1. Ga naar Inhoud    Workflows    Nieuw
 2. Vul bij de Titel: Blog workflow in
 3. Klik op Opslaan & sluiten

NOOT: Markeer deze workflow alleen als standaard als deze de standaard workflow wordt voor ALLE NIEUWE artikelen die in categorieën zonder toegewezen workflow worden aangemaakt. Bestaande artikelen worden niet aangepast.

Aanmaken van de Status van de workflow

 1. Klik in de Workflows list weergave, op de “manage” link in deStatus kolom naast de Blog Workflow. U ziet de standaard Status Gepubliceerd.
 2. Klik op de Standaard status Gepubliceerd en wijzig de Titel naar: Publiceer een nieuw blog bericht.
 3. De Conditie van het item in de status: Gepubliceerd blijft onveranderd.
 4. Klik op Opslaan & nieuw
 5. Vul bij de Titel in: Nieuw blog bericht, gedepubliceerd.
 6. Wijzig de Conditie van het item in deze status naar gedepucliceerd.
 7. Wijzig de standaardnaar JA (groen) aangezien dit de standaard status voor artikelen is in deze workflow.
 8. Klik op Opslaan & sluiten

Transitie maken voor de workflow

Er zijn twee manieren om bij Transities te komen:

 1. Klik op Transities in de zijbalk wanneer u zich in de lijstweergave bevindt van de Statussen.
 2. Klik op de blauwe lijn met pijlen in beide richtingen in de lijstweergave Workflow.
 1. Ga naar Transities.
 2. Klik op nieuw
 3. Vul bij de Titel: Goedkeuren/publiceren in
 4. Selecteer de Status Nieuw blog bericht - gedepubliceerd in bij het Vanuit status drop-down veld.
 5. Selecteer de Status Publiceer nieuw blog bericht in het Naar status drop-down veld.
 6. Klik op Opslaan en blijf in deze Transitie.
 7. Klik op het tabblad Rechten van de Transitie.
 8. Selecteer bij Gebruikersgroep Blog goedkeurders.
 9. Bij de Actie Uitvoeren transitie, selecteert u Toegestaan uit het Selecteer nieuwe instelling drop-down veld.
 10. Klik op Opslaan & sluiten

NOTEː U kan de Status en de Transities snel bereiken vanuit de Workflow lijst weergave. De oranje cirkel is de status en toont het aantal statussen naast de workflow titel. De blauwe lijn met pijlen naar beide kanten is voor de transities en toont het aantal transities voor de workflow.

Wijs workflow- en gebruikersgroeprechten toe aan de categorie

 1. Ga naar Inhoud    Categorieën
 2. Ga naar de categorie Blog (of maak deze aan als dat nodig is) en klik op het tabblad Workflow.
 3. Klik op de drop-down en selecteer Blog workflow.
 4. Klik op het tabblad Rechten.
 5. Klik op de Gebruikersgroep Blog schrijvers
 6. Voor de Actie Maken en bewerken, wijzigt u de drop-down Selecteer nieuwe instelling in Toegestaan.
 7. Klik op de Gebruikersgroep Blog goedkeurders
 8. Voor de Actie Verwijderen, Bewerken, Status bewerken en Eigen bewerken, wijzigt u de drop-down Nieuwe instelling selecteren in Toegestaan.
 9. Klik op Opslaan & sluiten

Voor meer informatie over ACL en het toekennen van rechten aan gebruikersgroepeen zie ACL handleiding.

Instellen van meldingen

Meldingen maken gebruik van de Joomla core Messaging-component. Het is heel basic. Wanneer het is ingeschakeld voor workflows, stuurt het een e-mail naar de gebruiker die is gekoppeld aan de groep die is toegewezen aan de transitie. Het e-mailbericht geeft simpelweg aan dat ze een bericht op de site hebben. Het is dan hun eigen verantwoordelijkheid om in te loggen en de artikelen te controleren die goedkeuring nodig hebben en deze te publiceren.

Om meldingen voor de werkgroep Transities in te stellen:

 1. Ga naar Extensies    Plugins
 2. Klik op de Tabelopties knop en Selecteer type inhoud
 3. Klik op Inhoud - Joomla en schakel Ja in voor E-mail bij uitvoering transitie
 4. Zorg er vervolgens voor dat de gebruikers zelf de optie voor het ontvangen van Systeemberichten op Ja hebben staan bij Gebruikers    Beheren.

Het zo in stellen dat gebruikers berichten kunnen plaatsen en goedkeuren vanaf de voorkant van de website

 1. Maak een Menu-item' van het Menu-item-type Inlogformulier zo dat je Blog Schrijvers kunnen inloggen.
  Menus   
  Kies of maak een menu    Nieuw    Gebruikers    Inlogformulier
  OF
 2. Maak een login-module zodat uw Blog schrijvers kunnen inloggen.
  Extensies    Modules    Nieuw    Inloggen
 3. Voeg een Menu-item om een artikel te maken toe aan een menu dat alleen aan de Registered gebruikersgroep wordt weergegeven
  Menu-item-type Artikelen'    Maak artikel
  NOTE: dit wordt weergegeven voor alle geregistreerde gebruikers, tenzij u een een toegangsniveau maakt voor uw Blog schrijvers gebruikersgroep en deze selecteert in het menu-item onder Toegang.
 4. Wanneer uw 'gebruiker inlogt maakt hij een Artikel, plaatst de content en slaat dit op.
 5. Hierdoor wordt een melding verzonden naar de Blog goedkeurders dat er een nieuw persoonlijk bericht voor hen is op de website. Het wordt niet specifieker dan dat. Goedkeurders moeten dus naar de site gaan en het artikel goedkeuren. Er wordt ook een bericht naar de Super Users gestuurd.
 6. Wanneer de Blog goedkeurder in logt kan hij naar de plek gaan waar het nieuwe artikel weergegeven zal worden. Daar kan hij het gedepubliceerde artikel zien, het aanpassen en publiceren. Hij kan het artikel Opslaan & sluiten en uitloggen.

Admin note: Super Users kunnen Batches gebruiken om artikelen naar een andere workflow te verplaatsen. Het maakt niet uit of de artikelen al gepubliceerd zijn of niet.

Scenario #2

Voeg hier nog een scenario toe om anderen te helpen de kracht van workflows te zien. Documenten kunnen door iedereen met een account worden bewerkt of toegevoegd.

Verwante informatie

Zie ook: