Translations

Adding a new article/6/hr

From Joomla! Documentation

  1. Na kratici Content:
    • Koristeći editor unesite vaš sadržaj. Više informacija o editorima u Joomli! možete pročitati u: Editori sadržaja
    • Izaberite Status: Published (objavljeno), Unpublished (neobjavljeno), Archived (arhivirano), ili Trashed (bačeno u smeće).
    • Padajućim izbornikom Category izaberite kategoriju. (Obavezno)
    • Odredite postavku Featured, tj. želite ili ne želite da se članak pojavi na prvoj stranici (home page).