Ροή δημοσίευσης

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Publishing Workflow and the translation is 14% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎Ελληνικά • ‎English • ‎français • ‎Nederlands
Joomla! 
4.x

Εισαγωγή

Η εφαρμογή - Ροή Δημοσίευσης χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει τις στατικές καταστάσεις (αδημοσίευτο, δημοσιευμένο, απορρίμματα, αρχείο) με μια γενικότερη προσέγγιση. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη ροή εργασίας για να διαχειριστείτε τα άρθρα σας μέσα σε μια εφαρμογή.

 • Η Διαχείριση των Άρθρων στο Joomla3.x:

Article view 3-en.png

 • H Διαχείριση των Άρθεων στο Joomla 4.x:

J4 Articles Backend-en.png

Το εύρος εργαλείων του άρθρου είναι τώρα μικρότερο και η εικόνα είναι γενικά πιο τακτοποιημένη. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες καταστάσεις για τα άρθρα και να τα ομαδοποιήσετε σε κατηγορίες.

Υπάρχει μια σελίδα οδηγιών που περιέχει βήματα για τη δημιουργία της πρώτης ροής εργασίας σας: Scenarios.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της εφαρμογής σε άλλα σημεία στη σελίδα του έργου Google Summer of Code project DOC: Publishing Workflow Implementation

You can disable workflows at any times by visiting "articles" or "workflows" and clicking "options" int he top right. 800px]


Terms & Definitions

 • "Ροές εργασίας:" Μπορείτε να δημιουργήσετε αρκετές ροές εργασίας. Κάθε μία περιλαμβάνει καταστάσεις, πιθανές αλλαγές και προϋποθέσεις στοιχείων.
 • Stages: Stages are the start points and end points within a workflow.
 • State: The state of an item can be unpublished, published, trashed or archived.
 • Transitions: Transitions occur between stages. They are where the actions happen. .
 • Categories: Articles can be assigned to categories.


Usage of the toolbar

In the toolbar you find several buttons. You can select an item via the checkbox at the left of the title. At least one item must be selected to complete one of the following actions:

 • Publish or unpublish items
 • Set an item to default
 • Item Check-In
  • While a user is editing an item, the items edit functionality will be locked for other users during that period of time. The check-in function unlocks the item. Please keep in mind: Make sure that the edit process has been completed and saved before you unlock the item. Otherwise previously made changes could be lost.
 • Trash Items
  • Please keep in mind: Through the usage of the trash button you are only moving items to trash. This means the items status is being set to "trashed". In order to delete an item completely, you have to use the search tools and filter for the status "trashed". In the displayed list of items, select the item you wish to be permanently deleted and click the trash button again.

Workflows

The workflow resembles a sequence of steps. It can be accessed via the main top menu under "Content". You will be directed to the "Workflows List", an overview of all your existing workflows. A workflow contains several states of different conditions. Items (e.g. articles) can transit through those states.

Workflows List
 • You see the status of the workflow (published / unpublished)
 • Next to the status is the title. By clicking on the title you can edit the workflow
  • Editable: Title | Description | Status | Default Option | Permissions (Rights Management)
 • Next to the title you find the option to Manage the workflow stages (for more info see Stages)
 • Next to the "Stages" is the default option
 • You find a yellow icon, next to "default", representing the number of existing stages in this workflow
 • Next to the yellow circle is a blue icon that represents the number of existing transitions in this workflow (for more info see Transitions)
 • You can also see the workflow ID.


Stages

The stages are accessed via the "Workflows List" container via clicking on the yellow icon showing the number of stages. You can edit the name of a stage by clicking on it.


Stages View
The Edit Stage view
 • In the second picture you can edit the stage. You can enable or disable it and write a note. It also has a "default" toggle. If there is only one item you will not be able to toggle this.


Transitions

Articles can transit from one stage to another. The transitions can be managed through the "Workflows List" container via clicking on the blue icon. You can set several transitions that items can go through. The possible stages are based on the ones you have created for this specific workflow.

The current stage will define where this transition is applied. You can choose all stages, or a specific stage.

The target stage is the stage the workflow will end up at after the transition has taken place.

Edit Transitions View

The transition actions stage allows you to define what state the item will be in after the transition is complete. For example if the item is an article it could become unpublished, which is exactly what happens in the unpublish transition. You can also define whether the item is featured or not by the end of the state.

Edit Transition Actions

The transition notifications tab allows you to define whether a notification is sent during that state. For example if an article has been written but needs to be proofread, you could send an email notification to the editor

You can also add additional message text. This will also allow you to use a language string which would make the message text translatable.

The Usergroups option will allow you to define who will receive the notification. In the example we have chosen we would choose editor as the usergroup. In that example all users within that usergroup would get a notification.

Finally there is the "more receivers" option. This allows you to choose individual users to receive this notification.

Edit Transition Notification

The final tab is the permissions tab. This allows you to set who can use this transition.

 • Example: In the transition "Next Step: Publishing" items are originally of the state "unpublished". They are, for example, in need of a review. After they have been reviewed, they can transit to the state "published".
 • All of the workflow transition actions are Joomla! workflow plugins. If you go to System -> Plugins. Then change the "type" dropdown to "workflow" you will see the plugins. These can be disabled like any other plugin.
Workflows Plugins

Categories

Articles can be assigned to categories. They correspond to a certain workflow and can be customized in various ways. You can set a status, parent category and also restrict the access as well as the permissions. This option is not within the workflows screen. For this option you need to go to Content -> Categories. Once there open any category and you will see a "workflows" tab.

 • Example: You have certain articles that you want to be available only for administrators or users of a higher rank. You can call your category "Restricted" and set all permissions on "Allowed" for administrators or higher. This way you do not have to set those permissions for every article concerned but can move them into this special category and save time instead.
Workflow-categories-en.png

Related Information

See also: