Template-code vergelijking tussen J1.5 en J3.x

From Joomla! Documentation

This page is a translated version of the page Template Code Comparison of J1.5 and J3.x and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français

De tabel hieronder is een snelle verwijzing over code verschillen tussen een Joomla 1.5 en Joomla 3.x template index.php bestand.

Beschrijving In een 1.5 template (index.php)zou u kunnen zien Aanbevolen J3.x template (index.php) code
Eerste regel <?php defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );?> Geen wijziging
DOCTYPE
<?php echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?'.'>'; ?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="<?php echo $this->language; ?>" lang="<?php echo $this->language; ?>" dir="<?php echo $this->direction; ?>" >
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"  xml:lang="<?php echo $this->language; ?>" lang="<?php echo $this->language; ?>" dir="<?php echo $this->direction; ?>">
Toegang tot het Joomla Framework
$app = JFactory::getApplication(); OR 
require_once (‘includes/../framework.php' );
$mainframe =& JFactory::getApplication('site');
Geen wijziging maar moet er zo uitzien:
$app = JFactory::getApplication();
Ophalen HTML headers vanuit Joomla
<jdoc:include type="head" />
Geen wijziging
Ophalen sitenaam
$mainframe->getCfg('sitename');
$app->get('sitename');
Ophalen fout-codes
$this->error->code
$this->error->getCode();
Ophalen fout-berichten
$this->error->message
$this->error->getMessage();
Ophalen systeem-berichten
$this->getBuffer('message')
<jdoc:include type="message" />
Actieve taal
$this->language;
$doc->language;
View
JRequest::getVar( 'view' )
$app->input->getCmd('view');
Taak
JRequest::getVar( 'task' )
$app->input->getCmd('task');
Lay-out
JRequest::getVar( 'layout' )
$app->input->getString('layout', 'default');
ID
JRequest::getVar( 'id' )
Met alias:
$app->input->getString('id');
Alleen ID:
$app->input->getInt('id');
Homepage bepalen
<?php if(JRequest::getVar( 'view' ) == 'frontpage') ?>
<?php $menu = $app->getMenu();
if($menu->getActive() == $menu->getDefault()) ?>
Inhoud
<jdoc:include type="component" />
Geen wijziging
Modules & posities
<jdoc:include type="modules" name="right" style="xhtml" />
Geen wijziging
Ophalen Base URL
$url = clone(JURI::getInstance());
echo $this->baseurl; 
JURI::root()*; 
JURI::base();
$this->baseurl;
Toegang tot Document Page Classes
$doc = JFactory::getDocument();
Geen wijziging

Het gebruik van "$this->" is gelijk.

Toegang tot Template Parameters
echo $this->params->get('colorVariation');
Geen wijziging