Typ dystansowy pola formularza

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Spacer form field type and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎polski

Typ dystansowy pola formularza zapewnia wizualny separator między elementami pól parametrów. Jest to wyłącznie pomoc wizualna i nie jest przechowywana żadna wartość pola.

Params.spacer.jpg
  • type (obowiązkowo) musi być spacer.
  • name (obowiązkowo) to unikalna nazwa pola.
  • label (opcjonalnie) (przetłumaczalny) to tekst, który ma być użyty jako odstęp.
  • description (opcjonalnie) (przetłumaczalny) to tekst, który będzie wyświetlany jako podpowiedź, gdy użytkownik przesunie mysz nad rozwijanym polem.
  • hr (opcjonalnie) oznacza, czy wyświetlać regułę poziomą ('true' lub 'false'). Jeżeli atrybut ten ma wartość 'true', atrybut label zostanie zignorowany.
  • class (opcjoalnie) jest nazwą klasy CSS dla pola formularza HTML.

Przykładowa definicja pola XML:

<field type="spacer" name="myspacer" hr="true" />

Możesz zastąpić podstawową linię poziomą tytułem, który może być użyty do grupowania parametrów. Na przykład,

<field type="spacer" name="myspacer" label="Advanced parameters" />

Możesz również umieścić przetłumaczalny tekst w atrybucie etykiety:

<field type="spacer" name="myspacer" class="text"
label="PLG_TINY_FIELD_NAME_EXTENDED_LABEL"
/>

Zauważ, że możesz również dołączyć znacznik HTML, ale musi on być zakodowany. Na przykład, aby pogrubić tekst możesz użyć:

<field type="spacer" name="myspacer" label="&lt;b&gt;Advanced parameters&lt;/b&gt;" />

Nie można łączyć atrybutów hr i label. Aby zdefiniować odstępnik zarówno z regułą poziomą, jak i etykietą, użyj zakodowanego polecenia <hr/> w atrybucie label:

<field type="spacer" name="myspacer" label="&lt;hr/&gt;More parameters" />

Zobacz także