Translations

Chunk4x:Help screen column header Link Author Blog/1/nl

From Joomla! Documentation

  • Link naar de contactpagina van de auteur. (Gebruik algemeen/Gebruik artikel instellingen/Nee/Ja). Als de auteur van het artikel getoond wordt, wordt het al dan niet als link naar een contactpersonen weergave van die auteur getoond. Merk op dat de auteur als contactpersoon opgenomen moet zijn in Contactpersonen.